Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 09. 27.
A gyógyszerészszakma sokszín?ségét bemutató, izgalmas portrésorozat indul - pharmaonline.hu
»
2021. 09. 24.
Elemzés készül a gyógyszertúlfogyasztásról - pharmaonline.hu
»
2021. 09. 24.
Lóféreghajtót rendelt, nem kapta meg, mégis házkutatást tartottak egy budapesti egészségügyi dolgozónál - telex.hu
»
2021. 09. 23.
Itt jelentsd be a COVID oltás utáni mellékhatásokat! - napidoktor.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A patikalétesítési engedélykérelmekr?l
2010. augusztus 2.

A patikalétesítések engedélyezésének átmeneti felfüggesztését (moratórium) bejelent? államtitkári nyilatkozat óta eltelt hetekben több alkalommal több tiszti (f?)gyógyszerészt?l kértünk tájékoztatást a folytatott engedélyezési eljárási gyakorlatról. Tettük ezt azért, mert az ÁNTSZ-t?l származó hírek értelmében a bejelentést követ?en ugrásszer?en megn?tt az engedélykérelmek száma, melyek között ? különböz? híresztelések szerint ? a normál határid?n belüli gyógyszertár-nyitások mellett ?helyfoglalás?-jelleg? kérelmek is vannak, ezek viszont a moratóriumhoz köthet? szakmai és politikai szándékokat lehetetleníthetik el. A kapott tájékoztatások alapján az egyes régiókban eltér? engedélyezési gyakorlat valószín?síthet?. Ezért indokoltnak tartjuk, hogy a gyógyszertár-létesítési eljárásokra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekr?l leírjuk a véleményünket. Ha a jogértelmezésünk helytelen, kérjük, hogy az illetékesek ezt világítsák meg. Ha viszont az álláspontunk helyes, elvárjuk, hogy a helytelen hatósági gyakorlat ? visszamen?legesen is ? korrekcióra kerüljön.

A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény (gyógyszer-gazdaságossági törvény) 48. § (1) bek. szerint

 • gyógyszertár csak m?ködési engedély alapján m?ködtethet?,

 • új gyógyszertár létesítésér?l és m?ködtetésér?l az egészségügyi államigazgatási szerv egy hatósági eljárásban dönt, a kérelem ?benyújtásától számított hatvan napon belül?,

 • a hatóság az ?új gyógyszertár (?) m?ködésének engedélyezésér?l szóló határozatot? nemcsak a kérelmez?vel, hanem ?a létesítés helye szerint illetékes önkormányzattal is közli?.

A 48. § (2) bek. felsorolja mindazokat a dokumentumokat (mindösszesen öt iratot!), melyeket a kérelemnek tartalmaznia kell. E szerint a kérelemnek tartalmaznia kell

 • az új gyógyszertár típusát,

 • a m?ködtetés helyének pontos címét,

 • a nyitás tervezett id?pontját,

 • közforgalmú gyógyszertár esetén a vezetést ellátó személyi jogos gyógyszerész megnevezését, fiókgyógyszertár esetén a kérelmez? nyilatkozatát arról, hogy a fiókgyógyszertárat egész évben m?köd?, vagy idénygyógyszertárként kívánja m?ködtetni, valamint

 • nyilatkozatot arról, hogy a m?ködtet? elfogadja hatósági vezet? kirendelését, ha arra törvény szerint szükség lesz.

Az 53. § (1) bek. rögzíti, hogy a gyógyszertár m?ködtetése akkor kezdhet? meg, ha ? többek között ? a gyógyszertár berendezése, felszerelése és készlete a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel.

Mindezekb?l az következik, hogy

 • az ÁNTSZ-nek a kérelem ?benyújtásától számított hatvan napon belül? a hatósági eljárást be kell fejeznie,

 • az ÁNTSZ engedélyez? határozata nemcsak a gyógyszertár létesítését, hanem egyben a m?ködését is engedélyezi,

 • a gyógyszertár m?ködtetése viszont csak akkor kezdhet? el, ha a gyógyszertár ?berendezése, felszerelése és készlete a külön jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelel?.

Tehát álláspontunk szerint csak arra a kérelemre adható ki m?ködési engedély, amely szabályszer? kérelem, a kérelem benyújtásától az eljárásra rendelkezésére álló 60 napon belül a gyógyszertár ténylegesen elkészül, berendezése és felszerelése az el?írásoknak megfelel, továbbá a gyógyszertár m?ködtetésének várományosa a készlettartással kapcsolatos követelményeknek is eleget tett.

A gyógyszer-gazdaságossági törvény a hiánypótlásra vonatkozóan nem tartalmaz rendelkezést, véleményünk szerint abból a megfontolásból kiindulva, hogy a törvényalkotás és a hatósági munka komolyságát veszélyeztetné, ha egy mindösszesen öt alapdokumentumot megkövetel? engedélykérelem esetén feltételezhet? lenne a hiánypótlás indokoltságának életszer?sége. Tisztában vagyunk azonban azzal, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket) a hatósági eljárás során lehet?vé teszi hiánypótlás elrendelését, ezért ezzel a lehet?séggel ezen engedélykérelmek esetén is számolni kell. Ez azonban nem lehet parttalan sem id?ben, sem pedig a hiánypótlás tartalmát illet?en. A Ket rögzíti, hogy mely esetekben kérhet? hiánypótlás, továbbá a 37. § (3) bek.-ben elrendeli, hogy az ügyfél hiánypótlásra való felszólítása ?a kérelem beérkezését?l számított öt munkanapon belül ? megfelel? határid? megjelölése és a mulasztás jogkövetkezményeire történ? figyelmeztetés mellett ?? történhet meg. Annak a kérelemnek tehát, melynek benyújtója a hiánypótlás lehet?ségére építve tudatosan akarja a 60 napos eljárási határid?n belül el nem készül? gyógyszertárat a moratórium hatálya alól kivonni, álláspontunk szerint, sem különféle jogcímen történ? hiánypótlás határid? nélküli el?írásával, sem hosszú ? több hónapra is kiterjed? ? hiánypótlási határid?vel nem hosszabbítható meg az engedélyezési eljárása, mert ez a gyakorlat nem egyezik sem a törvényi el?írásokkal, sem a moratórium szellemiségével.

Tapasztalataink alapján félreértésekre adhat okot a gyógyszer-gazdaságossági törvény 54. § (2) bek. a) pontja, mely szerint amennyiben a gyógyszertár m?ködtet?je ?a gyógyszertár m?ködtetésére feljogosító joger?s engedély birtokában? egy éven belül nem kezdi meg a gyógyszertár m?ködtetését, a m?ködési engedélyt vissza kell vonni. Ismeretes olyan álláspont, mely szerint a m?ködési engedély záradékolt kiadásával a 60 napos hatósági eljárás akár egyéves eljárási idej?, külön ?létesítési és m?ködési engedélyezési eljárássá? alakítható. Álláspontunk szerint a törvény nem azt mondja ki, hogy az ÁNTSZ a kérelemre 60 napon belül kiadhat pl. egy ?el?zetes szakhatósági állásfoglalást?, a kérelmez?nek pedig ez után még egy éve van arra, hogy a gyógyszertárat m?ködésre késszé tegye, hanem azt, hogy a joger?s m?ködési engedély birtokában ? tehát m?ködésre kész állapotban ? egy éve van a gyógyszertár m?ködtet?jének arra, hogy a gyógyszertárat megnyissa.

A Kamara jelenlegi vezet?i évek óta minden lehetséges alkalommal kiálltak az ÁNTSZ jogköreinek és m?ködési feltételeinek meger?sítése mellett, mert meggy?z?désünk, hogy biztonságos és magas színvonalú gyógyszerellátásra e nélkül nincs esély. Ezt tesszük ez után is, az eddigi jó együttm?ködés folytatását remélve.

Budapest, 2010. augusztus 1.

Dr. Horváth Tamás
elnök

Dr. Hankó Zoltán
alelnök

« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 szeptember»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 09. 27 hétfő