Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2020. 08. 07.
Tízezernél több diplomát adott ki a DE - hirek.unideb.hu
»
2020. 08. 04.
E-gészség - PCWorld
»
2020. 08. 03.
Koronavírus elleni immuner?sítésre a D-vitamin a legjobb - novekedes.hu
»
2020. 07. 30.
ÁSZ: felül kell vizsgálni a köztestületek szabályozását! - weborvos.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2020. 07. 21.
Együttm?ködési megállapodást kötött az MGYK és a MOK Komplex - frissítve 2020. 07. 21.
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír

 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról
2019. március 26.

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjának els? felében – dr. Hankó Zoltán elnök el?adását követ?en – az OGYÉI és a Kamara közti együttm?ködés, valamint az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos aktualitások kerültek nagyító alá.

 

Dr. Raffay Bálint, azOGYÉI f?igazgató-helyettese „Az OGYÉI és az MGYK együttm?ködésének elvei” cím? el?adásában azokkal a kérdésekkel foglalkozott, amelyekkel a Kamarával együttm?ködve a napi gyakorlatban találkoznak. Az el?adása elején a 2018. év fontosabb eseményeib?l kiemelve néhányat, megemlítette az új f?igazgató, dr. Szentiványi Mátyás kinevezését. Majd mindjárt idézett is t?le: szakmaiság, szakmaiság, szakmaiság – ez az, amit minden tekintetben elvár az új f?igazgató a hatóságtól. Az OGYÉI m?ködése legyen transzparens, kiszámítható és jogszer?.

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjárólA továbbiakban az OGYÉI és az MGYK tavaly december 1-én aláírásra került együttm?ködési megállapodásáról szólt, amelynek eredményeképpen konstruktív egyeztetések indultak a két szervezet között. Sorolta azokat a kérdéseket, amelyekben közösen keresik a megoldást, és ha nem sikerül se nekik, se más hatáskörrel rendelkez?nek megoldást találni, akkor a jogalkotóhoz kell fordulniuk. A felsorolt témák között volt egyebek mellett a bt kültag halálát követ? joger?s hagyatékátadó végzés hiányában a m?ködési engedély meg?rzésének kérdése, illetve a két gyógyszertár közötti távolságmérés szabályozásának és gyakorlatának indokolt korrekciója. Említette a vényköteles készítmények vis major helyzetekben történ? vény nélküli kiadásával kapcsolatos egyeztetéseket is. A személyi jog normatív szabályozása szintén asztalra került. Mint elmondta, folytatják az ügyeleti koncepció tárgyalását, és egyeztetések voltak a Bels? Min?ségügyi Kézikönyv új kiadásáról is. Kiemelte, az új f?igazgató kívánsága, hogy az ellen?rzések gyakoriságát növeljék, és ne a hibák keresése legyen a f?szempont, sokkal inkább a tanácsadás. Több megkeresés érkezett az etikai gyakorlattal kapcsolatban.

Említette külföldi megrendel? lapra kiadott gyógyszerek Európai Unió Bírósága el?tt lév? ügyét és a GDPR kérdéskörét. Szót ejtett az elektronikus ügyintézés egy éves tapasztalatairól is. 2019-re ez lényegében teljes kör?en megvalósult, de folyamatosan fejlesztik a rendszert. Kitért arra is, hogy mi a teend? üzemzavar esetén. Az Ákr. tapasztalatairól is szót ejtett, ahogy a szerializációról is. Részletezte, hogy mi a teend? ez utóbbi hibái esetén. Ezt követ?en az idei jogszabályváltozásokról tett említést; két lényeges módosítás került be az ?szi salátatörvénybe, majd a szankció törvényt hozta szóba. Mint mondta, az ellen?rzésekkel céljuk a szakmailag növekv? min?ség elérése, és nem a szankciók kiszabása; a szankció csupán egy szükséges rossz.

Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész „A tiszti gyógyszerészi szolgálat és a gyógyszertárak” cím? el?adásának elején elmondta, mára hagyománnyá vált, hogy az OGYÉI részt vesz a Kamara rendezvényein. „Ezt a kapcsolatot ápolni kell, és úgy érzem, jó irányba haladunk” – kezdte tájékoztatóját a tiszti f?gyógyszerész, amelynek els? részében néhány „filozófiai” gondolatot osztott meg a hallgatósággal. Ennek során több fogalom – egészségügy, szolgáltatás, min?ség – fontosságára és kapcsolatára hívta fel a figyelmet. Mint mondta, a szolgáltatás = értékteremtés. A gyógyszertárakban nem a gyógyszer-értékesítés a f? profil, hanem az egészségügyi szolgáltatás. Hogyan lehet létrehozni min?ségi szolgáltatást? – tette fel a kérdést. A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjárólA gyógyszer speciális termék, a hozzáadott információ nélkül nem lenne az.  Mindez a gyógyszerészi gondozás fontosságát is jelzi. „Ha profilt akarunk szélesíteni, ezen a területen komoly lehet?ségek vannak”. Ne árverseny legyen a patikák között, hanem a kognitív szolgáltatásokban kell versenyezni, ami növeli a szakmai tekintélyt és a bizalmat. Ezek eléréséhez szükséges az OGYÉI tiszti gyógyszerészi kara, a Kamara és persze a személyi jogos gyógyszerészek szerepvállalása – a továbbiakban ezekre a tennivalókra is kitért.

Az el?adás második részében az elmúlt hónapok ellen?rzéseinek tapasztalataira tért rá. Fontosnak tartotta hangsúlyozni, hogy a kollégák tisztában legyenek azzal, hogy az ellen?rzéseket lehet?ségnek tekintsék egy személyes konzultációra. A továbbiakban néhány számadatot osztott meg a hallgatósággal, végezetül megismételte, hogy jó lenne, ha segít?ként tekintenének a tiszti gyógyszerészekre a patikusok.

A két el?adás után lehet?ség nyílt kérdéseket feltenni az OGYÉI vezet? munkatársainak. A szervez?k – id?takarékossági megfontolásból – ezen a fórumon is biztosították, hogy a kérdéseket a résztvev?k el?zetesen egy urnába bedobva írásban tehessék fel, így a fórumon sok téma kerülhetett terítékre.

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjárólA délel?tti blokkban került sor dr. Horányi Tamás, aMÉKISZ alelnökének – dr. Bérci Istvánnal, a MÉKISZ elnökével közösen készített – el?adására is. Ennek els? részében a „Biztonságos étrend-kiegészít? program" kockázatértékelési tapasztalatait mutatta be. Ismertette az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos jelenlegi helyzetet és a notifikáció menetét. Mint mondta, mivel voltak gondok az étrend-kiegészít?kkel, szükségessé vált a program bevezetése. A kockázatértékelést a nagykeresked?k végzik, így a patikákban nincs többletfeladat. A programban több mint 1500 gyógyszertár vesz már részt és egyre dinamikusabban növekszik a kockázatértékelésbe bevont termékek száma. A program sikere érdekében a MÉKISZ és a Kamara szorosan együttm?ködik a forgalmazókkal és a nagykeresked?kkel.

Az együttm?ködésnek köszönhet?en a patikusok is megismerhetik a szükséges dokumentumokat, és a gyógyszertárakba csak azok a termékek jutnak el, amelyek átestek ezen az ellen?rzésen. Tapasztalata alapján a rendszer jól m?ködik. Mindazok – gyógyszertárak, gyártók, gyógyszer-nagykeresked?k – akik csatlakoztak a programhoz, megfelelnek a biztonság követelményeinek. Ez egy önszabályozó rendszer, amely azért jött létre, mert csak így lehetett biztosítani a biztonsághoz szükséges feltételeket. A program üzenete világos: a biztonságos terméket a gyógyszertárban kell keresni!

Az el?adás második részében arra kereste a választ, hogy étrend-kiegészít?k lesznek-e a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek?  „Kesernyés téma” – mondta ezzel kapcsolatban. Bemutatta a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekkel kapcsolatos jogszabályváltozás történetét. Ez 2013-ban kezd?dött, mert az Unió illetékesei úgy látták, nem egységes a helyzet a tagországokban. A jogszabály-változás miatt 2019. február 22-t?l már nem lehet forgalomba hozni speciális gyógyászati célra szánt tápszert (ami raktáron van, azt a lejárati idejéig még lehet forgalmazni), hanem – lényegében ugyanolyan tartalmú definíció mellett – ezek már csak speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerként lesznek forgalmazhatók. Feltéve, hogy az átsorolásuk eredményes lesz, mert a hatóság álláspontja szerint ezek nem mindegyike lehet speciális gyógyászati célra szánt élelmiszer (hanem valószín?leg étrend-kiegészít?ként lehet majd notifikáltatni). A továbbiakban a változás okozta gondokra, például az ÁFA problémájára és más szabályozási feladatokra is kitért. A speciális gyógyászati célra szánt tápszerek (és júliustól a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek) ÁFA besorolása 5%, ugyanakkor az étrend-kiegészít?k 27%-os ÁFA kulcsba tartoznak. Mint mondta, az árak nem emelhet?k, a piac nem bírná el. Annak a félelmének is hangot adott, hogy számos termék el fog t?nni, és sz?külni fog a paletta. További nehézséget jelenthet a termékekkel kapcsolatos betegek felé történ? kommunikáció, ugyanis ennek a szabályai is megváltoztak.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról

A Vándorgy?lés szombat délel?tti programjáról

« Vissza
Betegsarok
2020. 05. 12.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2020 augusztus»
hkszcspszv
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2019. 12. 07.
Elnöki beszámolók a Kamara küldöttközgy?léseire
»
2019. 03. 27.
Az MGYK XI. Vándorgy?lésér?l
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Népegészségügyi programok
2019. 10. 16.
Az adherenciáról
»
2019. 05. 24.
Az immuno-onkológiai kezelésr?l
»
2019. 04. 02.
Az obstruktív alvási apnoe ellátása
»
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2020. 08. 07 péntek