Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 01. 21.
Az antibiotikumnak ellenálló kórokozók egyetlen év alatt 1,27 millió ember halálát okozták - hvg.hu
»
2022. 01. 20.
Gyógyszertechnológiai m?szerpark fejlesztés valósult meg a Debreceni Egyetemen - demedia.hu
»
2022. 01. 20.
Id?seknek szóló nemzeti táplálkozási ajánlást tett közzé az OGYÉI - pharmaonline.hu
»
2022. 01. 19.
Rengeteg érdekl?d?t vonzott a Semmelweis Egyetem standja az Educatio kiállításon – Semmelweis Hírek
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Bevásárlóközpontok helyett kis településeken legyen patika

A Magyar Hírlap március 20-ai számában ?Válságpirula a leend? kormánytól? címmel jelent meg cikk arról, hogy az eddigi neoliberális piaci szemlélet a szakembereket eladóvá, a patikát gyógyszerbolttá, a betegellátást pedig üzletté változtatta. A cikkben megszólal Hankó Zoltán alelnök, aki elmondta, hogy a gyógyszerészek rendeznék a szakmai kompetenciákat is, mert a jogszabályváltozással a patikák szakmai m?ködtetése ugyancsak a pénzügyi befektet?k kezébe csúszott át. A patikába betér? betegek ezért f?képp nem gyógyszerészekkel, hanem szakasszisztensekkel találkoznak, akik bármennyire is fölkészültek, nem helyettesíthetik az egyetemi végzettség? szakembereket olyan területeken, mint amilyen például a gondozás, a beteg gyógyszerszedési együttm?ködésének kialakítása vagy az orvosságok sokszor káros együtthatásának kiküszöbölése. ?Mivel az alapelvekben nézetazonosság van a Fidesz?KDNP szakpolitikája és a gyógyszerészkamara elképzelései között, hiszek abban, hogy ez a közös érdek a gyakorlatban is megjelenik majd? ? mondta Hankó Zoltán.

Szintén március 20-án jelent meg a Magyar Nemzetben, a ?Ki mit vár a jöv?t?l?? cím? összeállítás, amelyben Horváth Tamás, az MGYK elnöke a következ?ket nyilatkozta: ?Ismét a közegészségügy részeként kell kezelni a gyógyszerellátást, s nem szabad úgy tekinteni rá, mint a "szokványos" kereskedelem egy részére. Állami szabályozás alatt kell m?ködnie, nem pedig kizárólag a versenypiac diktálta feltételek mellett. Vissza kell állítani a liberalizációs döntések el?tti állapotot, azaz nemzeti és szakmai kézben kell tartani a gyógyszertárakat. Meg kell akadályozni a külföldiek és a multik térnyerését és a patikaláncok további b?vülését. Ezekhez a változtatásokhoz akár átmeneti id?t is biztosítani kell. Vissza kell állítani a nemrég megszüntetett kötelez? kamarai tagságot, s vissza kell adni a szervezet közhatalmi funkcióit és feladatait. Sok lehet?ség nem lesz arra, hogy többletforrások kerüljenek a rendszerbe, de ha az említett változtatások megtörténnek, akkor a hazai gyógyszerellátás biztonsága és a magyar patikusok helyzete javulni fog.?

Ugyanaz nap a Magyar Nemzet ?Megígérték, nem csinálták meg - A vizitdíj-automatáktól a patikaliberalizációig - nyolc év az egészségügyben? címmel összegy?jtötte azokat a be nem váltott ígéreteket, amelyet a szocialisták 2006 óta hangoztattak. Egyik ilyen ígéret például: ?Megteremtjük a gyógyszerészek érdekeltségét a betegek költséghatékony gyógyszerelésében.? A patikai árrésrendszerben azonban ezzel szemben nem hozták meg azokat a változtatásokat, amelyek segítették volna a generikus programot, azaz hogy a gyógyszerész érdekelt legyen az olcsóbb, szabadalmi védettséggel már nem rendelkez?, "másolt", de helyettesítésre alkalmas medicina ajánlásában.

Egy újabb ígéret volt a liberalizációs intézkedések a patikapiacon. Az els? nagy ütközetet a gyógyszerpiac szerepl?i vívták az új kormánnyal. Az egyik legnagyobb vitát kiváltó módosítás a patikaalapítás korlátainak eltörlése volt, hogy a kistelepüléseken él?k is lakóhelyükön juthassanak hozzá a medicinákhoz. A helyzet azonban nemigen javult, az újonnan nyílt patikák többsége ugyanis nem kistelepülésen található. Noha az újaknak pluszszolgáltatást kellett nyújtaniuk, ezek azonban olyan jelentéktelen vállalások is lehettek - mint például internetes oldal m?ködtetése -, amelyek érdemben nem javították a hazai gyógyszerellátást. A másik érv az volt a patikaalapítás korlátainak eltörlése mellett, hogy a fiatal gyógyszerészek is vállalkozhassanak. Csakhogy nem ?k nyitották az új patikákat, hanem tovább b?vültek a patikaláncok, amelyek hátterében t?keer?s vállalkozások, legtöbbször gyógyszergyártók és nagykeresked?k állnak. Ráadásul a kis forgalmú általában kistelepülésen lév? - patikák m?ködéséhez nyújtott állami támogatás mára megsz?nt, s helyette csak a sokkal csekélyebb összeg?, úgynevezett szolidaritási díj maradt, amelyet a nagy forgalmú gyógyszertáraknak kell fizetniük. Az átlagos kiskereskedelmi árrés a 2002-es 15-16 százalékról mára 11-13 százalékra csökkent, ami több patikát is cs?d közeli helyzetbe vitt. A jövedelmez?ség csökkenésének egyebek között az is következménye lett, hogy a gyógyszertárak alig tartanak készleten orvosságot, ezért a vásárlóknak gyakran vissza kell menniük a medicináért. Nem oldódott meg az ügyelet problémája sem, azaz, hogy a szokásos nyitvatartási id? után is elegend? helyen és kulturált módon lehessen gyógyszert vásárolni. Ezt a célt szolgálta bizonyos, vény nélkül kapható orvosságok patikán kívüli árusításának lehet?vé tétele. Óriási tiltakozás övezte kezdetben ezt az intézkedést, bár a hipermarketekhez és a benzinkutakhoz kihelyezhet? medicinák forgalmának ma is csak körülbelül egy százalékát bonyolítják patikán kívül, 99 százalékát pedig továbbra is a gyógyszertárakban vásárolják meg.

A HVG március 25-én megjelent számában adatokat közöl a gyógyszertár-alapításról. Mint írja a szabad patikaalapítás engedélyezése óta 17 százalékkal n?tt a gyógyszertárak száma Magyarországon. Míg 2007 elején 2159, ez év februárjában 2620 helyen lehetett itthon gyógyszerészt?l orvosságot venni ? derül ki az országos f?gyógyszerész által a HVG rendelkezésére bocsátott adatokból. A patikaalapítási hullám dacára a kisebb településeken romlott a helyzet. Bár az ötezernél kisebb lélekszámú helységekben 2007 óta 103 új közforgalmi, illetve fiókgyógyszertár indítását engedélyezték, ezzel egy id?ben 153 patikárius lehúzta a rolót. A hálózat b?vüléséb?l a népesebb településeken profitáltak: Budapesten 67-tel, a nyolc legnagyobb megyeszékhelyen 87-tel, az 50?100 ezer lakosú városokban 53-mal több helyen lehet ma vényt beváltani, mint korábban. Ugyancsak több gyógyszertár m?ködik ? éspedig 123-mal ? a 10?50 ezres középvárosokban, valamint az 5?10 ezres kisvárosokban is ? ez utóbbi kategóriában 44 egységgel emelkedett a patikák száma. A hivatalos hazai címlistából az derül ki, hogy a kétezer lakosúnál nagyobb helyeken legalább fiókgyógyszertár általában m?ködik. Akad azonban egy-két kivétel is. Borsod-Abaúj-Zemplén (BAZ) megyében például a 2500 lakosú Bekecsnek nincs patikája. A patikákon kívül ma már 612 helyen (például benzinkút, élelmiszerüzlet, vegyiáru-bolt, gyógyászati üzlet, drogéria) lehet medicinákat vásárolni.

Március 26-án a Magyar Nemzet olvasói levelei között jelent meg Szabó Ferenc elnök (a Gyógyszer-nagykeresked?k Szövetsége) írása ?A gyógyszerpiac vitatott szabályozása? címmel. Mint írja A 2007-es hazai modellváltás során - szokásos magyar recept szerint - nem az etikus és a merkantill modell el?nyei érvényesültek, hanem egy sok szempontból valóban kusza helyzet alakult ki, ami a mai napig széls?séges véleményeket generál. ?A Magyar Gyógyszerészi Kamara szerint - különösen az id? megszépít? messzeségével operálva mondják ezt - az etikus rendszer tökéletesen m?ködött. Az ellenkez? álláspontot képvisel?k szerint viszont csak drágán és a szükségesnél kevesebb helyen lehetett akkoriban hozzájutni a gyógyszerekhez. A magam részér?l egyik széls?séges állásponttal sem tudok teljes mértékben egyetérteni. A helyzet ennél jóval bonyolultabb, ám az leszögezhet?: a korábbi gyógyszerészkamara és Molnár Lajos köreinek közös történelmi b?ne, hogy ide jutottunk. (?) Valamit tenni kell a mostani helyzettel, ami azonban semmiképpen sem jelenthet teljes visszatérést egy olyan modellhez, amely végül már nem m?ködött jól. Szerencsére szabad kezünk van abban, hogy a szabályozás terén mit tehetünk, hiszen az uniós bíróság is kimondta: az élet és az egészség védelmében megengedhet?k bizonyos korlátozások az áru és t?ke szabad áramlása terén. Ugyanakkor az Európai Bíróság ezen korlátozásokra semmiféle kötelezettséget nem ír el?, vagyis lehet hivatkozni az ítéletre, de tudni kell, hogy az EU szerint e téren lényegében minden s annak az ellenkez?je is megengedett" - áll Szabó Ferenc írásában.

Március 27-én a Magyar Hírlap arról számolt be, hogy Orbán Viktor szerint a választás az egészségügyr?l is szól. Az egészségügy megmentését, összeomlásának megakadályozását nevezte az egyik legsürget?bb kormányzati feladatnak Orbán Viktor, a Fidesz elnöke az óbudai Szent Margit rendel?intézetben tett látogatása után. A párt miniszterelnök-jelöltje újságírók el?tt úgy fogalmazott: az országgy?lési választás valójában az egészségügyr?l szóló népszavazás is lesz, és a Fidesz vezette kormány szeretné lezárni azt a korszakot, amely megnyomorította a magyar egészségügyet, amely miatt az orvosok és az ápolón?k tömegesen, jobban fizetett állásokat keresve hagyják el az országot.

?Mit tesz a Fidesz az egészségüggyel? címmel március 29-én jelent meg a weborvos.hu-n interjú Pesti Imrével, a Parlament Egészségügyi Bizottságának tagja, a Fidesz-program egészségügyi fejezetének készít?jével. Pesti elmondta, hogy a legsürget?bb teend?k között szerepel a rezidensekre vonatkozó rendelet végrehajtásának felfüggesztése, a minimumfeltételek újragondolása és a gyógyszerforgalmazási rendszer átszervezése. A párt álláspontja szerint sok pénz takarítható meg a generikus készítmények térnyerésével, illetve a gyógyszercégek még mindig irreálisan magasnak tartott (a gyógyszerárakon keresztül közvetetten közpénzb?l finanszírozott) marketingköltségeinek további lefaragásával. A bevásáslóközpontokba koncentrálódó gyógyszertárak helyett pedig a kis településeken még m?köd? vagy már cs?dbe ment kis patikákat hoznák helyzetbe.

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 január»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 01. 22 szombat