Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 12. 07.
Álhír terjed az interneten, közleményt adott ki a Semmelweis Egyetem - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Kezdjük megszokni az e-ügyintézést - vg.hu
»
2021. 12. 06.
Pofon a patikai innovációnak - nepszava.hu
»
2021. 12. 03.
Süle András f?gyógyszerész a Covid-kezelés titkairól és a szuperbaktériumok támadásáról - infostart.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A GYKTN szombati napjáról
2017. november 28.

A GYKTN szombat délel?tti programjában a szakmát érint? aktuális kérdések mellett egészségpolitikai és gyógyszerpolitikai kérdésekkel is foglalkoztak.

 

A VII. Gyógyszerész Köztestületi Napok szombati programja dr. Hankó Zoltán elnök megnyitójával kezd?dött, aki tájékoztatott dr. Szabó Sándor tiszteletbeli elnök köszöntésér?l, majd levetítették Balog Zoltán emberi er?források minisztere video-üzenetét (honlapunkon megtekinthet?). Ezt követ?en került sor – immáron hagyományosan – a kitüntetések átadására. (A kitüntetettek névsorát és a laudációkat hamarosan olvashatják honlapunkon.)

A GYKTN szombati napjáról A szombat délel?tt szakmai programjában els?ként dr. Hankó Zoltán tartott el?adást a ”Gyógyszerészet a társadalompolitika, az egészségpolitika és a gyógyszerpolitika metszéspontjában” címmel. El?ször a közpolitika és a párpolitika közötti különbséget mutatta be azzal, hogy a mindenkori közpolitikával a Kamarának együttm?ködésre kell törekednie, majd a szak- és szakmapolitika különbségeit és feladatát ismertette. Szólt arról, hogy a gyógyszerészettel szemben támasztott társadalompolitikai, gyógyszerpolitikai, logisztikai és szakmapolitikai elvárások metszéspontjában kell a szakma jöv?képét megalkotni, és egyben bemutatta, hogy az egyes területeken melyek az ismert célok (elvárások). El?adása második részében a gyógyszertárak piaci környezetét és az egyes szerepl?k érdekviszonyait mutatta be. Míg a lakossági gyógyszerellátás legf?bb jellemz?iben min?ségorientált modell szerint m?ködik, az ?t körülvev? környezet nagy piaci érdekérvényesít? erejét jórészt a gyógyszertárak fölötti irányítás megszerzésére használja. Ezek azok a fontos stratégiai kérdések, amelyeket végig kell gondolni az elkövetkez? évek kamarai feladatainak tervezésekor. A 2010-t?l a 2017-ig terjed? id?szakban végrehajtott változások e célok elérését szolgálták, ezekre alapozva lehet a továbblépést biztosító célokat megfogalmazni a gyógyszerellátás rendszerével, a gyógyszertár- létesítéssel és –m?ködtetéssel, a gyógyszerészi gyakorlattal és a szakemberképzéssel kapcsolatban.

A GYKTN szombati napjáról A szombat délel?tt következ? programpontja a gazdasági kérdésekkel foglalkozó blokk volt. Ennek els? részében dr. Sohajda Attila „A gyógyszerellátás gazdasági paraméterei” cím? el?adásában elmondta, hogy az MGYK az elmúlt éveknek megfelel?en idén is megrendelte a KSH-tól a gyógyszertári vállalkozások el?z? évi mérleg- és eredmény-beszámolóinak f?bb adatait. Ezeket feldolgozva nyomon tudták követni az ágazat gazdasági/pénzügyi helyzetének a változását. Az adatok részletes ismertetése után összefoglalóan elmondta: az 2016. évi adatok a gazdaság stabilitását és m?köd?képességét visszaigazolták – miközben a tulajdonosi szerkezetben – a többségi gyógyszerészi tulajdonhányadnak megfelel?en – sikerült alapvet? változásokat eszközölni. A strukturális rendszerváltás végére sikerült a válságot magunk mögé hagyni – fogalmazott. A személyi javadalmazással kapcsolatban megjegyezte, a továbbiakban ennek kérdéseit is el?térbe kell helyezni.

A GYKTN szombati napjáról A blokk második részében dr. Nyíri László „A vidéki kis gyógyszertárak m?ködtetésének szempontjai és lehet?ségei” címmel adott tájékoztatást a részvev?knek. „Magyarországon statisztikai adatok szerint az egy lakosra jutó gyógyszertárak száma európai viszonylatban jónak mondható, és földrajzi eloszlásuk is megfelel?. Jelenleg! Ezek megtartása els?dleges cél!” – kezdte az el?adását. A továbbiakban számos gyógyszertárakkal kapcsolatos adatot ismertetett, például: gyógyszertárak száma, gyógyszerforgalmazók száma, gyógyszertárak eloszlása, árrés stb. Ezt követ?en rátért azoknak a szempontoknak az ismertetésére és elemzésére, amelyek jelent?sen befolyásolhatják a kis gyógyszertárak m?ködtetést. Az árrés-anomáliák rendezése mellett jó néhány olyan lehet?ség van (pl. a gyógyszertárak egészségügyi szolgáltatóként való elismerésében, együttm?ködésében), amelyek a vidék gyógyszerellátásának a stabilitását el?segíthetik. Fontos az is, hogy a fiataloknak vonzóvá tegyük a vidéki gyógyszertárak m?ködtetését.

A GYKTN szombati napjáról Harmadik programpontként a képzés kérdéskörével foglalkozott. Dr. Hankó Balázs A képzés és szakképzés a gyógyszerészi kompetenciák szolgálatában” cím? el?adásában. Hangsúlyozta, e kérdéskör nem önmagáért való: a képzés minden formájának a gyógyszerészi kompetenciákat és ezeken keresztül a betegellátást kell szolgálniuk. A megújuló kompetenciákhoz megújuló képzésre van szükség. Felhívta a figyelmet arra, hogy hazánkban a képzésnek és a szakképzésnek nincsenek meg a gyakorlati oktatáshoz kapcsolódó egyetemi vagy országos intézetei – ebb?l a helyzetb?l kell kiindulni a tervezett átalakításnál. El?adása további részében a szakképzésben megjelen? eredményekr?l és modellekr?l számolt be. Mint mondta, olyan képzési modelleket dolgoztak ki, amelyek a gyakorlatban jól alkalmazhatók. Ezt követ?en egy konkrét vizsgálat eredményeit ismertette, amelyben 60 szakgyógyszerész-képzésben részt vev? gyógyszerész a gyakorlati képz?helyén (gyógyszertárban) végzett egészségértést növel? és betegedukációs célú feladatokat, perspektivikus eredményekkel. Az el?adó kitért a Kamara szerepére, feladataira is a képzés, szakképzés és továbbképzés tekintetében. „Lehet, hogy a kevesebb több” – mondta azzal kapcsolatban, hogy a szakgyógyszerész-képzéssel kapcsolatban a négy egyetem az MGYT és a Kamara reményteli javaslatot készít a szakképzés reformjára, amelynek során a f? cél a megszerezhet? szakképesítések racionalizálása.

A GYKTN szombati napjáról Ez után a Területi Elnökök Értekezletér?l (TEÉ) szóló beszámolóval folytatódott az összejövetel.  Dr. Brezanóczy Ferenc els?sorban statisztikai adatokat osztott meg a hallgatósággal. Mint elmondta, a TEÉ az el?re megállapított id?rend szerint 2017-ben eddig ötször ülésezett. Munkájuk során az országos elnökség számos esetben kikérte véleményünket, amit ilyenkor közösen alakítottak ki. Minden ülésük határozatképes volt. Ezt követ?en beszámolt az egyes ülésekr?l, részletesen ismertetve azokat a témákat, amelyekkel az egyes összejöveteleken foglalkoztak. Az el?adás második részében az állandó visszatér? témák kerültek említésre. Ilyenek voltak például a következ?k: szociális otthonok gyógyszerellátása, ügyeleti rendszer, fiókgyógyszertárak támogatása, e-recepttel kapcsolatos teend?k és lehet?ségek, ellen?rzések (OGYÉI), tagdíjak, gyógyszeranyagok forgalmazhatósága, egészségpénztárakkal kapcsolatos lehetséges változtatások, OTC árképzés vitatott helyzete stb.

A szombati program a délutáni küldöttközgy?léssel folytatódott; az err?l szóló tudósítást külön beszámolóban olvashatják.

mgyk.gyh 

Fotó: Dr. Nagy Vilmos

A GYKTN szombati napjáról A GYKTN szombati napjáról

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 december»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 12. 07 kedd