Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2010. szeptember 10.
Kinics László (HGYSZ) a Gazdasági Rádióban – Délutáni Monitor

Kinics László, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének alelnöke nyilatkozott. Az interjúból részleteket közlünk:

Műsorvezető: - A betegek szempontjából kockázatos és komoly mellékhatásokkal jár, ha az egészségügyi kormányzat a Gyógyszerészkamara 12 pontos javaslattervezetét változtatások nélkül törvényi szintre emeli, így véli legalábbis a magyarországi patikák negyedét üzemeltető társaságok szövetsége. A Hálózati Gyógyszertárak Szövetsége a jelenleginél szabályozottabb patikanyitási rendet szeretne, azt viszont nem tartják elfogadhatónak, hogy a gyógyszertárak többségi tulajdonosai csak gyógyszerészek lehessenek. Azt is nehezményezik, hogy a tervek szerint a Kamara közhivatali jogosítványokat kapna, és gyakorlatilag átvenné az ÁNTSZ szerepét az ellenőrzésben.

Riporter: - A törvényjavaslattal kapcsolatban, amit a Magyar Gyógyszerész Kamara szeretne, mik azok a pontok, amikkel Önök egyet tudnak érteni?

Kinics László, a Hálózati Gyógyszertárak Szövetségének alelnöke: - Mi egyet tudunk érteni a Magyar Gyógyszerészeti Kamara 12 pontjából legalább 5-tel. Egyet tudunk érteni a szakmaiság kérdésében elfoglalt álláspontjukkal, egyet tudunk érteni a Kamara szükségességével, de nem tudunk egyetérteni a kötelezővé tételével, a közhivatali jogosítvány odaítélésével, a szakmai ellenőrzésnek a megerősítésével. Nem tudunk egyetérteni a tulajdonra vonatkozó álláspontjukkal, miszerint csak az a patika jó patika szakmailag, ahol patikus van a háttérben, és nincs szakmai befektető, mert ez megszűntetné a versenyt, és ez a verseny a lakosságnak jó, mert jobb szolgáltatást kap, talán még anyagilag is érdekelt. Egyet tudunk érteni az etikai marketingre vonatkozó elképzelésükkel is.

Riporter: - A Kamarával Önök elég sok mindenben nem értenek egyet, és Önök, mint egy ilyen kakukktojás, lógnak ki. Mit gondol, hogyan lehet ezt orvosolni?

Kinics László: - Mi a magyar patikák negyed részét képviseljük, és ez nem kakukktojás, hanem ez egy szignifikáns jelenlét. (...)

Riporter: - Nagyon sokan azt fájlalják, hogy a hálózati patikák miatt kiszorulnak a piacról. Mi a helyzet a kispatikákkal? (...)

Kinics László: - Mi azt gondoljuk, hogy a kis patikák kérdését igenis fel kell karolni. Az eddig elhangzott, innen-onnan jövő álláspontok szerint a kis patikákat a liberalizáció tette tönkre. Nem lehet tagadni, hogy bizonyos helyeken ez tényleg okként szóba jöhetett, a fő ok azonban nem ez. A fő ok az, hogy a falvak elnéptelenednek. Ha az ott élő gyógyszerész elmegy nyugdíjba, nem lehet gyógyszerészt találni, mert nem vonzó a falu, nem megy oda, létszámhiány miatt kell bezárni a gyógyszertárat. A verseny sem ölhette meg igazán ezeket a patikákat, hiszen egy ilyen településen patikát nyitni nem vonzó dolog, éppen hogy csak meg tud élni az a patikus, aki ott patikát működtet, értelmetlen dolog és a gyakorlat is azt bizonyítja, hogy senki nem megy oda versenytársként, hogy egy új patikát nyisson, tehát nem a verseny tette feltétlenül tönkre, hanem az a tény, hogy a falu nem vonzó, a falu elnéptelenedik, egyetemi végzettségű ember nem szívesen megy oda. Ennek ellenére az ellátást biztosítani kell, és mi a saját hálózatunkon belül igen sok példát mutatunk arra, hogy hogyan. Fiókgyógyszertárakat működtetünk, városokban, nagyobb településekben lévő anyapatikák fiókjait, amely nem feltétlenül jelenti azt, hogy egész nap hozzáférhetnek ezek a falusi emberek a gyógyszerhez, de mindenképp azt jelenti, hogy aki nem tud bemenni, mert nyugdíjas, mert nincs autója, vagy nincs pénze arra, az megkapja a gyógyszerét helyben. Nekünk 23 ilyen kisegítő gyógyszertárunk van, ami, azt gondolom, hogy egy 141-es hálózaton belül nem egy rossz arány, és nyitottak vagyunk arra, hogy a vidék gyógyszer-ellátását a továbbiakban is felkaroljuk és saját ügyünknek tekintsük.

Riporter: - Másik vádpont Önök ellen, hogy a szakmaiság hátrányára válnak az Önök által is használt marketing-eszközök is úgymond, nem etikailag helyesen viselkednek a piacon.

Kinics László: - Nem látom be a kapcsolatot a marketing-eszközök használata és a szakmaiság vonatkozásában. Csak annak kell utánanézni, hogy ki mit gondol a szakmáról. A mi véleményünk szerint a szakma az az, hogy a patika legyen olyan, amilyennek egy egészségügyi üzleti intézménynek lennie kell: tiszta, rendes higiénikus. A benne dolgozó emberek legyenek kellő arányban, kellő számban jelen, szakmailag jól felkészültek. A gyógyszert, és azt a gyógyszert, amire a betegnek szüksége van, ott meg lehessen kapni. Magyarán, időben és térben a gyógyszer hozzáférhető legyen. Az, hogy mi marketing-eszközöket használunk, az a verseny-szülte kényszer. Ha azt akarom, gazdasági oldalról nézve, eredményesen működjek, a beteget oda be kell csalogatni, és nem látom be, hogy miért menne a szakmai rend kárára az, ha én a betegnek diszkontot adok, ha megtehetem, mikor azzal az én profitomat rontom. A betegnek a verseny előnyös.

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél