Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. március 20.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

A MGYK elnöksége 2022. március 17-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) kibővített ülését – a nagy résztvevői létszámra tekintettel – a budapesti Benczúr Hotelben, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökség és a TEÉ tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után a napirend elfogadása következett. Ezt követően először az elnök tájékoztatott a legutóbbi elnökségi ülés óta eltelt időszak kamarai történéseiről. Mivel az előző – rendkívüli – összejövetel óta alig több mint két hét telt el, ráadásul ez idő alatt 6 nap volt az ünnepek és munkaszüneti napok száma, a szokásosnál kevesebb eseményről számolt be.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Latorcai Csaba, az EMMI közigazgatási államtitkára a kamarai elnökkel egyeztetett. Ennek előzménye, hogy az államtitkár hathatós segítséget nyújtott az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos határidő módosítás időben történt megjelentetésében. Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi ülésérőlEzen a megbeszélésen dr. Hankó ismertette az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos kamarai álláspontot. E szerint „nem a rendcsinálást kifogásoljuk, mert legitim politikai cél, hogy tudni lehessen, ki, milyen és milyen minőségű orvostechnikai eszközt hoz forgalomba Magyarországon, sőt az is legitim cél lehet, hogy tudjuk, ezek hol szerezhetők be. Hanem arról van szó, hogy a jelenlegi jogszabály szerinti eljárás ebben a formában értelmetlen adminisztrációs és anyagi terhet ró a piaci szereplőkre, továbbá kérdéses, hogy a politikai cél elérésére alkalmas”. Az elnök tájékoztatása szerint megállapodtak, hogy a közös munkát az augusztusi határidőig igyekeznek elvégezni a racionális módosítás érdekében. Az elnök a dr. Latorcai Csabával folytatott egyeztetéshez kapcsolódóan elmondta, eljutottak hozzá is azok a hírek, hogy egyes gyógyszerészi csoportok – még a határidő-módosítást megelőzően – polgári engedetlenséget, illetve petíciót is indokoltnak tartottak. Reméli azonban, hogy a tárgyalások során megfelelő megoldás születhet.

– Dr. Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel és dr. Kupper András volt országgyűlési képviselővel az asszisztens- és szakasszisztens képzéssel kapcsolatos kamarai tervekről és feladatokról egyeztetett az elnök és dr. Nyíri László TEÉ elnök. A megbeszélésen külö nös hangsúllyal foglalkoztak a hátrányos térségek szakember-ellátottságának javítási lehetőségeivel.

Egyéb kamarai egyeztetések

– A FoNo VIII-cal, illetve a magisztrális készítményekkel kapcsolatos kérdésekben a MAGYOSZ szervezeti keretei között a galenusi termékeket gyártó cégek együttműködést javasoltak a Kamarával és a kérdésben az első egyeztetéseken túl is jutottak. A kérés később önálló napirendi pontként is szerepelt.

Kamarai tevékenységek

– Március 1-jén és március 10-én volt a kamarai kezdeményezések felfrissítésére vállalkozó ad hoc bizottság ülése. Minden bizottsági tag egy-egy terület korábbi kezdeményezéseinek feldolgozását megkapta feladatul. Cél, hogy április elejére egységes szerkezetbe foglaltan elkészüljenek a kamarai javaslatok aktualizálásával.Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– Az elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila a Balaton északi partján lévő egyik település gyógyszerészének kérésére helyszíni egyeztetést folytatott annak érdekében, hogy a helyi gyógyszertár működési feltételeinek a javítását elősegítsék. Az elnök beszámolója szerint a konkrét segítségnyújtáshoz további egyeztetések szükségesek helyi politikai és önkormányzati vezetőkkel.

– Dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila és dr. Hankó a SE-GYTK záróvizsga előtti gyógyszerészhallgatóinak szemináriumi napján tartott előadást.

– Az egyik gyógyszertári együttműködés két vezetője a Kamarában tájékoztatta dr. Torma Ádámot és dr. Hankót az általuk kezdeményezett „gyógyszerközvetítő” tevékenységről. A vendégek elmondása szerint a vidéki kisforgalmú gyógyszertáraknak akarnak ezzel segítséget nyújtani. Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– Az elnök részt vett a Fejér Megyei Szervezet elnökségi ülésén, ahol többek között a fiókgyógyszertárak működtetésének nehézségeiről, az ügyeleti kötelezettségek teljesítésének lehetetlenségéről és a magisztrális gyógyszerkészítés problémáiról adtak tájékoztatást a helyi kamarai vezetők, kérve a nehézségek megoldásában az MGYK segítségét.

– Elindult az MGYK Rozsnyay Mátyás Emlékversenyre felkészítő mentorálási programja, valamint több gyógyszerészhallgató mentorálása.

– Az elnök tájékoztatása szerint március 8-án, 11-én és 16-án az ukrajnai menekültek gyógyszerellátásával kapcsolatos kérdések kerültek napirendre. Az elnökségi ülés időpontjában már ismert az emberi erőforrások miniszterének március 11-i keltezésű egyedi miniszteri utasítása (ezt az elnök a Kamara zárt Facebook-csoportjában már közzétette), azonban az ukrajnai menekültek részére a gyógyszerek felírásának, expediálásának és támogatás-elszámolásának részletes eljárásrendje még nem készült el.

– Dr. Sándor Csaba beszámolt, hogy a Békéshelp Kft. átszervezésével kapcsolatban valamennyi területi szervezet döntött, hogy tulajdonosként bekapcsolódik a kft-be, így az eredetileg kitűzött március 31-i határidőt tartani tudják az átszervezést illetően.

– Dr. Zalai Károly tájékoztatott, hogy az idei patikanaphoz kapcsolódóan a szűrőbusz megszervezésére irányuló tárgyalásai eredményesen zárultak.

Egyéb

– Az elnök felhívta a figyelmet, hogy megjelent dr. Burgetti László 1992-2012 közötti időszak gyógyszertári ellenőrzési tapasztalatairól szóló vaskos kötete. A szerző kérte a Kamara támogatását, amivel az elnök egyetért.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– „Európa jövője” – a február 25-i konferencia záródokumentumának elfogadása

A Miniszterelnökséggel folytatott együttműködés keretei között 2022. február 25-én az MGYK konferenciát tartott „Európa jövője – A gyógyszerellátás struktúraváltásának tapasztalatai – a gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepe és kompetenciái a szükséglet alapú gyógyszerellátás rendszerében” címmel. Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi ülésérőlDr. Hankó részletesen ismertette a konferencia záródokumentum-tervezetét, amit a részvevők írásban is megkaptak, valamint diavetítés során is nyomon követhettek. Néhány szövegpontosítással az elnökség és a TEÉ tagjai konszenzussal fogadták el a záródokumentumot. Ezt a módosítások átvezetése után az MGYK a konferencia-sorozat hivatalos honlapjára feltölti, megküldi a Miniszterelnökségnek és a Gyógyszerészi Hírlap soron következő számában megjelenteti.

Tájékoztató a kamarai kezdeményezések megújítását célzó munkáról

Az elnök részletesen tájékoztatott az elnökség és a TEÉ 2022. február 17-i döntése értelmében felállt ad hoc bizottság munkájáról. Mint mondta, a bizottság tagjai a Kormány és az MGYK közötti stratégiai együttműködéssel kapcsolatos javaslat egyes pontjaihoz kapcsolódó részletek kidolgozását is megkapták feladatul.

A Kormány és az MGYK közötti együttműködés

Az elnök tájékoztatott, hogy „Gyógyszerészeti tájékoztató kiadvány 2022” címmel megjelent és a Gyógyszerészi Hírlap márciusi számával együtt behúzásként valamennyi kamarai tagnak eljuttatták a Miniszterelnöki kabinetiroda által kiadott 40 oldalas füzetet. A kiadvány nyitó írását dr. Orbán Viktor miniszterelnök jegyzi. A kiadványban összegzik az elmúlt 12 évben a Kormány és a Kamara közötti stratégiai együttműködés főbb eredményeit és az elkövetkező négyéves időszakra vonatkozó közös vállalásokat. Dr. Hankó elmondta, hogy a stratégiai együttműködés megújításának szándékára a miniszterelnök a tavaly júniusi patikanapra írt köszöntőjében már utalt és ezt követően kezdődtek az egyeztetések részben a kiadványról, részben az együttműködés lehetséges területeiről. Az elnök mindegyik területi szervezet elnökének 25-25 példányt biztosított a kiadványból, hogy a helyi politikai, egészségügyi és önkormányzati vezetőkkel, valamint „véleményvezérekkel” megismertethessék. Az elnökség és a TEÉ tagjai konszenzussal egyetértésüket fejezték ki a kiadvány megjelentetésével és az abban foglaltakkal kapcsolatban.

 Előzetes beszámoló az MGYK 2021. évi költségvetéséről és mérlegbeszámolójáról

Dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolójában az MGYK elmúlt évi gazdasági tevékenységéről tájékoztatott. Kiemelte, hogy az MGYK működésének gazdasági alapjai stabilak, valamint, hogy tavaly kétszer is plusz állami támogatásban részesültek. Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi ülésérőlSzólt arról is, hogy a veszélyhelyzeti rendelkezések miatt egyelőre nem lehet küldöttgyűlést, illetve küldöttközgyűlést tartani, így előre láthatóan az elnökségnek kell jóváhagyni a 2021. évi költségvetést és mérlegbeszámolót.

A MAGYOSZ és az MGYK közötti együttműködés a FoNo VIII-hoz kapcsolódó ügyekben

Dr. Hankó Zoltán ismertette a FoNo VIII. megjelentetéséhez kapcsolódó tavalyi kamarai aktivitást, majd kitért arra, hogy a MAGYOSZ-nak is komoly nehézségei vannak a kialakult helyzettel, elsődlegesen a galenusi készítmények forgalomba hozatali engedélyezésével, az árképzés és árbefogadás gyakorlatával. A MAGYOSZ a közös problémák megoldása érdekében kereste meg a kamarát. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyásukat adták a MAGYOSZ-szal történő együttműködéshez és az államigazgatás felé történő közös fellépéshez. A megbeszéléseken dr. Torma Ádám, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó vesznek részt, míg az alapanyagokkal és galenikumokkal kapcsolatos felmérésre dr. Schlégel Pétert, dr. Gyimesi Nórát és dr. Nagy Vilmost kérték fel az elnökség és a TEÉ tagjai.

A Jogi munkabizottság beszámolója

Dr. Bartus György, a Jogi munkabizottság elnöke beszámolójában kiemelte azokat a területeket, amelyekkel az utóbbi időszakban foglalkoztak. Ilyenek például az építészeti kérdések, csomagküldés és internetes gyógyszerrendelés, de számos ad hoc ügyben is véleményüket kérték. Legutóbb ilyen volt az MDR-rendelet. Az elnökség a beszámolót elfogadta.

A Kommunikációs munkabizottság beszámolója

A Kommunikációs munkabizottság tagjai külön-külön számoltak be az általuk szerkesztett felületekről: dr. Bunyevácz Zsuzsa (GYH, honlap), dr. Csapi Bence (Facebook-oldal), dr. Gyarmati-Vörös Kinga (Facebook-csoport), dr. Nagy Vilmos (YouTube). Az elnökség megköszönte a kommunikációval foglalkozók munkáját, a beszámolókat elfogadta és kérte, hogy az említett felületek tevékenységének összehangolásáról a felelősök kezdjenek egyeztetéseket, amelynek eredményéről a soron következő elnökségi ülésen kér beszámolót az elnökség.

– YouTube csatorna indításával kapcsolatos feladatok

Dr. Nagy Vilmos, a csatorna főszerkesztője előterjesztésében foglaltakat az elnökség és a TEÉ tagjai tudomásul vették és felhatalmazták az elnököt, a hivatal-igazgatót és a YouTube csatorna főszerkesztőjét a szükséges szerződések előkészítésére.Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

Államvizsgás hallgatók munkájának díjazása

Dr. Csapi Bence beszámolt arról, hogy az SZE GYTK-n záróvizsga előtti gyakorlatát végző hallgató és a kar egyik képviselője kereste meg azzal, hogy több hallgatótól is visszajelzés érkezett, miszerint az államvizsgás gyakorlat alatt végzett munkát egyes gyógyszertárakban nem ellentételezik. Az elhangzottak figyelembevételével az a döntés született, hogy az ezzel kapcsolatos 2021-es tájékoztatót a Kamara aktualizálja, majd minden érintett félnek eljuttatja.

– Így főznek a gyógyszerészek

A 2022. januári elnökségi ülésen kapta dr. Gyarmati-Vörös Kinga, dr. Csapi Bence és dr. Kerék Dániel a felkérést arra, hogy az „Így főznek…” könyvsorozat részeként a gyógyszerészekről szóló kiadvány megjelentetésének megvalósíthatóságára vonatkozóan egyeztessenek a potenciális kiadóval és tegyenek javaslatot a kiadvány elkészíthetőségére. Az ad hoc bizottság álláspontja szerint a könyv megjelentetése jelenleg nem időszerű. Az elnökség az előterjesztést egy tartózkodással elfogadta.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél