Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2020. december 14.
Beszámoló az elnökség decemberi – online – üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. december 10-én videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az online összejövetelbe bekapcsolódott dr. Szűcs Attila az OGYÉI főigazgató helyettese és dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész is. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az országos tiszti főgyógyszerész „évértékelője”

Az elnökségi ülés – a napirend elfogadása után – dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész „évértékelő” beszámolójával vette kezdetét. Mint mondta, fontosnak tartja a Kamara és a hatóság utóbbi években tapasztalt szoros együttműködését, és annak a reményének adott hangot, hogy jövőre ez még szorosabbá válhat. Kiemelte, ahogy a gyógyszertári munka, úgy az ellenőrzés is egyfajta szolgálat. Ha a gyógyszerészeknek segítenek, akkor a lakosságnak is, így a gyógyszerészi és a hatósági tevékenység középpontjában is a lakosság áll. Tájékoztatóját konkrét adatok ismertetésével folytatta, egyebek mellett kitért a kérelmek, a kiadott működési engedélyek, panaszbejelentések, a tervezett és megvalósult ellenőrzések számára is. Szót ejtett a tavalyi év bírságairól és a bírósági ügyekről is. A 2021-es terveikkel kapcsolatban kiemelte, hogy az OGYÉI és a Kamara országos vezetőivel kialakult jó együttműködést ki szeretnék terjeszteni a regionális és megyei kapcsolatok építésével is. Ezért – a Kamarával történt járvány előtti megállapodásnak megfelelően – a regionális tiszti gyógyszerészek és a területi szervezetek együttműködésével közös programokat szeretnének szervezni. Kiemelt célként említette, hogy ha végre megszületik az új ügyeleti szabályozás, mélyreható vizsgálattal fogják ellenőrizni annak betartását. Végezetül köszönetet mondott a kollégáknak egész évi munkájukért és a járvány alatti helytállásukért.Beszámoló az elnökség decemberi – online – üléséről

Dr. Hankó Zoltán is köszönetét fejezte ki az országos tiszti főgyógyszerésznek az egész évi folyamatos és protokollmentes együttműködésükért, és ő is hangot adott annak a reményének, hogy jövőre tovább bővülhetnek az együttműködés területei. Az előadásban elhangzottakra reagálva külön is szóba hozta, hogy az országos tiszti főgyógyszerésznek azt a bejelentését, amely szerint a bíróság jóváhagyta az OGYÉI-nek egy olyan határozatát, amellyel megtiltott egy négyes szabály megsértésével történő tulajdonosváltást, „az idei advent második személyes ajándékaként” értékeli, és az ilyen ügyekben a hatóság a Kamara szoros együttműködésére számíthat.

Beszámoló az előző elnökségi ülés óta történtekről

Ezt követően az elnök és munkatársai az előző elnökségi ülés óta történtekről tartottak tájékoztatót.
  – Az elnök tájékoztatott, hogy a vírustagadók, „szkeptikusok” és védőoltás-ellenesek által gerjesztett viták miatt indokoltnak tartotta, hogy a két elnökségi ülés között a Kamara honlapján és Facebook-oldalán közzé tegyen egy felhívást, amelyben a vakcináció fontosságára hívta fel a figyelmet. Javasolta, hogy az elnökség is adjon ki egy felhívást ugyanebben a témában. Az elnökség ennek tartalmát és közzétételét egyhangúlag megszavazta. (A felhívás már az elnökségi ülés napján közzétételre került. Szövege keretes szövegként olvasható – a szerk.

Kormányzati egyeztetések

  – Az elnök beszámolt arról, hogy közvetlenül az előző elnökségi ülést követően jutott el hozzá egy olyan dokumentum, amelyben az ITM a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét tájékoztatta arról, hogy az elmúlt években bekövetkezett piaci torzulásokat tovább fokozhatják azok a rendelkezések, amelyek az elektronikus felírási igazolással és a különböző kódok alapján történő gyógyszerkiváltást lehetővé teszik október vége óta. Az elnököt a témában több egyeztetésre is meghívták, és több javaslat is megfogalmazódott. Az elnök elmondta, hogy a megbeszéléseken kifejtette: a kifogásolt rendelkezések valóban problémát okozhatnak és az e-gyógyszerkereskedelemben hozzájárulhatnak nemkívánt monopóliumok kialakulásához. Ezért ezeknek a korrekciója indokolt. Ugyanakkor a reflektorfénybe került problémák csak a jéghegy csúcsát jelentik. Az EESZT további fejlesztésének ésszerű kontrollja mellett fontos az internetes gyógyszerforgalmazás, a csomagküldés és a házhoz szállítás összehangolt újra-szabályozása, a gyógyszertárak tulajdonlásával és működtetésével kapcsolatos előírások betartása – különös tekintettel a többségi gyógyszerészi tulajdonlás érvényesítésére és a nagykereskedői érdekkörtől való távolságtartásra –, a személyi joghoz tartozó menedzsment kötelezettségek érvényesítése és a marketing-szabályozás felülvizsgálata. Az elnök az erre vonatkozó kamarai javaslatokat leadta.

  – Az elmúlt hetekben a magyar gyógyszerek piaci penetrációjának fokozása és a generikus szabályozás újragondolása is tárgyalásra került. A megbeszélés a tavaszi hónapokban dr. Lengyel Györgyi ITM miniszteri biztos vezetésével elindult egyeztetések folytatása volt, ahol részt vett dr. György László ITM államtitkár, dr. Tuzson Bence, a Miniszterelnökség államtitkára, prof. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár is. Az elnök úgy zárta a tájékoztatót, hogy „mivel a téma újra napirendre került, azt jelenti, hogy az ügyben politikai döntés várható”.

  – Prof. Dr. Kásler Miklóstól, az EMMI miniszterétől megérkezett a válasz a kamarai elnök levelére, amiben dr. Hankó arra kérte a minisztert, hogy a gyógyszertári szakemberek is a vakcináció szempontjából preferált csoportba tartozzanak. Az elnök szerint miniszter úr a válaszban nemcsak a kérést igazolta vissza, hanem kifejtette azt is, hogy „a gyógyszertárban dolgozó kollégák, a gyógyszerészek és asszisztensek járvány alatti áldozatos és kitartó munkája dicséretet érdemel. Lelkiismeretes hozzáállásukat nagyra értékeljük, a területet érintő támogatásunkra a jövőben is számíthatnak.”

  – Az Alapszabály és az Etikai Kódex szeptemberi küldöttközgyűlésen történt módosításait az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkárság az ilyenkor kötelező törvényességi felügyeleti eljárás keretei között megvizsgálta és azokat a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelőnek találta. Az Etikai kódex szövegezésében néhány apró (stiláris) módosítást javasolnak, azonban ezek nem befolyásolják az alkalmazhatóságot. Így a javaslatokat az elnökség a soron következő küldöttközgyűlés elé terjeszti. Az Államtitkárság néhány módosítást továbbá „túl szigorúnak” tart, azonban az elnök szerint ezek csupán a jogszabályokat „tudva és akarva” megszegő gyógyszerészek esetében alapozhatnak meg eljárásokat.

  – Vámos Zoltán, a Miniszterelnökség munkatársa, a Magyar Falu Program kamarai összekötője – a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – javaslatot kért a kistelepülések gyógyszerellátásának javításával kapcsolatban. A kamarai elnök a vezetőtársakkal folytatott gyors egyeztetést követően szövegszerű javaslatot tett a megadott határidőn belül.

Képzés, szakképzés

  – A gyógyszerészi Képzési és Kimeneti Követelmények (KKK) újragondolására az ITM-től a gyógyszerészképző helyek, az MGYT és a Kamara felkérést kaptak. Az elnök az egyeztetésekről beszámolva elmondta, hogy a több egymást követő egyeztetésen konszenzus alakult ki az elvárható ismeretekről, készségekről, attitűdről és felelősségről, melyekről a gyógyszerészektől a különféle munkakörökben elvárt feladatokat és kompetenciákat számba véve állapodtak meg. Az egyes modulok összetételéről és a hozzájuk rendelt kreditpontokról van már csak hátra egyeztetés, de az elnök szerint „egészen biztos, hogy itt is konszenzus lesz, mert az eddigi egyeztetések alapján mindenki hasonlóképpen látja az előttünk álló feladatokat”. Az elnök biztos abban is, hogy a tudomány és a gyakorlat jó összhangját sikerül megteremteni, mint ahogy abban is, hogy valamennyi fontos területen, tehát a lakossági és a kórházi-klinikai gyógyszerellátásban, az iparban, a nagykereskedelemben, a hatósági és a kutatói munkakörökben szükséges alapvető elvárásokat sikerül az új kkk-ba beépíteni. A négy gyógyszerésztudományi kar, az MGYT és az MGYK közös végleges javaslatának az ITM-be történő eljuttatására prof. dr. Vecsernyés Miklós, a Debreceni Egyetem GYTK dékánja december közepéig kapott időt.  Prof. dr. Zupkó István a Kamara oktatói állandó bizottságának elnöke és a Szegedi Tudományegyetem dékánja az elnökségi ülésen ezzel kapcsolatban elmondta, hogy a javaslatban nagyobb hangsúlyt fektettek a szakmai kompetenciák megjelenésére. A tudás, felelősség és kizárólagosság kérdése markánsan megtalálható benne. „Korábban a saját felségterületünket soványan definiáltuk, ezen változtattunk” – emelte ki. Sokkal hangsúlyosabban jelennek meg a kompetenciák, részletesen definiálták, hogy az egyes szakterületeken mit jelent, hogy a gyógyszerész a gyógyszer és a gyógyszeralkalmazás szakértője. Dr. Fittler András elnökségi tag, a Pécsi Tudományegyetem GYTK dékánhelyettese hozzátette, a szakma korábban a saját identitását nem határozta meg. A KKK új szemlélettel fogalmaz meg olyan kulcsállításokat, amelyek eredményeként 2030-ra megújulhat a szakma. Dr. Hankó Zoltán köszönetet mondott mindazoknak, akik a KKK-val kapcsolatos kamarai álláspont kialakításában részt vettek.

  – A gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyakorlatával kapcsolatos, COVID-járvány okozta gyakorlati kérdéseiről a négy képzőhely dékánja, valamint az MGYT és az MGYK elnöke egyeztetett. Ezt követően a kamarai elnök levélben kérte a gyógyszertárvezetőket, hogy működjenek együtt a gyógyszerészhallgatók záróvizsga előtti gyakorlatának lebonyolítása érdekében és minél többen fogadjanak hallgatókat a szakmai gyakorlatra. A levél a kamara honalpján elérhető.

  – Dr. Hankó a négy képzőhely hallgatóinak szóló levelet is közzétett, amelyben a járvány terjedésének csökkentése érdekében végzett széleskörű szűrésre kirendelt gyógyszerészhallgatókat köszöntötte. Ez a levél is olvasható a honlapon.

  – Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság a szakgyógyszerész-képzési rendelet módosításával kapcsolatban újabb egyeztetést kért, amelyen néhány értelmezési problémát sikerült tisztázni.

  – Az ÁEEK-val az állami finanszírozású szoftverrel kapcsolatos megbeszélésről dr. Bartus György számolt be, aki megjegyezte: „a Kamarának konzultációra van lehetősége a szoftver fejlesztése során”.

Kamarai aktivitások és egyéb egyeztetések

  – Az MGYK Budapesti Szervezete online elnökségi ülésén dr. Hankó is részt vett.

  – A GYKTN szervezésével, technikai részleteivel kapcsolatban több megbeszélést is folytattak. A téma később önálló napirendi pontként szerepelt.

  – A kamarai Facebook-oldal és az induló Facebook-csoporttal kapcsolatban megbeszéléseket folytattak. A téma később önálló napirendi pontként szerepelt.

   A Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zrt. részéről Mikesy Álmos és Láving Gusztáv, a Kamara részéről dr. Sohajda Attila, dr. Torma Ádám, dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök vett részt a Patika Tőkeprogrammal kapcsolatos megbeszélésen, ahol egyebek mellett az önerő kérdéséről is tárgyaltak. Az elnök jelezte, szeretné, ha év végéig minden részletet végig tudnának beszélni. Mint mondta, az új konstrukció elvileg arra is lehetőséget nyújthat, hogy akár egyszerre két-három gyógyszertárban is lehessen gyógyszerészi tulajdonhoz jutni, ha azokat egyszerre akarja értékesíteni a jelenlegi tulajdonosuk.

  – Az SE Egészségügyi Menedzserképző Központ vezetője, dr. Szócska Miklós kezdeményezésére a volt államtitkár, dr. Feller Antal, a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatója és a kamarai elnök megbeszélést folytatotta Kamara céljainak és a nagykereskedő cég piaci törekvéseinek összehangolási lehetőségeiről. A megbeszélésnek várhatóan lesz további folytatása.

  – A Semmelweis Egyetemen a „Képzők képzése” rendezvénysorozatba az MGYK is bekapcsolódott. A közös rendezvényről dr. Somogyi Orsolya számolt be.  Mint mondta, az online összejövetelen az oktató gyógyszerész kollégák amellett, hogy beszámolnak saját tapasztalataikról, módszertani javaslatokat is kapnak.

  – A Gyógyszerészi Gondozásért Nonprofit Kft. taggyűlésére december első napjaiban került sor, amelyen mindegyik szervezet biztosította a képvieletét. Mivel a nonprofit Kft. létrehozásakor meghatározott feladatokat sikerült befejezni, egyhangú döntés született, hogy a felszámolását elő kell készíteni. Az elnök a félreértések elkerülése érdekében külön is hangsúlyozta, hogy a döntés nem a Gyógyszerészi Gondozás Szakmai Bizottság felszámolásáról szól.

  – A Galenus Kft. taggyűlésén egyhangú döntéssel újabb öt évre meghosszabbították a Kft. ügyvezető igazgatóját, főszerkesztőjét és könyvvizsgálóját a feladatkörében.

  – Az elnökség szeretne a közelmúltban elhunyt dr. Szabó Sándornak, az MGYK örökös tiszteletbeli elnökének méltó emléket állítani. A székház elnöki tárgyalója ezentúl dr. Szabó Sándor nevét fogja viselni. Az ezt jelző tábla már elkészült és ki is helyezték. Dr. Hankó kérte az elnökség támogatását a volt elnök mellszobrának az elkészíttetéséhez is.

  – GINOP pályázati lehetőségek nyílnak meg a gyógyszertárak számára. Az elnökség felkérésére dr. Nagy Vilmos fogja koordinálni a tájékoztatók minél szélesebb körbe való eljuttatását és a szükséges konzultációkra is őt kérték fel az elnökség tagjai.

  – Az adherencia fejlesztését szolgáló videók folyamatosan közzétételre kerülnek. Cél, hogy karácsony után is folytatódjon ezek közzététele, hogy minél több beteghez jusson el az üzenet. Erre a munkára az elnökség dr. Somogyi Orsolyát és dr. Csapi Bencét kérte fel.

  – A MAGYOSZ elnöksége egyetért a MÉKISZ és az MGYK Biztonságos étrend-kiegészítő programban részt vevő termékek áfa-mérséklésének kezdeményezésével. Dr. Greskovits Dávid elnök erről írásban tájékoztatta a BÉP szervezeteit.  

  –  A decemberre tervezett marketing-miniszimpózium januárra tolódik.

  – Az elnök beszámolt az egészségügyi szolgálati jogviszony kialakításával kapcsolatos jogszabályi változások várható hatásairól. Kiemelte, hogy az új jogviszonyt létrehozó jogszabályt a liberális munkaviszony-szabályozási elvek feladásaként és egy új, centralizáltabb, hierarchikus rendszer létrehozásának egyik első lépéseként értékeli. Ilyen típusú változásra a GYEMSZI, majd az ÁEEK létrehozását követően számítani lehetett. Az elmúlt hetekben a kórházak felügyelete a BM-hez került és az egyetemi klinikák jogállása is megváltozott. Bár ez utóbbi intézkedések deklaráltan átmenetiek, mégis arra lehet számítani, hogy a járványt követően nem lesz teljes „visszarendeződés”. Várhatóan változni fog az alapellátás jog- és érdekeltségi rendszere is. Mindezekre tekintettel a gyógyszerészetnek is fel kell készülni arra, hogy a minket körülvevő környezet változásai új kihívásokat jelenthetnek a gyógyszerészeknek is.

A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

  – A GYKTN értékelése
Elsőként dr. Hankó Zoltán értékelte egy ötoldalas írásos előterjesztésben az online konferenciát, majd dr. Sándor Csaba számolt be a rendezvény szervezési és anyagi vonatkozásairól. Mindketten eredményesnek és sikeresnek ítélték az összejövetelt. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolókat, továbbá felkérte az elnököt, hogy az expediálással, a NEAK elszámolással, a csomagküldéssel, házhoz szállítással, internetes gyógyszerrendeléssel, valamint a vis major expediálási helyzetekkel kapcsolatos kamarai álláspontot jogalkotási céllal juttassa el az Egészségügyért Felelős Államtitkárságra és az OGYÉI-be.

  – Beszámoló MKIK-MGYK közötti feladatátadásról
A Magyar Kereskedelmi és Iparkamarától a magyar Gyógyszerészi kamarához kerülnek át a gyógyszertári asszisztensek és szakasszisztensek képzésével kapcsolatos szervezési és nyilvántartási feladatok. Az átadás mikéntjéről dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be. Az elnökség felkérte dr. Nyíri Lászlót, hogy a TEÉ rendkívüli ülését hívja össze a felmerült feladatok megoldása érdekében.

  – Döntés tiszteletdíjak kifizetéséről
Dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette a tiszteletdíjakkal kapcsolatos tervezetet, amit a felügyelő bizottság elnökének véleményét meghallgatva az elnökség jóváhagyott.

  – Tájékoztató a Pharmacia Alapítvány helyzetéről
Dr. Szabó Sándor – aki az Alapítvány kuratóriumi elnöke volt – halála miatt vált szükségessé a kérdés napirendre vétele. Dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott a jelenlegi helyzetről. Az elnökség indokoltnak tartja, hogy a kuratórium alapító okiratának aktualizálásáról és a kuratórium összetételéről – a kuratórium jelenlegi tagjaival történt konzultációt követően – a következő ülésen döntenek.

  – Az Országos Elnökség 2021. évi ülésrendje
Az ügyrendelfogadásáról döntött az elnökség. E szerint az eddigi gyakorlatnak megfelelően minden hónapban lesz elnökségi ülés.

  – FB-oldal és -csoport
Az elnökségi ülésre széleskörű egyeztetést követően került előterjesztésre a Kamara Facebook-oldalának és szervezés előtt álló Facebook-csoportjának ügyrendje és szabályzata. Az elnökség az előterjesztésben foglaltakat elfogadta. A Facebook-oldal főszerkesztői feladatainak ellátására dr. Csapi Bencét, szerkesztői feladataira dr. Gyarmati-Vörös Kingát és Hrenyu Attilát kérték fel. A Facebook-csoport elindításának megszervezésére dr. Gyarmati-Vörös Kingát, az adminisztrátori feladatok ellátásával pedig dr. Csapi Bencét, dr. Gyarmati-Vörös Kingát, dr. Tátrai Tibort, dr. Németh Ákost és dr. Sass Pált bízták meg. Felkérték továbbá dr. Horváth-Sziklai Attilát hogy a csoport működéséhez szükséges technikai feltételeket biztosítsa.

  – Fono VIII.
Dr. Torma Ádám tájékoztatott, hogy a Szakmai Munkabizottság  áttekintette a FoNo VIII-cal kapcsolatos információkat és összesen öt pontba foglalta a kamarai teendőket. Az elnökség a beszámolót elfogadta és felkérte a munkabizottság elnökét az OGYÉI vezetőivel való egyeztetésre.

  – Az egészségügyi szakdolgozói licenc rendszer bevezetése
Az EMMI felkérésére a Kamara elnöke négy területen javasolta az asszisztensek számára licenc megszerzésének lehetőségét. Az előterjesztés kitért a bemeneti követelményekre, a képzés elméleti és gyakorlati képzési idejére, valamint az elsajátítandó ismeretekre és kompetenciákra is. Az elnökség elfogadta az előterjesztésben foglaltakat, így azt a Kamara az EMMI-nek megküldte.

A Kamara elnökségének felhívása
A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége december 10-i ülésén a védőoltásokkal kapcsolatos felhívás közzétételéről az alábbiak szerint döntött:
„A Kamara elnöksége nagy várakozással tekint a koronavírus elleni védőoltások közeli jövőben kezdődő alkalmazására, mert
  – a járvány megfékezése és az élet normális mederbe terelése az e célra kifejlesztett védőoltások nélkül jelenleg nem lehetséges,
  – a védőoltások minél szélesebb körű alkalmazása szükséges a járvány mielőbbi leküzdéséhez,
 – a védőoltások hazai használatát engedélyező hatóság eddigi tevékenysége megfelelő garancia arra, hogy ebben az esetben is körültekintő, minden részletre kiterjedő engedélyezési eljárást követően kaphat csak engedélyt a bizonyítottan hatásos és biztonságos vakcina.
Mindezekre tekintettel az elnökség arra kéri valamennyi gyógyszerészt, hogy a betegekkel való kapcsolattartás során és a civil életben is tájékoztassanak a védőoltások használatának szükségességéről, honfitársainknak pedig azt javasoljuk, hogy a szkeptikusoktól, valamint a védőoltásokról folyó különböző motivációjú vitáktól függetlenítsék magukat, minél többen igényeljék a védőoltást és az első adandó alkalommal oltassák be magukat.”
Budapest, 2020. december 10.
                                                                                                   A Kamara elnöksége nevében 
                                                                                                                   Dr. Hankó Zoltán
                                                                                                                               elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél