Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2015. január 23.
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége 2015. január 22-én tartotta soron következő elnökségi ülését – mgyk.hu

A Magyar Gyógyszerészi Kamara (továbbiakban Kamara) elnöksége 2015. január 22-én tartotta soron következő ülését a Kamara Dózsa György úti székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok határozatképes számban voltak jelen. 

 Az elnökségi ülés dr. Kata Mihály professzor, a Kamara Etika Kollégium elnökének köszöntésével kezdődött, aki január 15-én ünnepelte 80. születésnapját. Dr. Hankó Zoltán a napirend elfogadása után az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről adott tájékoztatást. Tájékoztatott, hogy a Galenus Kiadóval a Gyógyszerészi Hírlap kiadására és a rendezvényszervezésre 2014 elején kötött megállapodás gazdasági elvárásai teljesültek. Az OEP vezetői nagyszabású informatikai fejlesztés elindítását jelentették be egy decemberi egyeztetésen. Az elnök tárgyalt az MGYT elnökével és a budapesti gyógyszerészkar dékánjával a kötelező szinten tartó továbbképzések szervezési tapasztalatairól és a kívánatos változásokról. A témafelvetést a gyógyszerészi kompetenciafejlesztés eredményei és a harmadik ötéves továbbképzési ciklus befejezése is indokolja. Az elnök dr. Sohajda Attila alelnökkel együtt dr. Zombor Gábor államtitkárral is egyeztetett, ahol összegezték a közeljövő elvégzendő feladatait. Az elnök részt vett egy patikai állami elővásárlási jog érvényesítésével kapcsolatos döntés-előkészítő megbeszélésen az OEP-ben, ahol a bizottság konszenzussal úgy döntött, hogy az elővásárlási jog gyakorlását a konkrét esetben nem tartja indokoltnak. Az elnök a szakmai munkabizottság vezetőjével közösen tárgyalt a Medimpex vezetőivel a gyógyszertári gyógyszerkészítéshez szükséges alapanyagok beszerzési lehetőségének bővítéséről.

Dr. Hankó a továbbiakban a dr. Horváth-Sziklai Attilával Czibere Károly szociális ügyekért felelős államtitkárnál tett látogatásáról adott tájékoztatást, akivel a szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatban folyt a megbeszélés. Az államtitkári megbeszélést követően elindult az egyeztetés a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság főigazgatójával is. A Kamara kapcsolatfelvételt kezdeményezett dr. Péterfalvi Attilával a nemzeti adatvédelmi hatóság elnökével a gyógyszertárban képződő, tárolt és továbbított adatok kezelésével kapcsolatos nyitott kérdések tisztázására.

A „Táltosképző” januári vendégei Nógrádi Tóth Erzsébet és Tinnyei Mária egészségügyi szakújságírók voltak, akik az egészségügy és az egészségügyi média kapcsolatáról tartottak előadást, majd kötetlen konzultációt. Az elnök kiemelte, hogy ez hasznos és sok tanulsággal szolgáló alkalom volt, ahol a fiatalok ismét megtöltötték az elnökségi tárgyalótermet. Az elnöki beszámolóhoz kapcsolódóan hangzott el dr. Zalai Károly és dr. Bunyevácz Zsuzsa beszámolója a Gyógyszeri Hírlap, illetve a Kamara honlapjának szerkesztésével kapcsolatban.

Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság a kamara álláspontját kérte az üzletek vasárnapi nyitva tartását szabályozó jogszabály gyógyszertárakat érintő hatásairól. A 2015-ös felvételikhez kapcsolódóan a gyógyszerészképző helyekre felvehető hallgatók keretszámai ugyan nem változtak, de az állami finanszírozású képzésbe felvehetők alsó ponthatárai nagymértékben emelkedtek. Emiatt szükséges volt a korrekció kezdeményezése, melyet a Kamara az MGYT-vel közös beadványban kért. Említésre került, hogy Kabay János életművének hungaricummá minősítési eljárása elindult, ehhez a kamara támogató véleményt adott. A kamara az online pénztárgépekkel kapcsolatos tapasztalatok és teendők összegzésére workshop-ot kezdeményez, melyre az illetékes kormányzati és hatósági vezetők mellett a fejlesztő és adattovábbító cégek valamint a rendszergazdák képviselőit is várják. A Köztestületi napok rendezvényén született kezdeményezés a könyvelők konzultációs fórumának létrehozásáról; a közös munka várhatóan februárban indul.

A döntéshozatalt igénylő napirendi pontok között elsőként a Kamara gyógyszerészképzéssel kapcsolatos álláspontját tárgyalta meg (immár negyedik alkalommal) és fogadta el az elnökség. Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy a témában a kamara képviseletében tárgyalásokat kezdeményezzen. Döntés született a kreditpontos továbbképzés rendszerének áttekintéséről is.

Az elnökség az új 12 ponthoz kapcsolódó cselekvési program összeállítást célzó javaslatok kidolgozására felkérte a kamarai állandó és munkabizottságokat. Úgyszintén döntés született a gyógyszerészek helyi közéletbe bekapcsolódását segítő önkormányzati ajánláshoz kapcsolódó operatív feladatokról.  Tájékoztató hangzott el az elmúlt időszak jogszabályi változásairól: a 2015-ös költségvetés gyógyszerellátással kapcsolatos főbb számairól, a gyógyszerészetet érintő törvénymódosításokról, az ú. n. profilrendeletről és a 41/2007. (IX. 19.) EüM sz. rendelet módosításáról. Az elnök a tájékoztatóban külön kiemelte a profilrendelet módosítását, amely a kamara által korábban kialakított elvi állásponttal és konkrét változtatási javaslatokkal harmonizál. A profilrendelet lehetséges hatásaival az elnökség a következő ülésein részletesen is foglalkozik.

Dr. Zalai Károly előterjesztésében került sor az MGYK 2015. évi részletes költségvetésének elfogadására, majd a Rozsnyay Mátyás Emlékverseny és a TDK konferenciák támogatására tett javaslatokat az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette.

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél