Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. augusztus 31.
Beszámoló az elnökség augusztusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2022. augusztus 25-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen. Az összejövetelt megtisztelte jelenlétével dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása következett.

A továbbiakban dr. Gutay Tibor, a Felügyelő Bizottság (FB) elnöke tájékoztatott a májusi és a júliusi ülés határozatainak FB általi felülvizsgálata során (két FB-tag által) felmerült kifogásról.  A tartalmat nem érintő, hanem technikai kérdésekkel kapcsolatos kifogásuk egyértelmű tisztázása érdekében az elnökség újbóli szavazásával megerősítette a 38/2022 (2022. V. 19.), a 39/2022 (2022. V. 19.), a 49/2022 (2022. V. 7.) és az 50/2022 (2022. V. 7.) számú határozatokban foglaltakat.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Beszámoló az elnökség augusztusi ülésérőlMivel a július 9-i elnökségi ülésen időhiány miatt nem került sor az elnöki tájékoztatóra, ezért az augusztusi ülésen az azt megelőző elnökségi ülés óta történt fontosabb eseményekről is beszámolt az elnök.

Kormányzati egyeztetések

– Dr. Hankó Zoltán részt vett a Belügyminisztérium június 15-i állományülésén. A kamarai elnök korábban már beszámolt az ott elhangzottakról; a mostani tájékoztatójában kiemelte dr. Pintér Sándor egészségüggyel kapcsolatos terveit: a hazai tulajdont az egészségügy minden területén meg akarja erősíteni. A magyar termékek részarányát növelni akarja, fontosnak tartja az önellátást, a gyógyszertári rendszer felülvizsgálatát a Kamara bevonásával tervezi.

– Június 30-án dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárral egyeztetett az elnök, amelyen a Kamara által sürgősnek tartott intézkedések, valamint az államtitkár kamarai látogatásának előkészítése volt napirenden.

– Július 5-én Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos munkatársaival a Kamarába látogatott, amelynek célja – hivatalos megbízatása birtokában – az MGYK-val való kapcsolattartás megújítása volt a most kezdődött kormányzati ciklusban. „Napi kapcsolatban vagyunk miniszterelnöki biztos úrral és munkatársaival” – mondta az elnök. A kormánnyal kötendő stratégiai megállapodás előkészítése elindult.

– Július 20-án az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos egyeztetésen jelen voltak az egészségügyért felelős helyettes államtitkáron és munkatársain kívül az OGYÉI és az orvostechnikai piac képviselői is. A kamarát dr. Hankó és dr. Torma Ádám képviselte. Ekkor közölték az OGYÉI jelen lévő képviselői, hogy az interaktív webes felület fejlesztésével várhatóan jövő év első negyedévének végére készülnek el.   Úgyszintén a regisztrációval kapcsolatos egyeztetés volt az államtitkárság vezetőivel augusztus 12-én és 22-én is.

– Július 27-én Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos irodájában volt tárgyalás, amelyen részt vett dr. Greskovits Dávid Magyosz elnök, Bogsch Erik volt Magyosz elnök és dr. Hankó Zoltán. A megbeszélésen átfogó gyógyszerpiaci kérdésekről egyeztettek a résztvevők.Beszámoló az elnökség augusztusi üléséről

– A Belügyminisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságán augusztus 18-án, államtitkársági kezdeményezésre a NEAK, a MAGYOSZ, az OGYÉI és az MGYK képviselőivel az új FoNo alkalmazását elősegítő rendeletek tervezetéhez kapcsolódóan egyeztettek a Kamara és a Magyosz által közösen benyújtott javaslatcsomagról. Több kezdeményezés is befogadásra került, így pl. az alapanyagok bevizsgálási kötelezettségének változtatása, az elektronikus adminisztráció lehetővé tétele, a csomagolóanyagok listájának bővítése és elszámolhatósága, az alapanyagok évenkénti kétszeri befogadása, a galenusi termékek árképzési problémáinak rendezése. A magidíj rendezése is napirenden van.

Egyéb kamarai egyeztetések

– Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban több olyan egyeztetés is történt, amelyek szervezője nem az Egészségügyért Felelős Államtitkárság volt. Így pl. június 16-án a forgalmazók képviselőivel, június 20-án és 30-án dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató úrral.

– Az MGYK szervezésében június 29-én a MOK, a MESZK és az MGYK elnökei, valamint dr. Horváth-Sziklai Attila megbeszélést folytattak az új egészségügyi kormányzattal folytatható együttműködési lehetőségekről, illetve szóba kerültek a korábbi szakpolitikai vezetéssel kapcsolatos tapasztalatok is. A megbeszélésen megállapodtak, hogy a három egészségügyi szakmai kamara a továbbiakban is folytatja e három szervezet célirányos együttműködését, függetlenül attól, hogy a Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének mindhárom szervezet a tagja.

– Az MGYK és a MAGYOSZ vezetői június 17-én és július 5-én egyeztettek a FoNo VIII-cal kapcsolatban, majd az egységes álláspontot közös beadványként eljuttatták az Egészségügyért Felelős Államtitkárságra.

– Július 6-án a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen induló szakjogászképzéssel kapcsolatos egyeztetésen az MGYK képviseletében dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt, majd augusztus 2-án ezzel kapcsolatban dr. Zalai Péter, dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila folytatott megbeszélést.

– A Magyar Táplálkozástudományi Alapítvány már korábban felvette a kapcsolatot az MGYK-val. Július 14-én megállapodtak abban, hogy olyan közös programot állítanak össze, ami azoknak a gyógyszertárakat felkereső betegeknek jelenthet segítséget, akik speciális táplálkozásra szorulnak. A kb. 1,2 millió cukorbeteg táplálkozási tájékoztatásába fontos a gyógyszertárak bevonása.Beszámoló az elnökség augusztusi üléséről

– Dr. Hankó, dr. Nyíri László, dr. Nagy Vilmos, dr. Zalai Károly és dr. Hetényi László egyeztetett tagdíj-módosítási javaslatáról. Konszenzusos javaslatukat rövidutas eljárás keretei között terjesztették az elnökség elé, amit az elnökség elfogadott és így a javaslatot az elnök az augusztus 27-i küldöttközgyűlés elé terjesztette.

– Július 28-án a Kamarában egyeztetett a két szervezet együttműködésének tapasztalatairól és a további lehetőségekről az MGYT képviseletében (prof. dr. Szökő Éva elnök asszony távollétében) dr. El Koulali Zakariás MGYT szervezési alelnök a kamara elnökével, dr. Torma Ádám alelnökkel és dr. Nyíri László TEÉ elnökkel. Az eddigi együttműködés megerősítéséről döntöttek.

Dr. Feller Antal és Kaló Tamás, a Hungropharma Zrt. és a Phoenix Pharma Zrt. vezérigazgatója, akik egyben a Gyógyszerszer-Nagykereskedők Szövetségének elnöke és alelnöke is, augusztus 23-án megbeszélést folytattak a kamarai elnökkel. A megbeszélésen részt vett dr. Torma Ádám, dr. Nyíri László, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila is. A két szervezet vezetői közötti véleménykülönbségek ellenére úgy döntöttek, hogy három témában (adminisztráció-csökkentés, árrésrendszer és üzemanyag-ellátás) közös munka indul.  

– Augusztus 23-án Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ elnöke, dr. Csontos Ildikó alelnök és Dr. Kovács-Szrogh Vivien főtitkár megbeszélést folytatott a kamarai elnökkel. A megbeszélésen részt vett dr. Torma Ádám, dr. Nyíri László és dr. Horváth-Sziklai Attila is. Dr. Hankó felajánlotta a MOSZ képviselőinek, hogy a jövőben képviselőjüket állandó meghívottként várják az MGYK elnökségének üléseire és elindítják a szakmapolitikai egyeztetéseket is.

– Több egyetemi oktatásokkal kapcsolatos egyeztetés is történt az elmúlt időszakban, ezeket nem részletezte dátumszerűen az elnök.

Kamarai aktivitások

– Június 10-én Kecskeméten került megrendezésre az XVII. Országos Patikanap, ahol mások mellett köszöntőt mondott dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár. A délutáni konferencia előadói között voltak a betegszervezetek és az MGYK képviselői. A konferencia a kamarai cselekvési program járvány utáni megújítását célozta. A Patikanapot megelőzően közös vacsorán vettek részt dr. Szeberényi Gyula országgyűlési képviselő, dr. Mészáros János volt helyettes államtitkár, az elnökség és a TEÉ tagjai. Dr. Hankó köszönetet mondott a Békéshelp Kft. és az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete munkatársainak a rendezvény kiváló lebonyolításáért. A rendezvényről a Gyógyszerészi Hírlapban részletes beszámoló jelent meg.

Egyebek

– A Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Karának gyógyszerészavatási ünnepségén kitüntetéseket adtak át. A kar érdekében végzett kiemelkedő munkája és oktatói tevékenysége elismeréseként címzetes egyetemi docens kitüntető címet adományoztak dr. Sohajda Attilának. A gyógyszerészhallgatók nyári és záróvizsgás szakmai gyakorlati oktatásában végzett munkája elismeréséül a DE GYTK Kiváló oktató gyógyszerésze kitüntetést vett át dr. Újházi László az MGYK Hajdú-Bihar Megyei Szervezete elnöke. A DE GYTK Mecénása díjban részesült prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök és dr. Hankó Zoltán MGYK elnök.

– Az augusztus 20-i nemzeti ünnep alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült dr. Brezanóczy Ferenc, a váci Vácz Remete Gyógyszertár tulajdonos-vezetője, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pest Megyei Szervezete volt elnöke a gyógyszerészek érdekképviselete területén elért eredményei, valamint több évtizedes szakmai tevékenysége elismeréseként.

– A Kulturális és Innovációs Minisztériumban aláírásra került az asszisztensképzés gyakorlati helyeinek kamarai kontrolljával kapcsolatos megállapodás.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

 A küldöttközgyűlés előkészítése
A küldöttközgyűlés előkészítésével kapcsolatban a következő kérdésköröket vették górcső alá: elnöki tájékoztató, tagdíjmódosítás, Alapszabály módosítás, választás.

 Az „All Time Pharmacy System” projekt bemutatása
Meghívott vendégként dr. Potornai Lajos mutatta be az általa kidolgozott „All Time Pharmacy System”projektet. Az elnökség miután meghallgatta a beszámolót, úgy döntött, hogy további megbeszélések szükségesek a projekttel kapcsolatos kamarai vélemény kialakításához.Beszámoló az elnökség augusztusi üléséről

– Tájékoztató a Kamara soron kívüli ügyekről szóló kezdeményezéséről
Dr. Hankó ismertette azokat a kamarai kezdeményezéseket, amelyeket sürgősen megoldandónak tartanak. Ezekről Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztos is egyeztetett a dr. Pintér Sándor belügyminiszterrel folytatott július 12-i megbeszélésén.

 Beszámoló a gyógyszerészeti egyeztető fórummal kapcsolatos tárgyalásokról
A kamarai elnök részletesen ismertette a fórumot kezdeményező, és más érintett szervezetekkel folytatott, az előző elnökségi ülés óta folytatott megbeszéléseket.

– A Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj szabályzat és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj szabályzat módosításáról
Az elnökség megvitatta a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj szabályzatainak módosításáról szóló előterjesztést, majd felkérte dr. Nagy Vilmost, hogy a módosításokat egységes szerkezetben készítse el, hogy a pályázati kiírásokat 2022. augusztus 31-ig közzé lehessen tenni.

 A XXV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg Verseny támogatása
Az Orea-Hygiea pro Assistentiam Pharmaciae  Alaptvány szervezésében megrendezésre kerülő XXV. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg Verseny támogatására az elnökség 200.000 Ft-t szavazott meg.

 Tájékoztatás a Hamisítás Elleni Nemzeti Testület (HENT) megszűnéséről
Dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be arról, hogy a kormányzat döntése értelmében, a közigazgatáson belüli átszervezés keretében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal (SZTNH) égisze alatt működő Hamisítás elleni Nemzeti testület (HENT) mint önálló testület 2022. augusztus 1-jével megszűnt. Miután ismertette a HENT létrehozásának és működésének történetét, elmondta, hogy a SZTNH egy újonnan fennálló struktúrában folytatja eddigi tevékenységét. Az elnökség tudomásul vette a beszámolót és felkérte dr. Horváth-Sziklai Attilát, hogy kezdeményezze a kapcsolatfelvételt az Igazságügyi Minisztériummal az MGYK és a HENT között már korábban is meglévő együttműködés folytatása érdekében.

Fotó: dr. Nagy Vilmos

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél