Magyar Gyógyszerészi Kamara
értékteremtő érdekvédelem
akadálymentes verzió
Vissza az alapértelmezett verzióhoz H-1068 Budapest
Dózsa György út 86/b
Tel.: (+36-1) 351-9483
(+36-1) 413-1924
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu
Keresés RSS
Kezd?lapA KamarárólTovábbképzésekSzakmai fórumPályázati lehet?ségekKamarai tagsági információkIrattár
Belépés
Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó
Regisztráció
OK
GYIK
2018. 08. 30.
Tájékoztató az e-ügyintézésr?l
»
2016. 11. 23.
Tudnivalók az étrend-kiegészít?kel kapcsolatos megállapodásról
»
2014. 09. 22.
Személyi jogosok pontszám igazolása ? mgyk.hu
»
2014. 06. 10.
Ki állítja ki a gyakorlati pont igazolást? - MGYK Országos Hivatala
»
2017. 06. 20.
Az AEEK m?ködési nyilvántartással kapcsolatos tájékoztató anyagai
»
Tovább »
Gyógyszerészi Hírlap
Hírlevelek
Sajtófigyel?
2023. 06. 03.
Drasztikusan emeli az Orbán-kormány a gyógyszeradót, egyes készítmények akár el is t?nhetnek a patikák polcairól - nepszava.hu
»
2023. 06. 02.
MI-munkacsoport m?ködik a Belügyminisztériumban - Medical Tribune
»
2023. 06. 01.
Fogyasztói bizalom, hiteles reklám: mi mondható el az étrend-kiegészít?kr?l? - egeszsegkalauz.hu
»
2023. 05. 31.
Egyre több magyar fordít hátat az állami egészségügynek: inkább fizetnek, csak ne kelljen várni - penzcentrum.hu
»
Tovább »
Szolgáltatások
2021. 11. 09.
Együttm?ködési megállapodás az MGYK és a KOMPLEX Kamarai Pénzügyi Tanácsadó Kft. között
»
2020. 06. 14.
Volvo: kedvezmény kamarai tagoknak
»
2019. 08. 27.
ATASI – Adatvédelmi módszertan gyógyszertáraknak
»
2019. 01. 07.
All You Can Move (AYCM) SportPass kamarai tagoknak
»
2017. 03. 10.
Együttm?ködési szerz?dést kötött az MGYK és a Global Payments Europe
»
Tovább »

E-Papír
Bannerek


 Bannerek

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek 

Bannerek

 

MOL-MGYK tájékoztató!

Bannerek

 

 Vodafone

Bannerek

 

 

Gyógyszerész Gondozási Bizottság

Beszámoló az elnökség és a TEÉ áprilisi összevont ülésér?l
2019. április 26.

Az MGYK elnöksége 2019. április 25-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) összevont ülését a Kamara budapesti székházában. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, mindkét testület tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után – a szokástól eltér?en – nem a tájékoztatókkal kezd?dött az érdemi munka, hanem az alkalmazotti állandó bizottság létrehozását el?készít? munkáról szóló beszámolóval, amelynek oka a napirendi ponthoz meghívott vendégek id?beosztása volt. Ennek a pontnak a részletes ismertetésére visszatérünk, de a beszámolót – a hagyományoknak megfelel?en – a tájékoztató napirendi pontokban elhangzottak ismertetésével kezdjük.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ áprilisi összevont ülésér?lDr. Hankó Zoltán adott tájékoztatást az el?z? ülés óta eltelt id?szak kamarai eseményeir?l. Id?rendben haladva a lillafüredi Vándorgy?lés értékelésével kezdte. A részvétel szempontjából rendben lév?nek tartja a konferenciát, mert a meghívott el?adók eljöttek, az országos és területi szervezeti kamarai vezet?k is megfelel? számban vettek részt a munkában, továbbá az érdekl?d? tagok száma és aktivitása is jelent?s volt. A szakmai programokat is megfelel?nek ítélte. Külön is kiemelte, hogy az OGYÉI vezet?i négy el?adással és fórum-részvétellel jelezték: nemcsak a Kamarának fontos a hatósággal a jó szakmai kapcsolat, hanem a hatóság vezet?i is komoly jelent?séget tulajdonítanak az MGYK-val való kapcsolatépítésnek. Úgyszintén jó üzenetnek tartotta, hogy az ÁEEK-EESZT képviseletében három vezet? is el?adással vett részt a konferencián és egy eredményes fórumnak is résztvev?i voltak. A Kamarának és az EESZT-nek nemcsak a napi problémák megoldásában kell együttm?ködni, hanem a fejlesztési célok kialakításában és megvalósításában is. Az elnök – akárcsak korábban – a mostani beszámolóban is kiemelte: a gyógyszerészek e-recept rendszer bevezetésében és m?ködtetésében végzett munkája jelent?s hozzáadott értéket képvisel, aminek az elismertetése megoldandó feladat. Mráz Ágoston Sámuel a Néz?pont Csoport vezet?je el?adását abból a szempontból értékelte rendkívül hasznosnak, hogy az ágazatot küls? szemlél?ként figyel?, a társadalom- és egészségpolitikai elvárásokat professzionálisan elemz? politológus olyan szempontokat osztott meg a hallgatósággal, amelyek segíthetnek a közpolitika és a szakmapolitika érdekharmonizációjában rejl? szinergizmusok kiaknázására. Az elnök az el?adónak különösen a gyógyszertárak nemzeti érdekkörben tartását és a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságát elemz? megállapításait, valamint az ágazaton belüli szövetséges keresés fontosságának hangsúlyozását tekinti el?remutatónak. Beszámoló az elnökség és a TEÉ áprilisi összevont ülésér?lAz elnök értékelésében külön is szóba kerültek az adherencia-fejlesztési programhoz kapcsolódó el?adások. Az integritás-növeléssel kapcsolatban elhangzott el?adására visszatérve pedig kifejtette: a visszajelzések alapján, egyértelm? feladatkijelölésre van szükség. A beszámoló zárásaként az elnök megjegyezte, hogy a következ? elnökségi ülésen hangzik majd el a szervez?i beszámoló.

Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felel?s államtitkár a kamarai elnökkel és Szabó Bálinttal, az EESZT fejlesztések vezet?jével egyeztetett – folytatódott a beszámoló. A megbeszélésen els?dlegesen az EESZT-vel kapcsolatos kérdések kerültek szóba, de arra is lehet?séget nyújtott, hogy a kamarai elnök összeállítson és az államtitkárságra hivatalosan is eljuttasson egy közel negyven oldal terjedelm? jogszabály-korrekciós javaslat-csomagot. Ebben egyaránt vannak korábban már kezdeményezett, de még meg nem valósult törvény- és rendeletmódosítások, a gyógyszertárak gazdálkodását segít? intézkedésekre irányuló javaslatok és olyanok is, amelyek a betarthatatlan és idejétmúlt szabályozások feltárására irányuló kamarai közvélemény-kutatás eredményeként kerültek a kamara vezet?inek látókörébe. Néhány most benyújtott javaslatról az OGYÉI-vel a Kamara már korábban elkezdte az egyeztetéseket.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ áprilisi összevont ülésér?lDr. Révész János, az OGYÉI tanácsadó testületének tagja dr. Hankó Zoltánnal, dr. Brezanóczy Ferenccel és dr. Nyíri Lászlóval folytatott megbeszélést – említette az elnök.

Ezt követ?en dr. Horváth-Sziklai Attila a bükfürd?i MÉKISZ konferenciáról számolt be, amely a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekkel kapcsolatos új szabályozás anomáliáit járta körbe. „Inkább problématérkép készült, mint megoldások születtek” – mondta.

Dr. Sohajda Attila, dr. Hankó Zoltán és dr. Torma Ádám több alkalommal is részt vett a szakképzésben és a kötelez? szinten tartó képzésekben – tájékoztatott a kamarai elnök, majd a Kamara hivatalában tartott sajtóbeszélgetést említette, ahol a 2017-es év mérlegbeszámolóinak ismertetése és a levonható következtetések kerültek terítékre. „Jól átjött a médián, amit üzenni akartunk a sajtóbeszélgetésen” – emelte ki.

Az idei Patikanap országos megnyitójára június 12-én Kecskeméten a Pajzs patikában kerül sor, a helyszín el?zetes megtekintésére a kamarai elnök, dr. Zalai Károllyal, Fári Istvánnal és dr. Fang Simonnal együtt kerített sort. A beszámoló a székesfehérvári Fekete Sas Patikamúzeum új kiállításának megnyitójáról szóló beszámolóval folytatódott. Dr. Schneider Attila, a Fejér megyei szervezet elnöke ismertette a kiállítás létrejöttének történetét, valamint örömének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy számos gyógyszerész is részt vett a megnyitón.

Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti f?gyógyszerész dr. Hankó Zoltánnal folytatott egyeztetést – hangzott el a továbbiakban. A megbeszélés célja els?dlegesen konkrét gyógyszertári ügyek tisztázása volt, de a Bels? Min?ségügyi Kézikönyv OGYÉI által történt lektorálása is a megbeszélés részét képezte. Az adherencia-program feladatairól dr. Kovács Gábor és a kamarai elnök egyeztetett, majd az elnök prof. dr. Szök? Évával, prof. dr. Zelkó Románával, dr. Somogyi Orsolyával és dr. Feller Antallal az adherencia-program Grandexpon történ? bemutatásának részleteit beszélte meg. Prof. dr. Paál Tamás, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Sohajda Attila, dr. Brezanóczy Ferenc, dr. Bartus György és dr. Hankó Zoltán  az összegy?jtött, az illetékes kamarai bizottságok által indokoltnak tartott, de az államtitkárságnak még  be nem nyújtott betarthatatlan jogszabályok korrekciójára vonatkozó javaslatok további sorsáról tartott megbeszélést – tájékoztatott az elnök.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ áprilisi összevont ülésér?lEzt követ?en a konkrét id?ponthoz nem köthet? események említésével folytatódott a beszámoló. Az elnök szóba hozta, hogy az OGYÉI a számlázással kapcsolatos állásfoglalását megújította, amit dr. Bartus György és dr. Torma Ádám elemzett. A Debreceni Egyetem intézeti gyógyszertára f?gyógyszerészi pályázatát pozitívan véleményezte a Kamara – számolt be az elnök, majd a 24 órás nyitva tartású gyógyszertárakkal kapcsolatos, a honlapon is megtalálható összefoglalót említette. Ez a témában egymással vitatkozó feleknek segíthet az objektív helyzetfelmérésben, másoknak pedig a figyelmét hívhatja fel a problémára és megoldásának szükségességére. Szóba került, hogy a MAGYOSZ egyeztetést kezdeményez a Magyar Gyógyszer védjeggyel kapcsolatban.

Az elnök felhívta a figyelmet, hogy a GDPR rendelkezések tavaly májusi hatályba lépése után végre megszülettek és idén április 26-án hatályba is lépnek azok a módosítások, amelyekre a hazai és uniós jogszabályok harmonizációja miatt mindenképpen szükség volt. Ez nagyon sok törvényt érint, de a gyógyszerészeket els?sorban a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (info törvény), az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésér?l és védelmér?l szóló 1997. évi XLVII. törvény (Eüak), valamint a munka törvénykönyve módosításai érdekelhetik.  Megjegyezte: a 2018. május 26-án indult új szabályozás átmeneti id?szaka ezzel lezárult, ugyanakkor az új teend?kkel kapcsolatban még több nyitott kérdés is van. Mindenesetre elkészült a gyógyszertáraknak tavaly kiajánlott módszertan megújított változata és azt a kamara szakért?i jóváhagyták. Az elnök azt szeretné, hogy a gyógyszertáraknak kiajánlásra kerül? módszertan használatára vonatkozó szerz?dés-minta is néhány napon belül véglegesítésre kerüljön. A MOK-Komplex Kft-vel kötend? szerz?dés el?készítése is megtörtént, néhány szövegezési pontosítás után ez a szolgáltatás is kiajánlásra kerülhet a gyógyszerészeknek. Ez a megállapodás a korábbi biztosítások megsz?nését követ?en jelenthet el?relépést.

Dr. Zupkó István, az Oktatói Állandó Bizottság elnöke tájékoztatott a felvételi követelmények 2020-ra tervezett módosításairól, amelyek a gyógyszerészképzést kifejezetten hátrányosan érinthetik. Az elnökség támogatja, hogy a bizottság szervezésében jöjjön létre egy olyan megbeszélés, ahol a négy gyógyszerészképz? hely, az MGYT és a Kamara vezet?i egyeztethetik a teend?ket.

A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-t?l megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és m?ködtetésével kapcsolatos határozatokról.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ áprilisi összevont ülésér?lAz elnökség és a Területi Elnökök Értekezlete els? – döntéshozatallal járó – napirendi pontja az alkalmazotti állandó bizottságot el?készít? munkáról szóló beszámoló megvitatása és elfogadása volt. A napirendi pont megtárgyalásán részt vett dr. Csokros Andrea és dr. Kovács Barbara, az el?készít? bizottság delegáltjaként. A kamarai elnök az el?terjesztés részeként beszámolt az elmúlt hónapokban végzett munkáról és arról, hogy az el?készít? bizottság konszenzusos javaslatot terjesztett az elnökség elé a bizottság összetételére és munkarendjére, valamint leend? programjára. Az elnökség az el?terjesztést elfogadta és felkérte az elnököt, hogy a soron következ? küldöttközgy?lésre a javaslatot terjessze be. Az elnökség úgyszintén támogatja az el?készít? bizottság javaslatát a leend? állandó bizottság elnökének személyére.

Az elnökség és a TEÉ jóváhagyta a május 10-i küldöttközgy?lés elé beterjesztend? alapdokumentumokat, így a 2018. évi gazdasági beszámolót, a könyvvizsgáló jelentését és a 2018-as mérlegbeszámolót, majd az elnök és dr. Bartus György közös el?terjesztését az Alapszabály módosítására. A módosítási javaslat tartalmazza a Kamara céljainak jelen helyzethez történ? igazítását, foglalkozik a kamarai törvény módosításának átvezetésével, egyszer?síti a választási eljárás menetét, lehet?vé teszi a nagyobb területi szervezeteknél több etikai bizottság létrehozását, valamint a Kamara irodavezet?inek foglalkoztatásával kapcsolatos kérdéseket is pontosít.

A küldöttközgy?lésre beterjesztend? új Országos Választási Bizottság összetételére vonatkozó javaslatról is döntött az elnökség és a TEÉ, majd a graduális és posztgraduális képzésben részvev?k ösztöndíj-rendszerére vonatkozó kamarai javaslatot hagyták jóvá. A Kamara hivatalának felújítása és b?vítése volt a következ? napirendi pont, mindkét testület egyetértett ennek szükségességével. A „Május a vérnyomásmérés hónapja!” felhívás került említésre a továbbiakban. Az elnök a kommunikációs munkabizottság vezet?it és a területi elnököket is kérte, hogy minél több gyógyszertár csatlakozzon a felhíváshoz. Dr. Ádám György az MNB „Versenyképességi fordulat 330 pontban” cím? tanulmányának gyógyszerellátást érint? aspektusait mutatta be, végezetül a 2019. évi Rozsnyay Mátyás Emlékverseny 100.000 forinttal történ? támogatásáról döntöttek.

mgyk.gyh

« Vissza
Betegsarok
2022. 09. 26.
Az étrend-kiegészít?kkel kapcsolatos együttm?ködéshez csatlakozó gyógyszertárak listája
»
2020. 02. 18.
Betegjogi képvisel?k elérhet?ségei
»
2020. 01. 19.
Segítség gyógyszerésznek, betegnek
»
2016. 05. 25.
Megsz?nik a „diabetikus”, „cukorbetegek is fogyaszthatják” és a narancssárga kör jelölés – ogyei.gov-hu
»
2016. 03. 11.
A tavaszi fáradtság okai – és amit ellenük tehetünk – tetplatform.hu
»
Tovább »
Eseménynaptár
«
2023 június»
hkszcspszv
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
konferencia  testületi esemény  továbbképzés  vándorgy?lés  szabadid?s esemény 
Hirdet?tábla
Állás
Helyettesítés
Egyéb
Tovább »
Közös dolgaink
2023. 03. 29.
Az MGYK XII. Vándorgy?lésér?l
»
2019. 05. 24.
Bels? Min?ségügyi Kézikönyv III. kiadás
»
2022. 12. 06.
A XI. Gyógyszerész Köztestületi Napokról
»
Tovább »
Gyógyszertár-m?ködtetés
2017. 03. 09.
Pályázati lehet?ségek gyógyszertárak számára
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári finanszírozási el?leg alakulása 2010-t?l 2016. januárig
»
2016. 03. 03.
A gyógyszertári vállalkozások 2014. évi mérlegbeszámolóinak és pénzügyi helyzetének alakulása
»
Tovább »
Hasznos linkek
Jogszabálykereső
Kamarai tájékoztatók
2020. 03. 31.
Kórházi Min?ségirányítási Standardok
»
2016. 01. 07.
Min?ségügyi kézikönyv gyógyszertáraknak ? II. kiadás
»
2014. 06. 26.
1/2014 (VI. 19.) MGYK ELNÖKSÉGI AJÁNLÁS GYÓGYSZERTÁRI UTAZÁSI TANÁCSADÁSHOZ - MGYK
»
Tovább »
Tovább »
Archívum
A honlapon található információk célja az egészségügyi ismeretek bővítése, de ez nem helyettesíti az orvos, gyógyszerész, vagy más szakember felkeresését.
© 2008–2017 Magyar Gyógyszerészi Kamara - Minden jog fenntartva - Regisztráció a védett tartalmak eléréséhez! Hírlevélre történ? le- és feliratkozás!
Utolsó módosítás: 2023. 06. 03 szombat