Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
hirlevelek_1-144
Magyar Gyógyszerészi Kamara Hírlevél 2010/CV. szám

 

Események

Július1-én ünnepeltük Semmelweis Ignác születésének napját, ami a magyar egészségügy legnagyobb ünnepe. Az egészségügyi intézményekben, hagyományosan ezen a napon tüntetik ki a hivatás legjelesebb képviselőit. 

Július 5-én a kamara közleményben kérte a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításának sürgős tárgyalását. A sürgős tárgyalást a moratórium hírére meginduló tömeges, „helyfoglalás-jellegű” létesítési kérelmek indokolják – fogalmaz a közlemény. Teljes szövege a honlapon érhető el:http://www.mgyk.hu/index.php#

A parlament július 5-i ülésén megkezdte a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításának tárgyalását. A javaslat sorsát a www.parlament.hu oldalon a T6577-es szám alatt követhetik nyomon. A patikamoratórium néven ismertté vált módosítás részleteit honlapunkon érhetők el:
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100710moratorium_-_osszeallitas_a_gyogyszer-gazdasagossagi_torveny_modositasarol
A törvénytervezet zárószavazására várhatóan július 19-én kerül sor
 
2010. július 8-án ülésezett a megyei elnökök testülete
A Kamara megyei elnökeinek testülete 2010. július 8-án tartotta soron következő értekezletét. Az ülést dr. Gara István a megyei elnökök testületének elnöke hívta össze. Az ülésen három megye kivételével valamennyi megyei szervezet képviseltette magát, az országos elnökség részéről dr. Horváth Tamáselnök és dr. Hankó Zoltán alelnök vett részt a megbeszélésen.

 

Az ülésen az elnökök először a Galenus Kft.-vel kapcsolatos aktuális kérdéseket vitatták meg. Dr. Horváth Tamás elnök tájékoztatta a megyei elnököket, hogy a MOSZ értékesíti a Kft.-ben meglévő 34%-os tulajdonrészét, és azt – a társasági szerződés értelmében – felajánlotta megvételre az elővásárlási joggal rendelkező Kamarának. A Kamara országos elnöksége a megyei elnökök értekezletét megelőzően elvi döntést hozott, miszerint a felkínált tulajdonhányad kamarai tulajdonba kerüléséhez nemcsak gazdasági, hanem szakmapolitikai érdek is fűződik, ezért az elővásárlási joggal a kamarának célszerű élni. Mivel a Galenus Kft.-ben nemcsak az országos szervezet tulajdonos, hanem több megyei szervezet is különböző nagyságrendű tulajdonrésszel rendelkezik, a Kamara elnöke az ezzel kapcsolatos lehetőségekről tájékoztatta a megjelenteket. Dr. Horváth Tamás arra kérte a megyei elnököket, hogy saját szervezetükkel megvitatva a kérdést, hozzanak döntést arról, hogy kívánnak-e, és ha igen, milyen értékben befektetni a kft.-be. A megbeszélésen részt vett Fári István igazgató és dr. Szarvasházi Judit főszerkesztő, akik bemutatták a Galenus üzleti tevékenységét és eredményeit, valamint a főbb kiadói és szerkesztési elveket. A cég számos kiadványt jelentet meg; „zászlóshajója”, a Patika Magazin, amely piacvezető havilap, 215.000 példányban jelenik meg és 520.000 olvasója van. A Galenus Kft. adja ki a Gyógyszerészi Hírlapot is. A kiadó minden munkájában különös hangsúllyal figyel a hitelességre, ennek érdekében még a hirdetéseket is ellenőrzik.

A témához több megyei elnök is hozzászólt. Egybehangzó álláspontként összegezhető, hogy a megyei elnökök – hasonlóan a Kamara országos elnökségéhez – a Galenus Kft. szakmai kézben maradását fontosnak tartják, de a befektetés megtérülését is lényegi követelménynek tekintik. A Galenus Kft. a lapkiadáson kívül egyéb tevékenységet is folytat (pl. könyvkiadás, rendezvényszervezés), melyek szintén szóba kerültek. A felvetődött kérdések megoldására a tulajdonosi szerkezet változásával egyidejűleg sor kerülhet. A napirend zárásaként dr. Gara István kérte, hogya Galenus Kft. menedzsmentje a megyei döntésekhez szükséges adatokat és dokumentumokat bocsássa az érdeklődő szervezetek vezetőinek rendelkezésére, hogy a szükséges határidőn belül minden szervezet a megfelelő döntéseket meg tudja hozni.

Ezt követően aktuális szakmapolitikai kérdések kerültek terítékre. Dr. Horváth Tamás részletes ismertetést adott az elmúlt időszakban bekövetkezett jogszabályi változásokról, a kamara tevékenységéről és a küszöbön álló törvénymódosításról. A patikalétesítés és a fúziók engedélyezésének felfüggesztését a parlament tárgyalja, várhatóan augusztus 1-jén lépnek hatályba ezek a rendelkezések. Ősszel várható a gyógyszertár-létesítés és –működtetés új szabályrendszerének megalkotása, valamint szó van az új kamarai törvény megalkotásáról is. A mostani előterjesztés az ajándékozással kapcsolatos módosító javaslatot nem tartalmaz, holott – a parlamenti vitából is kitűnik – a kormánypártok sem értenek egyet a jelenlegi gyakorlattal. Ennek oka, hogy most csak a legsürgősebb korrekciók befogadására volt lehetőség. A marketinghez kapcsolódó kérdések egyeztetése annyira megnövelte volna a törvénytervezet előkészítési idejét, hogy a parlament rendkívüli nyári időszakában már nem lehetett volna a tervezetet elfogadtatni. A Kamara – a kérdéskör súlyosságára tekintettel – ebben a kérdésben is egyeztetést kezdeményezett a minisztériummal.

Az elnök tájékoztatást adott az innovatív gyógyszer-gyártókkal történt találkozóról és a gyártók által felvetett árképzési anomáliák megoldási lehetőségeiről. Folynak az egyeztetések a nagykereskedők szövetségével és megbeszélésre kerül sor a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségével is, amely 10 gyógyszertárlánc gazdasági érdekvédelmi szervezeteként jött létre. Az elnök a továbbiakban ismertette az árvízkárosultak számára szervezett gyűjtés eredményét.

Dr. Hankó Zoltán alelnök elsősorban az elkövetkező időszakban a Kamara előtt álló feladatokra fókuszált. Felhívta a figyelmet arra, hogy a kormány a gyógyszertárakat egészségügyi intézményeknek tekinti és a moratóriummal is az a célja, hogy megkezdje a gyógyszerellátás egészségügybe való visszaintegrálását. A kamara azzal is segítheti ezt a folyamatot, ha ugyanezeket az elveket nemcsak a kommunikációban, hanem a mindennapi tevékenységében is képviseli. Röviden ismertette az Európai Unió bíróságának 2010. június 1-i döntését is, mely megerősíti, hogy a gyógyszerellátás szabályozásában a tagállamok joggal tekinthetik elsődlegesnek az élet és az egészség védelmét. Dr. Hankó Zoltán jelezte, hogy a moratóriummal kapcsolatos parlamenti dokumentumokat a kamara honlapján hamarosan közzé teszik.

A moratóriummal kapcsolatos dokumentumok megtalálhatók a honlapon:

Szemelvények a gyógyszer-gazdaságossági törvény módosításának parlamenti vitájából

Hírek

Új vezető az ÁNTSZ élén
Az új tisztifőorvos, Paller Judit korábban a Nyugat-dunántúli Regionális Intézet tiszti főorvosaként dolgozott. Ezért előnyös helyzetben van, hiszen ismeri a feladatot, a szervezetet, a kollégákat, ráadásul egy minden téren működőképes szervezetet vesz át. Bővebben: http://www.weborvos.hu/egeszsegpolitika/paller_judit_belulrol_erkezett/158497/

Változás a gyógyszertárak akkreditációjában
http://www.mgyk.hu/index.php?id=20100704valtozas_a_gyogyszertarak_akkreditaciojaban

 Új képzési és továbbképzési lehetőségek

Részletesen: http://www.mgyk.hu/index.php?id=aktualis_tovabbkepzesek

Minőségirányítási rendszermenedzser-képzés a Pécsi Tudományegyetem Főiskola Karán

Tájékoztató a 2010. II. félévében gyógyszerészek részére akkreditált továbbképzésekről, rendezvényekről

A Szegedi Tudomány Egyetem Gyógyszerésztudományi Kara felvételt hirdet szakgyógyszerész képzésre

MGYT távoktatás 2010

Sajtószemle

2010. július 10. Ügyeletes patikusügyek - Somogyi Hírlap
2010. július 08. Beszélgetés Horváth Zsolttal, a Fidesz egészségpolitikusával - MTV1 Ma reggel
2010. július 06. Patikalapítási láz és jogosulatlan gyógyszerkiadás - MTV1 Híradó

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél