Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 06. 11.
A kormány köszöni az egészségügyben dolgozók odaadó munkáját - magyarhirlap.hu
»
2021. 06. 11.
Makó els? patikájára emlékeztek - mcsipos.hu
»
2021. 06. 10.
Az Országos Patikanap sajtóvisszhangja
»
2021. 06. 09.
Átadták a Jedlik Ányos-díjakat, gyógyszerkutatót is elismertek - pharmaonline.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/LXXXVIII. szám

Esemény naptár

Március 16. - Egyeztetés az egészségügyi köztestületi kamarákról
Dr. Horváth Tamás elnök kezdeményezésére egyeztetés történt dr. Éger Istvánnal, a Magyar Orvosi Kamara elnökével az egészségügyben a köztestületi kamarák közhatalmi jogosítványainak és etikai jogköreinek helyreállításáról. Az elnök ebben a tárgyban egy nyilatkozat-tervezetet terjesztett a MOK elnöke elé azzal a javaslattal, hogy a három kamara együttesen lépjen fel a kamarák újraszabályozása érdekében.

Március 16. - Egyeztetés az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagjaira szóló jelölésr?l
Dr. Horváth Tamás elnök kezdeményezésére egyeztetés történt Prof. Dr. Noszál Béla dékán  úrral az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagjaira szóló jelölésr?l. Jelöltet állíthatnak egyebek mellett a gyógyszerész tudományi karok és a kamara is. A tanácsban a szakmai reprezentáció lehet?ségének optimalizálására történt az egyeztetés. A kamara elnöksége az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács tagjának jelöli Dr. Csóka Ildikót, az elnökség tagját, a Szegedi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Karának dékánhelyettesét.

Március 17. - Egyeztetés  árengedmény, reklám és marketing ügyben.
Dr. Horváth Tamás elnök kezdeményezésére egyeztetés történt az Egészségügyi Minisztériumban dr. Pordán Endre jogi és koordinációs szakállamtitkárral a közfinanszírozott gyógyszerek térítési díjából adott kedvezmények ügyében. Szintén a kamara kezdeményezésére az egyeztetésen részt vett dr. Bódis Lászlóné országos tisztif?gyógyszerész is. Az egyeztetést megel?z?en az elnök tájékoztatásul elküldte a megyei szervezetek által jelzett engedmény akciókat, kérve, hogy közösen értékeljék azok jogszer?ségét. Az egyeztetés során az összes ismert marketing akciót áttekintették, összevetve a Gyftv. 35. § (1) és (2) bekezdéseivel és a 17 § (8) bekezdésével, figyelembe véve az 54. § (1) bekezdésében foglaltakkal.

A tárgyaló felek az következ?kben állapodtak meg:
- A minisztérium megküldi a tisztif?gyógyszerész asszonynak állásfoglalását az ügyek értékelése és kezelése ügyében.
- A kamara megküldi a minisztérium számára írásban, a Gyftv módosítása során kormánypárt és ellenzék által beterjesztett és az kormány képvisel?je által a kormány által támogatottnak min?sített indítványoknak megfelel? értelmezését az említett jogszabályi helyek tárgyában.

Március 17. - Találkozó  a Jobbik Magyarországért Mozgalom egészségügyi kabinetjének vezet?jével
dr. Horváth Tamás elnök  átadta dr. Gyenes Géza, képvisel?jelölt, a Jobbik Magyarországért Mozgalom egészségügyi kabinet vezet?jének a Magyar Gyógyszerész Kamara által összeállított " Mit kíván a magyar gyógyszerész"  cím? 12 pontba foglalt programot. A találkozón sor került a pontokba foglalt alapelvek megtárgyalására is.  

Március 18. - A kamara elnöke a szakmai kollégium ülésén
Gyógyszerellátási Gyógyszerészeti Szakmai Kollégium soron következ? ülésén dr. Horváth Tamás elnök ismertette a kamara álláspontját a létszámnormák kérdésében. Tájékoztatta a kollégiumot a vándorgy?lésen a tárgyban elhangzottakról. Kiemelte a létszámnormák meghatározásának fontosságát, hangsúlyozva, hogy a létszámnormák ügyét együtt kell kezelni a gyógyszertár létesítés, a jövedelmez?ség és a szakmai kompetenciák ügyével. Ezen szempontok jelen állapotában a létszámnormák helyesen nem határozhatók meg és általában is, ebben a tárgyban a meghatározás és a bevezetés során körültekint? munkára és hosszabb id?re van szükség. Az elnök kérte ezek figyelembe vételét, és kifejezte a kamara együttm?ködési készségét és szándékát az ügyben.

Március 18. - Ülésezett az MGYK országos elnöksége
A Kamara elnöksége soron következ? ülését március 18-án, csütörtökön tartotta dr. Horváth Tamás elnök vezetésével. Az ülésen az elnökség tagjai határozatképes létszámban megjelentek. Dr. Horváth Tamás beszámolt a legutóbbi elnökségi ülés óta folytatott kamarai tevékenységr?l. Március 12-én a kamara elnöke részt vett az 1848-as gyógyszerészhonvédek emléktáblájának koszorúzási ünnepségén a Budai Várban. A ?Mit kíván a magyar gyógyszerész?? cím? 12 pontot március 16-án a sajtó jelenlétében adta át Soltész Miklós képvisel?nek, a Fidesz-KDNP népjóléti kabinet vezet?jének. Március 17-én az országos tiszti f?gyógyszerész jelenlétében egyeztetés volt az Egészségügyi Minisztérium közigazgatási szakállamtitkáránál az árképzéssel és ajándékozással kapcsolatos jogértelmezési viták tisztázása érdekében. Ezt követ?en dr. Horváth Tamás elnök el?terjesztésében az elnökség megvitatta és elfogadta a kamara 2010-es stratégiai és cselekvési tervét. Az elnökség döntött a küldöttközgy?lés összehívásáról, 2010. május 30-ra. A Kamara május 28-29-30-án rendezi meg a Magyar Gyógyszerész Napokat és június els? szerdáján lesz a Patikanap. Ezután az elnökség döntött az elnök és a f?titkár 2010-es tiszteletdíjáról. A kamara dr. Csóka Ildikót delegálja az ESZTT-be. A kamara elnöksége tagdíjméltányossági kérelmekr?l és kamarai kitüntetésekr?l is döntött.

Március 18. - Megbeszélés az Egészségügyi Minisztériumban
Az Egészségügyi Minisztérium egyeztetést hívott össze a folyamatos továbbképzési rendszer - a szolgáltatási irányelv - iniciálta változások átvezetésére. A megbeszélésen az egyetemek és az egészségügyben m?köd? szakmai kamarák képvisel?i is jelen voltak. Az MGYK-t dr. Horváth-Sziklai Attila országos ügyviteli vezet? képviselte. Az egyeztetésen elhangzott, hogy a ?pontgy?jtés? rendszere várhatóan egyszer?södik, viszont a továbbképzések engedélyezése a kapcsolódó eljárások még vitatottak.

Március 20. ? Új szakmai továbbképzés
A Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottsága útjára indította új szakmai 
továbbképzését az asthma, allergia, COPD képzést, amelynek els? helyszínén 
Veszprémben 47-en vettek részt. A kötelez?en választhatónak min?sített és a gondozási tevékenység feltételéül szabott továbbképzés a II. negyedévben további 5 helyszínen 
kerül megrendezésre. További információk és jelentkezés: www.gyogygond.hu

Március 20. ? Küldöttközgy?lés Heves megyében
Az MGYK Heves Megyei Szervezete tartott küldöttközgy?lését, amelyen meghívásra az országos ügyvitelei vezet? is részt vesz. Az elnöki beszámoló és a mérleg elfogadása után a küldöttek megvitatták a szakmapolitikai aktualitásokat, és kiáltványt fogadtak el. 

Hírek

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Szervezete a 2010. 
évi els? rendes közgy?lését 2010. április 15-én, csütörtökön 14 órától 
tartja a regionális ÁNTSZ nagytermében (Miskolc, Meggyesalja út 12.).

Tervezett napirendi pontok: 
1. Dr. Balogh Tiborné mb. regionális tisztif?gyógyszerész asszony 
tájékoztatója a patikákat érint? törvényi változásokról 
2. Dr. Tantó Miklós elnök beszámolója a 2009. évi költségvetés 
teljesítésér?l és a 2010. évi költségvetés tervezetér?l 
3. Az Etikai - Fegyelmi Bizottság elnöke beszámolója az elmúlt évi 
munkáról 
4. A Számvizsgáló Bizottság elnöke beszámolója az elmúlt évi munkáról 
5. Egyebek

Védelem a patikáknak
Az utóbbi id?ben egyre gyakrabban fordulnak el? sikeres támadások a patikák ellen. Ezekben az esetekben nem csak az ott dolgozók, de az éppen ott tartózkodó személyek is veszélybe kerülnek. A Body Guard Hungary Kft. vagyonvédelmi rendszerével évek óta sikeresen nyújt védelmet budapesti patikáknak, a közvetlen támadások és betörések ellen.
tovább>>

Rendezvények

A XXXVI. Gyógyszeranalitikai Továbbképz? Kollokvium, 2010. április 8-10 között lesz Siófokon.
tovább>>

A Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság Kórházi Gyógyszerészeti Szervezete 2010. április 16?18. között Zalakaroson rendezi meg XVII. Kongresszusát.
tovább>>

El?adás a munkaügyi ellen?rzésekr?l a patikában - a Galenus szervezésében

Rozsnyay Mátyás Emlékverseny - 2010  
tovább>>  

XI. Gyógyszerésztörténeti Konferencia,  2010. 05. 21. - 2010. 05. 23.
tovább>>

Patikus Olimpia Visegrádon június 18 és 20 között.
tovább>>

Nikolics Emlékülés - 100 éves az ?Arany Kígyó Gyógyszertár?, tudományos konferencia Sopronban, szeptember 18-án. 
tovább>> 

Sajtószemle

Március 14. ? Vasárnapi Újság: Reklámtúladagolás: harc a patikákban

Március 16. - MTI: A gyógyszerészkamara korszakváltást remél

Március 16. - Független Hírügynökség- Átadták a gyógyszerész kamara 12 pontját ? tovább

Március 17. - Magyar Hírlap: Új korszakot nyitnának a patikusok

Márius 17. - Magyar Nemzet: Gyógyszerészek 12 pontos követelése

Március 19. - Magyar Hírlap: Rezidensvita: konok a kormány

Március 19. - Napi Gazdaság: Ötmilliárdos gyógyszeripari beruházás Gödöll?n!

Március 20. - Magyar Hírlap: Válságpirula a leend? kormánytól

Március 20. ? Magyar Nemzet: Ki mit vár a jöv?t?l?

Március 22. - Magyar Nemzet: A vizitdíj-automatáktól a patikaliberalizációig - nyolc év az egészségügyben

Március 22. - Napi Gazdaság: Gazdát cserélt a Naturland

« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 június»
hkszcspszv
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 06. 11 péntek