Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 09. 22.
Új ipari trendekr?l tartott nemzetközi szimpóziumot a Gyógyszerészeti Intézet - semmelweis.hu
»
2023. 09. 22.
A súlycsökkent? gyógyszerek átrendezik a világot – mutatjuk a veszteseket és a nyerteseket - vg.hu
»
2023. 09. 22.
Mennyi áldozatot szednek a gyógyszer–gyógyszer kölcsönhatások? - pharmaonline.hu
»
2023. 09. 21.
Az MGYK SZEBB kampányáról
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A Kamaráról
Közérdek? adatokOrszágos ElnökségOrszágos HivatalFelügyel? Bizottság
Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ)Etikai BizottságEtikai KollégiumTerületi (Megyei) Szervezetek
Meghívók az MGYK küldöttgy?léseireMEGHÍVÓK az MGYK Országos Elnökségének üléseireAz MGYK Országos Elnökségének határozataiAz MGYK Küldöttközgy?lésének határozatai

 

A Kamara Országos Szervezete Organogramja:

A Kamara szervezeti struktúrája

 

A kamara története[1]

A Magyar Gyógyszerészi Kamara 1989 nyarán alakult a gyógyszerésztársadalom önkéntes elhatározásával azért, hogy „rólunk ne nélkülünk” szülessenek döntések. Az egyesülési jogról szóló törvény alapján, az els? adandó alkalommal létrehozott szakmai érdekvédelmi szervezet a gyógyszerészet szakmai, erkölcsi és anyagi rehabilitációját t?zte ki célul és közel ötezer f?s önkéntes tagságával hamarosan a magyar gyógyszerészet legnagyobb taglétszámú szervezetévé vált. A kamara részt vett a gyógyszerészet rendszerváltó törvényeinek az el?készítésében, szorgalmazta a gyógyszertárak privatizációját és etikai normákat állított a gyakorló gyógyszerészeknek.

A kamara köztestületként 1994-ben nyert elismerést, amikor az Országgy?lés törvényt alkotott a „Magyar Gyógyszerész Kamaráról” (1994. évi LI. törvény). A törvény rögzítette a kamara szervezetének és m?ködésének legfontosabb paramétereit, nevesítette szakmai érdekvédelmi jogköreit, elismerte a gyógyszerészek jogát a szakmai önkormányzat m?ködtetésére, felhatalmazta a kamarát a hivatásetikai szabályozás megalkotására és a szakmai/etikai normák betartatása érdekében valamennyi gyógyszerésznek el?írta a kötelez? kamarai tagságot. A kamara köztestületként vett részt a gyógyszertárak privatizációjának lebonyolításában, az új gyógyszertárak létesítési eljárásaiban és a személyes gyógyszertár-m?ködtetési jog (személyi jog) adományozásban. Résztvev?je volt a jogszabály-alkotásnak és kapcsolatot tartott az önkormányzatokkal a települések egészségügyi ellátásának gyógyszerellátással összefügg? kérdéseiben. Megalkotta a gyógyszerészi hivatás etikai kódexét és ?rködött a gyógyszerellátás szakmai/etikai normáinak betartásáért. Figyelemmel kísérte a gyógyszerellátás gazdasági feltételrendszerének alakulását és napirenden tartotta a gyógyszertárak m?köd?képességének biztosítását. Ebben az id?ben  a nyugdíjasokkal együtt  taglétszáma elérte a 8200 f?t.

A gyógyszerellátás liberalizálásával párhuzamosan a szocialista-szabad demokrata többség? Országgy?lés 2006-ban – az orvosi kamaráról és egészségügyi szakdolgozói kamaráról szóló törvénnyel együtt  hatálytalanította a Magyar Gyógyszerész Kamaráról szóló 1994. évi LI. sz. törvényt és új jogszabályt alkotott az „egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról” (2006. évi XCVII. tv). Ez a törvény együtt szabályozza az orvosi és a szakdolgozói kamara m?ködését a gyógyszerészi kamaráéval. Az új szabályozás kiüresítette a kamara köztestületi jogköreit. Megszüntette a kötelez? kamarai tagságot, elvette a kamara hatósági jogköreit és visszavonta a kamara gyógyszertár-létesítésben és -m?ködtetésben, valamint személyi jog adományozásban korábban betöltött feladatkörét. Párhuzamos etikai szabályozást hozott létre a nem kamarai tagok szakmai/etikai tevékenységének szabályozására és ellen?rzésére, a kamarai tagokra érvényes etikai kódex újra-alkotása során pedig a GVH el?írásait kötelez?en figyelembe kellett venni. Ezt követ?en a kamara a szakmai jogszabályok megalkotásában a véleményezési jogával rendszeresen élt, azonban az álláspontját gyakran figyelmen kívül hagyták. A kamara tudatos ellehetetlenítése és a gyógyszerpiaci liberalizáció zavartalanságának kormányzati igénye közötti összefüggést nem volt nehéz felismerni: a liberalizált rendszer az új t?ketulajdonosok minél gyorsabb és olcsóbb piacra lépését szolgálta. A lakossági gyógyszerellátás liberalizációját követ?en néhány éven belül súlyos gazdasági, szakmai és morális válság alakult ki. Joggal fogalmazódott meg tehát újra a gyógyszerészek régi elvárása, hogy „rólunk ne nélkülünk” döntsenek, és a liberalizáció következményeinek ismeretében a kamara ismét célként fogalmazta meg a gyógyszerészek szakmai, erkölcsi és gazdasági rehabilitációjának igényét. Ennek elérésére konkrét célként a patikaliberalizáció leállítását, a gyógyszertárak gazdasági m?köd?képességének biztosítását, a gyógyszerészi kompetenciák helyreállítását és fejlesztését, valamint a kamara köztestületiségét jelölte meg. A kamarai jogkörök megvonása, a liberalizációval járó nehézségek és a gazdasági válság ellenére a kamara önkéntes tagjainak a száma 2010 elején is elérte a 4500 f?t.

A 2010-es kormányváltást követ?en az új kormányzat szakított el?dje politikájával és  egy átmeneti patikalétesítési moratóriumot követ?en, a kamarával együttm?ködve  korrigálta a lakossági gyógyszerellátás szabályozását. Ennek eredményeként a gyógyszertárak létesítésének szabályozásában újra érvényesül a szükségleti elv, a gyógyszertárak m?ködtetésében a személyes felel?sség elve, 2017. január 1-ig pedig minden gyógyszertárat m?ködtet? gazdasági társaságban többségi gyógyszerészi tulajdont kell biztosítani. Az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákról szóló 2006. évi XCVII. törvény átfogó módosításával pedig sikerült helyreállítani a kamara köztestületiségét: az új kamarai szabályozás értelmében ismét kötelez? a kamarai tagság az egészségügyi szolgáltatóknál m?köd? gyógyszerészeknek, és a kamara megkapta a felhatalmazást egy egységes szakmai-etikai szabályzat (kódex) létrehozására is. A kamarai törvény módosítása 2011. április 1-jét?l hatályos.

A kamara tagjaival az Országos Hivatal közrem?ködésével és megyei szervezetein keresztül aktív kapcsolatot tart. Konferenciákat és továbbképzéseket szervez, az aktuális szakmapolitikai problémák feltárására és megoldására miniszimpóziumokat tart. Tagjainak 1989-t?l megjelenteti havi folyóiratát, a Gyógyszerészi Hírlapot, és 2009-t?l minden héten elektronikus Hírlevélben tájékoztatja tagjait a gyógyszerészetet érint? aktuális hírekr?l és a tevékenységér?l. A kamara honlapot is m?ködtet, melynek zárt részét csak tagjai számára teszi elérhet?vé. A kamara m?ködésével, szervezeteivel és testületeivel kapcsolatos információk honlapunkon elérhet?k és folyamatosan frissítésre kerülnek.

A kamara a közpolitika kormányzati, hatósági és önkormányzati irányítóival szoros munkakapcsolatot ápol. Politikai pártoktól független, de valamennyi politikai er?vel együttm?ködésre kész az egészségügy és a gyógyszerellátás zavartalan m?ködési feltételeinek biztosításáért.

A kamara szorosan együttm?ködik az egészségügyben m?köd? szakmai kamarákkal, együttm?ködésre törekszik valamennyi gyógyszerészi szakmai-tudományos és érdekvédelmi szervezettel és él? kapcsolatot tart fenn a gyógyszerészképz? egyetemekkel. A kamara alapító tagja a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének és a Nemzeti Egészségügyi Kerekasztalnak. Állandó meghívottja az Egészségügyi Ágazati Érdekegyeztet? Tanácsnak és mindhárom gyógyszerészi szakmai kollégiumnak. Részt vesz a Nemzeti Egészségügyi Tanács munkájában és tagot delegál az OEP gyógyszerbefogadásokat elbíráló bizottságába. Egyik alapítója a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottságnak. A kamara széleskör? kapcsolatokat ápol nemzetközi gyógyszerészeti szervezetekkel (pl. PGEU) és a környez? országok gyógyszerészkamaráival.

A kamara többségi tulajdonosa a Galenus Kft.-nek, mely  többek között  megjelenteti a Patika Magazin c. havi magazint, melyhez a patikákban a betegek  a gyógyszerészeknek köszönhet?en  ingyenesen juthatnak hozzá.

A kamara a jogszabályokat, szakmai el?írásokat és etikai normákat m?ködése során betartja és ezt a tagjaitól is elvárja. Elkötelezett a biztonságos, min?ségi és költséghatékony gyógyszerellátás mellett. Fontosnak tartja a betegek jogos érdekeinek érvényesülését. Fontos célunk, hogy az Európai Közösség Bíróságának gyógyszerészettel kapcsolatos 2009. május 19-i határozataiban és a 2011. január 1-én életbe lépett hazai szabályozásban megfogalmazott elvek érvényesítésére a gyógyszerellátás mindennapjaiban minél teljesebb kör?en kerüljön sor. Alapvet? célkit?zéseinket a kamara alapszabályának Célok és feladatok c. fejezete foglalja össze.

Álláspontunk szerint a gyógyszerellátás biztonságának, min?ségének és hatékonyságának legf?bb garanciája a jól felkészült és a hivatásetikai szabályokat a munkájában érvényesít?, szakmailag és egzisztenciálisan független gyógyszerész. Ezért is fontos a gyógyszerészekkel szemben támasztott társadalmi elvárások érvényesítéséhez szükséges feltételek megteremtése és a jogos elvárásokhoz szükséges gyógyszerészi kompetenciák garanciális érvényesítése. A kamara törekvése, hogy köztestületi jogosítványait visszakapva a gyógyszerészek önkormányzataként m?ködhessen, szakmai érdekképviseleti munkáját a betegérdekek figyelembe vételével végezze és a gyógyszerészi tevékenység etikai ?re legyen.

 

A kamara eddigi elnökei:

1989-1990: Prof. dr. Vincze Zoltán

1990-1998: Dr. Szabó Sándor

1998-2006: Hávelné dr. Szatmári Katalin

2006-2011: Dr. Horváth Tamás

2011- : Dr. Hankó Zoltán

(hankó)

[1] Megújítva: 2015. december 29.

Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 szeptember»
hkszcspszv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 09. 23 szombat