Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. szeptember 03.
Az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont üléséről – II. rész

Mivel az augusztus 26-i elnökségi és TEÉ ülés tervezett napirendi pontjai mindegyikének tárgyalására – a rendkívül sok napirendi pontra való tekintettel – időhiány miatt nem került sor, így az szeptember 1-én délután online, videókonferencia keretében folytatódott. Az elnökség és a Területi Elnökök értekezlete tagjai is határozatképes létszámban vettek részt rajta, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A szeptember 1-i napon a következő döntést igénylő napirendi pontok kerültek tárgyalásra.

Keretszerződés kötése a KOMPLEX Kamarai Kft-vel
A MOK keretei között létrehozott KOMPLEX Kamarai Kft. néven működő alkusz-céggel kötött megállapodás szerint a gyógyszerészi kamara tagjainak lehetőségük nyílik kedvezményes csoportos élet- és balesetbiztosítás megkötésére. Az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont üléséről – II. részA konstrukció feltételeit a kamarai vezetők tárgyalák végig, ugyanakkor a Kamarának ez a projekt sem teherviselési, sem garanciavállalási kötelezettséget nem jelent. Az elnökség és a TEÉ egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal, az előkészített keretszerződést jóváhagyta, felhatalmazta az elnököt a keretszerződés aláírására, valamint a konstrukció kamarai tagok felé történő kommunikációjára. 

Kamarai javaslat a gyógyszertárak vakcinációban való részvételére
Dr. Süle András, az MGYK Kórházi-Klinikai Területi Szervezetének elnöke ismertette az előterjesztés előzményeit, majd elmondta, a Kamara az Egészségügyért Felelős Államtitkársággal és az OGYÉI-vel folytatott előzetes egyeztetésen született elvi megállapodásra tekintettel dolgozták ki koncepciót. Beszámolt a nemzetközi tapasztalatokról, a gyógyszertárak vakcinációban való részvételének előnyeiről, illetve az ehhez szükséges feltételekről, a kidolgozott keretrendszerről. Az elnökség és TEÉ tagjai egyetértettek a kamarai kezdeményezéssel, és felkérték dr. Süle Andrást, dr. Bartus Györgyöt, dr. Gyimesi Nórát, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Hankó Zoltánt, hogy dr. Süle András vezetésével a következő elnökségi ülésre a projekt megvalósíthatósága érdekében egy szinopszist készítsenek, amely az Államtitkársággal való egyeztetést követően a megvalósíthatósági tanulmány alapja lehet.

A Kamara kommunikációs stratégiájának kérdései
Dr. Hankó ismertette a Kamara kommunikációjának fontosabb kérdéseit. Elmondta, hogy az egyre bővebb kommunikációs tevékenység ellenére sok gyógyszerész alulinformáltságról panaszkodik és a gyógyszerészettel kapcsolatos társadalmi attitüd is hiányos. Fő problémaként a szakmapolitikai célok markáns megjelenítésének hiányát említette. E helyzet javítása érdekében javaslatot tett egy „stratégiai kommunikációs csoport” létrehozására, amelynek feladata a kamarai kommunikáció fő irányainak meghatározása lenne. Az elnökség felhatalmazta az elnököt, hogy ennek a munkának a részeként dr. Torma Ádámmal, dr. Somogyi Orsolyával, dr. Nyíri Lászlóval, dr. Sass Pállal és dr. Nagy Vilmossal közösen vegyék számba a feladatokat és dolgozzák ki a stratégiai irányokat. Ennek ismeretében lehet egyeztetést kezdeni a Kamara kommunikációs feladatait ellátókkal, valamint – szükség esetén – kommunikációs szakember bevonásáról.

Az Ifjúsági Állandó Bizottság (IÁB) fiatal gyógyszerészek körében végzett felmérése
Dr. Szilvay András, az IÁB elnöke részletesen ismertette a 2021. tavaszán a 35 éven aluli gyógyszerészek körében végzett felmérésük eredményeit, amelyben 349 fő véleményét dolgozták fel. Az elnökség és a TEÉ tagjai elismeréssel és köszönettel vették a felmérést, és felkérték az Ifjúsági Állandó Bizottság elnökét az anyag Gyógyszerészi Hírlapban történő publikálására.

Az asszisztensképzés kamarai koncepciója
Dr. Fittler András ismertette a koncepció kialakításával megbízott ad hoc bizottság által megfogalmazott célokat, teendőket és a tisztázandó információkat, amelyeket az elnökség elfogadott. Felkérték továbbá a bizottság tagjait, hogy a meghatározott felelősök koordinációjával és feltűntetett határidőig a felsorolt teendőket valósítsák meg és számoljanak be azokról az országos elnökség felé. A témáról később részletes tájékoztatással élünk.

Adherencia konferencia
Dr. Somogyi Orsolya ismertette a „A Jövő rajtad is múlik” c. Európa jövője konferenciához kapcsolódóan, a „Gyógyszeralkalmazási adherencia népegészségügyi jelentősége” munkacímmel megrendezendő egynapos konferencia részleteit. Az elnökség egyetértett az előterjesztésben foglaltakkal. A konferencia részéleteiről lapunk más helyén ismertetés olvasható.

Az MGYK Heves Megyei Szervezete felmérés iránti kérelme
Dr. Sass Pál, az MGYK Heves Megyei Szervezete elnöke ismertette a korábban már a TEÉ és az elnökség által is tárgyalt lakossági közvéleménykutatás előkészítésének helyzetét. A közvéleménykutatás előkészítése az operatív szakaszba lépett.

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél