Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 10. 19.
Új megállapodás a gyógyszerészképzésr?l az ELTE és a Semmelweis Egyetem között – Semmelweis Hírek
»
2020. 10. 19.
Egészségügyi szakdolgozók ezrei indulnának külföldre - infostart.hu
»
2020. 10. 19.
Új, tudományos részletek a magyar remdesivirrel kapcsolatban - infostart.hu
»
2020. 10. 16.
„Nem a koronavírus er?södött, sajnos mi lettünk lazábbak” – Merkely Béla a Vasárnapnak – vasarnap.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A gyógyszer-expediálás nem része a kereskedelmi gyakorlatnak (3. rész)
2009. január 12.
A kormány-el?terjesztés kezdeményezte, hogy a ?fogyasztó? és a ?kereskedelmi gyakorlat? is kerüljön definiálásra és a kereskedelmi gyakorlatot részletesen is szabályozza a gyógyszer-gazdaságossági törvényben törvény.

Az eredeti kormány-el?terjesztés szerint a fogyasztó ?a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 2. §-ának a) pontja szerinti fogyasztó?, a kereskedelmi gyakorlat ?gyógyszer, illetve gyógyászati segédeszköz rendelésének, beszerzésének, értékesítésének vagy fogyasztásának el?mozdítására irányuló bármely tájékoztatás, tevékenység, megjelenítési mód, marketing vagy egyéb kereskedelmi kommunikáció?. A Kamara véleménye szerint ez a definíció a közforgalmú gyógyszertári gyakorlat szempontjából ebben a formájában komoly értelmezési nehézségeket és szakmai kockázatokat hordozott volna. Ezért kezdeményeztük, hogy a beteg definíciója is jelenjen meg a gyógyszer-gazdaságossági törvényben (ezt nem sikerült elérni), valamint a kereskedelmi gyakorlat fogalmából kerüljön kivételre a gyógyszer- és GYSE-expediáláshoz kapcsolódó gyógyszertári tevékenység. Mivel a kérésünket a törvény-el?készítés kormányzati szakaszában a szaktárca nem akceptálta, a kezdeményezésekre egyéni képvisel?i módosító indítványok formájában nyílt csak lehet?ség.

A Kamara megkeresésére mindkét nagy párt képvisel?i lényegében azonos tartalommal és indoklással nyújtották be a módosító javaslatot. A javaslat szövege az alábbi volt: ?A közforgalmú gyógyszertárak esetében nem min?sül kereskedelmi gyakorlatnak a gyógyszerek, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásakor, valamint a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályban el?írt tájékoztatás nyújtása során végzett egészségügyi szolgáltató tevékenység, továbbá a gyógyszerészi gondozás?.

Érdemes itt is az indoklást megismernünk (ez esetben azt, amellyel kezdeményezésünket a parlamenti képvisel?k figyelmébe ajánlottuk). E szerint ?A törvényjavaslat a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII .törvény hatálybalépésére illetve e tekintetben a jogrendszer egészén végigvitt terminológiai egységesítésre hivatkozva kívánja bevezetni az alapvet?en eltér? szabályozási filozófiára épül? egészségügyi jogterületen a ?kereskedelmi gyakorlat? fogalmát.

A 2008. évi XLVII. törvényhez képest egyfel?l tágabb értelemben használja a kereskedelmi gyakorlat fogalmát, tekintettel arra, hogy nem csupán a természetes személy fogyasztók és a vállalkozások viszonylatában, hanem a vállalkozások egymás közötti viszonylatában is szabályozást kíván adni e fogalom keretein belül. Másfel?l aggályos, hogy a ?kereskedelmi gyakorlat? ilyen jelleg? meghatározása teljes mértékben figyelmen kívül hagyja a gyógyszerforgalmazás alapvet? egészségügyi jellegét és jellemz?it. Ez a probléma hangsúlyosan jelenik meg a gyógyszertárak, mint egészségügyi szolgáltatók esetében. A hatályos jogszabályok ? különös tekintettel az Eütv. és a Gyftv. ? egyértelm?en határozzák meg a gyógyszertárak egészségügyi feladatait, kötelezettségeit. Ebben a körben a gyógyszertár nem hagyományos értelemben vett kereskedelmi tevékenységet folytat, hanem annál sokkal szigorúbb keretek között, közegészségügyi feladatot lát el. Helytelen megoldás ezért az egészségügyi szolgáltatás gyakorlása során végzett tevékenységet teljes kör?en a ?kereskedelmi gyakorlat? fogalma alá utalni és az egészségügyi szolgáltatást az általános ?kereskedelmi mérce? szerint min?síteni illetve számon kérni.

A módosító javaslat egyértelm?vé kívánja tenni, hogy amikor a gyógyszertár gyógyszer, gyógyászati segédeszköz kiszolgáltatásakor egészségügyi szolgáltatást végez, továbbá a gyógyszerekkel kapcsolatos jogszabályban el?írt tájékoztatást nyújtja a beteg részére, akkor nem a ?kereskedelmi gyakorlat? keretei között jár el. Hasonló okból kívánja kivenni a módosító javaslat e körb?l a gyógyszerészi gondozást is a ?kereskedelmi gyakorlat? értelmezési köréb?l, tekintettel arra, hogy e tevékenység egyértelm?en szolgáltatás sajátosságait mutatja.?

Az egészségügyi bizottság ülésén a kormánypárti képvisel?k által benyújtott javaslatot a bizottság valamennyi(!) tagja támogatta (a kormány képvisel?je azonban nem). Éppen ezért volt meglep?, hogy a következ? bizottsági ülésen kormánypárti képvisel? által benyújtott kapcsolódó módosító indítványként mégis többségi támogatást kapott egy olyan változat, amelynek nem volt része az expediálásra vonatkozó szakasz. A parlament módosító indítványokról határozó plenáris ülésének napjáig folyó intenzív egyeztetések eredményeképpen az MSZP frakció ? és a kormány ? egyetértését a szakmailag kedvez?bb változat támogatásához a módosító indítványokról történt plenáris szavazás el?tt néhány órával sikerült megszerezni, melyért úgyszintén köszönet illeti dr. Schwarcz Tibort.

A gyógyszer-expediálás kivétele a kereskedelmi gyakorlat fogalmából és lényegében egészségügyi szolgáltató tevékenységként való elfogadtatása évtizedes vita eldöntéséhez járulhat hozzá. A döntés egyel?re els?sorban elvi jelent?ség?, melynek különböz? aspektusait a kés?bbi jogalkotás során lehet majd ?aprópénzre? váltani. Segítheti a gyógyszer-expediálás sokat vitatott min?ségi, etikai és marketing szempontjainak a tisztázását, a fogyasztóvédelmi és szakhatósági ellen?rzések hatásköri vitáinak lezárását és a gyógyszertári szabályozás nemzeti hatáskörben maradását.

E sorok írója különös jelent?séget tulajdonít annak, hogy a fentebb részletezett három döntés (a foglalkozásdoktori cím megadása, a gyógyszerészi gondozás befogadása és a kereskedelmi gyakorlat fogalmából a gyógyszer-expediálás kivétele) egy irányba mutató, egymást er?sít? változások, melyek a gyógyszerészi hivatás nagyobb társadalmi megbecsülését, szakmai fejl?dését és egészségügyi integrációját segíthetik el? és súlyos napi nehézségeink ellenére a hivatás stabilizációját szolgálhatják.


Hankó Zoltán alelnök

« Vissza
Betegsarok
2020. 09. 17.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 október»
hkszcspszv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 10. 19 hétfő