Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. március 28.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

A XII. Vándorgyűlés nyitó programjaként az MGYK elnöksége 2023. március 23-án délután, estébe nyúlóan tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) kibővített, kihelyezett ülését a bikali Puchner Kastélyszállóban. Az együttes ülést dr. Hankó Zoltán vezette. Az elnökség és a TEÉ tagjai végig határozatképes létszámban voltak jelen. Az ülésen állandó meghívottként részt vett a MOSZ képviselője (ezúttal dr. Balassa József Tolna megyei elnök) és Rózsa Melinda, a MESZK gyógyszertári asszisztensi tagozatának elnöke. Az ülésen a területi szervezetek részéről több olyan kamarai tag és vezető is részt vett, akik a Vándorgyűlésre már a csütörtöki napon megérkeztek.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a kamarai elnök és dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke mondott köszönetet mindazoknak, akik gratuláltak a nemzeti ünnepünkön, március 15-én kapott állami kitüntetésük alkalmából. Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi ülésérőlMint már ismert, a március 15-i nemzeti ünnep alkalmából állami kitüntetésben részesült dr. Hankó Zoltán, az MGYK elnöke, dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök, prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök és dr. Nyíri László TEÉ elnök. „Jó érzés volt, hogy egyszerre négy gyógyszerész kapott kormányzati elismerést, ami nemcsak a személyeknek, hanem legalább annyira az általuk képviselt szervezeteknek is szól” – emelte ki dr. Hankó.

A jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Pintér Sándor egészségügyért is felelős belügyminiszter március 20-án négyszemközti megbeszélést folytatott dr. Hankó Zoltánnal. A témák között volt a magyar gyógyszerek penetrációjának elősegítése, a hazai hatóanyaggyártás fejlesztése, a vényíró és expediáló szoftverek harmonizációja, a magisztrális díj rendezése, a kórházi gyógyszerészek státusza és kompetenciái, a közoktatásban megvalósítandó egészségoktatás, a struktúravédelem és a gyógyszertári marketing is.  

– Március 1-től az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár dr. Bidló Judit gyógyszerész, a NEAK eddigi főigazgató-helyettese. A kamarai elnök tájékoztatott, hogy az új helyettes államtitkárnak a Kamara tagjai és testületei nevében gratulált, dr. Tóth László leköszönt helyettes államtitkárnak pedig megköszönte az eddigi együttműködést, aki már a Péterfi Sándor utcai kórház főigazgatója.Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– „Konstruktív egyeztetést folytattam több függőben lévő aktuális és sürgős megoldást kívánó ügyről dr. Bidló Judit helyettes államtitkárral” – tájékoztatott az elnök. A megbeszélésen részt vett a Gyógyszerészeti Főosztály képviseletében dr. Horváth Beatrix főosztályvezető és dr. Kahlesz Tímea főosztályvezető-helyettes is. A megvitatásra került témák között volt egyebek mellett a GYSE termékek szabályozása és ezen belül a veszteségesen forgalmazott termékek árképzése, a magidíj, az irányelvek megújítása, a „négyes” szabály szabályozásának pontosítása, az online gyógyszerkereskedelem és a magyar gyógyszerek penetrációjának kérdésköre is.

– Az MGYK a GYSE-forgalmazókkal közös beadványban hívta fel a figyelmet a NOR regisztrációval kapcsolatos anomáliákra.

– A Belügyminisztériumban március 16-án megtörtént az első plenáris egyeztetés a GYSE szabályozás rendezéséről. A megbeszélésen a NEAK, az OGYÉI és a GYSE szervezetek mellett az MGYK is részt vett. Dr. Bidló Judit h. államtitkár javaslatára három munkabizottság felállításáról született döntés: (1) a pénzügyi-finanszírozási, (2) a szakmai szabályozási és az (3) eljárástechnikai kérdésekkel foglalkozóról. Az első bizottság munkáját a NEAK, a másodikat az EFÁ, a harmadikat az OGYÉI munkatársai koordinálják. Az ütemezés szerint mindhárom területen az első félévben konkrét javaslatokat kell kidolgozni, hogy legkésőbb ősszel a teljes rendszer átalakítását célzó kodifikációs munka megtörténhessen. Az MGYK és a GYSE szervezetek kérésére a veszteségesen forgalmazott termékek árképzésével kapcsolatos kérdések mielőbbi rendezéséről is döntés született; az erre irányuló munka már másnap, március 17-én elkezdődött.Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– A Nemzeti Orvostechnikai Regiszter létrehozásával kapcsolatos nyitott kérdésekről és a szabályozás szükséges módosításairól dr. Szerdi Kornél az OGYÉI főosztályvezetője egyeztetést hívott össze, amelyen az MGYK-t az elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte. A Kamara mellett a GYSE szervezetek is biztosították a képviseletüket.

– Újabb egészségügyi salátatörvény készül, amelyet a közigazgatási egyeztetés keretei között véleményezésre az MGYK is megkapott. A gyógyszerellátást több helyen is érintő tervezetre vonatkozó javaslatait a Kamara a megadott határidőn belül a Belügyminisztériumba megküldte.

– A Belügyminisztériumban a gyógyszerek rendelésével és kiszolgáltatásával kapcsolatos informatikai elvárásokról volt egyeztetés – dr. Dargay Eszter h. államtitkár vezetésével –, amelyen a Belügyminisztérium Humán kodifikációs és a Gyógyszerészeti főosztályának munkatársai mellett az ESZFT képviselői is jelen voltak. A megbeszélésen a Kamarát dr. Hankó, dr. Nagy Vilmos és dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte.

– Dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató, dr. El Koulali Zakariás OGYÉI főigazgató-helyettes és dr. Hankó Zoltán az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatos kormányzati előkészítő munka részeként tartott megbeszélést, ahol a hatóság és az MGYK csomagküldéssel történő gyógyszer-értékesítését megtiltó törvénymódosítás utáni – az Egészségügyért Felelős Államtitkárság által kért – közös álláspontjának kialakításáról egyeztettek.

– Dr. Hankó tájékoztatása szerint kamarai kezdeményezésre megszületett az a kormányrendelet-módosítás, amely a ténylegesen gyógyszertártó tevékenységet nem folytató, de a tevékenységi körében az ennek megfelelő TEÁOR számot feltüntető gyógyszertári vállalkozásokat mentesíti az „extraprofit-adó” bevallási és megfizetési kötelezettségtől.

– A gyógyszertárak rezsikompenzációjával kapcsolatban korábban megkezdett egyeztetések folytatásaként dr. Hankó Zoltán levélben kérte Nagy Márton gazdaságfejlesztési minisztert a mielőbbi döntésre. Az elnök beszámolt, hogy ezt követően dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter kormányinfón jelentette be, hogy megszületett a kormányzati döntés a kispatikák rezsitámogatásáról, melynek részletei (az elnökségi ülés időpontjában) még kidolgozás alatt állnak.Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– Dr. Gál András Levente (a Gazdaságfejlesztési Minisztérium képviseletében) és a kamarai elnök az online gyógyszer-forgalmazás szabályozását előkészítő pilothoz kapcsolódó részletekről egyeztetett. Tisztázták az alapelveket, a pilothoz kapcsolódó informatikai feltételeket, a szükséges anyagi forrásokat, valamint az állami kontroll feltételeit.

– Dr. Szűcs Attila, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Gyógyszerészet Tagozat elnöke, dr. Sebestyén Beatrix BM főosztályvezető és a kamarai elnök az irányelvek megújításáról egyeztetett. Megállapodtak abban, hogy március 31-ig kerül benyújtásra a BM-hez a megújítandó és új gyógyszerészi irányelvekre vonatkozó elvi javaslat. (Az OGYÉI és a szakmai szervezetek – MGYK, MGYT, MOSZ – valamint a gyógyszerészeti kollégiumi tagozatok elnökei korábban egyeztettek a lehetséges irányelvekről.) A kidolgozott irányelv-javaslatok benyújtási határideje május 31. Az előzetes egyeztetés és a BM-ben folytatott megbeszélés eredményeként először az alapszintű gyógyszerészi gondozás keretében elvégzett gyógyszerbiztonsági validálás (beleértve a vis maior helyzetek kezelését) és a vakcinációban való gyógyszertári részvétel irányelv-tervezetek kidolgozására kerül sor.

– Március elején egyeztetések folytak a Miniszterelnöki kabinetirodával az MGYK néhány alaptevékenységének támogatási lehetőségeiről.

– Dr. Tuzson Bence kormányzati államtitkártól felkérés érkezett a Kamarába, hogy a folyamatban lévő közigazgatási deregulációs eljárásban vegyünk részt a betarthatatlan és idejétmúlt jogszabályok összegyűjtésében.

Dr. Botos Gyöngyvér a Miniszterelnökség helyettes államtitkára a gyógyszertárral nem rendelkező települések listájának aktualizálását kérte a Kamarától.

Kamarai egyeztetések

– Az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója Bayerné dr. Matusovits Andrea és dr. Hankó Zoltán az MGYK képviseletében együttműködési megállapodást kötött a véradás gyógyszertári promóciójának elősegítésére és a véradással kapcsolatos gyógyszerészeti ismeretek lakossági kommunikációjára. Az első közös fellépésre az idei patikanapon kerülhet sor.

– Az MGYK kezdeményezésére az MGYT, a MOSZ, az OGYÉI és a Szakmai Kollégium képviselői előkészítő egyeztetést tartottak az irányelvek megújításával kapcsolatban. Konszenzusra jutottak abban, hogy indokolt egy prioritási listát felállítani; az alapszintű gondozáshoz kapcsolódó irányelv megújítása és a vis maior helyzet, illetve vakcinációban való gyógyszerészi részvétel a két legfontosabb téma.

– A Semmelweis Egyetemen dr. Hankó Zoltán, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Sohajda Attila a továbbképzési tematikával kapcsolatos egyeztetésen vett részt.

– Újhelyi István, az MSZP európai uniós parlamenti képviselője megbeszélést hívott össze az Európai Unió egészségügyi stratégiájával kapcsolatos elképzeléseinek ismertetésére. A megbeszélésen a Kamarát dr. Torma Ádám alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató képviselte. Dr. Torma az ülésen elmondta, hogy korábban uniós pályázat került kiírásra 5 Mrd Euro keretösszeggel, amelyre eddig (hazai) pályázó nem jelentkezett.

– Dr. Hankó és Lencse Zoltán, a központi forrásból fejlesztett gyógyszertári szoftver fejlesztéséért felelős konzorcium vezetője tartott egyeztetést a feladatok harmonizációjáról.

– Dr. Hankó Zoltán és dr. Torma Ádám alelnök dr. Potornai Lajossal folytatott megbeszélést az ATPS projekttel kapcsolatban. Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– Február 27-én került nyilvánosságra, hogy a Kormány az egészségügyi szakdolgozói kamarákról szóló törvényt módosítja. Ezzel kapcsolatban dr. Hankó megbeszélést folytatott dr. Kincses Gyulával, a MOK elnökével. A téma később önálló napirendi pontként szerepelt.

– A Hartmann-Rico cég vezető képviselői az inkontinencia-termékek használatához kapcsolódó ingyenes továbbképzést ajánlottak fel a Kamarának.

– A Kamara március 1-én kötött megállapodást a kommunikációs koordinátori feladatok ellátására.

– Dr. Pajtók Gábor parlamenti képviselő a Kamara álláspontját kérte a kézi- és fiókgyógyszertárak működését gátló körülményekről és ezek javítási lehetőségeiről. A kamarai elnök felhívta a területi elnökök figyelmet, hogy egyes ügyek elintézésének megkönnyítése ügyében célszerű a parlamenti képviselőjükhöz fordulni, de kérte, hogy erről az MGYK országos vezetőit is tájékoztassák.

– Dr. Balogh Zoltán, a MESZK elnöke, dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila a MOK ügyében és a társszervezetek alapszabályi rendelkezéseinek összehangolásáról egyeztette a két kamara álláspontját.

– A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége taggyűlése jóváhagyta az előző évről szóló beszámolót és részletesen megvitatta a MOK-kal kapcsolatos szabályozásváltozás kapcsán kialakult helyzetet.

 Dr. Zalai Károly és a kamarai elnök a Richter Gyógyszergyárban a Richter Érdemérem pályázattal kapcsolatban folytatott megbeszélést. A gyár három témában ír ki pályázatot gyógyszerészeknek: betegkommunikáció, prevenció és innováció-tudomány.

Kamarai aktivitások

– A Magyar Ápolási Egyesület február 16-i ünnepi rendezvényén dr. Zalai Károly képviselte a Kamarát.

– Az MGYK Budapesti Szervezete február 16-án a NEAK székházban fórumot tartott.

– Dr. Sohajda Attila, dr. Torma Ádám és dr. Hankó Zoltán részt vett a budapesti szakképzésben.

– A Ritka és Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetsége (RIROSZ) a Ritka Betegségek Világnapja alkalmából tartott konferenciáján dr. Hankó előadást tartott – az egyedi gyógyszerimporttal kapcsolatos anomáliákat mutatta be.

– A kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila a Békés megyei elnök meghívására részt vett a szervezet békéscsabai kibővített elnökségi ülésén.Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen elindult szabályozott iparági szakjogász képzésben dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila is az előadók között szerepelt. „Kifejezetten hasznosnak tartom, hogy olyan jogászokat képeznek, akik a gyógyszer-kereskedelemmel kapcsolatos ügyekben is tájékozottak” – hívta fel a figyelmet dr. Hankó.

– A Kommunikációs munkabizottság március 6-án tartotta soron következő ülését.

– A Kamarai Ifjúsági Program március 11-i ülésének dr. Hankó Balázs innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkár volt a vendége.

– Az elnöki tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

Tájékoztató államigazgatási egyeztetésekről
Dr. Hankó Zoltán taxatíve felsorolta az elmúlt négy hétben, az államigazgatással történt egyeztetéseket. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették az elhangzottakat.

– A kamarai törvény módosításának értékelése
Dr. Hankó ismertette a kamarai szabályozás évtizedes előzményeit és bemutatta a módosításával kialakult jelenlegi helyzetet. Tájékoztatott a dr. Kincses Gyula MOK elnökkel és a MSZKSZ taggyűlésén folytatott konzultációról. Kifejtette, hogy a most kialakult helyzet senkinek sem jó, de különösen kockázatos a gyógyszerészek szempontjából. Mindkét grémium jóváhagyólag tudomásul vette az elnök beszámolóját.

– Döntés rendes küldöttközgyűlés összehívásáról, napirendjéről
Az MGYK Országos Elnöksége 2023. május 13. 10:00 órára hívja össze – egy később kijelölendő budapesti helyszínre – a Kamara rendes tavaszi küldöttközgyűlését az előterjesztésben szereplő napirendi pontokkal. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették döntést.

– Tisztújítás előkészítése, kamarai szabályzatok felülvizsgálata (Alapszabály, Etikai Kódex)
Dr. Hankó, dr. Bartus György és dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztésének megvitatása után a kamarai elnök kérte, hogy egy héten belül az elnökség és a TEÉ valamennyi tagja küldje el a hivatalnak a kamarai szabályzatok felülvizsgálatával kapcsolatos javaslataikat, felvetéseiket. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették döntést.

– Az MGYK 2023. évi pénzügyi beszámolója és mérlegének jóváhagyása
Az elnökség és a TEÉ tagjai dr. Zalai Károly főtitkár és dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztésében megismerték az Országos Szervezet éves beszámolóját, mérleg-, és eredménykimutatását a kiegészítő mellékletekkel együtt, valamint Kremer Éva független könyvvizsgáló véleményét. Ezek alapján a soron következő küldöttközgyűlésre beterjesztik elfogadásra a Magyar Gyógyszerészi Kamara 2022. évi éves záró beszámolóját. Mindkét grémium jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.Beszámoló az elnökség és a TEÉ márciusi üléséről

– Helyettesítő gyógyszerészi tevékenység szabályozása
Dr. Csapó Konrád megyei elnök ismertette dr. Bartus György alelnökkel készített előterjesztését a helyettesítő gyógyszerészi tevékenység szabályozásával kapcsolatban. Az elnökség és a TEÉ tagjai ezt követően javaslatot tettek a kérdés egy miniszimpóziumon belüli további megvitatására, amelynek előkészítésére dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Csapó Konrádot kérték fel. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették döntést.

– Patikanap előkészítése – szakmai program
Dr. Hankó Zoltán, dr. Sándor Csaba, a Békéshelp Kft. ügyvezető és dr. Sass Pál megyei elnök előterjesztése alapján a 2023. évi Országos Patikanap központi rendezvényére június 7-én kerül sor a Heves megyei Poroszlón. Amennyiben június elejéig a Kamara továbbképző központjának a kialakítása befejeződik, a szakmai program a patikanapot megelőző napon a Kamara székházában kezdődik. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették döntést.

– Futóverseny támogatása
Az elnökség az Elnökségi Tartalékalap költségvetési sor terhére az UltraBalaton 2023. futóversenyen indulók részére a futópóló vásárlást támogatja, bruttó 161.935 Ftösszegben.

– A Belső Minőségügyi Kézikönyv módosítása
Dr. Torma Ádám, a Szakmai munkabizottság elnöke ismertette a munkabizottság Belső Minőségügyi Kézikönyv módosítására tett javaslatait, amelyet mindkét grémium elfogadott.

– Az MGYK Budapesti Szervezetének tagdíj javaslata
Dr. Hetényi László megyei elnök előterjesztésében beszámolt az Alapszabály kamarai tagdíjakra vonatkozó módosító javaslatairól. A TEÉ döntése értelmében szükséges a kérdés további megvitatása, amire a helyettesítő gyógyszerészekkel foglalkozó miniszimpózium keretében kerülhet sor.

  

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél