Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. március 29.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ összevont márciusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2019. március 21-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) összevont ülését a lillafüredi Hunguest Hotel Palota szállóban. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, mindkét testület tagjai végig határozatképes számban voltak jelen.

Az MGYK XI. Vándorgyűlése nyitó rendezvényeként került sor az MGYK elnöksége és a TEÉ összevont ülésére. A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán a legutóbbi TEÉ összejövetel óta eltelt kamarai eseményekről adott tájékoztatást. (Mivel a legutóbbi TEÉ ülés február 14-én volt, az elnökségi ülés pedig február 22-én, a két időpont közötti eseményeket újra ismertette az elnök.)

A kamarai elnök kezdeményezésére dr. Légrádi Gábor, a Novodata Zrt. elnök-vezérigazgatója dr. Hankó Zoltánnal a homeopátiás szerek ajánlásához kapcsolódó írásos tájékoztató szoftverekben történő megjelenítéséről folytatott megbeszélést, valamint a Gyógyszertári Rendszergazdák Szövetségének jövőjéről is egyeztettek. Beszámoló az elnökség és a TEÉ összevont márciusi ülésérőlA rendszergazdák a szoftvermódosítást március közepére vállalták. A MOL kamarai kapcsolattartójával dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila tárgyalt; a Green Kártya megszűnése után a Partner Kártya feltételeiről egyeztettek. A kártya nemcsak a Kárpát-medencében, hanem az európai Totál kutaknál is használható lesz.

„Évek óta megoldatlan probléma, hogy megszűnhet a gyógyszertár működési engedélye, ha azt betéti társaság működteti és a meghalt kültag helyett – jogerős hagyatékátadó végzés hiányában – hat hónapon belül nem tud a betéti társaság új kültagot állítani” – ismertette a következő egyeztetés témáját a kamarai elnök. Dr. Raffay Bálint, az OGYÉI jogi és személyügyi főigazgató-helyettese, dr.  El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész és dr. Hankó Zoltán jogászok bevonásával kerestek megoldást a problémára. A konszenzussal kialakított megoldást az OGYÉI és a Kamara közösen terjeszti a jogalkotó elé. Az egyeztetésen megállapodtak abban is, hogy hamarosan újrakezdik a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos megbeszéléseket is. A cél úgyszintén az, hogy közös előterjesztést készíthessenek a szükséges jogszabályi korrekcióra. A Kamara a frissített szabályozási koncepciót időközben az OGYÉI-be eljuttatta. Szóba került továbbá – az új gyógyszertárak engedélyezése és az áthelyezések kapcsán – a gyógyszertárak közötti távolságmérés kérdése is.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ összevont márciusi ülésérőlAz elnök szót ejtett a Semmelweis Egyetemmel folyó, a készülő Gyógyszerügyi ismeretek tankönyvvel kapcsolatos egyeztetésekről. A nyitott felhasználású tankönyv nemcsak graduális képzésben, hanem szakképzésben és továbbképzésben is használható lesz. A Kamarát bemutatkozó látogatásra felkereste Wolfgang Wallisch, aki dr. Küttel Sándor utódaként a PHOENIX magyarországi cégcsoport igazgatóságának elnöki posztját tölti be 2019. február 1-től.

Dr. Sohajda Attila és dr. Hankó a tőkeprogram aktiválását célzó egyeztetésen vett részt. Mint ismert, a tavaly őszi egészségügyi salátatörvény újra lehetővé tette a patika tőkeprogram használatát. Már ezt megelőzően, tavaly év elején a Kamara és a Hiventures Zrt. (állami tőkealap) vezetői a kondíciókról megállapodtak, azonban a meghirdetés feltételeit is tisztázni kell. A megbeszélésen felvetődött, hogy a de minimis szabályozás hatálya alá tartozó, a patikaalap részét képező tőkeprogram mellett a gyógyszerészek számára megnyílik a lehetőség az ún. „generációváltás” tőkeprogramba történő bekapcsolódásra is. A patikaalap részét képező projekt aktiválásához még egy kormányhatározatra is szükség van. Az elnök beszámolt arról, hogy a gyógyszerkiadó automatákkal kapcsolatban a Kamarába újra megkeresés érkezett. „Ez a történet 2006-ban kezdődött, amikor az akkori kamarai vezetők a gyógyszerkiadó automaták rendszerbe állításától a liberalizáció káros hatásainak kivédését remélték. Azóta 13 év eltelt, de az akkori piaci kezdeményezők a projektet a mai napig nem engedték el” – hangsúlyozta. A téma a márciusi elnökségi ülésen ismételten napirendre került, ahol az elnök a februári ülés óta történt újabb eseményekről is beszámolt. Mint elmondta, már nemcsak a büntetés-végrehajtási intézetekben akarják a projektgazdák az automatákat telepíteni, hanem több év után újra előjött a gyógyszerkiadó automaták vidéki kistelepüléseken történő telepítése, amelyhez önkormányzati támogatást is remélnek.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ összevont márciusi ülésérőlA legutóbbi elnökségi ülés délutánján a gyógyászati segédeszközöket forgalmazók képviselőivel dr. Hankó egyeztetett – folytatta. A cél az EESZT-vel kapcsolatos közös álláspont kialakítása, jelenleg ugyanis több anomália is van a rendszerben, a feloldásukra azonban különféle elképzelések élnek.. Ezt követően a gyógyszertárak IQVIA felé történő adatszolgáltatásának GDPR kompatibilitásáról történt egyeztetés részleteiről számolt be az elnök. Szót ejtett a debreceni hallgatói börzéről is, amin a Kamara szervezési problémák miatt az elnök szándéka ellenére nem vett részt. „Jó lenne, ha a korábbi évek gyakorlatát fel lehetne eleveníteni” – hangzott el.

Dr. Sohajda és dr. Hankó részt vett a budapesti, dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila pedig a pécsi szakképzésben, majd az elnök a Könyvelők fórumával történt egyeztetést hozta szóba, amelynek témája a fórum 2019-es programja valamint a Gyógyszerészi Hírlapban „Gazdálkodj okosan” címmel induló cikksorozat volt. Ez utóbbihoz a könyvelői, számviteli hátteret a fórum munkatársai biztosítják. Szót ejtett az elnök arról, hogy dr. Csányi Péter helyettes államtitkár a legutóbbi Etikai Kódex és Alapszabály módosítást – mint a felügyeleti szerv képviselője – jóváhagyta. Az Ipari Állandó Bizottság megbeszélése került szóba ez után, amelyen a négy képzőhely, valamint azon gyárak képviselői vettek részt, ahol a negyed- és ötödéves hallgatók egy hetes gyakorlaton vesznek részt. Megállapodás született, hogy ezt a gyakorlatot 2019-ben is folytatják mert szükség van rá és jók a visszajelzések. „Szeretném, ha ezt minél hamarabb intézményesíteni lehetne és nem személyek jóindulatán múlna a jövője. Ehhez viszont a Képzési és Kimeneteli Követelményekben kellene rögzíteni” – mondta az elnök.

Dr. Gutay Tibor vette át a szót ezt követően, aki a Táltosképző reaktiválása érdekében tartott március elejei összejövetelről számolt be. Kiemelte, ennek más funkciója volt, mint az előzőeknek, célja a felébresztés, a felrázás volt. Megpróbálták tudatosítani az önkormányzatiság jelentőségét. „Ne várjunk mindig másra, legalább akik eljöttek, azok szembesüljenek azzal, hogy ami nekünk fontos, azt nekünk kell megcsinálni” – hívta fel a figyelmet. Majd az elnök vette át a szót, aki megemlítette, hogy megjelent a profilrendelet módosítása. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató a honlapon olvasható. Szólt arról, dr. Matolcsy György, az MNB elnöke vezetésével 330 pontos javaslatot tett a versenyképességi fordulat elérésére. A téma később önálló napirendi pontként szerepelt volna, de időhiány miatt a soron következő elnökségi ülésre került át. A szemináriumi napot is szóba hozta az elnök, ezen dr. Sohajda, dr. Hankó és dr. Laky Tibor vett részt.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ összevont márciusi ülésérőlDr. Greskovits Dávid, a MAGYOSZ elnöke és dr. Illés Zsuzsa, a MAGYOSZ igazgatója ellátogatott a Kamarába megbeszélni a HUMVO-val kapcsolatos nézetkülönbségeket. Ezt a Kamara elnöke szép gesztusnak értékelte. Egyeztetés történt a GDPR gyógyszertári alkalmazásával kapcsolatos korábban kialakított tervezet létrehozóival is. A megújított módszertant jelenleg négy kamarai tag lektorálja. Dr. Vájer Péterrel a kamarai elnök az adherencia-programról egyeztetett – hangzott el. Ez után dr. Torma Ádám számolt be az Alkalmazotti Állandó Bizottság felállításának előkészítő munkálatairól, majd dr. Horváth-Sziklai Attila következett, aki a sztrájktárgyalásról adott rövid ismertetést.

A következő említésre került téma a szakgyógyszerész-képzésben a gyakorlati képzőhelyek akkreditációja kapcsán felmerülő nehézségek, illetve azok megoldási lehetőségei voltak. Az ÁEEK-ENKK vezetőivel ezzel kapcsolatban a kamarai elnök egyeztetett. A Belső Minőségügyi Kézikönyv harmadik kiadásának a lektorálást az OGYÉI tiszti gyógyszerészi szolgálata elvégezte – folytatta az elnök, kiemelve hogy komoly előrelépést jelent, hogy a hatóság jelenlegi vezetése ezt vállalta és a kézikönyvet a gyógyszertáraknak ajánlja, sőt az OGYÉI jogi főigazgató-helyettese még a jogszabályi hivatkozások áttekintését is vállalta.

A továbbiakban dr. Zalai Károly vette át a szót, aki a MÁÉSZ jubileumi, X. konferenciáján képviselte a Kamarát. Szóba került, hogy a Széchenyi Programirodától megérkeztek a gyógyszertárak számára is elérhető pályázati lehetőségek, amelyek a kamarai honlapon megtekinthetők. Az elnök felhívta a figyelmet arra is, hogy a tájékoztató alapján megkereshetők azok a helyszínek, ahol a pályázattal kapcsolatos ügyek intézhetők.

A tájékoztató végén két időponthoz nem köthető témát említett. Az egyik a homeopátiás szerekkel kapcsolatos patikai kommunikáció, a másik a Biztonságos étrend-kiegészítő programhoz való csatlakozás fontossága volt. Mivel már a patikák több mint 2/3-a csatlakozott a programhoz, elkezdődtek a társadalmi célú reklámokkal kapcsolatos egyeztetések – hangzott el.

A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Beszámoló az elnökség és a TEÉ összevont márciusi ülésérőlElsőként „A gyógyszertári vállalkozások 2017. évi gazdasági mutatói” című előterjesztés került sorra dr. Sohajda Attila és az elnök közös előterjesztésében. Miután az elnökség és a TEÉ tagja megtárgyalták, az a határozat született, hogy a gyógyszertárak teherbíró képességét növelő plusz finanszírozási forrásokról továbbra is kezdeményezni kell a tárgyalásokat az Államtitkársággal. A profilrendelet és a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek kérdéskörének megvitatása után mindkét testület tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, és felhatalmazták a kamarai elnököt, hogy a MÉKISZ-szel a speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerekkel kapcsolatos együttműködést továbbra is folytassa. A következőkben dr. Brezanóczy Ferenc előterjesztésében beszámoló hangzott el az előző TEÉ óta végzett teendőkről – az előterjesztést mindkét testület elfogadta. A következő napirendi pont az Alapszabály módosításával, illetve a májusi küldöttközgyűléssel kapcsolatos teendőkkel foglalkozott. Az elnökség és a TEÉ jóváhagyólag tudomásul vette dr. Bartus György tájékoztatását. Az elnökség döntött a tavaszi küldöttközgyűlés helyszínéről, időpontjáról és tervezett napirendjéről is. E szerint a következő küldöttközgyűlésre 2019. május 10.-én 13:30 órai kezdettel kerül sor Budapesten a Benczúr hotel konferenciatermében. A hatodik napirendi pont a betarthatatlan jogszabályokra vonatkozó gyűjtés eredményéiről szóló tájékoztató volt. Az elnökség felkérte a Szakmai, a Jogi és a Gazdasági Munkabizottságot, hogy az elnökkel közösen tekintsék át a gyűjtéssel érintett szabályok módosítására vagy eltörlésére tett javaslatokat, illetve a következő elnökségi ülésre tegyenek javaslatot megtárgyalásuk ütemezésére. A gyógyszerészi szakképzés aktuális feladatairól tárgyaltak ez után, az előterjesztést elfogadták. Végezetül Semmelweis Egyetem diplomaátadó ünnepségének 100.000, Ft-tal történő támogatásáról döntöttek.

mgyk.gyh

Fotó: dr. Nagy Vilmos

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél