Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2021. 10. 28.
Megoldás a háziorvoshiányra: elindult a telemedicina szolgáltatás - boon.hu
»
2021. 10. 27.
Állami kitüntetés: Dr. Hegyi Tibor Pro Sanitate-díjat vehetett át - behir.hu
»
2021. 10. 27.
Alkotmánybíróság el?tt az egészségügyi dolgozók kötelez? oltása - hirado.hu
»
2021. 10. 27.
Az id?sek mennyire kedvelik az e-recept rendszerét? - Almárium, Duna TV
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A Vándorgy?lés plenáris ülései
2018. március 28.

A Vándorgy?lés plenáris üléseiAz összejövetel szombat délel?tti plenáris ülésén számos olyan, a szakmát érint? aktualitás szóba került, mint például a Biztonságos étrend-kiegészít? program vagy a gyógyszertári marketing kérdései.

Az el?adások sorát dr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke nyitotta „A Magyar Gyógyszer Program és a gyógyszergyárak” cím? el?adásával. Rövid bemutatkozás után rátért a MAGYOSZ-szal kapcsolatos f?bb tudnivalók ismertetésére. A szervezet immáron 27 éve képviseli a magyar gyógyszeripart és a gyógyszerészek érdekeit – ez is a céljuk. Mint elmondta, 18 magyar gyógyszergyár tartozik a Szövetséghez, tagvállalataik 14 ezer családnak nyújtanak megélhetést. Talán ez az egyetlen hazai iparág, ami 100 éves múltra tekint vissza „Nyugodtan mondhatjuk, hogy a zászlóshajója vagyunk a hazai iparnak” – emelte ki. Nemzetgazdasági jelent?ségük kiemelked?, a hozzáadott értékben kimagaslik a többi iparág közül – ennek alá támasztására több adatot is sorolt. A Vándorgy?lés plenáris ülései„Nyugodtan állíthatjuk, hogy értéket állítunk el?. De azt, hogy ez megjelenik a gyógyszer árában, már nem mondhatjuk ilyen nyugodtan”. Ugyanakkor a kutatás-fejlesztésben is élen járnak. Kitért a magyarok gyógyszerfogyasztására is – az adatok azt mutatják, hogy nem térünk el az európai átlagtól. Hangsúlyosan foglalkozott az egyedi dobozazonosító bevezetésével, ami jelent?s terhet ró a gyártókra. „20 milliárdos befektetésr?l beszélhetünk, ami nem növeli a termelékenységet és az alkalmazotti létszámot – ismertette a rendszer bevezetésének hátrányait. A továbbiakban annak a véleményének adott hangot, hogy nem lehet elkerülni az internetes gyógyszerkereskedelmet. Végezetül a Magyar Gyógyszer védjeggyel kapcsolatos tudnivalókat osztotta meg a hallgatósággal.

A Vándorgy?lés plenáris üléseiMásodikként dr. Bérci István, a MÉKISZ elnöke a „Biztonságos étrend-kiegészít?k a gyógyszertárakban” címmel ismertette a programmal kapcsolatos tudnivalókat. Bevezet?ként említette, hogy régi az együttm?ködésük a Kamarával és háláját fejezte ki dr. Hankó Zoltánnak, hogy felismerte az étrend-kiegészít?k gyógyszertári forgalmazásának a jelent?ségét. Fontos ez a kérdés, ugyanis szeretik ezeket a termékeket az emberek, ugyanakkor el kell oszlatni azt a tévhitet, hogy az étrend-kiegészít?k gyógyszerek lennének. E piac évente tíz százalékkal b?vül, és „ahol búcsú van, ott megjelennek a prostituáltak és a zsebmetsz?k. És itt búcsú van” – jellemezte a helyzetet. Kiemelte, a fogyasztók nem tudnak különbséget tenni a megbízható és a nem megbízható termékek között, ezért is volt szükség a Biztonságos étrend-kiegészít? program elindítására. Ennek a célja az, hogy csak biztonságos termék kerüljön a gyógyszertárakba, hiszen a patika bizalmi hely. El?adása további részében részletezte a program megvalósulásának el?zményeit, bemutatta a részvev? szervezeteket, a rendszer m?ködését. A munkát már 2013/2014 kezdték el, a megállapodás aláírására 2016. május 6-án került sor. Mint megtudtuk, ma már a gyógyszertárak kb. fele csatlakozott a rendszerhez. Több példával is illusztrálta a rendszer m?ködését, végezetül annak a reményének adott hangot, hogy a rendszerhez való csatlakozás marketing el?nyt is jelent a gyógyszertáraknak.

A Vándorgy?lés plenáris üléseiDr. Török Krisztina (népegészségügyi szolgáltatásfejlesztési igazgató, OKI) következett ez után „A gyógyszertárak szerepe a vastagbélsz?résben” cím? el?adásával. Hazánk el?l jár a daganatos megbetegedések okozta halálozásban – kezdte beszámolóját. Számos er?feszítés történik az egészségpolitika részér?l ez ellen, egyebek mellett próbálják a sz?r?programok felé terelni a lakosságot, munkájukban a kockázatcsökkenés mindig is prioritást kapott. Beszámolója további részében a jelenlegi szervezett vastagbél sz?rés el?zményeit mutatta be, kezdve azzal a 2013-as döntéssel, amely eredményeként lehet?vé vált uniós pénzeket sz?résekre fordítani. A jelenlegi cél 300 ezer lakos sz?rése, majd a következ? két éven belül 2,6 millió, a teljes 50-70 év közötti lakosság sz?rése. „Szomorú, hogy nálunk a mozgósítási arány 50 százalékos” – tette hozzá. A 2018. évi központi költségvetési forrás 4,5 milliárd forint szánt erre. Jelenleg a kiterjesztett sz?rési rendszer tervezési fázisában vannak. A továbbiakban a gyógyszerészek szerepvállalására tért ki. Az eddigi pilot programok a háziorvosokon keresztül történtek, ebben a kiterjesztésben a patikák is részt vesznek. Folyik az egyeztetés az Államtitkárság és NEAK között a gyógyszertárak finanszírozásról, ugyanis honorálni kell a munkájukat – emelte ki.

A Vándorgy?lés plenáris üléseiProf. dr. Paál Tamás a gyógyszertári marketing etikai aspektusait járta körbe. „Én csak kérdéseket teszek fel. Gondolkozzunk el a válaszokon, legyünk ?szinték magunkhoz, mindenki saját magához, és úgy válaszoljunk rájuk!” – mondta az Etikai Kollégium elnöke, aki el?adásában nem törekedett konkrét választ adni az egyes felmerült etikai kérdésekre vagy ítéletet mondani egyes etikai helyzetekre, sokkal inkább gondolkodásra késztette a jelenlév?ket. Azt az alapkérdést járta körbe marketing szempontból, hogyan lehet célt érni a gyógyszertár gazdasági helyzetének a javítása érdekében. Három lehet?séget vázolt fel, amit aztán körbejárt a jog és az Etikai Kódex alapján. Több példán keresztül is érzékeltette, hogy néha milyen nehéz az egyes kérdésekre választ adni. Kitért az elindított etikai eljárásokra, amelyek azon alapszanak, hogy ami jogsért?, az etikátlan is. „Pillanatnyilag az az etikai vétség, ami jogsért?”. Beszélt arról a lehet?ségr?l is, ami jelenleg nem áll fenn, hogy etikai eljárás induljon akkor is, ha nem történt jogsértés. Úgy látja, nagyon utána kell járni annak, hogy ez megvalósítható-e.

Ez után dr. Hankó Balázs miniszteri biztos (EMMI) következett a „Fokozatváltás a fels?oktatásban és a gyógyszerészi kompetenciafejlesztés” cím? el?adásával. Hogyan tudjuk a min?ségi magyar gyógyszerészképzést el?segíteni? – tette fel a kérdést, amire a továbbiakban részletes választ is kaptak a jelenlév?k. A Vándorgy?lés plenáris üléseiMint elmondta, a Fokozatváltás a fels?oktatásban cím? kormányzati stratégiai dokumentumot 2016-ban fogadták el, ebben egyértelm?en megfogalmazásra került, hogy tudás alapú társadalomra van szükségünk. A magyar fels?oktatásnak ezt kell szolgálnia. Értelemszer?en az orvos-egészségtudományi – és ezen belül a gyógyszerészi – képzésnek is az ebben írtaknak kell megfelelni, majd az ehhez szükséges f? stratégiai célkit?zéseket ismertette. El?adása további részében a gyógyszerészi kompetenciaváltozásokkal foglalkozott. Új felel?sségek jelentek meg, amelyek 2010-t?l egyértelm?en definiálásra kerültek – emelte ki. Részletesen elemezte az új kompetenciákat, például az egészségügyi szolgáltatások területét, de kitért a kórházi-klinikai gyógyszerészekre, a gyógyszeripar vonatkozásokra, ahogy a hatósági munkára is. Tehát a közvetlen lakossági gyógyszerellátás területén, a terápia eredményességénél, betegirányításnál, étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos tájékoztatási kötelesség esetén, a felel?s gyógyszergazdálkodásnál vagy az orvos-technikai területen is új kompetenciákkal számolhatunk. „Mindez azonosítható az említett dokumentumban, ami keretrendszert biztosít ezek megvalósításhoz” – mondta. Végezetül a már elért eredmények ismertetésére tért ki. Sorolta azokat a példákat, amelyek jó irányba mutatnak a graduális és a szakképzésben egyaránt.

A Vándorgy?lés plenáris üléseiA délel?tti plenáris szekciót dr. Hankó Zoltán el?adása zárta, aki a GDPR-rendeletr?l adott tájékoztatást. Mint mondta, a rendelet mind a 28 uniós tagállamban 2018. május 26-án lép életbe. A rendelet a magánszemélyek személyes adatainak védelmér?l és Unión belüli szabad áramlási feltételeinek megteremtésér?l szól. Az uniós rendeletet a hazai joganyagba nem kell implementálni, de az ellen?rz? hatóság kijelölése jogalkotási feladat. Az el?adó beszélt a rendelet alapfogalmairól és arról, hogy a rendelet nemcsak a gyógyszertárakra, hanem az országos és területi kamarai szervezetekre is feladatot ró, hiszen ezek is kezelnek személyes adatokat. Az egészségügyi, a biometrikus és genetikai adatok is a személyes adatok közé tartoznak. Fontos annak tisztázása, hogy a rendelet szerint ki az adatkezel? és ki az adatfeldolgozó, mert más feladatokkal és más felel?sséggel vesznek részt a személyes adatok kezelésében. Ett?l függetlenül valamennyi gyógyszertárnak kell majd adatkezelési szabályzatot alkotni. A Kamara felmérte a gyógyszertárakban különböz? tevékenységek közepette képz?d? személyes adat-típusokat és azt tervezik, hogy a rendelet hatályba lépéséig a Bels? Min?ségügyi Kézikönyv részeként minta-szabályzatot készítenek.

 

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

« Vissza
Betegsarok
2020. 12. 22.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2021 október»
hkszcspszv
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2020. 09. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2021. 10. 28 csütörtök