Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. augusztus 29.
Beszámoló az elnökség augusztusi üléséről

A MGYK elnöksége 2020. augusztus 27-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

 

Az ülésen vendégként részt vett dr. Szűcs Attila, az OGYÉI főigazgató-helyettese és dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.

Megemlékezés dr. Szabó Sándor tiszteletbeli elnökről

Az összejövetel egy szomorú aktualitás említésével vette kezdetét: augusztus 19-én elhunyt dr. Szabó Sándor, az MGYK volt elnöke és örökös tiszteletbeli elnöke. Dr. Hankó Zoltán méltatta az elhunyt elnök tevékenységét és tájékoztatott a temetés előkészítéséről. Ezt követően a részvevők egyperces néma felállással rótták le a volt elnök iránti tiszteletüket.

A napirend elfogadása után dr. Hankó tájékoztatott az előző elnökségi ülés (2020. július 2.) óta eltelt fontosabb kamarai eseményekről. Mint mondta, időkorlát miatt a viszonylag hosszú időszakból csak a fontosabb eseményeket emeli ki. Beszámoló az elnökség augusztusi üléséről Elsőként azokat a határozati javaslatokat – Alapszabály módosítás, Etikai Kódex módosítás, 2021-es kamarai költségvetés tervezete – említette, amelyeket a két elnökségi ülés között „rövid utas” határozati eljárás keretei között az elnökség jóváhagyott, és ezzel lehetővé tette azok szeptember 5-i küldöttközgyűlés elé való terjesztését.

Kamarai megbeszélések, rendezvények

– Az MGYK és a MOSZ új elnöke dr. Lukácsné Fodor Enikő több alkalommal is többórás egyeztetést tartott, amelyeken az aktuális szakmapolitikai témákat beszélték végig és a két szervezet együttműködésének lehetőségeiről is egyeztettek. Dr. Hankó kiemelte, kedvezőnek tartja, hogy sok év szünet után újra van kapcsolat a két szervezet között, ugyanakkor vigyázni kell, hogy a régi viták ne ismétlődjenek meg. Az együttműködés akkor lehet eredményes, ha olyan projektek mentén szerveződik, ahol a két szervezet céljai és ezek eléréséhez választott eszközei harmonizálhatók. Ennek előkészítéséhez a találkozások során részletes tájékoztatást adott az MGYK projektjeiről.

– A gyógyszerészi kamara elnöke kezdeményezte a három egészségügyi kamara – MOK, MESZK, MGYK – elnökeinek hatszemközti egyeztetését. A téma a COVID-járvány eddigi szakmai, szakmapolitikai és kamarai tapasztalatainak összegzése volt. A lehetséges második hullámra tekintettel célul tűzték a járvány alatti tanulságok és tapasztalatok összegzését és a szakmai tapasztalatok folyamatos megosztását. A megbeszélés alkalmat adott a veszélyhelyzeti szabályozás ideje alatti szakmai problémák megbeszélésére és az orvos-gyógyszertár-beteg kapcsolatrendszerben bekövetkezett anomáliák tisztázására is. A megbeszélés alkalmat teremtett az egészségügy struktúrájának tervezett átalakításával kapcsolatos várakozások egyeztetésére is. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a továbbiakban is egyeztetni fognak a járvánnyal és az egészségügy strukturális átalakításával kapcsolatban.

– Az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete július első napjaiban két fórumot tartott Kecskeméten és Baján. Kecskeméten a regionális, Baján az országos tiszti főgyógyszerész volt az egyik előadó, a Kamarát mindkét alkalommal a kamara elnöke és dr. Fang Simon alelnök képviselte. Beszámoló az elnökség augusztusi ülésérőlHankó elnök beszámolója szerint mindkét fórumon kb. 80-80 ember vett részt. Jó hangulat jellemezte az összejöveteleket, ahol aktív egyeztetésekre is sor került. Az elnök most is megköszönte a területi szervezet vezetőinek aktivitását és megjegyezte: a fórumok igazolták, hogy „a kollégák ki vannak éhezve a személyes találkozókra”.

Kormányzati egyeztetések

– Dr. Hankó beszámolt, hogy a nyár elején az EMMI vezetőivel kialakult konfliktus kezelése érdekében Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott, a Kamara hivatalos kormányzati kapcsolattartója közreműködésével több egyeztetésre került sor kormányzati és politikai vezetőkkel, ahol több olyan téma is szóba került, amely akadályozza a gyógyszerellátás strukturális rendszerváltásának teljes körűvé válását és a szakmai rendszerváltást. A kamarai elnök úgy látja, a politika részéről is komoly törekvés van a kialakult bizalmi válság kezelésére, melynek keretei között rendezni lehet a „kereskedelem vagy egészségügy” vitát. Ehhez tartozik, hogy Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott levélben válaszolt a TEÉ által készült beadványra, melyben a területi elnökök kormányzati intézkedéseket kértek. Válaszában kitért a tulajdonlással, a gyógyszertári marketinggel, a a vidék gyógyszerellátásával és a jövedelmezőséggel kapcsolatos kérdésekre is, ígérve, hogy a kamarai felvetéseket figyelembe veszik az elkövetkező hónapok munkájánál.

– Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztésért felelős kormánybiztos a kamarai elnökkel többször is tárgyalt a kistelepülések gyógyszerellátásáról. Volt olyan megbeszélés is, amelyen részt vett az Innovációs és Technológiai Minisztérium Kereskedelmi Államtitkárságának kabinetfőnöke és főosztályvezetője, Lázár Vilmos, a CBA elnöke, Szőke Zsolt, a COOP elnöke, a Magyar Posta képviselője és dr. Hankó Zoltán is. Ez utóbbi megbeszélésen a kistelepülések lakosság-megtartásáról volt szó, melynek a gyógyszerellátás stabilizálása és megerősítése is a részét képezheti. A téma később önálló napirendi pontként is szerepelt.

– Prof. dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony a kamarai elnökkel és dr. Sohajda Attilával egyeztetett, ahol szóba került az őszi jogalkotás, a szakképzés, az ügyelet stb. kérdése is. Az elnök elmondta, hogy az államtitkár asszony az őszi jogalkotási programmal kapcsolatban érdemi tervekről nem adott tájékoztatást, ugyanakkor a Kamara álláspontja szerint számos olyan téma vár megoldásra, amelyekről a köztestület korábban már „normaszöveg-szintű” javaslatokat is benyújtott, és amelyek esetében a további késlekedés komoly problémákat okozhat.

Hatósági egyeztetések

– Péterfalvi Attila, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke dr. Hankó Zoltánnal a gyógyszertárak adatkezelésével kapcsolatos kérdésekről egyeztetett a Kamara elnökének kezdeményezésére létrejött megbeszélésen. Beszámoló az elnökség augusztusi ülésérőlA NAIH elnökének  álláspontja szerint a gyógyszertárak a recepteken lévő személyes és ezen belüli egészségügyi adatokkal (beleértve a betegek és a vényt író orvosok adatait is) a jogszabályban előírt adatkezelési feladatokon kívül semmilyen adatkezelést nem végezhetnek (beleértve pl. az anonimizálást is). A GDPR elveinél is szigorúbb szabályozás az egészségügyi adatok kezelését szabályozó hazai jogszabályi előírásokból következik. Az elnök szerint a NAIH elnökének álláspontja fokozott körültekintést igényel mindazoktól a gyógyszertáraktól, amelyek különböző cégekkel együttműködnek különböző, gyógyszertárban fellehető adatok gyűjtésére.

– Dr. Hankó több alkalommal is egyeztetett az OGYÉI vezetőivel. Ezeken – konkrét gyógyszertári hatósági és etikai ügyeken túl – szó volt a személyi jogos gyógyszerészek jog- és felelősségi körével kapcsolatos problémás kérdések megoldási lehetőségeiről, továbbá megegyeztek arról is, hogy a gyógyszertári ügyelet rendeleti szintű szabályozásával kapcsolatos konszenzusos álláspontot a régóta várt szabályozás megjelenése érdekében szeptember közepéig átadják az államtitkárságnak. Az elnök hangsúlyozta, a hatóság vezetőivel kialakult kapcsolatrendszer létfontosságú a jelenlegi, szakmapolitikai szempontból hektikus időszakban. A megbeszéléseken a gyógyszer-expediálás szabályozásában kialakult turbulens jogi környezet egyértelműsítése is közös célként került rögzítésre.

– Dr. Bérczi István MÉKISZ elnökkel és dr. Horányi Tamás MÉKISZ alelnökkel volt a Kamara elnöke vendége Pomázi Gyulának, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének. A megbeszélést dr. Németh Mónika, a HENT titkára szervezte és a téma a Biztonságos étrend-kiegészítő program további fejlesztése volt. Az SZTNH elnöke elkötelezett a program kiterjesztése mellett és ehhez minden lehetséges segítséget megad. Az SZTNH és a HENT koordinálásával és a MÉKISZ és az MGYK együttműködésével kommunikációs kampány indul a program társadalmi elismertetéséért. Az elnök tájékoztatott, hogy dr. Schlégel Péter elnökségi tag koordinációjával és több területi szervezet vezetőjének együttműködésével a Kamara is akciót indított a még nem csatlakozott gyógyszertárak bevonására.

– Az OGYÉI az elnökségi ülést megelőző napon videokonferenciát tartott a COVID fertőzés tapasztalatairól, melynek a kamarai elnök is meghívott előadója volt. Az elnök elmondta: kifejezetten hasznosnak tartotta a konferenciát, mert a járványról politikai és kamarai környezetben számos egyeztetés volt már, sőt a MAGYOSZ is rendezett ebben a témában egy videokonferenciát, azonban nincs tudomása arról, hogy gyakorló gyógyszerészeknek ilyen sokoldalú megközelítésben ez a téma feldolgozásra került volna. Mint mondta, „nagyon jó, hogy a gyógyszerészek széles köre előtt lehetett beszélni”, ahol a járvány kezelésének kommunikációs, jogalkotási, szakmai-tudományos és logisztikai kérdései mellett szóba kerülhettek például a patikai tapasztalatok és a nagykereskedelemmel kapcsolatos kérdések is. Fontos hozadéka volt a konferenciának, hogy a MOSZ által delegált előadó felvetése felhívta a figyelmet a Belső Minőségügyi Kézikönyv kiegészítésének szükségességére is.

EESZT

– Az elnök beszámolt, hogy az elmúlt hónapokban több olyan kérdésben sikerült az EESZT-vel folytatott egyeztetések keretei között megállapodni, amelyek évek óta képviselt kamarai elvárások voltak. Így pl. érdemi munka kezdődött az egységes törzs és a gyógyszerbiztonsági validálás, valamint a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztése érdekében. A Kamara a munka eredményessége érdekében az egyik alelnököt és az egyik területi szervezet elnökét is állandó közreműködőként delegálta a megkezdett fejlesztésekbe. Beszámoló az elnökség augusztusi ülésérőlAz elnök az e-recepttel kapcsolatos szükséges jogszabályi korrekciók összehangolásáról is megállapodott az EESZT vezetőivel. A beszámoló szerint a fejlesztések hosszabb időt vesznek igénybe és a munkába a NEAK és az OGYÉI munkatársai is bekapcsolódnak.

Egyéb egyeztetések

– Szócska Miklós volt államtitkár, a SE Egészségügyi Menedzserképző Központ igazgatója és munkatársai a kamarai elnökkel egy menedzsment program indításáról, majd dr. Somogyi Orsolya bekapcsolódásávala gyógyszertárak népegészségügyi programokba való bevonásáról tárgyaltak. Az egyeztetések részleteiről dr. Somogyi Orsolya számolt be, aki elmondta, az előkészítés olyan fázisba jutott, hogy várhatóan az őszi hónapokban elindulhat az együttműködés.

– A Semmelweis Egyetem és az MGYK közötti együttműködés újabb állomása volt, amikor prof. dr. Zelkó Romána a SE Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézet igazgatójának vezetésével, kamarai vezetők és szakemberek bevonásával volt egyeztetés a képzési reform elveinek megfelelő képzési és szakképzési programról. „Az egyetem továbbra is, sőt egyre intenzívebben együttműködik a Kamarával” – emelte ki az elnök.

– Varga Attila, a Quadro Byte Zrt. ügyvezetője bemutatkozó látogatáson volt a Kamara hivatalában, ahol dr. Hankóval és dr. Horváth-Sziklai Attilával folytatott megbeszélést. A kamarai elnök elmondta, hogy örül a kapcsolatfelvételnek, de a megbeszélésen is szóba hozta, hogy rendszerük csak több hetes késés után alkalmazkodott a járványhelyzet alatt megváltozott jogszabályi előírásokhoz. A Kamara aggályosnak tartja továbbá a rendszergazdai szolgáltatások nagykereskedelmi kedvezményrendszerrel történő összekapcsolását, amit a QB Pharma vezetője a piaci hátrányaik csökkentésének igényével indokolt. Egyetértés van viszont abban, hogy célszerű lenne a rendszergazda szövetség reaktiválása.

– Szepesházi Zsolt Novodata elnök-vezérigazgató és a kamarai elnök megbeszélésén a Novodata szolgáltatásainak a fejlesztése és a gyógyszertári adatgyűjtés keretrendszere is szóba került.

– Kaló Tamás, a Phoenix Pharma igazgatósági tagja a kamarai elnökkel való megbeszélése során egyebek mellett raktári automatáik telepítéséről tájékoztatott és jelezte, az eddiginél szorosabb együttműködésre törekszik a kamarával.

– Dr. Torma Ádám, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó Zoltán az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetsége  új vezetőivel megállapodtak, hogy közösen kezdeményezik: minden patikai termékre vonatkozzék az egészségpénztári kedvezménnyel történő vásárolhatóság, továbbá egyéb, adózással kapcsolatos könnyítések kezdeményezéséről is megállapodtak és egy új ügyfélrendszer részleteiről is elindultak az egyeztetések.

Beszámoló az elnökség augusztusi ülésérőlEgyebek

– A MAGYOSZ szervezésében július első felében videokonferenciát tartottak gyógyszeripari szakembereknek a COVID-járvánnyal kapcsolatos tapasztalatokról, amelyen dr. Hankó Zoltán bemutatta a gyógyszertári és kamarai tapasztalatokat.

– Az Ifjúsági Munkabizottság elnöke, dr. Szilvay András vezetésével elkészült a frissen végzett gyógyszerészeknek szóló kamarai tájékoztató anyag, amelyet mind a négy karon diplomát szerzett fiatal gyógyszerészek megkaptak.

– Elindult az MGYK adherenciát növelő videóinak bemutatása, ami a gyógyszerészek presztízsének a növelését is szolgálhatja. Az egyes videók péntekenként kerülnek közzétételre a Kamara Facebook-oldalán, de a 20 részből álló sorozat a honlapon is követhető. Megalkotója dr. Somogyi Orsolya adjunktus, az MGYK elnökségi tagja.

– Idén is 400 fölött van a gyógyszerészkarokra felvett jelentkezők száma, de még nem lehet tudni, hányan iratkoznak be. A továbbiakban hatékony munkára van szükség a négy képzőhely és az MGYK részéről, hogy ezt a létszámot és a megfelelő minőséget biztosítani tudják.

– A MOK kezdeményezi az egészségügyi szakmai kamarákról szóló törvény módosítását és azt szeretné, ha a két társkamara is csatlakozna a kezdeményezéshez. Az elnök a javaslatcsomagot véleményezésre a Kamara vezetői körében megköröztette.

– Az elnök tájékoztatott, hogy a Demokrata c. hetilap interjút közölt vele, melyben dr. Hankó az elmaradt intézkedések negatív következményei mellett a Covid-járvány első hullámának tapasztalatairól, valamint a vidéki gyógyszerellátás nehézségeiről is beszélt. Az interjú a „tejfölárus” cikknek az online változatában helyet adó lapban jelent meg, így az elnök ezzel lezártnak tekinti a lap és az MGYK között kialakult vitát.

– Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkárral folytatódnak a megbeszélések a fiatalok felelős gyógyszerhasználatával kapcsolatos kamarai programról.

– Az elnök ismertette a Biztonságos étrend-kiegészítő programmal kapcsolatos TÁRKI felmérés eredményét. E szerint az étrend-kiegészítőt fogyasztó fiatalok körében kevésbé ismert a program logója, amin változtatni kell.

– A Puskás című musical nyilvános főpróbájára 16 gratis jegyet kapott a Kamara, amivel gyakorló gyógyszerészek nézhették meg az előadást az Erkel színházban.

A tájékoztató végeztével az egyes munkabizottságok és projektek vezetőinek rövid beszámolói következtek, majd dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működésével kapcsolatos határozatokról.

 Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Elsőként prof. dr. Paál Tamás és dr. Brezanóczy Ferenc számolt be az új FoNo előkészítő munkájáról. Mit elhangzott, az új FoNo előkészítése befejeződött és a megjelentetéssel kapcsolatos kérés az Államtitkárságon van. Az elnök számos olyan feladatot sorolt fel, amelyeket a megjelentetést megelőzően – a FoNo-ban foglaltak ismeretében – el kellene végezni. A Kamara keresi a lehetőséget, hogy erről az érintettekkel érdemi egyeztetések legyenek.

– Az elnökség részletesen elemezte az ÁSZ köztestületi vizsgálatairól szóló jelentését, amely júliusban jelent meg. Mint ismert, két gazdasági kamara és egy minőségügyi szervezet vizsgálata mellett hat hivatásrendi kamara vizsgálatáról készült az összegző jelentés (majd az összegzés megjelenését követően két héttel két további hivatásrendi kamara vizsgálatának az értékelése is megjelent). Az MGYK-nál három évvel ezelőtt zárult le a 2013-2015 közötti időszak vizsgálata, amelynek során a közpénzekkel való gazdálkodás kapcsán sem jogosulatlan forrásbevonást, sem szabálytalan forrásfelhasználást nem találtak. Beszámoló az elnökség augusztusi ülésérőlAz elnökség szerint az összegző megállapítások egy része az MGYK-ra nem érvényes és az ÁSZ összegző javaslatait is körültekintően kell kezelni.

– A vidéki gyógyszerellátás helyzete és lehetőségek címet viselő napirendi pontban az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette és megerősítette a Kamara által képviselt és a gyógyszerészek széles körében ismert álláspontot.

– A küldöttközgyűlésre való felkészüléssel folytatódott az elnökségi ülés. Az elnökség kijelölte az egyes részfeladatokért felelős személyeket.

– A 2020. őszi kamarai rendezvényekkel kapcsolatban a járvány okozta bizonytalan helyzet miatt egyelőre pontos terv nem készült. Reményeik szerint a szeptember 23-i Patikanap megtartható lesz, és meg kell teremteni a lehetőséget a kitüntetések átadására is.

– Dr. Kerék Dániel előterjesztésében a marketing projekttel kapcsolatos beszámoló következett. Az előterjesztés megvitatása után az elnökség jóváhagyta az előterjesztésben foglaltakat, amelyek így a Kamara programjának a részét képezik.

– Az elnökség döntött egy ismeretterjesztő könyv támogatásáról. A könyv célja, hogy segítse a fogyasztók tájékoztatását az étrend-kiegészítők, kozmetikumok stb. összetevőivel kapcsolatban.

– A How to cook... kiadó „Így főznek a magyar gyógyszerészek” címmel tervezi sorozata újabb részeként megjelentetni a gyógyszerészek főzési szokásait bemutató könyvét. Az elnökség nyitott az együttműködésre és kijelölte a kiadóval szükséges egyeztetések résztvevőit.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél