Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 10. 20.
A SEMMELWEIS EGYETEM HÁROM KLINIKÁJÁN IS ALKALMAZZÁK A MAGYAR REMDESIVIRT - semmelweis.hu
»
2020. 10. 19.
Új megállapodás a gyógyszerészképzésr?l az ELTE és a Semmelweis Egyetem között – Semmelweis Hírek
»
2020. 10. 19.
Egészségügyi szakdolgozók ezrei indulnának külföldre - infostart.hu
»
2020. 10. 19.
Új, tudományos részletek a magyar remdesivirrel kapcsolatban - infostart.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Törvényben definiálták a gyógyszerészi gondozást (2. rész)
2009. január 12.
A 2006. évi XCVIII. törvény (a gyógyszer-gazdaságossági törvény) 3. §-a új y) ponttal egészül ki, mely szerint a ?gyógyszerészi gondozás: a gyógyszerész által önként vállalt, felel?sen végzett dokumentált tevékenység.

Ennek célja együttm?ködésben az orvossal a hatásos, biztonságos és költséghatékony gyógyszeres terápia el?segítésén túl a beteg egészségtudatos életvitele kialakításának el?segítése, megfelel? gyógyszerhasználatának szakmai segítése, együttm?köd? készségének növelése, életmin?ségének javítása, min?ségileg kontrollált körülmények között.?.

A gyógyszerészi gondozás törvényi meghatározásának is komoly el?zményei vannak. A világtendenciák figyelembe vételével a múlt század utolsó éveiben el?ször a MOSZ, majd a Kamara és az MGYT kezdett el egymástól függetlenül gyógyszerészi gondozással foglalkozó továbbképzéseket, konferenciákat szervezni. A témában doktori disszertációk születtek, modellkísérletek készültek, könyvek, publikációk jelentek meg.

Id?közben a 2006 ?szi törvénykezés a gyógyszerészi kompetenciákat sem kímélte: nem maradt jószerivel egy kizárólagos, piacképes és jogszabályok által elismert gyógyszerészi kompetencia sem a közforgalmú gyógyszerellátásban. Sürg?ssé vált tehát olyan gyógyszerészi tevékenység jogszabályi szint? elismertetése, amely a lakossági gyógyszerellátásban önálló gyógyszerészi kompetenciaként nevesíthet?, szakmailag megalapozott, társadalmilag indokolt és gyorsan tömegessé tehet?. Erre a kézenfekv? lehet?séget a gyógyszerészi gondozás hordozta. Több eredménytelen államigazgatási kezdeményezést követ?en áttörést jelentett az MGYK kezdeményezésére az MGYT-vel és a MOSZ-szal közös munkabizottság létrehozása 2007 augusztusában. A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága feladatként többek között a különböz? gyógyszerészi gondozási programok összehangolását, a gondozás módszertanának kialakítását, az egységes és olcsó továbbképzések megszervezését, a jogszabály-alkotáshoz nélkülözhetetlen szakmai háttér biztosítását kapta. A bizottság a tevékenységével maximálisan visszaigazolta a kezdeményez?i elvárásokat és jelent?s mértékben járult hozzá a gondozás törvényi elismeréséhez: 2008 els? felében az államigazgatási egyeztetéseken való folyamatos részvételével, az év második felében pedig sikeres továbbképzési programjával is hozzájárult a gondozás törvénybeli rögzítéséhez. Az Egészségügyi Minisztériumban (még a dr. Szepezdi Zsuzsa által irányított szakf?osztályon) a 2008 els? felében hetenkénti rendszerességgel tartott szakmapolitikai egyeztetéseinken a bizottság közrem?ködésével sikerült egyetértésre jutni a gyógyszerészi gondozás definíciójáról (az akkor elfogadott meghatározás került be a törvény szövegébe), a tevékenység részleteir?l, engedélyezésér?l, ellen?rzésér?l, személyi és tárgyi feltételeir?l.

A törvénykezés közvetlen el?történetéhez tartozik, hogy az Egészségügyi Minisztérium ? egyébként jogos ? igényének megfelel?en, az egyes gondozási programokban érintett orvosszakmai szervezetek egyetértésén túl a Magyar Orvosi Kamara és a MOTESZ támogató véleményét is csatolnunk kellett. Ezeket ? a megfelel? testületi döntésekre támaszkodva ? dr. Éger István MOK elnök és dr. Kiss István MOTESZ elnök hivatalosan is megküldte a kamarának és az Egészségügyi Minisztériumnak.

A gyógyszerészi gondozás elfogadott definíciója az eredeti kormány-el?terjesztés része. Ez esetben is hasznos, ha megismerjük az el?terjeszt? hivatalos indoklását. E szerint ?Új fogalomként jelenik meg az értelmez? rendelkezések körében a gyógyszerészi gondozás definíciója. Ennek indoka, hogy a gyógyszerészet az elmúlt években intenzív megújulásnak, átalakulásnak indult. Elkezd?dött egy új gyógyszerészi szemlélet, ennek egyik lényeges eleme, hogy a gyógyszerészi tevékenység a kereskedelmi jellegéb?l a szolgáltatás felé halad. Ilyen szolgáltatás, pl. a gyógyszerészi gondozás. A gyógyszerészi gondozás kulcsembere: a gyógyszerész és az általa meghatározott feladatokkal megbízott expediáló szakasszisztens, mert ?k vannak olyan el?nyös helyzetben, hogy ? segíteni tudják a betegeket a megfelel? gyógyszer kiválasztásában és annak helyes alkalmazásában, ? akár napi kapcsolatban lehetnek a beteggel, illetve adott esetben a beteg hozzátartozójával. Ezért jelent?s szerepet tölthetnek be a lakosság egészségügyi felvilágosításában, a gyógyszeres kezelés hatékonyabbá tételében, a gyógyszeres terápia ellen?rzésében, a nem kívánt mellékhatások, kölcsönhatások kisz?résében.?

Az egészségügyi salátatörvény parlamenti vitájában valamennyi párt a gyógyszerészi gondozás bevezetése mellett érvelt és a gondozás definíciójáról is konszenzusos álláspont alakult ki. Módosító javaslat is csupán (csupán?) arra vonatkozóan született (az MDF-es dr. Csáky András részér?l), hogy a definícióban legyen utalás a gondozás mint egészségügyi szolgáltatás finanszírozására is. A kormány képvisel?je ezt azzal hárította el, hogy a finanszírozásról a 134/1999-es kormányrendelet lesz hivatott rendelkezni.

A gyógyszerészi gondozás törvényi definiálása megnyitja az utat a részletes szabályozás kormány- illetve miniszteri rendeleti szint? megalkotásához. Mivel a fentebb már jelzett, korábbi minisztériumi egyeztetéseken a lényeges kérdések tisztázásra kerültek, nincs akadálya annak, hogy a kodifikációs munka lezárultával hamarosan megjelenjenek a szakmai részletszabályok és megszülessenek a finanszírozásra vonatkozó döntések.

A gyógyszerészi gondozás törvényi elismertetésével nagy lépést sikerült tennünk a gyógyszerészi kompetenciák helyreállításáért. A szakma nagy lehet?séget kapott, de a felel?sségünk is megn?tt. A gyógyszerészi gondozás bevezetése ugyanis lehet?séget nyújt arra, hogy a gyógyszerészet ? még a liberalizált körülmények között is ? a betegért felel?sséget vállaló egészségügyi hivatásként pozícionálja magát. A gyógyszerészi gondozás értelmér?l korábban folytatott gyakori vitákat ezért végleg magunk mögött kell hagynunk és el kell érni, hogy a gondozás minden gyógyszertárban a napi gyakorlat részévé váljék. Az elmúlt években a szükséges szakmai hátteret ehhez biztosítottuk: a gyógyszerészi szervezetek által szervezett konferenciákon és a továbbképzéseken mindenki részt vehetett. A megjelentetett könyvek, a szakfolyóiratokban közölt továbbképz? sorozatok valamennyi gyógyszerész rendelkezésére állnak. A szükséges protokollok részben már elkészültek, egy másik részük egyeztetés alatt áll és remélhet?en hónapokon belül megjelenik. A továbbiakban is garantálni kell, hogy a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága mindegyik szervezet támogatásával m?ködhessen és a gyógyszerészi gondozással kapcsolatos valamennyi aktivitás koordinálója és irányítója lehessen, továbbá a tevékenységéhez szükséges feltételeket is biztosítani kell. Új továbbképzésekre, további programok kidolgozására és menedzselésére, a gondozás szakmai és társadalmi elfogadottságának er?sítésére van ugyanis szükség.

A gyógyszerészi gondozás törvényi elfogadásával a magyar gyógyszerészet több európai ország gyógyszerészetének követend? példájává vált: ezzel a lépéssel (ezen a területen) a hazai gyógyszerészet Európában az els?k közé került. Közös felel?sségünk, hogy ezzel a lehet?séggel megfelel?en éljünk.

Hankó Zoltán alelnök

« Vissza
Betegsarok
2020. 09. 17.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 október»
hkszcspszv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 10. 20 kedd