Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 10. 02.
Az újságíró archívumából – Egy Corinfar-címke nyomában – Infovilág
»
2023. 09. 29.
Erdélyi magyar gyógyszerészsiker - novekedes.hu
»
2023. 09. 28.
A biztonságos gyógyszerszedés érdekében indít kampányt az MGYK az MGYT-vel és az SE-vel - RTL Híradó
»
2023. 09. 27.
Felel?s gyógyszerszedés - Interjú dr. Somogyi Orsolyával - ATV
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A gyógyszerész-közgazdász szemüvegén keresztül - pharmanet.hu
2010. január 6.
Az elmúlt napokban az MGYK vezet?i több alkalommal hozták szóba sajtótájékoztatón és szakmai egyeztetéseken, hogy a 2008. évre vonatkozóan a Kamara olyan adatokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak a lakossági gyógyszerellátásban zajló folyamatok mélyebb gazdasági összefüggéseinek az elemzésére.

Úgy gondoltuk, hogy PharmaNet olvasóit els? kézb?l tájékoztatjuk ezekr?l a felmerésekr?l. Az MGYK alelnöke a kamara közgazdasági szakért?jéhez irányított. Dr. Torma Árpád közgazdasági szakért? készséggel állt a rendelkezésemre.

- Milyen 2008-as "tényadatokkal" rendelkezik a Kamara?

- Az MGYK több év óta igyekszik különféle csatornákon hivatalos adatokat beszerezni és értékelni. Ennek a munkának az eredményeként sikerült megszereznünk a f?tevékenységük szerint gyógyszer-kiskereskedelemmel foglalkozó bt-k, Kft-k és egyéni vállalkozások összevont, egyedi azonosításra nem alkalmas 2008. évi pénzügyi adatait. Az adatokat a KSH bocsátotta a rendelkezésünkre. A pénzügyi adatok alatt a számviteli és adózási jogszabályokhoz tartozó adatszolgáltatási kötelezettségek (mérleg, eredmény kimutatás, stb.) teljesítéseinek dokumentumaiból készített KSH összesítéseket kell érteni.

Az összeállításban 2171 vállalkozás aggregált adatait juttatta el a kamarának a KSH. A 2171 vállalkozás mintegy 2280-2300 gyógyszertárat jelent. Vizsgáltuk a gyógyszertári vállalkozások értékesítési árbevétel szerinti kategóriáit és nyolc meghatározott árbevételi sávban értékeltük, illetve értékeljük még most is a vállalkozások pénzügyi – m?ködési paramétereit.

- Milyen szempontból vizsgálták a patikákat?

- Szeretném a kérdést pontosítani. Nem gyógyszertárakat, hanem gyógyszertára(ka)t m?ködtet? vállalkozásokat vizsgáltunk, mivel megalapozott pénzügyi értékelés csak ilyen megközelítésben lehetséges. Teljes felsorolás helyett, csak példaszer?en jelzek néhányat a vizsgálati szempontok közül. Ilyen a realizált árrés-tömeg értéke, a 2008. évi zárókészlet értéke, a szállítókkal szembeni kötelezettségek összege, a statisztikai állományi létszám és bérköltség, az adózott eredmény értéke (nyereség ill. veszteség), valamint a veszteséges vállalkozások száma és fontosabb pénzügyi paramétereik.

- Milyen eredményre jutottak? Hány patika volt kénytelen bezárni 2008-ban?

- Szeretnék ismét pontosítani. A "bezárt gyógyszertár" kifejezés a társalgási szóhasználat formájában nem kifogásolható, de a gazdasági értékelés "m?fajában" nagyon keveset mond. Hiszen jövedelmez? m?ködés esetén is dönthet úgy a tulajdonos, hogy megszünteti a vállalkozását. Az pedig a gazdálkodó szervezetek életében is elég gyakori, hogy 1-2 veszteséges üzleti év után is tovább m?ködnek, pl. a korábbi évek eredménye egy részéb?l tartalékolt források felhasználásával. De az is lehetséges, hogy pl. a tulajdonos pótolja a veszteséget, vagy küls? forrást vesznek igénybe. A nem kell?en gazdaságos vállalkozások tovább-m?ködtetése egyébként az olyan egzisztencia-vállalkozásoknál, mint amilyenek a családi vállalkozásban m?ködtetett gyógyszertárak is, szintén gyakoribb. A 2007. január óta véglegesen "bezárt" közforgalmú gyógyszertárak száma tudomásom szerint 50-60 között van, de a közforgalmú gyógyszertárból fiókgyógyszertárra visszamin?sített egységek tovább differenciálják a helyzetet. És nem szabad figyelmen kívül hagyni azokat az eseteket sem, amikor egy veszteségessé váló gyógyszertári vállalkozást új tulajdonos m?ködtet tovább. Szakmai álláspontom szerint tehát a gyógyszertárak pénzügyi–gazdasági helyzete romlásának több releváns és szabatos indikátora van, de ezek rangsorában nincs az els? három között a "bezárt" egységek száma.

Az el?bb említett 2008-as adóbevallási adatok szerint veszteséges évet zárt 557 olyan vállalkozás, amely a gyógyszer-kiskereskedelmi tevékenységet jelölte meg f? tevékenységi körként. Ezek között 337 betéti társaság és 48 egyéni vállalkozás volt, a többi vállalkozás kft.-ként m?ködött. Az 557 veszteséges vállalkozások veszteségének összértéke közelítette a hat milliárdot, ebb?l a betéti társaságok közel kétmilliárddal részesedtek. Az adatok és az összefüggések mélyebb elemzése a kamarai m?helyekben még folyik. Mihelyt befejeztük ezt a munkát, a kamara a gyógyszerészek számára fontos következtetéseket a szakmai fórumokon a kamarai tagság rendelkezésére bocsátja.

- Milyen tendenciát lát a következ? évben? Növekedni fog a veszteséges patikák száma, vagy megáll a folyamat?

- A közgazdasági szakért? nem veheti át a jósn? szerepét, hiszen a gyógyszerpiac történéseit a politikai, a gazdaságpolitikai és az egészségpolitikai döntések sora befolyásolja. Ezzel együtt, az eddigi folyamatok ismeretében a következ? években a lakossági gyógyszerforgalom nominálértéken vett stagnálása várható. A forgalom összetételének átrendez?dése miatt, az árrés degresszív jellege következtében a gyógyszertárak m?ködése fedezetéül szolgáló árrés-tömeg - a közfinanszírozott gyógyszerek körében - várhatóan csökkenni fog. Az árrés-tömeg csökkenése - vagy jobb esetben is a stagnálása - mellett további gyógyszertárak létesítése elkerülhetetlenül magával hozza a veszteséges tartományba sodródó vállalkozások számának növekedését, feltéve a szakmai, adózási stb. szempontból jogkövet? m?ködést. Int? jel, hogy az elmúlt években a gyógyszertári vállalkozások között folyamatosan n?tt a veszteségesek száma.

- A veszteséges m?ködésben hogyan játszottak szerepet a humáner?forrás tényez?k?

- Ha abból az aspektusból vizsgáljuk, hogy a személyi jelleg? ráfordítások jóval meghaladják a gyógyszertár m?ködési költségeinek az 50%-át, akkor megállapítható, hogy a létszám és a keresetek nagysága sok esetben szerepet játszhat a veszteséges m?ködésben. Részletes elemzések után minden bizonnyal számszer? arányok és összefüggések is fölvázolhatók. Annyi azonban már most is látható a 2008-as adóbevallások alapján, hogy az ágazat nem az ott dolgozók bér- és kereseti lehet?ségei miatt produkál egyre több veszteséges vállalkozást, s?t inkább az t?nik gyakorinak, hogy a bér- és kereseti értékek - más hasonló nemzetgazdasági ágazatok adatainak az ismeretében - inkább a veszteség minimalizálásához, vagy a vállalkozás nyereséges tartományban tartásához járulnak hozzá.

A kérdés elvileg persze arra is utalhat, hogy a szaklétszám tevékenysége, képzettsége, motívációja stb., befolyásolja-e a vállalkozások pénzügyi helyzetét. Erre a megközelítésre egy teoretikus igen a válaszom, de egy nagyon kedvez?tlen forgalmi pozíciót, ill. a forgalmi pozícióban nagy törést kiváltó fejleményt, pl. a közelben egy új gyógyszertár nyitását a humán er?forrás aligha tud dönt?en ellensúlyozni.

Álláspontom szerint a gyógyszer-kiskereskedelmi szakágazatban realizálható árrés-tömeg nem teszi lehet?vé 2460 közforgalmú gyógyszertár rentábilis m?ködését, ha a vállalkozások jogkövet?en járnak el a szakmai el?írások és a munkajogi, közteherviselési jogszabályok tekintetében. Az ellentmondás feloldását nem a humáner?forrás oldaláról, hanem a kapacitás-többlet oldaláról lenne célszer? közelíteni. De ez már nem a közgazdasági szakért? területe, hanem politikai mérlegelést és döntést igényl? kérdés.

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 október»
hkszcspszv
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 10. 02 hétfő