Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 06. 02.
MI-munkacsoport m?ködik a Belügyminisztériumban - Medical Tribune
»
2023. 06. 01.
Fogyasztói bizalom, hiteles reklám: mi mondható el az étrend-kiegészít?kr?l? - egeszsegkalauz.hu
»
2023. 05. 31.
Egyre több magyar fordít hátat az állami egészségügynek: inkább fizetnek, csak ne kelljen várni - penzcentrum.hu
»
2023. 05. 30.
Mit lehet tudni az els? magyar gyógyszerészn?r?l? - Duna TV, Almárium
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Gyógyszerellátás átalakítása
2010. június 21.

- Álláspontunk szerint, az a helyzet, amelyben jelenleg a gyógyszerellátás (gyógyszertárak m?ködtetése) van, mindenképpen sürg?s intézkedéseket tesz szükségessé. A probléma mögött nyilvánvalóan egy hosszú folyamat áll, mely a 2006-ban bekövetkez? patikaliberalizációval kezd?dött. Ez a rendszer a gyógyszerellátás merkantil jellegét honosította meg Magyarországon. Ez alatt az id? alatt számos intézkedés történt, ennek az irányvonalnak kell most megálljt parancsolni, hogy a rendszer ne ebbe az irányba haladjon tovább.

- Milyen intézkedéseket kell miel?bb meghozni?

- Moratórium jelleggel gátat kell szabni a gyógyszertárak korlátok nélküli létesítésének. Jelenleg gyakorlatilag szabályozatlan az alapítás feltételrendszere. Hasonlóképpen meg kell állítani a gyógyszerellátásban kialakuló fúzios és integrációs folyamatokat..

- Ön szerint a patikaliberalizáció folyamata még megállítható?

- Természetesen vannak realitások, amelyeken belül mozogva alkotmányos eszközökkel változtatásokat lehet végrehajtani. 2001-ben is történt olyan lépés, amely egy fennálló és m?köd? helyzetet szeretett volna eltolni valamilyen irányba. Ez volt a bizonyos 25 % minimális tulajdonrészb?l az 51 %-ban való el?relépés. A jogalkotás már akkor is egy 5 éves átmeneti id?szakot biztosított, ezt az alkotmánybíróság el is fogadta. Természetesen nem érdekünk a magántulajdon jogainak megsértése, elvétele vagy egyáltalán bárminem? sérelem okozása. Viszont úgy gondoljuk, hogy a megfelel? érvrendszer felmutatásával az államnak nem szabad hagynia a gyógyszerellátás ilyen irányba való elsodródását, mivel számos jel mutatja,hogy a gyógyszerellátás integrált vertikumban való m?ködése nem biztonságos).

- A moratóriumokon túl milyen lépéseket szükséges még megtenni?

- Az új kormány létrejöttével megalakultak az egészségügyi szakbizottságok, tehát ismerté váltak az egészségügyi bizottság tagjai és vezet?i (elnöke: Dr. Mikola István, két alelnöke pedig: Dr. Pesti Imre és Dr. Gyenes Géza). A nemrégiben megrendezett Magyar Gyógyszerész Napokra meg is hívtuk Mikola Istvánt. A már nyilvános kormányprogram segítségével a szakbizottsági elnök a gyógyszerészeti napokon érdemben nyilatkozott. El?adásának témája a „Látlelet a gyógyszerellátásról” volt. Mikola úr arról beszélt, hogy az egészségügyi bizottság kész arra, hogy sürg?s intézkedésekben képvisel?i és bizottsági indítványokat benyújtva vegye kezébe a gyógyszertárak m?ködtetésének megoldandó kérdéseit. Majd alkalmunk nyílt arra, hogy megbeszéljük az el?ttünk álló faladatokat.

- Mir?l szólt ez a megbeszélés?

- Szóba került a gyógyszertár alapítási szabályzórendszer felállítása, a már említett fúziós – vertikális integrációs kérdéskörben meghozandó döntések, valamint a patikákban zajló promóciós tevékenységek, ajándékozások, nyereményjátékok, visszatérítések rendszerének szabályozása, ugyanis ez irreálisan magas forgalomkoncentrációt tesz lehet?vé, ezáltal egyensúlyát vesztett hálózatot, végül is ellátatlan területeket alakít ki. A tavaly ?szi salátatörvényben volt erre nézve indítvány, mind kormány mind pedig ellenzéki oldalon. Azonban a kormány illetékes jogi f?osztályvezet?je a szakbizottság ülésén elmondta, hogy ezeket az indítványokat a gyógyszer-gazdaságossági törvény már tartalmazza, így nincs szükség egyéb beavatkozásra. Kés?bb kiderült, hogy ez a megállapítás tévedésnek bizonyult., s?t a szándékos félrevezetés lehet?sége is felmerült.

A 2006-ban elfogadott patikaliberalizációs törvény eredetileg 2009 decemberéig szólt volna, de egy 2009. évi módosítást (salátatörvény) követ?en kitolták 2011. január 1-jére. Az id? azonban így is sz?kös, ezért mindenképpen lépéskényszer áll fenn. A kormány-program átfogó szabályzást helyezett kilátásba a gyógyszerellátás terén, tehát nem csak alkalmi t?zoltás fog történni. A kormány-program tartalmazza a

o liberalizáció leállítását

o gyógyszertár alapítás újraszabályozását

o a többségi gyógyszerésztulajdonon alapuló m?ködtetést

o a Köztestületi Kamara helyreállítását (kötelez? tagság, hatékonyan m?köd? etikai rendszer)

- Amennyiben a liberalizáció leáll és a tényleges piaci verseny megsz?nik, mi fogja a patikákat ösztönözni arra, hogy javítsanak szolgáltatásiak min?ségén?

- A liberalizáció nagy gondolata „biztonságos és gazdaságos” gyógyszerellátás volt. Ám ez a rendszer az államon kívül senki másnak se nem biztonságos, se nem gazdaságos.

A piaci verseny természetesen hozhat pozitív elemeket a beteg mint fogyasztó számára, viszont vegyük figyelembe, hogy ezek az el?nyök csak egyes helyeken jelennek meg, ahol nagy a patikák koncentrációja (pl: Budapest). Nem vonatkozik ez az egész országra. Az ellátórendszer egészére nem biztosított a gyógyszer- és ellátásbiztonság, a szolgáltatásmin?ség és a költséghatékonyság. A vidék helyzetét nem csak az agresszív marketinggel elvont forgalom, hanem az állam forráskivonása is tovább rontotta. Például 2010-ben a költségvetés felállításakor a tavalyi évhez képest 400 millió forint újabb forrást vontak el a kisforgalmú gyógyszertárak támogatásától (ez a 2009-ben folyósított támogatási összeg kétharmada).

- Szóba került a Köztestületi Kamara jogainak visszaállítása ?Milyen támogatást tud biztosítani a Kamara a tagok számára?

- Az MGYK jogosítványok és a hatáskörök megléte mellett hatékonyan tud eljárni a tagok érdekében. Ilyen feladatok pl a m?ködési nyilvántartás vezetése és a kötelez? továbbképzések szervezése, m?ködtetése, a szakma érdekképviselete, a betegek és a kollégák hatékony védelme az etikai szabályoktól eltér? gyógyszerészekt?l.

- Május végén tartották meg a már hagyományosnak számító Gyógyszerész Napokat. Milyen feladatokat állított maga elé a Kamara?

- A választások el?tt a mi magunk vándorgy?lés keretei között lezártuk az el?z? id?szakot, és meghatároztuk a jöv?beli célokat. Ezt 12 pontban határoztuk meg. Ezeket a pontokat kibontottuk, elemzésnek vetettük alá és feladatokat rendeltünk hozzájuk. Ezen feladatkörök köré csoportosítottuk a témáinkat is, mint:

o a Köztestületi Kamara

o szakmai kompetenciák problémaköre, fejlesztése

o a gyógyszerészi gondozás fejlesztése

- Köszönöm a beszélgetést.

Tóth Ilona

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 június»
hkszcspszv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 06. 02 péntek