Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 01. 21.
Az antibiotikumnak ellenálló kórokozók egyetlen év alatt 1,27 millió ember halálát okozták - hvg.hu
»
2022. 01. 20.
Gyógyszertechnológiai m?szerpark fejlesztés valósult meg a Debreceni Egyetemen - demedia.hu
»
2022. 01. 20.
Id?seknek szóló nemzeti táplálkozási ajánlást tett közzé az OGYÉI - pharmaonline.hu
»
2022. 01. 19.
Rengeteg érdekl?d?t vonzott a Semmelweis Egyetem standja az Educatio kiállításon – Semmelweis Hírek
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Doktori cím a gyógyszerészeknek (1.rész)
2009. január 12.
Az Országgy?lés december 15-én elfogadta az ún. egészségügyi salátatörvényt, melyet a Magyar Közlöny 2008. évi 187. számában, december 23-án ?Az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról? elnevezéssel, 2008. évi CVI. sz. törvényként hirdettek ki. A törvény több ponton is meghatározó módon érinti a gyógyszerészetet. A teljesség igénye nélkül néhány fontosabb rendelkezésr?l, a megalkotás körülményeir?l és a lehetséges következményekr?l az alábbiakban adunk tájékoztatást.

1. Foglalkozási doktori cím

A törvény szerint a fels?oktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 63. § (6) bek. az alábbiak szerint módosul: ?Az orvosok, a fogorvosok, a gyógyszerészek, az állatorvosok, a jogászok oklevele doktori címet tanúsít. Ezek rövidített jelölése: dr. med., dr. med. dent., dr. pharm., dr. vet., dr. jur.?

A 63. § (8) bek. szerint: ?Azok, akik (?) az egyes egészségügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2008. évi CVI. törvény hatálybalépése el?tt magyar fels?oktatási intézményben gyógyszerészi oklevelet szereztek, jogosultak az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím (amelynek rövidített jelölése: dr. pharm.) használatára.?.

A foglalkozási doktori cím a szakma régi kívánsága volt. El?ször a múlt század negyvenes éveinek elején az akkori képzési reformhoz kapcsolódóan merült fel a doktori cím megadása. A korabeli dokumentumok ma már nem lelhet?k fel, de a visszaemlékezések szerint a kezdeményezés azért nem sikerült, mert az egyetemen még nem volt önálló gyógyszerésztudományi kar. A karokat aztán a múlt század ötvenes éveiben ugyan létrehozták, de az akkori politikai helyzetben a gyógyszerészdoktori cím adományozása szóba sem kerülhetett. A következ? kezdeményezés ? a múlt század nyolcvanas éveinek közepén ? dr. Selmeczi Béla professzor és dr Zalai Károly pofesszor nevéhez kapcsolódik. Majd néhány évvel ezel?tt újra komoly formában vet?dött fel a doktori cím kérdése, amit a szakmában már többen is felkaroltak. A Kamara, az MGYT, a MOSZ és az MGYE egyaránt sajátjaként kezelte az ügyet és a gyógyszerészi szakmai, érdekvédelmi szervezetek mellett az egyetemek is bekapcsolódtak az el?készítésbe. Voltak, akik az akadémiai kapcsolatépítést vállalták, mások a fels?oktatási intézmények egyetértését szerezték meg, ismét mások az államigazgatásban és a politikai életben lobbiztak a támogatásért. A téma éveken keresztül napirenden volt. Több változat is kidolgozásra került és különböz? variációk készültek a fels?oktatási törvény módosítására. Foglalkozott a kérdéssel a Fels?oktatási Tudományos Tanács és volt egyetem, ahol szenátusi döntés is született a doktori címr?l. Volt szó arról, hogy a doktori cím adása 11. és 12. szemeszter (6. évfolyam) sikeres végzéséhez legyen kötve. Más változat(ok) szerint a korábban végzettek közül azoknak járt volna a doktori cím, akik az ötéves képzésben vettek részt, illetve költségtérítéses továbbképzéshez, sikeres vizsgához és doktori dolgozat készítéséhez kötötték volna a cím elnyerését. A javaslatok között volt olyan is, amelyet kidolgozói még a törvénymódosítás parlamenti fázisában is preferáltak.

A különböz? kezdeményezések végül 2008 ?szén ?összeértek? és sikerült politikai támogatást szerezni a most elfogadott változathoz. Az Oktatási és az Egészségügyi Minisztérium közösen képviselt álláspontjaként az egészségügyi salátatörvény tervezetébe a parlament által kés?bb elfogadott (és fentebb idézett) változat került, melyet az el?terjeszt? dr. Székely Tamás egészségügyi miniszter az alábbi indoklással látott el:

?A tervezet a gyógyszerészek esetében ? nemzetközi példákra is figyelemmel ? az egyetemi végzettséget igazoló doktori cím használatának biztosítására tesz javaslatot. Az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemeken (az egészségügyi fels?oktatási intézményekben) az általános orvosi és a gyógyszerészi képzés hasonlóan magas színvonalon, a curriculumok tekintetében adott esetben közös követelmények alapján történik. Indokolt ezért a hasonló képzést tanúsító oklevelek hasonló címhasználatra jogosító jellegének törvényi rögzítése, hozzásegítve ezzel a gyógyszerészeket a képesítésük alapján ?ket megillet? társadalmi megbecsülés megfelel? növekedéséhez.

A gyógyszerészeknek a doktori cím használatára vonatkozó kezdeményezést valamennyi gyógyszerészképzéssel foglalkozó egyetem illetékes tanácsa, továbbá a gyógyszerészi szakmai kollégiumok, a Magyar Gyógyszerészi Kamara és az illetékes fórumok megtárgyalták, és a javaslatot támogatták. Ugyancsak támogatja a cím megadását a Magyar Tudományos Akadémia Orvosi Osztálya is.

Jelenleg Magyarországon ? a m?vészeti jelleg? képzéseket nem tekintve ? összesen hat területen van ún. osztatlan képzés, ebb?l három az egészségügy területén. A hat osztatlan képzésb?l négy hivatásterületen a végzettek doktori címet szereznek (állatorvos, orvos, fogorvos és jogász). Indokoltnak t?nik, hogy az egészségügy területén a másik két osztatlan képzéshez hasonlóan a gyógyszerészi végzettség is tegye lehet?vé a doktori cím használatát.

Szakmailag a kérelem teljesítését az is indokolja, hogy egyre jelent?sebbé válik a gyógyszerészek által történ? gondozás. A gyógyszerészi gondozás (pharmaceutical care) gondolata az 1990-es évek elején er?södött fel az International Pharmaceutical Federation (FIP) kezdeményezésére, hivatkozva a gyógyszertár és a gyógyszerész különleges szerepére a népegészségügy ? amely a társadalmi közjavak egyike ? helyzetének javításában. A gyógyszertárban a lakosság 5-6%-a fordul meg naponta, több mint az összes egészségügyi intézményben együttesen. A magasan képzett szakszemélyzet ? bejelentés nélkül ? bármikor elérhet?, így ideális intézmény az egészségnevelési tanácsadásra, a rizikófaktorok ismeretében a betegség korai felismerésében és az id?beni orvoshoz irányításban.

Összességében a ?gyógyszerészi gondozás? egy olyan betegellátási rendszer, amely folyamatosan nyomon követi a kezelés folyamatának rövidtávú eredményeit, és a terápia hatékonyságának érdekében segít a korrekcióban. A fogalom multidiszciplináris együttm?ködést feltételez a csoport tagjai: beteg, családorvos és gyógyszerész között.

A képzési feltételek hasonlóságán túl a gyógyszerészeknek a prevencióban illetve a gyógyító folyamatban való aktív részvétele is alátámasztja a doktori cím megadásának indokoltságát.?

A tervezet parlament elé terjesztését követ?en széleskör? diskurzus bontakozott ki a kezdeményezésr?l, melyben a gyógyszerészi szervezetek a korábbiakban e témában kialakult együttm?ködés szerint vettek részt. Meg kell említeni, hogy a javaslat visszavonását célzó kormánypárti képvisel?i módosító indítvány is született (az MSZP oktatáspolitikai munkacsoportjából), melynek célja ? a képvisel? személyes közlése alapján ? az volt, hogy egy olyan id?szakban, amikor mindenki csak az adótörvényekkel és a költségvetéssel foglalkozik, minden parlamenti képvisel?vel tudatosítsa az el?terjesztés tényét és lényegét. Tény, hogy a módosító indítvány miatt az Országgy?lés egészségügyi szakbizottsága külön is foglalkozott a gyógyszerészek foglalkozásdoktori címével és teljes kör? konszenzusra jutott: párthovatartozás nélkül valamennyi képvisel? kiállt a kormány-el?terjesztés mellett. A módosító indítvány az MSZP parlamenti frakcióülésén is külön napirendként szerepelt és a frakció többségi szavazással a foglalkozásdoktori cím megadása mellett voksolt. A történeti h?ség kedvéért meg kell említeni, hogy ezután a módosító indítvány beterjeszt?je ? korábbi személyes ígéretének megfelel?en ? a kezdeményezését visszavonta. Úgyszintén meg kell említeni, hogy a viták során meghatározó jelent?ség? volt néhány parlamenti képvisel? (különösen dr. Schwarcz Tibor) nyílt kiállása a foglalkozásdoktori cím megadása mellett.

A foglalkozásdoktori cím használatának joga tehát 2009. január 1-ét követ?en valamennyi, magyar egyetemen korábban végzett vagy ez után diplomát szerz? gyógyszerészt a törvény erejénél fogva megilleti. Az ezt követ?en diplomázó hallgatók gyógyszerésszé avatásukkor ? az orvosokhoz, jogászokhoz hasonlóan ? eleve ennek megfelel? diplomát kapnak, ami feljogosítja ?ket a címhasználatra és amelynek birtokában kezdeményezhetik a névváltozás átvezetését az okmányirodákban. Azok viszont, akik a törvény hatályba lépését megel?z?en szerezték meg a diplomájukat, joggal várhatják el, hogy megfelel? egyetemi okmánnyal rendelkezzenek, illetve az okmányirodán a névváltoztatást kérésükre átvezessék. Emiatt a törvény elfogadásának másnapján a Kamara levélben fordult dr. Gyenesei István önkormányzati miniszterhez, melyben kérte, hogy az okmányirodák számára a megfelel? eljárásrendet a minisztérium mihamarább dolgozza ki és err?l ? a gyógyszerészek tájékoztatása céljából ? értesítse a Kamarát is. Továbbá a teend?k megbeszélése és összehangolása céljából a Kamara egyeztetést kezdeményezett a gyógyszerészképz? egyetemek dékánjaival is. Az els? megbeszélést december 16-ra hívtuk össze, amely a vasutassztrájk miatt meghiúsult. A Kamara azt szeretné, hogy a doktori oklevelek kiadását illet?en a négy gyógyszerészképz? hely egységes eljárásrendet alakítson ki. Szeretnénk továbbá, ha valamelyik tavaszi hónapban, a négy gyógyszerészképz? hely és a gyógyszerészi szervezetek közös szervezésében, megfelel?en ünnepélyes keretek között (pl. összevont kari tanácsülés keretében) kerülne sor az els? doktori oklevelek átnyújtására. Ezt megel?z?en az ehhez szükséges el?készít? munkát mind a négy egyetemnek el kell végezni.

A különböz? konzultációk során több alkalommal felvet?dött a kérdés, hogy akik korábban egyetemi doktori fokozatot szereztek, milyen módon tudják ezt megkülönböztetni a foglalkozásdoktori címt?l? Az egyetemi doktori cím hivatalos rövidítése a ?dr. univ.?, a foglalkozásdoktorié a ?dr. pharm.?; a különböz? dokumentumokon, névkártyákon adott esetben mindkét megnevezés feltüntethet?.

A további történésekr?l és a teend?kr?l a Gyógyszerészi Hírlapban, a kamara hetenkénti elektronikus hírlevelében és a kamara honlapján (www.mgyk.hu) folyamatosan tájékoztatást nyújtunk.

Hankó Zoltán alelnök

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 január»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 01. 21 péntek