Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. április 17.
Beszámoló az elnökség áprilisi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2021. április 15-én videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az online összejövetelbe bekapcsolódott dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész is. Az ülés mindvégig határozatképes volt.

A jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, majd a napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán két szomorú hírt osztott meg a hallgatósággal.

Emlékezés prof. dr. Paál Tamásra és dr. Békefi Gézára

Prof. dr. Paál Tamás szakgyógyszerész, a kémiai tudomány kandidátusa, az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezéstudományi Intézet korábbi főigazgatója, a rendszerváltás utáni időszak első országos tiszti főgyógyszerésze, a Szegedi Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet professor emeritusa, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Etikai Kollégiumának elnöke 2021. március 27-én elhunyt – kezdte, majd kitért az életútjára, oktatói tevékenységére. Méltatta szakmai tevékenységét: „Paál professzor az OGYI főigazgatójaként munkásságával nagymértékben hozzájárult a magyar gyógyszeripar és a gyógyszerhatóság hazai és nemzetközi elismertségéhez. Szakmai munkájának egyik legjelentősebb eredménye, hogy hazánk a régióban elsőként vezette be a gyógyszeripari minőségbiztosítás szabályait és feltételeit, amely megfelelt a legszigorúbb követelményeknek. Szakmai tudását a hazai és a nemzetközi gyógyszeripari szereplők és hatóságok is elismerték.” A gyakorló gyógyszerészethez való kapcsolódásáról is szólt: „A rendszerváltás kezdetén ő vezette azt a munkabizottságot, amely az Antall-kormány egészségügyi miniszterének, dr. Surján Lászlónak a felkérésére elkészítette a gyógyszertári központokba tömörített lakossági gyógyszerellátás reformjának tervezetét, és bár több változatot letett az asztalra, a javaslat egyértelműen a szükséglet alapú, személyi jogra támaszkodó, gyógyszerészi tulajdonban működtetett gyógyszerellátási modellt preferálta. Ezt követően az újraszervezett ÁNTSZ-ben – OGYI főigazgatói feladatainak ellátása mellett – az első országos tiszti főgyógyszerészként megszervezte a gyógyszerellátás hatósági ellenőrzésének rendszerét. A húsz gyógyszertári központban foglalkoztatott szakfelügyelők jelentős hányadát sikerült az ÁNTSZ rendszerébe integrálnia, akik meghatározó szerepet töltöttek be a gyógyszertárak létesítésének engedélyezésében és működtetésének felügyeletében, az új hatósági szemlélet kialakításában.  A gyógyszerészetet érintő jogszabályi környezet alakításában szinte folyamatosan vett részt. Felkészültsége, tekintélye sok kérdésben eredményezett jó kompromisszumot.” Kamarai tevékenységével kapcsolatban elmondta, hogy „2015-ben az első hívó szóra elvállalta az Etikai Kollégium elnöki tisztségét. Ezt a munkáját is fontosnak tartotta, feladatait mindig lelkiismeretesen, precízen látta el.” „Prof. dr. Paál Tamás halálával a magyar gyógyszerészet egészét érte nagy veszteség” – búcsúzott az elnök. Hamvasztás után búcsúztatójára április 26-án, 13 órakor kerül sor a budapesti Szent Gellért templomban, amelyen a járványügyi intézkedések miatt meghatározott számban és előzetes egyeztetést követően lehet részt venni.

Március 9-én elhunyt dr. Békefi Géza – folytatta a másik szomorú hírrel az elnök. Életútjának ismertetése során elmondta, dr. Békefi két cikluson keresztül töltötte be az MGYK Fejér Megyei Szervezete elnöki posztját, valamint részt vett a területi szervezet elnöksége és az etikai bizottság munkájában is. A megemlékezés végeztével egyperces csenddel rótták le tiszteletüket az elhunytak iránt.

Ezt követően dr. Hankó Zoltán az előző elnökségi ülés óta történtekről adott tájékoztatást, majd azokat a folyamatban lévő kamarai munkákat, projekteket ismertette, amelyeket a korábbi elnökségi ülés(ek)en indítottak el. Röviden ismertette, hogy végrehajtásuk milyen fázisban van – a témák közül több önálló napirendi pontként is szerepelt a továbbiakban.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

 Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Hankó tájékoztatott, hogy a március 17-i megbeszélésen elhangzottaknak megfelelően, amelyen részt vett dr. Balajti László az EMMI miniszterének kabinetfőnöke, dr. Tóth László egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár, dr. Boér Gábor helyettes államtitkár, dr. Meszéna Balázs és dr. Mészáros Gábor, március 22-én leadta a Kamara első javaslat-csomagját, majd ismertette dr. Tóth László válaszát a Kamara által benyújtott javaslatokra. Mint a válaszból kiderült, az államtitkárság a javaslatok feldolgozását megkezdte.Beszámoló az elnökség áprilisi üléséről

– Az elnök hivatalos levélben mondott köszönetet dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkárnak és munkatársainak a gyógyszertári dolgozók pótregisztrációhoz kötött oltakozásának jóváhagyásáért és a szervezésben nyújtott segítségéért.

– A Honvédelmi Minisztérium helyettes államtitkára korábban abból a célból kereste meg a Kamarát, hogy segítséget kérjen a nyugdíjas állományban lévő tagjaik gyógyszerekhez való jutásának könnyítéséhez. A Kamara kétféle javaslatot fogalmazott meg, amelyekről tovább folytatódnak az egyeztetések.

– A „Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében a kistelepülési üzletek támogatásáról” c. kormányrendelethez kapcsolódóan, amely a Magyar Falu Program keretei között lehetőséget biztosít a 2000 főnél kisebb lakosságszámú településeken az alapvető szolgáltatások megerősítésére, így arra is, hogy a támogatási rendszerben résztvevők a gyógyszertáron kívül is forgalmazható gyógyszerek forgalmazási feltételeinek megteremtésére is támogatást igényelhessenek, a kamarai elnök március 30-án leadta az MGYK módszertani ajánlását. Az ajánlás kitér azokra a jogszabályi előírásokra, amelyeket az erre a tevékenységre vállalkozó üzleteknek teljesíteniük kell, és azokra a szempontokra is, amelyeket az üzletek és az őket ellátó gyógyszertárak szerződéses kapcsolatainak kialakításakor célszerű figyelni. Az elnök beszámolt, hogy a Magyar Falu Program felelősei a módszertani ajánlást elfogadták és azóta a Kormány honlapján közzétették. „Jobb megoldást jelent, hogy a pályázaton nyertes kisboltokat nem a gyógyszer-nagykereskedők, hanem a legközelebbi gyógyszertárak látják el” – emelte ki az elnök. A téma önálló napirendi pontként is szerepelt.

– El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész és a kamarai elnök az ún. 10m2-es szabályt bevezető kormányrendelet értelmezésével kapcsolatban folytatott megbeszélést, amit követően a változásokról a gyógyszerészeket az OGYÉI tájékoztatta.

– Dr. Hankó levélben kérte dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerészt egy olyan anomália kezelésére, amely egy nagyvárosi gyógyszertár nem racionális ügyeleti kijelölésének újragondolásával megoldható. Az elnök szerint hétköznap, munkaidőben egy olyan városban, ahol ilyenkor sok gyógyszertár nyitva tart, nem indokolt az ügyeletre történő kijelölés.

– Az „Egészséges Magyarországért 2021-2027 stratégia” című dokumentumhoz a Kamara elkészítette és leadta a véleményét.

– A központi finanszírozású patikai szoftver fejlesztésével kapcsolatban az elmúlt hetekben több egyeztetés is volt az OKFŐ és a fejlesztő cég vezetőivel – számolt be az elnök. Ezeken a műszaki paraméterektől kezdve a jogi és gazdasági aspektusok is áttekintésre kerültek. Az elnök tájékoztatott, hogy végéhez közeledik a pilot programban részt vevő gyógyszertárak kiválasztása.

Kamarai aktivitások

– Az elnök a gyógyszertári dolgozók vakcinációjával kapcsolatos pótregisztrációról is tájékoztatott. Köszönetét fejezte ki a területi elnököknek, akiknek komoly feladatai voltak az oltakozás megyénkénti lebonyolításával kapcsolatban.

– Nem volt indokolatlan az a döntés, hogy a megyei szervezetek elnökségi ülésére meg kell hívni valamelyik kamarai tisztviselőt – hangsúlyozta dr. Hankó azzal kapcsolatban, hogy részt vett a Bács-Kiskun megyei szervezet elnökségi ülésén, ahol számos napi aktuális kérdés egyeztetésére is sor kerülhetett.

– A kamarai elnök bejelentette, hogy etikai eljárást kezdeményezett az MGYK Szabolcs-Szatmár Megyei Szervezete Etikai Bizottságánál egy felfüggesztett kamarai tagságú gyógyszerész végzettségű személy ellen, aki március 15-én és 21-én jogsértő tüntetést szervezett, illetve jogszabálysértésre biztatta annak részvevőit.

– A március 25-i HUPSA konferencián dr. Szilvay András és a kamarai elnök előadással vett részt. Az online összejövetel előadásai elsősorban a tájékoztatást szolgálták.

– Március 26-án a jövő gyógyszertáraknak építészeti követelményeivel kapcsolatban a Kamara miniszimpóziumot szervezett, amin dr. El Koulali Zakariás is részt vett. Az elnök szerint a jól szervezett miniszimpóziumon elhangzott vitaindítók és hozzászólások hasznosak voltak. A téma később önálló napirendi pontként szerepelt. 

– A budapesti szakképzésen és a záróvizsga előtti gyógyszerészhallgatók szemináriumi oktatásában dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt.

– Dr. Horváth-Sziklai Attila április 8-ra összehívta a területi szervezetek hivatalvezetőit, ahol meghallgatták a Kereskedelmi és Iparkamara képviselőinek előadásait az asszisztensképzés felügyeleti rendszerének tapasztalatairól, majd konzultáció volt a feladatok gyógyszerészkamarai végzésének kereteiről.

– Április 12-én volt a Kommunikációs Bizottság ülése.

– A Felügyelő Bizottság ülésére április 14-én került sor, amiről dr. Gutay Tibor az FB elnöke adott rövid tájékoztatót.

– A GVH jubileumi konferenciáján a kamarai elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Torma Ádám vett részt. Az összejövetelről szóló beszámolójukban kiemelték, hogy a GVH szerint az elmúlt években jelentős változások következtek be pl. az online hírközlés, reklám és kereskedelem területén, ezért felül kell vizsgálni azok szabályozását. Céljuk továbbá a nemzetgazdaságban a jogsértő vertikális integráció visszaszorítása.

Egyéb egyeztetések

– A „kisboltos” rendelettel kapcsolatban a COOP Üzletlánc egyik igazgatójával dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó folytatott megbeszélést.

– Az inzulinpumpa gyógyszertári forgalmazásával kapcsolatban dr. Hankó a Medtronic cég vezetőivel folytatott megbeszélést. Az inzulinpumpa-használók megnövekedett száma miatt ugyanis az ellátást a cég saját logisztikájával már nem tudja biztosítani.

– A Mediaworks Hungary Kft. elnökével, dr. Szabó Lászlóval dr. Hankó a Kamara társadalmi kommunikációjáról tárgyalt. A tervek szerint a cég segítséget nyújt a Kamarának, hogy a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztésével kapcsolatban a társadalmi kommunikáció hatékonyabb legyen. Az előkészítő egyeztetések folytatódnak.

– A mesterséges intelligencia felhasználásáról egyeztetett a kamarai elnök a gyógyszertári készletezés folyamatában. Az eddigi ismeretek szerint a rendszer a költségoptimalizálás és az ellátásbiztonság párhuzamos javulását eredményezheti. Az elnök tájékoztatott, hogy a következő egyeztetést követően már konkrét gyógyszertári alkalmazás tesztelése indulhat el.

Konkrét időponthoz nem köthető események

– Távozott az OGYÉI-ből dr. Raffay Bálint főigazgató-helyettes – számolt be az elnök. Mint mondta, sok éves munkakapcsolat volt dr. Raffay Bálinttal, aki korábban az Egészségügyi Minisztériumban, a NEFMI-ben és az EMMI-ben a jogalkotással kapcsolatos kérdésekben volt a Kamara elnökével folyamatos munkakapcsolatban. Néhány évig a Honvédelmi Minisztérium állományába tartozott, majd az OGYÉI működése szempontjából kritikus időszakban került az intézet főigazgató-helyettesi pozíciójába. Az elnök köszönetét fejezte ki a hosszú ideig tartó konstruktív és protokollmentes együttműködésért. Az elnök elmondása szerint „főigazgató-helyettes úr az OKFŐ csapatát erősíti ezentúl”.

– Az elnök tájékoztatott, hogy a GVH március 19-i tájékoztatója értelmében versenyfelügyeleti vizsgálat indult a Hungaropharma Zrt. és a Phoenix Pharma Zrt. ellen.

– Elkészült az MGYK örökös tiszteletbeli elnökének, a közelmúltban elhunyt dr. Szabó Sándor életnagyságú mellszobra. Kocsis András szobrászművész alkotásának leleplezése a tervek szerint a járványhelyzet végeztével várható. A szoborállítás költségeit a Kamara és a Galenus megosztva viseli.

– Nem zökkenőmentes, de folyamatos a Favipiravir ellátás – mondta az elnök, majd a továbbiakban arról a kamarai közlemény-tervezetről ejtett szót, amely a Covid-os betegeket figyelmeztette volna, hogy ne személyesen váltsák ki gyógyszereiket, mert ezzel mások egészségét is veszélyeztetik. Elmondta, hogy ezt azután tervezték kiadni, hogy egy vidéki gyógyszerésznő kérésére az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs egyik tájékoztatóján erre kéri a lakosságot. Az országos tiszti főorvos bejelentését követően azonban ennek aktualitása – más szervezet közleményének közzététele miatt – megszűnt. Ezt követően több nappal a Kommunikációs Bizottság ülésén mégis úgy döntöttek, hogy a Kamara az országos tiszti főorvos, dr. Müller Cecilía szavaira hivatkozva teszi közzé a felhívását és kéri, hogy a gyógyszerészek is az Operatív Törzs figyelmeztetésére hivatkozzanak.

– Több gyógyszertár szabálytalan gyógyszer-csomagküldő gyakorlata miatt az OGYÉI eljárást folytat – jelentette be az elnök. Álláspontja szerint a jogszabálysértő gyakorlatot meg kell szüntetni, mert a gyógyszerész-szakmai előírások mellett a betegjogi és adatvédelmi szabályok megsértésének a kockázatát is hordozzák. 

– A Pharmacia Alapítvánnyal kapcsolatban az elnök bejelentette, hogy a korábbi elnökségi ülés döntésének megfelelően a kuratórium tagjainak a felkérése megtörtént és valamennyien vállalták az alapítványi munkát. Az alapító okirat áttekintésére és szükség szerinti korrekciójára a kuratóriumi tagokat felkérték, javaslataikat az elnökség egyik soron következő ülésére fogják előterjeszteni.

– Az elnök felhívta a figyelmet arra, hogy megváltozott a jogi háttere a záróvizsga előtt álló gyógyszerészhallgatók gyógyszertári gyakorlatának idején fizetendő juttatásnak. Korábban a hat hetet elérő gyakorlat esetén hetente a minimálbér 15 százalékát kellett a hallgatóknak kifizetni, most pedig havonta a havi minimálbér 65 százaléka a fizetendő összeg. A különbség ugyan minimális, de figyelembe kell venni.

– Dr. Somogyi Orsolya – dr. Szilvay András elnök képviseletében – beszámolt az Ifjúsági Állandó Bizottság munkájáról. Egyik fő eredményük, hogy kérdőívet készítettek a fiatal kollégáknak, ezt több mint százan töltötték már ki. E mellett elkészült a régi Táltosképző mintájára készített belső képzési programjuk is.

– Egy gyógyszerész kérésére egyeztetés folyt a BENU vényhez hasonló alternatív felület kialakításának lehetőségéről.

– A Virostop kapszula jogszabálysértő kereskedelmi gyakorlatával kapcsolatban a forgalmazó ügyvédje levélben kereste meg a kamarai elnököt és felszólította a gyógyszerészeknek korábban írt levél visszavonására. Dr. Hankó válaszában kiemelte, ha a forgalmazási feltételek jogszerűek lesznek, akkor fogja a cég kérését teljesíteni.

– A szakma hitelessége és reputációja szempontjából nem volt haszontalan a HírTV Panaszkönyv című műsorában a dr. Csupor Dezső és dr. Hankó részvételével történt összeállítás a Virostop cseppek és kapszula forgalmazása kapcsán – hangzott el.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról. A tájékoztatóban elhangzottakról folytatott egyeztetésbe az országos tiszti főgyógyszerész is bekapcsolódott.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– A „kisboltos” rendelethez kapcsolódó aktuális feladatok
Dr. Hankó elmondta, hogy március 18-i elnökségi ülés határozatának megfelelően a módszertani ajánlásként elkészített és véglegesített tájékoztatót a Miniszterelnökség Modern Települések Fejlesztéséért Felelős Államtitkárságára március 30-án leadta. Beszámolt az ezzel kapcsolatos államtitkársági egyeztetésekről, amit az elnökség jóváhagyólag tudomásul vett. Az elnök indokoltnak tartja, hogy készüljön egy szerződésminta, valamint a területi elnökökkel a teendőket soron kívül tárgyalják meg. Az elnökség az előterjesztést jóváhagyólag tudomásul vette. 

– Az MGYK 2020. évi mérlegbeszámolójának elfogadása
Az elnökség a veszélyhelyzetre vonatkozó rendelet szerint eljárva az Országos Szervezet 2020. évi éves beszámolóját (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő mellékletek) véglegesítette, megismerve Kremer Éva független könyvvizsgáló és az MGYK Felügyelő Bizottsága véleményét. Tekintettel a veszélyhelyzeti szabályozásra, a beszámoló leadásához a NAV-nak elegendő az elnökég jóváhagyása, azonban a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napon belül a beszámolót a küldöttközgyűlésnek jóváhagyásra be kell nyújtani. Ezért az elnökség 2020. évi mérlegbeszámolóját elfogadva felhatalmazta dr. Hankó Zoltán elnököt és dr. Zalai Károly főtitkárt, hogy a 2021. évi I. rendes küldöttközgyűlésre a mérlegbeszámolót a küldöttek elé terjessze. Az elnökség felkérte továbbá dr. Zalai Károly főtitkárt és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezetőt, hogy a soron következő elnökségi ülésre az MGYK 2020. évi költségvetési beszámolóját is terjesszék elő.

– Egészségügyi asszisztensképzés–gyógyszertári asszisztensképzés kamarai feladat-, eljárásrendje
Az Országos Elnökség meghallgatta és elfogadta dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztését az „egészségügyi asszisztens – gyógyszertári asszisztens” képzéshez kapcsolódó feladatokkal kapcsolatban. Felkérte továbbá a hivatalvezetőt, hogy az elfogadott feladatrendhez illeszkedő eljárásrendeket a soron következő ülésre terjessze az elnökség elé. Felkérte az elnököt, hogy az egységes szakmapolitikai szempontok kimunkálása érdekében ad hoc bizottságot állítson fel, és javaslataikat a következő elnökségi ülésre terjesszék elő. Az elnökség felkérte dr. Fittler Andrást, dr. Bartus Györgyöt, dr. Nyíri Lászlót, dr. Paczulák Edinát, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Hankó Zoltánt a bizottság munkájában való részvételre.

– Egészséges Magyarországért 2021-2027 stratégia
Az elnök tájékoztatott, hogy a Kamara képviseletében, a beérkezett vélemények figyelembevételével, mintegy 30 oldal terjedelmű beadványban összegezte az MGYK álláspontját, amit az államtitkárság által megszabott határidőn belül prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárnak megküldött. Az elnökség megismerve a Kamara beadványát, megerősítette a Kamara elnöke részéről a 2021. március 26-án beterjesztett javaslatban foglaltakat, kérve, hogy a dokumentum véglegesítése során a gyógyszerellátással kapcsolatos szakmai, egészségpolitikai szempontok is megfelelő súllyal kerüljenek figyelembevételre.

– Beszámoló az építészeti miniszimpóziumról
Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette dr. Torma Ádám beszámolóját a március 26-án tartott építészeti miniszimpóziumról, felkérte továbbá a Szakmai Munkabizottságot az ennek a tapasztalatait is tartalmazó előterjesztés előkészítésére.

– Pirulakalauzzal történő együttműködés
Az elnöksége megtárgyalta dr. Csapi Bence előterjesztését az MGYK és a Pirulakalauz közötti együttműködési javaslatról, és felkérte dr. Csapi Bencét, dr. Horváth-Sziklai Attilát, valamint dr. Hankó Zoltánt, hogy az ülésen elhangzottak figyelembevételével az együttműködés részleteiről egyeztessen dr. Csupor Dezső docens úrral, a kidolgozott együttműködési javaslatot pedig a soron következő ülésen terjessze az elnökség elé.

 Az elnökség zárt ülés keretei között tárgyalta meg az utolsó napirendi pontot.

mgyk.gyh

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél