Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2022. 06. 27.
Mi az a NAC ? Vitamin, csodaszer vagy átverés? A szakgyógyszerész válaszol - egeszsegkalauz.hu
»
2022. 06. 27.
Gyógyszerek, melyek mellett ellenjavalt a napozás - webbeteg.hu
»
2022. 06. 24.
Elt?nnek az online platformokról a gyógygombás cég reklámjai - pharmaonline.hu
»
2022. 06. 24.
Több mint egymilliárd forint támogatást nyert a PTE gyógyszerkutatásra - pecsma.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A gyógyszerészetnek újra van jöv?je ?Beszélgetés dr. Hankó Zoltánnal
2015. szeptember 18.

Minden gyógyszerésznek helye lehet a kamarai testületekben, de csak akkor vállaljon pozíciót, ha azonosulni tud a gyógyszerészet szakmai, anyagi és erkölcsi rehabilitációjára irányuló kamarai célokkal ? tartja dr. Hankó Zoltán elnök, akit egyebek mellett a területi szervezetekben hamarosan induló választások kapcsán az elmúlt négy év kamarai munkájáról kérdeztük.

? Lassan a négyéves választási ciklus végéhez közelednek, itt az ideje tehát a számvetésnek. Kezdjük azonban egy kicsit korábbról!  Ön már tulajdonképpen 2007 körül a Jöv?kép és kompetencia munkabizottság keretében elkezdte kamarai munkáját. Miért volt akkor erre szükség?

? A liberalizációs törvények parlamenti végszavazása után négy nappal, 2006. november 25-én választottak alelnökké, majd a 2007. januárban hatályba lépett új kamarai törvény miatt pár hónapon belül ismét teljes kamarai tisztújítást kellett tartani. A gyógyszerészetnek újra van jöv?je ?Beszélgetés dr. Hankó ZoltánnalEkkor újra alelnök lettem. Ez után kezdeményeztem öt szervezetközi munkabizottság megalakítását, melyek közül az egyiknek a kompetenciarendezési program, egy másiknak a szakmai jöv?kép megalkotása lett a feladata. Ezt a két munkabizottságot kés?bb összevontuk. Végül az öt munkabizottság tevékenysége kiüresedett, de ebben a munkában igazolódtak vissza azok az irányok, amelyek mentén a kamara a f?bb szakmapolitikai célokat megfogalmazta. Hogy miért volt erre szükség? Egyrészt ez id? tájt a liberalizáció miatt a szakmában nagy volt a félelem, a kamarában pedig a tanácstalanság. Másrészt ismert a mondás, hogy ?semmilyen szél nem kedvez annak, aki nem tudja, melyik kiköt?be tart?. Ha ezen változtatni akartunk, márpedig akartunk, abba kellett hagyni a sebek nyalogatását, és el kellett kezdeni konkrét programok kidolgozását. Ekkor hirdettük meg célként a liberalizáció leállítását és visszafordítását, a gyógyszertárak gazdasági m?köd?képességének helyreállítását, a kompetenciarendezést és a köztestületiség helyreállítását.

? Azóta azonban sok víz lefolyt a Dunán? Kaptak-e visszajelzéseket arra vonatkozólag, hogy helyesek voltak-e az akkori célkit?zéseik, jó irányba indultak-e el?

? Eleinte nagyon kevesen hitték, hogy mindez megvalósulhat, de sokan álltak ki mellettünk. Ez egyértelm? visszajelzés volt arra, hogy az irány jó és a gyógyszerészek támogatni fogják. Másrészt a kezdet kezdetét?l egyértelm?ek voltak azok az elvi alapok is, amire építhetünk: a gyógyszerészet az egészségügy része és akkor láthatja el jól a feladatait, ha a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállósága biztosított. Tisztán kell látni, hogy mi a gyógyszerellátás valódi célja, mi a gyógyszertár funkciója és mi benne a gyógyszerész feladata. A liberalizált struktúra megálmodói minden mást figyelembe vettek, csak ezeket nem. Úgy is fogalmazhatnék, hogy rossz értelmezési keretben próbálták a problémákat megoldani. Aztán ahogy mentünk el?re és elkezdtek csordogálni az eredmények, egyre többen hittek a kamarai munka értelmében. Más kérdés, hogy egyre több lett az ellenségünk is, de ez így természetes. És bár még ma is vannak bizonytalankodó gyógyszerészek, ma már a változásokat sokan természetesnek tartják, s?t gyorsabban mennének el?re, mint ahogy lehetséges ? és ez így jó.

? Nemrégiben a Gyógyszerészi Hírlapban, egy kiadványban és a kamarai honlapon is olvashattak az érdekl?d?k az elért eredményekr?l. Ezért most csak arra kérem, foglalja össze, hogy milyen területeken értek el sikereket az elmúlt években!

? Az utóbbi hónapokban sok területi szervezet vezet?je kérte, foglaljuk össze, hogy mit csináltunk és mire jutottunk. Ez a kérés az elnökség tagjaiban is megfogalmazódott. A kérésnek eleget tettünk ? ebben els?sorban Gutay Tibor és Er?s István professzor úr volt segítségemre ? és címszavakban összefoglaltuk a legutóbbi évek változásait és eredményeit. Ez nem volt el?zmény nélküli, mert tavaly tavasszal, a kormánnyal megújított együttm?ködési megállapodás megkötése el?tti hónapokban egy kétnapos elnökségi ülésen, majd a sümegi vándorgy?lésen már elvégeztük a helyzetértékelést, azt követ?en pedig megalkottuk az új 12 pontot. Ezzel együtt most jó érzés együtt látni mindazt, ami az elmúlt években történt.

Az összefoglaló két változatban készült el. Az egyiket Gutay Tibor szignálta és els?sorban a kamarai tagok által leggyakrabban feltett kérdések köré csoportosítva mutatja be f?bb vonalakban a történteket. Ez jelent meg a Gyógyszerészi Hírlap július-augusztusi számának két középs? oldalán. A másik a sümegi vándorgy?lés tematikája mentén összegzi az eredményeket. Ebben külön csoportosítottuk a gyógyszerellátás struktúrájában bekövetkezett változásokat, a szakmai és kompetencia-kérdéseket, a gazdasági eredményeket, valamint a kamara köztestületi munkáját. Ez els?sorban a kamarai vezet?knek szóló összegzés, amelyet minden területi szervezet elnökének eljuttattunk azzal, hogy belátása szerint terjessze vezet?társai és szervezetének tagjai körében. A liberalizáció visszafordításra került ? talán egyedüliként a világban ?, a gyógyszertárak m?köd?képessége folyamatosan javul, a kompetenciarendezés programja eredményes és a kamara újra köztestületként m?ködik. A gyógyszerészetnek újra van jöv?je.

? A felsorolt eredmények mellett több területen még folyamatban vannak a változások. Ezek további sorsa nyilván függ a választás eredményét?l? Melyek azok a területek, amelyeken komoly feladatok várnak a kamarára, illetve a továbbiakra nézve milyen terveik vannak?

? Azt gondolom, hogy a gyógyszerellátás struktúráját illet?en a legnagyobb lépték? változásoknak lényegében a végére értünk, persze a gyakorlati tapasztalatok függvényében a struktúrát és a gyógyszerellátás közvetlen környezetét illet?en is a finomhangolásra mindig készen kell állni. A legközvetlenebb feladat a tulajdonosi program végig vitele és a fiatal gyógyszerészek helyzetbe hozása. A gazdasági környezet további javítása is folyamatos feladat. Az elmúlt évek megmutatták, hogy ez nagyon összetett kérdés: nemcsak a bevételekre, hanem a kiadásokra és a stabilitásra is figyelni kell. Az árrésen felüli bevételi források egy része a gyógyszerpiac többi szerepl?jén keresztül, egy másik része t?lük függetlenül kerül a patikákhoz. Ez utóbbi források (ilyen pl. a generikus kompenzáció vagy a szolgáltatási díj) alkalmasak a hátrányosabb helyzet? gyógyszertárak preferálására és a többlet szakmai teljesítmény honorálására is. A gyógyszerészek és a gyógyszertárak kompetencia-fejlesztési programjához az egészségügyi integráció hatalmas kaput nyitott. Ezek a tendenciák és feladatok a kamara új 12 pontjában már jól körvonalazódnak. Ezt érdemes a továbbiakban is komolyan venni. Ezzel együtt azt látom, hogy az elkövetkez? id?szakban az országos és területi szint? kamarai munkában hangsúlyeltolódás várható. A szakmai érdekvédelem mellett egyre több olyan szakmai önkormányzati feladat is körvonalazódik, amely csak a területi szervezetek szintjén oldható meg eredményesen. Ahogy látom, erre sok területi szervezet már felkészült, de az önkormányzatiság kiteljesedése az új ciklusban vár majd rájuk. Ennek tudatában kell a tisztségvisel?iket és a többi vezet?jüket megválasztani.

Egy mondatot az alkalmazott gyógyszerészekr?l is mondanom kell. A válságból kivezet? úton a gyógyszertári vállalkozások stabilizálása prioritást kapott, beleértve az eladósodás csökkentését, a m?ködésük stabilizálását és a készletgazdálkodási problémák kezelését is. Ez nem lehetett másként. Ezzel együtt ? ahol csak lehetett ? már eddig is igyekeztünk figyelembe venni az alkalmazott gyógyszerészek érdekeit, és a kompetencia-rendezés programja is több lehet?séget hordoz a számukra. Remélem, hogy az elkövetkez? években még több figyelmet lehet fordítani az ? speciális helyzetükre is.

? A májusi küldöttközgy?lésen módosították az MGYK Alapszabályát a választási gy?lésekkel kapcsolatban. Miért volt erre szükség?

? Az elmúlt években a kamarai törvény választási eljárásokkal kapcsolatos szabályai szinte folyamatos mozgásban voltak. Ennek okait most már nem érdemes firtatni. A lényeg, hogy a legutolsó módosítás idén januárban lépett hatályba, s ennek figyelembe vételével kellett módosítani az alapszabály választásokkal kapcsolatos rendelkezéseit.

A változtatások egyik lényeges eleme, hogy több választási forma közül lehetett választani. Ilyen a választók egyidej? jelenlétét igényl? választói gy?lés, de a törvény szerint lehet?ség van a választási id?szak alkalmazására és az online szavazásra is. A gyógyszerészkamarán belül konszenzus alakult ki a tekintetben, hogy a személyes jelenlétet igényl? formát preferáljuk, hogy a választók megismerhessék azokat, akik a jelölést elfogadják, ?k pedig bemutatkozhassanak a többiek el?tt. Ezzel a számon kérhet?séget és a személyes felel?sségvállalás fontosságát is demonstrálni akarjuk. A másik lényeges változás a kötelez? részvételi arányra vonatkozik. A kamarai törvényben 2012-ben olyan szabály lépett életbe, amely a területi szervezet választói gy?lésén a tagok több mint felének, ennek eredménytelensége esetén több mint huszonöt százalékának a szavazását írta el? érvényességi kritériumként, a két választói gy?lés között pedig minimum 15 napnak kell eltelnie. A részvételi szabály legutóbb úgy módosult, hogy els? alkalommal 25 százalékot meghaladó arány kell az érvényességhez, másodjára pedig a résztvev?k számától függetlenül érvényes a választói gy?lés. Ugyanakkor a törvény arra is lehet?séget ad, hogy az alapszabályban a második választói gy?lésre ennél szigorúbb részvételi arányt írjunk el?. Ezzel a lehet?séggel éltünk, és a második választói gy?lésen tíz százalékot meghaladó részvételi arányt ír el? az alapszabály. Azt gondolom, hogy a kamara legitimációja miatt erre a szigorításra mindenképpen szükség van. Nem lenne jó, ha a területi szervezetekben több lenne pl. a megválasztott küldött, mint ahányan részt vesznek a választói gy?lésen. Másrészt a részvételi hajlandóság a gyógyszerészi kamarában hagyományosan magasabb a többi szakmai kamarához képest: négy évvel ezel?tt voltak olyan területi szervezetek is, ahol a választói közgy?léseken a tagság több mint a fele részt vett.

? Az el?bb említett májusi küldöttközgy?lésen fogadták el az ún. ?összeférhetetlenségi nyilatkozat? szövegét is, amelyet az újonnan megválasztásra kerül? vezet? tisztségvisel?knek kell majd tenniük. Erre miért volt szükség? Illetve úgy is kérdezhetem, hogy Ön szerint a szakmának milyen kamarai vezet?kre van szüksége?

? A megválasztott tisztségvisel?knek kötelez? ?összeférhetetlenségi? nyilatkozat valójában nem az összeférhetetlenség létének vagy nemlétének a kisz?rését szolgálja, hanem egyfajta esküként értelmezhet?, amit a megválasztott tisztségvisel?knek a választóik el?tt kell letenniük. Ez egyrészt arra vonatkozik, hogy a közösségi érdeket tekintik els?dlegesnek, minden feladatukat igyekeznek tisztességesen ellátni és ennek során a jogszabályi el?írásokat és a kamarai rendelkezéseket be fogják tartani. Továbbá vállalják, hogy az alapszabályban rögzített célokat messzemen?en figyelembe veszik. Nem lenne ugyanis jó, ha a kamarai tagok zsákbamacskát vásárolnának és kés?bb kiderülne, hogy megválasztott képvisel?ik nem ?ket szolgálják, illetve nem az alapszabályban rögzített célok érdekében dolgoznak. Jó lenne, ha ezt az esküt nemcsak az alapszabály szerinti tisztségvisel?k, hanem a megválasztott területi és országos küldötteknek is minél nagyobb hányada letenné.

? ?ez mind szép, de mi van akkor, ha valaki nem ért egyet az alapszabályban foglalt célokkal, vagy nem a gyógyszerészek érdekét tekinti els?dlegesnek? Hogyan alakulna ez esetben az ?értékvéd? érdekvédelem??

? Az alapszabály betartása mindenkinek kötelez?, a módosításának pedig megvan az eljárásrendje. Egyébként az alapszabályban rögzített célokat néhány évvel ezel?tt a küldöttek kilencven százalék feletti aránnyal fogadták el, tehát nagy a legitimációs erejük. Azt gondolom, hogy nehéz lenne megmagyarázni, ha valaki kamarai tisztségvisel?ként mondjuk a szabad patikaalapításért, a többségi gyógyszerészi tulajdon vagy a gyógyszerészi kompetenciák fejlesztése ellen, esetleg más szervez?dések érdekeinek védelméért szállna síkra. A liberalizációs vita Magyarországon eld?lt. A mai modell gazdaságilag racionálisabb, szakmailag biztonságosabb és etikailag érzékenyebb, mint az el?z?ek voltak. Hasonlóképpen evidencia, hogy a kamarának minden gyógyszerészi szakterület érdekképviseletét vállalnia kell. És az is egyértelm?, hogy a gyógyszerészeknek a betegérdeket kell els?dlegesnek tekinteniük, cserébe pedig ? mint a középosztály tagjai ? szakmailag és egzisztenciálisan önállóak lehetnek. Szeretném remélni, hogy idén már nem ismétl?dnek meg az el?z? választások során néhány területi szervezetnél tapasztaltak, ahol nem gyógyszerész hálózat-tulajdonosok próbálták a saját delegáltjaikat a kamarai testületekbe bejuttatni. Volt, ahol láncszavazást készítettek el?, máshol pedig listára írták a nekik megfelel? névsort. Ne értsen félre: mindenkinek helye lehet a kamarai testületekben, de jogos elvárás, hogy csak akkor vállaljon pozíciót, ha azonosulni tud a gyógyszerészet szakmai, anyagi és erkölcsi rehabilitációjára irányuló kamarai célokkal, és ha vállalja a megnövekedett feladatokat.

B. ZS.

« Vissza
Betegsarok
2021. 03. 19.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2022 június»
hkszcspszv
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2022. 06. 27 hétfő