Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. augusztus 31.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont üléséről

Az MGYK elnöksége 2019. augusztus 29-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével összevont ülését a budapesti Benczúr Hotelban. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, mindkét testület tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, aki külön is köszöntötte a meghívott vendégeket: dr. Szűcs Attilát, az OGYÉI új ellenőrzési főigazgató-helyettesét, dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerészt és Ásványi Tibort, a MAGYOSZ Kis- és Középvállalati Bizottság elnökét, valamint a kollégáit.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlA napirend elfogadása után először Magyarné dr. Pintér Gabriella, az MGYK volt Pest megyei elnöke és országos elnökségének volt tagja mondott köszönetet azért, hogy a Kamara felterjesztette a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésre, amit el is nyert augusztus 20-i nemzeti ünnepünk alkalmából. „Nem azért jöttem, hogy a gratulációkat fogadjam, hanem hogy köszönetet mondjak” – hangsúlyozta a kitüntetett. Mint elmondta, soha nem elismerésekre törekedett, hanem mindig a közösséget akarta szolgálni. Kitüntetésével nemcsak őt, hanem a gyógyszerésztársadalmat is megbecsülés érte. Mint mondta, az utóbbi években több állami kitüntetést is kaptak gyógyszerészek, ami a kitüntetettek mellett a gyógyszerészet fokozódó társadalmi megbecsülését is jelzi. 

Ezt követően dr. Szűcs Attila, az OGYÉI új ellenőrzési főigazgató-helyettese mutatkozott be. Mint ismeretes, július 16-án kapta meg kinevezését, irányítása alá tartoznak a gyógyszerellátás szereplőinek a hatósági felügyeletét ellátó területek, így az országos tiszti főgyógyszerészi és a tiszti gyógyszerészi szolgálat is. A korábban az Országos Onkológiai Intézet főgyógyszerészeként működő szakember ismertette szakmai életútját, illetve szólt a terveiről, feladatairól is. Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlMint mondta, idén több mint 2000 patikai ellenőrzés volt már és az OGYÉI szakemberei arra törekednek, hogy év végéig valamennyi gyógyszertárba eljussanak. Szeretné, ha mihamarabb el lehetne jutni odáig, hogy először csak figyelmeztetésekre kerüljön sor és érdemi szankciókat csak a visszaellenőrzés során változatlanul tapasztalt hibák esetén kelljen kiszabni. Ehhez a gyógyszerésztársadalom megfelelő hozzáállása is szükséges.  Külön is beszélt a hiánycikkek növekvő számáról. Ahhoz, hogy ez a probléma csökkenthető legyen, az OGYÉI jogszabály-módosítást is kezdeményez. Dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész először a Kamarával való együttműködéssel kapcsolatos gondolatait osztotta meg a hallgatósággal. Mint mondta, a megállapodás jó és az a feladat, hogy minden pontját meg tudjuk tölteni tartalommal. Kiemelte a Belső Minőségügyi Kézikönyv III. kiadásának lektorálása során kialakult együttműködést. A gyógyszertári ellenőrzésekkel kapcsolatban elmondta: vegyesek a tapasztalatok, de javuló tendenciát tapasztalnak. Ősztől tájékoztató fórumok tartását tervezik és szeretnék elérni, hogy előbb utóbb a gyógyszertári ellenőrzésekre előzetes bejelentést követően kerüljön majd sor (persze a célellenőrzések továbbra is megmaradnak). Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlAz új főigazgató-helyetteshez és az országos tiszti főgyógyszerészhez több kérdés és észrevétel is elhangzott. Így pl. az, hogy jó lenne megoldani, hogy a cégkapus ügyintézés befogadásáról a gyógyszerészek kapjanak visszajelzést. Több hozzászóló is megemlítette azt az utóbbi időben egyre inkább terjedő „betegirányítási” gyakorlatot, mely szerint a kórházak és a kórházi orvosok járóbetegeiket és a kórházból elbocsátott betegeket arra kérik, hogy gyógyszereiket a kórház intézeti gyógyszertárának vényforgalmas részlegeiben váltsák ki.

A FoNo VIII. előkészítéséről szóló tájékoztató volt a következő napirendi pont. A kamarai elnök ismertette, hogy évekkel ezelőtt a Kamara milyen szempontok miatt kezdeményezte új FoNo megalkotását. Mint mondta, akkor született az Európa Tanácsnak egy határozata, mely szerint a gyógyszertári gyógyszerkészítés egyedi összetételek esetén csak kockázatelemzés után lesz lehetséges, így a megújuló és bővülő FoNo-val ennek negatív következményeit mérsékelni lehetne. Problémás a magi alapanyagok beszerzése és gyakran nem jó a kiszerelés nagysága. A magi díj rendezésre vár, ami az új FoNo-val megoldódhat. Problémát jelent az is, hogy míg a nagykereskedőnek piaci tevékenység az alapanyagok beszerzése és forgalmazása, az intézeti és közforgalmú gyógyszertárakkal szemben egyfajta ellátási kötelezettség is fennáll. Egy új FoNo segítheti az orvosok magisztrális vényírási gyakorlatának javítását, ráadásul a magizás a gyógyszerészet kultúrájának része, amit meg kell tudni őrizni.

A FoNo VIII. előkészítésért felelő munkacsoportba a Kamara prof. dr. Paál Tamást és dr. Brezanóczy Ferencet delegálta, így ők adtak tájékoztatást a munka állásáról. Paál professzor elmondta, két fő feladatot kell megoldaniuk: az egyik az, hogy ne csökkenjen a FoNo jelentősége, valamint hogy lehetővé váljon új összetételek, pl. a bőrápolást elősegítő receptek bekerülése a gyűjteménybe. A korábbi kiadásoknál nem került sor az előzőek felülvizsgálatára, most ez is megtörtént. Mint mondta, „erre nagy szükség volt, mert biztosak szeretnénk lenni abban, hogy bizonyos recepteket használnak-e még és hatásosak-e”. Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlProf. dr. Paál Tamás konkrét alapanyagok és receptek előkészítésére is kitért. Kiemelte, vannak olyan alapanyagok, amelyek megtartása a pozitív listán kérdőjeles, ugyanakkor már most látszik, hogy a pozitív listán az eddigiekhez képest több alapanyag lesz. Dr. Brezanóczy konkrét adatokat is ismertetett: egy év alatt kb. 700 cikkelyt tárgyalt meg a bizottság, ebből 300-at támogatott abban, hogy kerüljön be az új kiadásba, 50-et pedig elutasítottak. Az ellentétes szakértői álláspontok és nézetek miatt többször vitás helyzetek is kialakultak. Ezekben az alapján születnek döntések, hogy az összetétel hatásossága tudományosan is bizonyított legyen. Az elnök azzal zárta a – szintén konzultációvá alakuló – napirendi pont tárgyalását, hogy megköszönte a Kamara delegáltjainak munkáját és mivel várhatóan a jövő év első felében az új FoNo megjelenik, további tájékozódásra lesz szükség és a gyógyszerészeket is fel kell készíteni a változásokra.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlA következő napirendi pont a galenikumokat előállító cégek tevékenységének és problémáinak bemutatásával kezdődött. „Ha nézetazonosság van, együtt tudunk majd működni” – e szavakkal foglalható össze Ásványi Tibor beszámolója, aki a MAGYOSZ Kis- és Középvállalati Bizottság elnöke. Adatokkal alátámasztva mutatta be ennek az alszektornak a működését. Mint mondta, ezeknek a cégeknek a portfoliójában jelentős csoportot képviselnek a galenusi készítmények, majd gyártásuk történetéről, a gazdasági hátteréről, a szerializáció hatásáról is szót ejtett. Foglalkozott az árképzés, a lejárati idő és az új FoNo okozta változások kérdéskörével is. Kiemelte, ők is érdekeltek a magisztrális díj emelésében, mert a NEAK az áraikat a magi díj mértékéhez viszonyítva fogadja be, sőt ezekre a termékekre is vonatkozik a gyártói különadó. A galenikumokat ma már ugyanolyan bonyolult eljárással kell törzskönyvezni, mint más termékeket. A beszámoló után az elnökség és a TEÉ egy munkacsoport felállításáról döntött, amelynek feladata a Kamara és a MAGYOSZ közös álláspontjának kialakítása a galenikumokkal kapcsolatos probléma csökkentésére.

A hagyományoktól eltérően csak ez után következett az elnöki beszámoló az előző ülés óta eltelt kamarai eseményekről. Dr. Hankó a Kamara alapításának 30. évfordulójának említésével kezdte a tájékoztatóját, amiről a Gyógyszerészi Hírlapban és a honlapon is megemlékeztek. Az OGYÉI főigazgatója, dr. Szentiványi Mátyás a kamarai elnökkel a tiszti főgyógyszerészi pályázatokkal kapcsolatos kamarai álláspontról egyeztetett. Egy pályázatíró cég és az Apostore cég képviselőjével is egyeztetett dr. Hankó a gyógyszertári raktári automata beszerzések GINOP pályázatainak ügyében. A közös fellépéssel sikerült megnyugtatóan tisztázni a Pénzügyminisztérium képviselőivel a pályázatok értékelésével kapcsolatos félreértéseket.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlProf. dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár dr. Greskovits Dáviddal, a MAGYOSZ elnökével és a kamarai elnökkel a „Magyar Gyógyszer” védjegyhez kapcsolódó támogatásról tárgyalt. Az EMMI részéről megvan az elvi támogatás, az operatív intézkedésekre még várni kell. Az elnök beszámolt a dr. Szűcs Attila új OGYÉI főigazgató-helyettessel történt első hivatalos találkozásról is. Mint mondta, a Kamara kérte és örül annak, hogy az ellenőrzési főigazgató-helyettesi pozíciót gyógyszerész végzettségű szakember tölti be. Szólt az Ásványi Tiborral történt korábbi megbeszélésről is, aminek eredményeként a MAGYOSZ Kis- és Középvállalati Bizottsága szintén képviseltette magát az elnökségi ülésen – folytatódott a tájékoztató.

A kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatásáról, a szolgáltatási díj növeléséről és az árrés-korrekcióról a Pénzügyminisztérium illetékes főosztályvezetőjével folytatott megbeszélést az elnök, amelyen dr. Sohajda Attila is részt vett. „Nyitottság tapasztalható ezzel kapcsolatban” – emelte ki az elnök.  Dr. Lengyel Györgyi miniszteri biztossal (Innovációs és Technológiai Minisztérium) dr. Hankó és dr. Sohajda tárgyalt a gyógyszeripari fejlesztési stratégia tervezetének közforgalmú gyógyszertárakat érintő passzusáról, amely a generikus ösztönző folyósítását érintette volna. A miniszteri biztos a kamarai álláspontot akceptálta, amelyhez hasonló álláspontot képvisel az Egészségügyért Felelős Államtitkárság, az OGYÉI, a NEAK és a MAGYOSZ is.

Az asszisztensképzéssel kapcsolatos, az ÁEEK által szervezett konferencia említésével folytatódott a tájékoztató, ahol dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök is előadott. Dr. Hankó miután kitért a képzés rövid a történetére, ismertette a Kamara álláspontját. E szerint az asszisztens- és szakasszisztens-képzés megkezdett reformját folytatni kell, hogy elegendő számú, a mai követelményeknek megfelelő felkészültségű és szemléletű asszisztensek képzésére kerüljön sor. Ha az asszisztensképzés megfelelő garanciákat nyújt az asszisztensek felkészültségét, szemléletét és gyakorlati ismereteit illetően, javasolható, hogy az expediáló szakasszisztens-képzés megkezdéséhez előírt plusz két év gyakorlati idő mérsékelhető vagy eltörölhető legyen. Ezzel párhuzamosan az asszisztensi kompetenciák újragondolására is célszerű sort keríteni. A reformban az egyetemeknek és a Kamarának is részt kell venni.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlA továbbiakban az elnök említést tett az 1950-es államosítás évfordulójáról, amiről a Gyógyszerészi Hírlapban és a kamarai honlapon is megemlékeztek. Az IQVIA-val történt megbeszélésről szóló beszámoló következett ez után; a téma később önálló napirendi pontként is szerepelt. A Kamara egy 46 oldalas jogszabály-módosító javaslatcsomagot nyújtott be az Államtitkárságnak, amit később még egy 10 oldalas javaslatcsomaggal kiegészítettek. Az elnök köszönetet mondott a javaslat elkészítésében részt vevő munkatársainak. Az EESZT igazgatójával megállapodás született a BEGONIA frissítésével kapcsolatban. A megbeszélésen dr. Csóka Ildikó, dr. Horváth-Sziklai Attila, prof. dr. Soós Gyöngyvér és a kamarai elnök vett részt – hangzott el.

Az elnök tájékoztatott a Richter Gedeon NyRt. augusztus 7-i sajtótájékoztatójával kapcsolatos történtekről. A cég szerializációról kifejtett álláspontjával kapcsolatban a médiában megjelent egy gyógyszertárakat elmarasztaló mondat; a félreértést Bogsch Erik a Richter elnöke a kamara honlapján közzétett közleményben tisztázta. Dr. Kovács Gábor és dr. Hankó a COPD adherencia-fejlesztő program indulásával kapcsolatban folytatott megbeszélést – tájékoztatott az elnök.

A MOL-lal kötött kamarai szerződés szeptember elejétől megváltozik: az eddiginél kedvezőbb tankolási lehetőséget biztosítva a programba bejelentkező gyógyszerészeknek. Az eddigi literenkénti bruttó 6 Ft helyett bruttó 10 forint, a prémium üzemanyagoknál az eddigi bruttó 12 forint helyett bruttó 20 forint lesz a literenként kedvezmény a listaárból (ami az esetek jó részében eleve kedvezőbb a kúti áraknál). A részletekről hamarosan tájékoztató jelenik meg.

Az elnök áttekintette Antal Tiborral, az Augmented Standard Institute Alapítvány kuratóriumi elnökével az adatvédelmi szabályok változása óta kialakult hatósági gyakorlatot és megállapodtak abban, hogy a gyógyszertáraknak elkészített módszertan aktualizálására több csatornán kezdeményeznek tájékoztató kampányt. Ezt követően a prof. dr. Horváth Ildikó államtitkárral az árréskorrekcióról, a szolgáltatási díjról, valamint az induló sztatin-programról folytatott augusztus 27-i megbeszélésről is referált az elnök. Ezt követően született döntés egy közeljövőben megtartandó közös sajtótájékoztatóról, amelyen az adherencia-program indulása és fontossága kerül terítékre.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ augusztusi összevont ülésérőlA tájékoztató végén az elnök néhány, konkrét dátumhoz nem köthető eseményről tett említést. Szóba hozta a július 12-18. között tapasztalható, EESZT elérhetőségével kapcsolatos problémát, valamint felhívta a figyelmet a gyógyszerellátás létszámhelyzetével foglalkozó, a Gyógyszerészi Hírlapban és a Gyógyszerészetben megjelent, valamint a honlapon elérhető cikkekre. Emlékeztetett a négy egyetemi képzőhellyel folyó folyamatos egyeztetésekre, kiemelve a továbbképzések akkreditációjával kapcsolatos kérdéseket, valamint a 2020-as felvételi szabályok jelenleg hatályos kereteinek korrekciójára vonatkozó közös álláspontot. Szóba került a gyógyszeres dobozok összekeverhetősége, ahogy az is, hogy az étrend-kiegészítő hirdetések előkészítése megtörtént.

A következő napirendi pont a területi tisztújítások helyzetéről szóló beszámoló volt. Az egyes megyék dr. Brezanóczy Ferenc moderálásával a választási eljárásrend alapján – választási bizottság megválasztása, jelölőlisták, választási névjegyzék stb. – sorban bemutatták, hogyan állnak. Lehetőségük nyílt tapasztalataik megosztására is. Dr. Brezanóczy összefoglalásként elmondta, hogy megfelelően folynak a területi tisztújítások. Az ülésről hiányzó megyéknek írásban kell beszámolniuk a megyei helyzetről.

A továbbiakban dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila részletesen tájékoztatott a Kamara jogszabály-módosító javaslatcsomagjáról. Az elnökség és területi elnökök egyhangúlag jóváhagyták a beszámolót.

Ezt követően a HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállítás került szóba, ahol október 9-én a Kamara önálló programmal jelenik meg. Az elnök kérte a megyei elnököket, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a rendezvényen. Ekkor kerül bejelentésre a COPD-program indulása. A részletekről dr. Sándor Csaba nyújt majd tájékoztatást. A vidék gyógyszerellátásával kapcsolatban miniszimpóziumot szerveznek, amire szeptember 19-én, az elnökségi ülés után kerül sor. A cél – immár nem először – egy közös álláspont kialakítása. Az IQVIA-val való szerződés megújítása volt a következő napirendi pont, majd dr. Zalai Károly a Kamara székháza nyílászáróinak felújításáról szóló előterjesztéséről döntöttek: az MGYK 2019. évi költségvetését az említettek érdekében módosítják.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA