Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. április 15.
Beszámoló az elnökség áprilisi üléséről

Az MGYK elnöksége 2023. április 13-án tartotta soron következő ülését Budapesten, a Kamara székházában, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította.  Az ülésen állandó meghívottként részt vett a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselőjeként dr. Csontos Ildikó országos alelnök.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Az ülést közvetlenül megelőzően, reggeltől délig dr. Hankó Zoltán elnök a dr. Pintér Sándor belügyminiszter által vezetett miniszteri értekezleten vett részt, amelyen az egészségügy átalakításának állásáról és céljairól szóló beszámolók hangzottak el. Beszámoló az elnökség áprilisi ülésérőlAz elnökségi ülésre való tekintettel a délutáni programon az elnököt dr. Horváth-Sziklai Attila helyettesítette.

– Március 29-én a Kamara leadta a BM-be „A hazai gyógyszeripari ágazat versenyképességét segítő intézkedések bevezetéséhez szükséges egyes jogszabályok módosításáról” című kormányelőterjesztéshez készített kamarai véleményt.

– Az online gyógyszerforgalmazáshoz kapcsolódó pilot előkészítéséről a Gazdaságfejlesztési Minisztérium képviseletében dr. Gaál András Levente egyeztetett dr. Hankó Zoltánnal.

– Az OGYÉI-ben a NOR szabályozásával kapcsolatos korrekciós javaslatokról dr. Horváth-Sziklai Attila és kamarai elnök folytatott megbeszélést dr. El Koulali Zakariás főigazgató-helyettessel és dr. Szerdi Kornél főosztályvezetővel. A megbeszélésen a GYSE szervezetek részéről részt vett dr. Rádai Tamás, az ETOSZ igazgatója és dr. Jóbai Zsolt is. „Remélhetően lesz elmozdulás az ügyben” – adott hangot reményeinek az elnök.

– Április 5-én volt a soron következő egyeztetés a gyógyászati segédeszközökkel kapcsolatban a BM-ben, amelyen a Kamara képviseletében dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt. A megbeszélést dr. Bidló Judit h. államtitkár vezette és a GYSE szervezetek delegáltjai nagy számban vettek részt rajta. „Elvi egyezségre jutottunk abban, hogy a közfinanszírozott gyógyászati segédeszközöknél cél a forgalmazó helytől függetlenül az egységes térítési díj elérése, a nagy- és kiskereskedelmi árrés garantálása és a veszteségesen történő értékesítés mielőbbi kivezetése” – mondta dr. Hankó.Beszámoló az elnökség áprilisi üléséről

– Az OVSZ főigazgatója, dr. Matusovics Andrea és dr. Hankó az együttműködés operatív együttműködés feltételeiről folytattak megbeszélést – később önálló napirendi pont foglalkozott e kérdéssel.

– Az elnök tájékoztatott, hogy a Parlament előtt van az egészségügyi salátatörvény tervezete. „Örömteli, hogy több mint két évig tartó eredménytelen kezdeményezést követően a négyes szabály szabályozása pontosításra kerül. Ez azt jelenti, hogy bár megkésve, de a politika deklaráltan kiáll az eddig meghirdetett gyógyszerellátási modell mellett és nem akarja sem a láncok növekedését, sem a liberalizálást – hangsúlyozta az elnök.

Kamarai egyeztetések

– Az SE GYTK kötelező szinten tartó továbbképzése tematikájának megújítása érdekében dr. Somogyi Orsolya megbeszélést hívott össze, amelyen a Kamara részéről dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt. „Remélhetőleg a másik három képzőhellyel is sikerül majd a tematikát harmonizálni” – emelte ki az elnök.

– Dr. Hankó és dr. Torma Ádám egy biztosításokkal foglalkozó cégcsoport képviselőivel folytatott egyeztetést a gyógyszertárak vagyonbiztosításáról, valamint felelősség- és életbiztosításról. A cél, hogy olyan biztosítási konstrukció kerüljön a gyógyszertárak számára meghirdetésre, amely mögött nagy kapacitással rendelkező pénzintézet és biztosító áll. Az is cél, hogy később a gyógyszertáraknak speciális banki, pénzügyi szolgáltatásokat is lehessen nyújtani.

Egyéb kamarai aktivitások, történések

– Az MGYK március 23-25. között tartotta XII. Vándorgyűlését. Az elnök köszönetet mondott a szervezőknek, előadóknak és a részvevőknek. A rendezvénnyel kapcsolatos feladatokról később önálló napirendi pontban döntöttek.

– Dr. Hankó részt vett a PTE pályaorientációs napján, amire az egyetem dékánja és dékán-helyettese hívta meg.

– Az MGYT 100. születésnapja alkalmából tartandó megemlékezéssel kapcsolatos egyeztetésen dr. Hankó is részt vett. Döntés született arról, hogy egy könyv is kiadásra kerül, amelynek elkészítésében a kamarai elnök is részt vesz.Beszámoló az elnökség áprilisi üléséről

– Dr. Somogyi Orsolya, dr. Sohajda Attila, dr. Torma Ádám és dr. Hankó részt vett a SE GYTK által meghirdetett szakképzésben, valamint dr. Kerék Dániellel kiegészülve a záróvizsga előtt álló hallgatóknak szervezett szemináriumi napon.

– Április 4-én a Kamara miniszimpóziumot tartott, ahol az Alapszabály, az Etikai Kódex módosítási javaslatait, valamint a helyettesítő gyógyszerészekkel kapcsolatos kérdéseket vitatták meg. „Hasznos volt a megbeszélés, a szükséges módosítások előkészülete elkezdődött – emelte ki az elnök.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

 Vándorgyűlés értékelése, teendők

A vándorgyűlésnek idén is voltak olyan programpontjai, amelyek további feladatok végzését elengedhetetlenné tették. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztést, és az egyes feladatokkal kapcsolatban a következő személyi döntéseket hozta.

 • A vándorgyűlés anyagi, szervezési beszámolója – dr. Sándor Csaba.
 • Az Alapszabály módosítása – dr. Hankó Zoltán.
 • Az Etikai kódex módosítása – dr. Pintér László, dr. Bodor Áron.
 • Az alkalmazott gyógyszerészi felmérés elemzése és konklúziók – dr. Attl Orsolya, dr. Csapi Bence, dr. Schlégel Péter, dr. Fang Simon.
 • Az asszisztensi felmérés eredménye és konklúziók – dr. Attl Orsolya, dr. Csapi Bence, dr. Schlégel Péter.
 • Az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatos kamarai álláspont jóváhagyása, véglegesítése – dr. Hankó Zoltán.
 • A BMK IV. kiadásának előkészítése – dr. Brezanóczy Ferenc, dr. Torma Ádám.
 • A deregulációra vonatkozó kamarai álláspont véglegesítése, leadása, OGYÉI-vel való együttműködés  kialakítása –dr. Hankó Zoltán, dr. Torma Ádám.
 • Az alapellátási ügyeleti rendszer átalakításához kapcsolódó teendők – dr. Bartus György, dr. Torma Ádám, dr. Schlégel Péter, dr. Fang Simon.
 • A május 13-i küldöttközgyűlésre való felkészülés – dr. Horváth-Sziklai Attila.
 • A kamarai tisztújításra való (1) szervezési és (2) szakmapolitikai felkészülés  dr. Nyíri László, dr. Nagy Vilmos, dr. Gutay Tibor, dr. Fang Simon, dr. Pintér László.


– Döntés Alapszabály módosítási javaslatról

Az elnökség megtárgyalta az Alapszabály módosításáról szóló előterjesztést, ami szükséges volt ahhoz, hogy május 13-i küldöttközgyűlésre a küldötteknek normaszöveg-szintű javaslatot készíthessenek.  Felkérték dr. Bartus Györgyöt, hogy az ülésen elhangzottak figyelembevételével, április 28-ig a kodifikált javaslatot bocsássa az elnökség tagjainak rendelkezésére.

– Javaslat az Etikai Kódex módosítására

Az elnökség megtárgyalta az Etikai Kódex módosításáról szóló előterjesztést, ami szükséges volt ahhoz, hogy május 13-i küldöttközgyűlésre a küldötteknek normaszöveg-szintű javaslatot készíthessenek.  Felkérték dr. Pintér Lászlót, hogy az ülésen elhangzottak figyelembevételével, április 28-ig a kodifikált javaslatot bocsássa az elnökség tagjainak rendelkezésére.

– Döntés küldöttközgyűlés helyszínéről

Az elnökség döntött az MGYK 2023. I. félévi, május 13-án tartandó küldöttközgyűlésének helyszínéről, a Danubius Hotel Arénában gyűlhetnek össze a küldöttek.Beszámoló az elnökség áprilisi üléséről

– Javaslat a Választási Bizottság összetételére

Az elnökség az előterjesztésben foglaltaknak megfelelően döntött arról, hogy a küldöttközgyűlésnek a bizottság elnöki pozíciójára és tagjaira milyen személyi javaslatot tesz.

– Belső Minőségügyi Kézikönyv IV. kiadása

Az elnökség megköszönte és jóváhagyólag tudomásul vette a Szakmai Munkabizottság munkáját, és felkérte dr. Brezanóczy Ferencet, hogy a helyettesítő gyógyszerészekre vonatkozó javaslatot építse be a tervezetbe annak érdekében, hogy lektorálásra az OGYÉI-nek elküldjék.

– MGYK – OVSZ együttműködés

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, és felkérte dr. Zalai Károlyt a megállapodással kapcsolatos szervezési feladatokban való részvételre.

– Richter Érdemérem együttműködés jóváhagyása

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, és döntött a majdani zsűribe delegálandó kamarai képviselő személyéről.

– Kommunikációs munkabizottság összetételének módosítása

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat és elfogadta két új tag kooptálását, valamint egy tag lemondását.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél