Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. szeptember 04.
Az országos tisztifőorvos látogatása a Kamarában

Dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (továbbiakban: NNGYK) vezetője, Pálfyné dr. Poór Rita az országos tisztifőorvos gyógyszerészeti helyettese és dr. El Koulali Zakariás igazgató, országos tisztifőgyógyszerész a Kamara elnökének meghívására augusztus 30-án részt vett a Kamara rendkívüli elnökségi értekezletén, amelyre az elnök a területi szervezetek elnökeit is meghívta.

A találkozó indoka, hogy az OGYÉI augusztus 1-vel beolvadt az NNK-ba, így a gyógyszerekkel és gyógyszerellátással kapcsolatos igazgatási és hatósági feladatok az NNGYK-hoz kerültek.  

Köszöntőjében dr. Hankó Zoltán kitért arra, hogy az 1962-ben megalakult OGYI történetében 2011 és 2015 között már volt egy olyan időszak, amikor a gyógyszerekkel kapcsolatos hatósági munka a GYEMSZI-be integrált OGYI-ban folyt, és ezekben az években hatékony együttműködés jött létre a gyógyszertárak népegészségügyi programokba való bekapcsolódásáért.Az országos tisztifőorvos látogatása a Kamarában

Az országos tisztifőorvos asszony bemutatkozó beszédét azzal kezdte, hogy a gyógyszerészek „óriási” elismerést érdemelnek a COVID-19 pandémia alatti helytállásukért. Elmondta, hogy nemcsak Magyarországon, hanem szinte egész Európában egyre nagyobb gondot jelent a viszonylagos orvos- és gyógyszerészhiány. Hazánkban a lakosság megélt életéveinek száma növekszik, azonban az egészségben eltöltött életévekben egyelőre csekély elmozdulás van. A kormányzat és az NNGYK célja is, hogy növelje a lakosság egészségben eltöltött életéveinek a számát. A tudomány fejlődésével egyre szélesebb körben állnak rendelkezésre a diagnosztikai és terápiás lehetőségek hazánkban is. Ez a fokozott egészségügyi ellátási igény többletterhet ró az ellátórendszerre, hiszen az új diagnosztikus eljárásoknak köszönhetően a „rejtett” betegségek is felszínre kerülnek, az új terápiák bevezetése révén pedig újabb betegségeket lehet meggyógyítani. Mindezek együttesen új megközelítéseket és új szervezési feladatokat igényelnek az orvoslásban és a gyógyszerészetben is. Az új intézet célja az, hogy Magyarországon egy egységes, erős és hatékony egészségügyi hatósági szerv működjön, és azok az értékek, melyek eddig különállóan megvoltak az egyes intézetekben, azoknak a megtartása és megerősítése révén segítsük a megelőzés és a betegbiztonság erősítését.

Az NNGYK vezetőjeként szeretne hozzájárulni a gyógyszerészek presztízsének növeléséhez. Ez össztársadalmi érdek is, amelyben a hatóság partner lesz. A szakmai munkában továbbra is partnerként tekint a Kamarára, és aktívan számít a támogatására, együttműködésére. Fontosnak tartja, hogy a hatóság „közvetítse” a döntéshozók felé a szakma indokolt kezdeményezéseit. A jogszabályok következetes betartásnak és betartatásának híve, és egyetért azzal, hogy a jogi és szakmai előírások betartásához rendszeres ellenőrzésekre van szükség, ugyanakkor ezeket „konzultatív” és nem „inzultatív” módon kell megtartani.

Pálffyné dr. Poór Rita bemutatkozott a jelenlévő kollégáknak és eddigi gyógyszerészeti hatósági szakmai munkáját ismertette. Az új struktúra előnyeként említette, hogy elősegítheti a hatósági és igazgatási feladatok ellátása során az orvosok és gyógyszerészek együttműködését. Úgy látja, hogy a hatósági feladatokat illetően az egyesülés révén kialakuló egységes szemlélet és az egységes ellenőrzési gyakorlat az ügyfelek számára is egyszerűbb és átláthatóbb helyzetet eredményez.

Dr. El Koulali Zakariás pedig arról beszélt, hogy a legszebb hivatások egyike az övé, ahol gyógyszerészként a közigazgatás keretei között a beteg érdekét tekintheti elsődlegesnek.

Ezt követően néhány konkrét kérdés is terítékre került. A NOR-regisztrációval kapcsolatban az országos tisztifőgyógyszerész elmondta, hogy a Kamarával közösen egyeztetett jogszabály-korrekció folyamatban van, és nem terveznek változást azokban az eljárásjogi kérdésekben, amelyekről a korábbi OGYÉI vezetéssel a szakma megállapodott. A magisztrális alapanyagok minőségellenőrzéséről készülő módszertani levél véglegesítés előtt áll. Egyetértés van az NNGYK és az MGYK között abban, hogy a fokozottan ellenőrzött szerek rendelésének adminisztrációját egyszerűsíteni kell és célszerű elektronikus útra terelni; ez jogszabálymódosítást igényel. A „vis maior” helyzetek kezelésével kapcsolatos korábbi kamarai előterjesztést a Kamara eljuttatja országos tisztifőorvos asszonynak, a gyógyszertári ügyeletek felülvizsgálatához pedig tisztifőorvos asszony az alapellátási ügyeleti rendszer átalakítása utáni időszakról ügyeleti igénybevételi adatokat kér.

Az elnökségi tagok és a területi elnökök által előzetesen beküldött kérdéseket az elnök továbbítja az NNGYK-ba.

Végezetül dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos megismételte, hogy a Kamarát partnernek tekinti, és kérte a Kamarát, hogy tolmácsolják köszönetét a gyógyszerészek felé, egyúttal kérjék őket a proaktív, együttműködő közös munkára.

A résztvevők tapssal köszönték meg az NNGYK vezetőinek kamarai látogatását.

mgyk.gyh 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél