Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. december 18.
Beszámoló az elnökség decemberi üléséről

Az MGYK elnöksége 2022. december 15-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította.  Az ülésen állandó meghívottként részt vett a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselője, dr. Csontos Ildikó országos alelnök, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara gyógyszertári asszisztensi tagozatának vezetője, Rózsa Melinda is.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Tájékoztatója elején a kamarai elnök összefoglalta az elnökség és a TEÉ együttes tavaszi ülésein az elmúlt évekről elhangzott értékelés óta történt főbb aktuális szakmapolitikai eseményeket. Beszámoló az elnökség decemberi ülésérőlEmlítette például a csomagküldéssel, a GYSE szabályozással, a magisztrális gyógyszerkészítéssel, az orvostechnikai eszközök regisztrációjával, a máltai projekttel kapcsolatos történéseket, továbbá kitért az új kormányzati struktúrára, a rezsiproblémára, illetve a tervezett stratégiai megállapodásra is. A Kamara deklarált célkitűzései és a minket körülvevő környezet változásai meghatározzák a teendőket. Emlékeztetett arra is, hogy a tavaszi összegzést azzal a gondolattal zárta, hogy a mostani kormányzati ciklusban még van lehetőség a struktúra megfelelő védelmére, azonban, ha ez nem sikerül, a hazai gyógyszerészet függetlensége kérdőjeleződik meg.   

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– December 9-én dr. Tóth László helyettes államtitkár egyeztetést folytatott dr. Hankó Zoltánnal, többek között a GYSE-szabályozással kapcsolatban. A kamarai elnök elmondta, hogy a helyettes államtitkár szerint „a nulláról kell újra felépíteni a rendszert” és az államtitkárság az MGYK által leadott javaslatokat is figyelembe veszi. A „negatív” árréssel való forgalmazás lehetőségét ki akarják zárni és remélhetően januárra „kodifikáció közeli állapotba” kerülhet az új szabályozás. A megbeszélésen szóba került a magidíj és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat projektje is, ahogy a rezsikompenzációval kapcsolatos kérdések is.

Kamarai egyeztetések

– A Területi Elnökök Értekezlete az előző elnökségi üléssel egyidőben a helyettesítő gyógyszerészek 2023-as tagdíjmértékével kapcsolatos kérdéseket vitatta meg annak érdekében, hogy a küldöttközgyűlés elé terjeszthessék.Beszámoló az elnökség decemberi üléséről A TEÉ ülésén nem született konszenzus, az elnökök többsége a tagdíjmérték változatlanságát javasolta.

– Dr. Torma Ádám, dr. Somogyi Orsolya, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Bartus György, dr. Sohajda Attila, dr. Fang Simon, dr. Nyíri László és dr. Hankó a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi projektje kapcsán a közös kamarai álláspont kialakításáról egyeztetett.  „Fontos, hogy a Kamara minden szempontot figyelembe vevő álláspontot tudjon képviselni” – mondta az elnök.

– A MOK, a MESZK és az MGYK felsővezetői szinten egyeztetett a kamarai törvény lehetséges módosításáról december 1-jén. A korábbi megbeszéléseket követő újabb egyeztetésre azzal a céllal került sor, hogy mindhárom kamara koncepcionális elképzeléseit harmonizálni lehessen.

– A kamarai továbbképző központ kialakításával kapcsolatos kivitelezői ajánlat egyes tételeit dr. Zalai Károly, dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök szakértők bevonásával ellenőrizte, illetve ellenőrzi.

Egyéb kamarai aktivitások

– November 25-26-án volt Székelyudvarhelyen az erdélyi magyar anyanyelvű gyógyszerészek szakgyógyszerész-képzésének záróeseménye: záróvizsga és ünnepélyes diplomaátadás. A szakképzést a Pécsi Tudományegyetem és a Semmelweis Egyetem gyógyszerésztudományi karai a Kamarával közösen kezdeményezték. A Kamarát dr. Somogyi Orsolya és dr. Horváth-Sziklai Attila, illetve a PTE képviseletében is dr. Fittler András képviselte. „Szily Katalin jelenléte a záróünnepségen azt is jelenti, hogy nemzetpolitikai szintre emelkedett az erdélyi program” – hívta fel a figyelmet az elnök.  Beszámoló az elnökség decemberi üléséről 

– November 28-án volt az Alkalmazotti Állandó Bizottság alakuló ülése. Ezen a napon volt a Pest megyei szervezet küldöttgyűlése is.

– December 2-3-án zajlott a Gyógyszerész Köztestületi Napok – később önálló napirendi pontként szerepelt a program.

– A kamarai elnök részt vett a MedicalScan egészségügyi információs cég december 6-i rendezvényén, ahol az egyik felkért vitapartner volt. 

 – A Kamarai Ifjúsági Program december 10-i rendezvényén dr. Nagy Ádám, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium iparpolitikáért felelős helyettes államtitkára volt az előadó vendég, ahol a gyógyszeriparral kapcsolatos kérdések voltak terítéken. Az összejövetelen részt vett dr. Szilvay András, az IfÁB elnöke, dr. Ács Zoltán és a kamarai elnök is, akik megosztották gondolataikat a rendezvényen elhangzott előadással kapcsolatban.

– Az elnök kronologikus sorrendben tájékoztatott, hogy az előző elnökségi ülés óta a Kamara mely delegáltjai vettek részt az egyetemek graduális és posztgraduális képzési programjában.

Egyebek

– Az elnök tájékoztatott, hogy a Galenus Kft. december 20-án taggyűlést tart, amelyen megvitatják a 2022-es történéseket és a 2023-as terveket.

– A Galenus Kft. kezdeményezésére a kamarai elnök megkereste a Hungaropharma vezérigazgatóját, kérve annak lehetőségét, hogy a HPH-val szerződött gyógyszertáraknak – költségkímélési céllal – a Patika Magazin havonkénti kiszállításában vegyenek részt. Az elnök elmondta, hogy a Galenus ügyvezető igazgatójának tájékoztatása szerint a Hungaropharma Zrt. a postai kiszállítás áránál magasabb összegű ajánlatot tett, így a kiadvány gyógyszertáraknak való eljuttatása 2023-ban is változatlan lesz (kivéve azokat a gyógyszertárakat, amelyeknek a Viridis Pharma Gyógyszernagykereskedelmi Kft-vel szerződéses kapcsolatuk van).

– A Parlament elfogadta az egészségügyi salátatörvényt – tájékoztatott az elnök. Ismertette ennek főbb elemeit, majd kitért a gyógyszerészetet is érinthető változásokra: például ilyen lehet az ügyelet kérdése, a vis major helyzetek kezelése és a vényíró szoftverek egységesítése, amely a Kamara informatikai igényeinek megvalósulását is segítheti.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– A GYKTN és a küldöttközgyűlés értékelése, feladatok
Dr. Hankó Zoltán összefoglalta a GYKTN első és második napjának történéseit, ismertette az ezekkel kapcsolatos teendőket és feladatokat, kitérve azok személyi felelőseire is. Beszámoló az elnökség decemberi ülésérőlAz elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, a személyi felelősök kijelölését is elfogadta, továbbá egyetértett azzal, hogy az ülésről kényszerűen távollévő dr. Sándor Csaba összegzését a technikai feltételekről és anyagi vonatkozásokról A későbbiekben meg kívánja hallgatni.

– A kamarai törvény lehetséges módosítása
Dr. Hankó ismertette a kamarai törvény módosításával kapcsolatos gyógyszerészkamarai szempontokat, amelyeket a MOK és a MESZK vezetőivel egyeztettek. Az MGYK kezdeményezései között a tagfelvételi eljárás egyszerűsítése, a kamarai önkormányzati és etikai kompetenciák bővítése is szerepelt. Az elnökség tagjai egyetértettek abban, hogy a Kamara által a másik két egészségügyi szakmai kamarával folytatandó egyeztetéseken ezeket a szempontokat fogják képviselni.

– Munkabizottságok 2022/2023. évi programjának elfogadása
Dr. Sohajda Attila beszámolt a Gazdasági munkabizottság eddigi munkájáról és további terveiről. 

– Kamarai Ifjúsági Program
Dr. Szilvay András, az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke pontokba szedve beszámolt a gyógyszerészképzéssel foglalkozó novemberi Kamarai Ifjúsági Programról (KIP). Az elnökség a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette. Az elnökség az egyes pontokban foglalt témákban felkérte dr. Somogyi Orsolyát és dr. Fittler Andrást, dr. Csapi Bencét és dr. Nagy Vilmost, valamint dr. Sohajda Attilát, dr. Bartus Györgyöt és dr. Hankót a feladatok előkészítésére. Kérte továbbá a felkért személyeket, hogy a januári elnökségi ülésre az elkészített anyagokat nyújtsák be.

– Az ATPS projekt véleményezése
Dr. Bartus György – akit az elnökség korábban határozatban kérte fel dr. Potornai Lajos személyi jogos gyógyszerész „ATPS projektje” kapcsán felmerült kérdések tisztázásával – dr. Potornai jelenlétében ismertette a projekttel kapcsolatban kialakított véleményét. Beszámoló az elnökség decemberi ülésérőlA projekt olyan gyakorlat kialakítását kezdeményezi, amely szerint egyes gyógyszertárak átvállalhatnák más gyógyszertárak magisztrális gyógyszereinek készítését, továbbá olyan informatikai megoldást is javasol, amely révén a gyógyszerésznek nem kellene az officinai munkában részt venni. Az előterjesztés megvitatása során az elnökségi tagok részéről számos kérdés merült fel. Az elnökség az ATPS projekttel kapcsolatban további egyeztetéseket tart indokoltnak, amelyre felkérte a szakmai munkabizottságot, az országos manuális előkészítésére felkért ad hoc bizottságot és az Adherencia munkabizottságot.

– Döntés tiszteletdíjak kifizetéséről
Dr. Gutay Tibor FB elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztésében az elnökség döntött az elnökség tagjainak 2022. évi tiszteletdíjairól.

– Szakmai irányelvek megújítására vonatkozó csoport létrehozása
Az elnökség meghallgatta dr. Fang Simon előterjesztésében a gyógyszerészi szakmai irányelvek megújítására vonatkozó előterjesztést. Jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat és – az elnök javaslatára – felkérték a MOSZ-t, hogy delegáljon szakembert a további munkához.

– Az Országos Elnökség 2023. évi ülésrendjének elfogadása
Dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető előterjesztését az elnökség módosítással elfogadta.

mgyk.gyh

 

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél