Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. május 31.
A veszélyhelyzet megszűnéséről

 A 181/2022. (V.24.) Kormányrendelet a veszélyhelyzet megszűnéséről döntött 2022. június 1. hatállyal. Ezzel párhuzamosan megjelent a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő szabályozási kérdésekről szóló 2022. évi V. törvény (továbbiakban Tv.). Ezek folyományaként egyrészről hatályukat vesztik a veszélyhelyzet idejére hozott rendkívüli intézkedések, másrészről a rendkívüli jogrend idején hozott szabályozások épülnek be a normál jogrendbe.

Jelen összefoglaló célja a gyógyszertárakkal kapcsolatos változásokra történő figyelem felhívás, így a joganyag teljeskörű áttekintésént nem válthatja ki.

 – A Tv. 3. § szerint a 2006. évi XCVIII. törvény (Gyftv.) szerinti gyógyszertári működési engedéllyel nem rendelkező gyógyszerforgalmazó vállalkozások a veszélyhelyzet megszűntésének hónapját követő harmadik hónap utolsó napjáig forgalmazhatják az önellenőrzést szolgáló in vitro SARS-CoV-2 diagnosztikumokat.

 –  A Tv. 50. § módosítja a 2005. évi XCV. törvényt (Gytv.). Ennek értelmében egészségügyi válsághelyzet alapján, a megbetegedés feltételezett vagy igazolt terjedésének megakadályozása érdekében az állami egészségügyi tartalék kezeléséért felelős szerv kérelmére a gyógyszerészeti államigazgatási szerv engedélyezheti az EGT-megállapodásban részes államban, az EGT-megállapodásban nem részes, de a klinikai vizsgálatok, illetve a gyógyszergyártás tekintetében a Magyarországon hatályos szabályozással egyenértékű szabályozást alkalmazó államban, vagy az Egészségügyi Világszervezet veszélyhelyzeti alkalmazási ajánlással rendelkező gyógyszereket tartalmazó listáján szereplő gyógyszer forgalomba hozatali, illetve alkalmazási engedélye szerinti államban, a betegek számára hozzáférhetővé tett, illetve alkalmazásra engedélyezett gyógyszer behozatalát, adományozását, a betegek számára történő hozzáférhetővé tételét, illetve alkalmazását.

 – A Tv. 81. § hatályon kívülre helyezi a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. évi LVIII. törvény 83. §-át, amely szakasz a veszélyhelyzet ideje alatt lejáró működési engedélyek 90 napos meghosszabbodásáról szólt. Ennek megfelelően a lejárt működési engedélyek június 1-ét követően 90 napig tekinthetők érvényesnek.

 – A Tv. 106. § 84) bekezdése a lejárt közgyógy igazolványokkal kapcsolatosan tartalmaz szabályozást. Ennek értelmében a 2020. november 4-e és 2022. június 30-a között lejáró közgyógyellátásra való jogosultság, valamint az ezen időszakban lejáró közgyógyellátási igazolvány érvényessége 2022. szeptember 30-áig meghosszabbodik, feltéve, hogy a közgyógyellátásra való jogosultság 2022. június 30-án megállapítható.

Végezetül az egészségügyi dolgozók utazási kedvezményéről. Ugyan ez nem kifejezetten gyógyszertárakra vonatkozó rendelkezés, de a gyógyszertárak munkavállalóit is érinti.

A veszélyhelyzettel összefüggő egyes szabályozási kérdésekről szóló 2021. évi CXXX. törvény 25. § a veszélyhelyzet megszűnésének kihirdetésével módosul olyan módon, hogy a munkáltató által kiállított igazolások, a veszélyhelyzet megszűnését követő 14. napig érvényesek.

2022. május 31.

Dr. Bartus György
alelnök, MGYK

  

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél