Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. május 25.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi összevont üléséről

Az MGYK elnöksége 2019. május 23-án tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) összevont ülését a budapesti Benczúr Hotelban. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, mindkét testület tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után – a szokástól eltérően – nem a tájékoztatókkal kezdődött az érdemi munka, hanem a döntést igénylő napirendi pontokkal, tekintettel arra, hogy az ülés kezdetén az elnök még az ÁEEK-ban az EESZT-vel kapcsolatos egyeztetésen volt. Az elnök megérkezéséig dr. Sohajda Attila alelnök vezette az összevont ülést, amelyen a 13 tagú elnökségből 11-en voltak jelen, a 21 területi szervezet közül 19 biztosított vezetői szintű képviseletet. Elsőként dr. Sándor Csaba számolt be a Békéshelp Kft. által szervezett XXV. Országos Gyógyszerész Bálról. Mindkét grémium elfogadta a pénzügyi beszámolót. A továbbiakban az MGYK XI. Vándorgyűléséről tájékoztatott, amit az elnökség és a TEÉ is szintén elfogadott. Már az elnök jelenlétében döntés született arról, hogy a Kamara 2019. június 1. és 2020. május 31. közötti időszakban dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezetőt delegálja a HUMVO Igazgatóságába. A dr. Gutay Tibor által előterjesztett, az Integrációs Munkabizottság részére igényelt keretösszegről is döntöttek: a Kamara 100.000 forinttal támogatja a fiatal gyógyszerészek találkozóját.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi összevont ülésérőlEzt követően dr. Hankó Zoltán adott tájékoztatást az előző ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről. Elsőként a Hungaropharma Zrt. által szervezett grandExpo 2019 rendezvényt említette, ami keretében kerekasztal megbeszélést tartottak az adherencia-programmal kapcsolatban. A kerekasztal résztvevője volt dr. Feller Antal, dr. Kovács Gábor, prof. dr. Szökő Éva, dr. Kovács Erzsébet, dr. Zelkó Romána, dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán. Az elnök értékelése szerint a kerekasztal lehetőséget adott arra, hogy nagyszámú résztvevő jelenlétében beszélgethessenek az adherencia-program indokoltságáról és magáról a programról, melynek elindítására az idei Patikanapon kerül sor.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi összevont ülésérőlA Forgalmazók az Egészségért Szövetség (FESZ) és az Orvostechnikai Szövetség vezetőinek kezdeményezésére a Kamara hivatalában megbeszélést tartottak dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila részvételével. Szóba kerültek a gyse-árképzéssel kapcsolatos kérdések, ahogy az EESZT-hez való csatlakozás is, ami a Kamara álláspontja szerint jelenlegi forgalmazási rendszer tisztulásához vezetne. A továbbiakban egy olyan, két gyógyszerész által kezdeményezett javaslatot ismertetett az elnök, ami az ellátatlan települések gyógyszerellátását lenne hivatott biztosítani. Az elnök – gazdasági és hatósági vezető részvételét javasolva további egyeztetéseket tart szükségesnek.

A továbbiakban a dr. Greskovits Dáviddal, a MAGYOSZ újonnan megválasztott elnökével tartott egyeztetést említette, amelynek célja a „Magyar Gyógyszer” védjegy nagyobb társadalmi befogadottságának elérése volt. A küldöttközgyűlésen történt beszámolóban elhangzottaknak megfelelően elkezdődött az előkészítése a Kamara hivatalához kapcsolódó közösségi tér kialakításának. Erről dr. Zalai Károly főtitkár tartott részletes tájékoztatót.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi összevont ülésérőlEzt követően dr. Fittler András vette át a szót, aki az erdélyi kollégák magyarországi szakképzéséhez kapcsolatos egyeztetésről számolt be. Mint elmondta, céljuk a Kárpát-medence magyar anyanyelvű gyógyszerészeinek szakmai segítse. Jelenleg a Pécsi és a Semmelweis Egyetem, valamint a Kamara vesz részt a program előkészítésében egy tavaly szeptemberben kötött megállapodás értelmében. Az MGYT május 4-i küldöttgyűlésén dr. Hankó vett részt, ahol döntöttek a Társaság székházának a felújításáról. Már korábban is tárgyalta az elnökség, hogy ez idő alatt az MGYT irodai munkatársainak a Kamara hivatalában biztosítanak elhelyezést.

Dr. Raffay Bálint, az OGYÉI Jogi és Személyügyi Főigazgatóságának főigazgató-helyettese és a kamarai elnök részletesen értékelte a hatóság és az MGYK között elindított egyeztetések eredményeit. A Belső Minőségügyi Kézikönyv lektorálását a hatóság szakemberei elvégezték. Konszenzusra jutottak az ügyeleti szabályozás elveiben is – ezt az elnök komoly előrelépésnek értékelte. Konszenzus született a cégbírósági kényszertörlések megelőzése érdekében indokolt jogszabály-módosításról. Úgyszintén azonos álláspontra jutottak a kistelepüléseken működő, működési célú támogatásra jogosult gyógyszertárak támogatásának fenntartásáról azokra az esetekre is, ha a gyógyszertár már megszüntetné a működését, de a hatóság – gyógyszerellátási érdekből – hat hónapi időtartamra továbbműködtetést rendel el. A gyógyszertárak áthelyezésével és a folyamatos nyitva tartású gyógyszertárakkal szembeni jogszabályi előírások értelmezésével kapcsolatban is azonos álláspontra jutottak. Az áthelyezéssel kapcsolatos álláspont-egyezés értelmében azonos tartalmú jogszabály-módosítást kezdeményeznek, a folyamatos nyitva tartású gyógyszertárak esetén a hatósági és szakmapolitikai elvárások egyértelműsítése volt a cél.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi összevont ülésérőlAz IQVIA (korábbi IMS) és a Békéshelp Kft. közötti szerződés, amely gyógyszertárak forgalmi adatainak elemzési célú továbbítását teszi lehetővé, felülvizsgálat alatt áll. A Kamara és az IQVIA képviselői közötti megállapodás értelmében a korrekcióra július 1-i hatállyal kerül sor. Erről az érintett gyógyszertárakat időben értesítik. Az elnök beszámolt az EESZT által szervezett fórumról, ahol vele együtt dr. Sohajda Attila, dr. Fang Simon, dr. Nagy Vilmos és dr. Horváth-Sziklai Attila is részt vett. A téma a meghatalmazás rendszere és a felírási igazolás elektronikus változata kérdésköre volt.

A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki Nemzeti Betegfórum kerekasztal megbeszélésén tartott előadásában a gyógyszerészek betegellátásban betöltött szerepéről, illetve az induló adherencia-programról tájékoztatta a részvevőket. A Magyar Nemzet Bank 330 pontos versenyképességgel foglalkozó programjával kapcsolatban dr. Hankó és dr. Sohajda folytatott megbeszélést a Bank vezető munkatársaival. „A program egészségüggyel és gyógyszerellátásával kapcsolatos pontjai sokféle értelmezésre adnak lehetőséget” – mondta az elnök. Tájékoztatást adtak aggályaikról, amelyeket valid adatokkal és elemzésekkel támasztottak alá. Úgy látják, megvan a lehetőség a Kamara és az MNB stratégiai tervezéssel foglalkozó szakemberei közötti stratégiai kapcsolat kiépítésére.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi összevont ülésérőlA Galenus Kft. közgyűlésén a Kamara tulajdonosi képviseletet dr. Horváth-Sziklai Attila biztosította. Az elnök a Gyógyszerészi Hírlap megjelentetéséhez kapcsolódóan további elemzéseket kért. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár, dr. Csányi Péter h. államtitkár és a Gyógyszerészeti főosztály vezetői dr. Hankó Zoltánnal egyeztettek a Kamara által eddig benyújtott módosító javaslatokról és kezdeményezésekről. Megállapodásuk szerint az árrés, a jövedelmezhetőség és az ügyelet kérdéskörével folytatják a tárgyalásokat.

A Békéshelp Kft. közgyűlését említette ezt követően az elnök. „Nagyon hasznos lenne, ha valamennyi területi szervezet tulajdonosként becsatlakozna a Kft-hez” – hívta fel a figyelmet, ugyanis egyre több olyan feladatot lát el a Kft., ami mindegyik területi szervezetet közvetlenül is érinti. Az elnök a küldöttközgyűlés rövid értékelésével folytatta a beszámolót. Kiemelte a péntek délutáni időpont ellenére jelenlévők viszonylag magas számát és a konszenzussal született döntéseket.

Szóba került a MAGYOSZ közgyűlése, ahol ismét dr. Greskovits Dávidot választották elnöknek. Az elnök tájékoztatott, hogy a Kamara nevében gratulált. Megemlítette azt is, hogy a MAGYOSZ Orbán István Emlékéremmel tüntette ki. Mivel azonban a MAGYOPSZ közgyűlése és az MGYK küldöttközgyűlése ugyanabban az időpontban volt, a kitüntetést egy későbbi időpontban veszi át. A Viridis Pharma Kft. közgyűlését említette ez után. Mint mondta, a cég közel 150 gyógyszertár tulajdonában van és transzparensen működik. „Gyógyszerész érdekű nagykereskedés, amit fejleszteni kellene” – emelte ki.  A Gyógyszerészi Gondozás Nonprofit Kft. 2018-as beszámolója is elfogadásra került – folytatta az elnök.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi összevont ülésérőlA szakképzéshez kapcsolódó kérdésekről, a szakgyógyszerész hallgatók gyakorlati képzőhelyéről, annak feltételeiről az AEEK ENKK munkatársai a kamarai elnökkel egyeztettek. Reális esély van arra, hogy a gyakorlati képzőhelyek akkreditációjával kapcsolatos problémák rendezésének és a korábbi szakképesítések új szabályozásnak való megfeleltetésének kodifikációs célú egyeztetései végre elindulhatnak. A Magyar Szakmai Kamarák Szövetségének közgyűlésén dr. Balogh Zoltán vette át az elnöki szerepet, akivel dr. Hankó a gyógyszertári asszisztensképzésről, annak szabályozásáról is megbeszélést folytatott.

A FESZ konferenciáján dr. Hankó is előadott. „Mivel a gyógyszertárak egészségügyi intézmények, fel kell tenni a kérdést, hogy hosszú távon vajon jó-e a fogyasztóvédelem jelenléte a patikákban” – hívta fel a figyelmet. Dr. Süle András és dr. Hankó is részt vett az EMMI szervezésében tartott, klinikai vizsgálatok szabályozásának korrekcióját célzó egyeztetésen. 

A továbbiakban az elnök bejelentette, hogy aláírták a MOK Komplex-szel a gyógyszerészeknek, illetve a gyógyszertáraknak kedvező biztosítási lehetőséget megteremtő szerződést. Az elnök azt is bejelentette, hogy megszületett a megállapodás a gyógyszertáraknak készített adatvédelmi módszertan ügyében. Ennek a közzétételére napokon belül sor kerülhet. Az adatvédelemmel kapcsolatban a kamara továbbképzések szervezését kezdte el.

A Belső Minőségügyi Kézikönyv III. kiadása véglegesítésre és közzétételre került. Az elnök köszönetet mondott a kézikönyv létrehozásában és aktualizálásban részvevőknek: „Hatalmas munkát végeztek!” A patikanapi előkészületekkel folytatta, majd az EESZT-vel folytatott aznap délelőtti megbeszélést részletezte.

A tájékoztató után az Alkalmazotti Állandó Bizottság elnökének, dr. Csokros Andreának a tájékozatóját az elnökség és a TEÉ is elfogadta. Felkérték a területi elnököket, hogy június 20-ig küldjék el a bizottsági delegáltak nevét, a jogi munkabizottság elnökét pedig arra, hogy készítse elő a bizottság ügyrendjét. Felkérték dr. Fang Simont a végzős gyógyszerészhallgatóknak szóló tájékoztató füzet elkészítésére június 20. határidővel. A következő napirendi pont küldöttközgyűléssel kapcsolatos feladatok megvitatása volt. Végezetül a 2019-es kamarai választással kapcsolatos operatív tennivalókat vitatták meg.

mgyk.gyh

 

2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél