Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 10. 19.
Új megállapodás a gyógyszerészképzésr?l az ELTE és a Semmelweis Egyetem között – Semmelweis Hírek
»
2020. 10. 19.
Egészségügyi szakdolgozók ezrei indulnának külföldre - infostart.hu
»
2020. 10. 19.
Új, tudományos részletek a magyar remdesivirrel kapcsolatban - infostart.hu
»
2020. 10. 16.
„Nem a koronavírus er?södött, sajnos mi lettünk lazábbak” – Merkely Béla a Vasárnapnak – vasarnap.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Gyógyszerpiaci egyensúlyvesztés számokban
2010. december 1.

 

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenykultúra Központjának támogatásával készített tanulmányt 2010. októberi keltezéssel a GKI-EKI Egészségkutató Intézet Kft. A patikaliberalizáció hatása a gyógyszerfogyasztókra címmel. A tanulmányt a közelmúltban tette közzé a GVH a honlapján. A tanulmány szerint a gyógyszertárak 26%-a 2008-ban veszteségesen m?ködött. Ez az adat visszaigazolja a VG Medicina mellékletében korábban több ízben közölt prognózisainkat és számításainkat a lakossági gyógyszerellátás gazdasági feltételrendszerének alakulásáról.

Október folyamán vált ismertté a Kormány jelentése a gyógyszerpiac alakulásáról, mely hasonló tendenciákról számol be. Az elmúlt hetekben váltak hozzáférhet?vé a KSH-nál a lakossági gyógyszerellátást folytató vállalkozások 2009. évi mérlegadatainak felhasználásával készült aggregált adatok, melyek részben meger?sítik a korábbi tendenciákat, részben új összefüggésekre mutatnak rá.

A lakossági gyógyszerellátás rendszerében bekövetkezett változtatások ? beleértve a patikapiac liberalizálását, a konvergencia-programmal összefügg? forráskivonást és a támogatáspolitikai kérdéseket is ? az utóbbi években a viták kereszttüzében álltak, és sokakat gazdaság- illetve társadalompolitikai álláspont kialakítására is késztettek. Az ilyen típusú vitákban fontos, hogy álláspontját mindenki valós adatokból kiindulva alakíthassa ki. A trendeket és a mélyebb összefüggéseket is csak így lehet feltárni. Éppen ezért közleményünkben 2009-es hivatalos adatokat teszünk közzé ? tudomásunk szerint els?ként a nagy nyilvánosságban ? és arra is törekszünk, hogy ezek felhasználásával néhány alap-összefüggésre is ráirányítsuk az olvasók és a döntéshozók figyelmét.

A KSH adatai szerint 2008-ra 2171, 2009-re 2243 gyógyszertári vállalkozás nyújtott be mérlegbeszámolót. Az OEP adatai szerint 2008 IV. negyedévben 2330, 2009. IV. negyedévben 2424 gyógyszertár nyújtott be OEP elszámolást. A különbség abból adódik, hogy az OEP a vele elszámolási jogviszonyban lév?, támogatás-elszámolást benyújtó gyógyszertárankénti, a KSH gyógyszertári vállalkozásonkénti adatsorral dolgozik.

Az egyéni vállalkozások száma 2006-ban (a liberalizáció el?tti utolsó évben) 276, 2008-ban 244, 2009-ben 202 volt. A betéti társaságok száma 2006-ban 1648, 2008-ban 1531, 2009-ben 1446. (A 2009. év végén adóbevallást benyújtott 1446 bt kb. 1460-1470 közforgalmú gyógyszertárat m?ködtet.) A 2006-os piacnyitás óta létesült gyógyszertárakat dönt?en nem egyéni vállalkozási formában és nem bt-s keretek között m?ködtetik,  így ezen vállalkozási formák évr?l évre csökken? száma mögött egyrészt patikabezárások, másrészt a bizonytalanná váló gazdasági környezetben racionális vállalkozásvezetési döntésnek számító átalakulások (dönt?en kft.-vé) állnak.

2006-ban kft.-k és rt.-k még nem m?ködtethettek gyógyszertárat. A KSH adatok szerint 2008-ban a gyógyszertárakat m?ködtet?, adóbevallást benyújtott kft.-k és rt.-k (a továbbiakban együtt kft.-k) egyesített száma 396, 2009-ben 595. Az 595 kft. mintegy 740-750 közforgalmú gyógyszertárat foglal magába (vannak olyan gyógyszertári hálózatok, melyek egy vállalkozás keretei között több gyógyszertárat m?ködtetnek). Ezek többségét az újonnan létesült gyógyszertárak alkotják.

A gyógyszertári vállalkozások belföldi értékesítésb?l származó összes árbevétele 2009-ben 9,4%-kal n?tt 2008-hoz képest (527,6 milliárd forintról 577,2 milliárdra). Az egy gyógyszertárra jutó árrés-tömeg nominális értéke 4%-kal csökkent.

A bt-k együttes eredménye 2008-ban és 2009-ben is pozitív (8,2 ill. 7,9 milliárd forint), a kft.-k összevont adózott eredménye 2008-ban -2,1 illetve -1,7 milliárd forint) is negatív. Míg 2006-ban a bt-k 5,4%-a (89), 2008-ban 22%-a (337) 2009-ben 19,5%-a (282) volt veszteséges, a veszteséges kft.-k száma 2009-ben az el?z? évhez viszonyítva 173-ról 233-ra n?tt, a veszteséges kft.-k az összes kft. 39,2%-át teszik ki. A veszteséges kft.-k veszteségének összesített értéke meghaladja a többi kft. összesített eredményét!

A bt.-k által m?ködtetett kb. 1460 gyógyszertár 373 milliárd forintos belföldi értékesítéséhez 21,5 milliárdos, a kft.-k által m?ködtetett kb. 750 gyógyszertár esetén a 175 milliárdos belföldi értékesítéshez 13,4 milliárdos fordulónapi készletérték tartozik.

A betéti társaságok összevont fordulónapi készletértéke 2008-ról 2009-re 23,1 milliárd forintról 21,5-re, a beszállítók (nagykeresked?k) felé fennálló rövid lejáratú kötelezettsége 31,6 milliárdról 29-re csökkent. A szállítókkal szembeni rövid lejáratú kötelezettség egy betéti társaságra jutó összege 20,6 millió Ft-ról 20 millióra csökkent. Ez az érték 1% körüli eltéréssel az egy gyógyszertárra jutó összeget is megadja, hiszen a betéti társaságok száma és az ebben a vállalkozási formában m?ködtetett gyógyszertárak száma között ennyi az eltérés. A beszállítók felé a bt-k rövid lejáratú kötelezettségének értékét és a 2009-es 373 milliárd forint összesített fogyasztói áras forgalmat figyelembe véve a szállítóállomány 32-33 naptári nap között volt 2009. december 31-én. Ez az érték megfelel a 2006-os ágazati átlagnak!

A kft.-k szállítókkal szembeni ? fordulónapon fennálló ? rövid lejáratú kötelezettsége 2009-ben nagymértékben növekedett (16,72 milliárd forintról 29,2 milliárdra). A kft.-k által m?ködtetett gyógyszertárak szállítókkal szembeni átlagos kötelezettsége 2009. december 31-én 39-40 millió Ft közötti érték volt gyógyszertáranként. Ez a szállítóállomány ? a kft.-k 2009. IV. negyedévi forgalmi volumenét figyelembe véve ? átlagosan 58-60 napos kiegyenlítésér?l tanúskodik!

Mindezek alapján megállapítható, hogy a bt-k forgalomarányosan alacsonyabb fordulónapi készlettel rendelkeznek, mint a kft-k által m?ködtetett gyógyszertárak, a kft.-k forgalomarányosan közel kétszeres rövid lejáratú szállítói kötelezettséggel m?ködnek, tehát a nagykeresked?k a szállítóállományon keresztül jelent?s mértékben finanszírozzák a kft.-k által m?ködtetett gyógyszertárak létesítési költségeit és m?ködtetési veszteségeit, továbbá a patikai ágazat nagykeresked?k felé történt eladósodottságának a 2008. decemberi adatokhoz képest egy év után bekövetkezett növekedését teljes egészében a 2009 végén kft. keretében m?ködtetett gyógyszertárak okozták.

Az adatok összegzéseként megállapítható, hogy az el?z? évhez hasonlóan 2009-ben is legalább 600 gyógyszertár m?ködött veszteségesen, a veszteséges vállalkozások aránya kb. 25%.

Érdekes összefüggésekre világítanak rá a gyógyszertári vállalkozások t?keellátottságával és kötelezettségeivel összefügg? adatok is.  A mérlegf?összeg értéke a bt-s gyógyszertáraknál 2008-ban 96,4 milliárd forint, 2009-ben 92,1 volt. Ugyanez az érték a kft.-s gyógyszertárak esetén 33,5 ill. 59,6 milliárd.

A saját t?ke értéke a bt-k esetében 2008-ban 38 milliárd forint, 2009-ben 37,3 Md Ft, míg ugyanezek az adatok a kft-knél: 3,8 ill. 7,4. Az összes forrásra vetített saját t?ke aránya 2009-ben a bt-knél 40,5%, a kft-knél azonban csak 12. Ez egy gyógyszertárra vetítve a bt-knél 25,6 millió forintot, a kft-knél 10,5 milliót jelent!

A hosszú lejáratú kötelezettségek összesített értéke a bt-knél és a kft-knél egyaránt 4 milliárd forint körül alakul. Az egy gyógyszertárra jutó rövid lejáratú kötelezettség 2009-ben a bt-knél átlagosan 34 millió forint, a kft-knél 62-63 millió. A rövid lejáratú kötelezettség mérlegf?összegre vetített aránya az eladósodottság mértékét jelz? egyik fontos mutató. A bt-s gyógyszertárak 54%-os átlagával szemben a kft.-ben m?köd?k összevont értéke 77%.

Mindezek figyelembe vételével elmondható, hogy az új patikai vállalkozásokat ? az összevont adatok alapján ? nagyrészt küls? forrásból m?ködtetik, ahol a hosszú lejáratú kötelezettségek (beruházási, fejlesztési hitel) több mint tízszeresét teszik ki a rövid lejáratú kötelezettségek. Megkérd?jelezhet? tehát az a kitétel, miszerint az új gyógyszertári vállalkozások jelent?sen járulnak hozzá az ágazat felt?késítéséhez és komoly vagyoni er?t képviselnek. Az adatok alapján nem igazolható az a vélekedés sem, hogy közel 20 MdFt befektetés jött az ágazatba.

 

A mélyebb összefüggések feltárása és a szükséges következtetések levonása az egészségpolitika irányítóinak a feladata.

A veszteséges vállalkozások száma és aránya

Megnevezések

Bt

Kft+Rt.

Egyéni

Összes

Megjegyzések

Veszteséges

vállalkozások száma

2008

337

172

48

557

A vállalkozások száma 72-vel n?tt 2009-ben!

2009

282

233

44

559

Veszteséges vállalkozások

aránya (%)

2008

22,0

43,4

19,6

25,7

 

2009

19,5

39,2

21,8

24,9

 

1Dr. Bodrogi József, 2dr. Torma Árpád és 3dr. Hankó Zoltán

A szerz?k sorrendben:

1 ? egészségügyi közgazdász

2 ? közgazdász

3 ? gyógyszerész, az MGYK alelnöke

Megjelent a Világgazdaság 2010. december 1-i számában

« Vissza
Betegsarok
2020. 09. 17.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 október»
hkszcspszv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 10. 19 hétfő