Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. február 23.
Beszámoló az elnökség februári üléséről

Beszámoló az elnökség februári ülésérőlAz MGYK elnöksége 2019. február 21-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után először az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló elnöki beszámoló hangzott el. Dr. Hankó Zoltán elsőként a Semmelweis Egyetem rektora, dr. Merkely Béla professzor által szervezett egyeztetést említette, a téma a Hőgyes tömb fejlesztése volt. Mint ismeretes, a volt Schöpf-Merei kórház épületegyüttesét az állam megvásárolta a gyógyszerésztudományi kar fejlesztésére. A várhatóan több éves fejlesztés sikere érdekében az egyetem, a MAGYOSZ, az MGYT és az MGYK képviselőiből bizottságot hoztak létre, ugyanis minden terület szakembereinek a véleményét figyelembe szeretnék venni. A Válasszon okosan! kampány plakátjainak és szórólapjainak patikai kiszállítása megtörtént a Hungaropharma és a Phoenix segítségével – folytatódott a tájékoztató, majd a megmaradt plakátok sorsáról szóló javaslatokat vitatták meg. Dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárral január végén dr. Hankó Zoltán többször is egyeztetett – a kérdés a későbbiekben önálló napirendi pontként is szerepelt.

Dr. Páva Hanna, az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság főigazgató-helyettese dr. Botz Lajos professzorral, dr. Hankó Balázzsal és dr. Hankó Zoltánnal folytatott megbeszélést az erdélyi magyar anyanyelvű gyógyszerészek magyarországi szakképzéséről. Korábban a Hargita Megyei Gyógyszerész Napok keretében együttműködési megállapodás született a PTE Gyógyszerésztudományi Kara, az MGYK és a Hargita megyei kamara között arról, hogy erdélyi gyógyszerészek a gyógyszerészi gondozás és a gyógyszertárvezetés és üzemeltetés szakképzésben részt vehetnek. A vizsgákhoz szükséges előadások és gyakorlat egy részét erdélyi, más részét magyarországi helyeken tölthetik. Beszámoló az elnökség februári ülésérőlA megbeszélésen szó esett arról is, hogyan tudná az ÁEEK a gyógyszerészek patikai munkáját segíteni. „Bízom abban, hogy érdemi tárgyalások kezdődhetnek a gyógyszerészhallgatók és a nem állami intézményeknél dolgozó szakgyógyszerész-jelöltek ösztöndíjairól is” – emelte ki az elnök. Az elnök beszámolt, hogy a Kamara az EESZT-vel kapcsolatos javaslatait, elképzeléseit, szakmai igényeit korábban már elküldte az illetékeseknek – az elmúlt hetekben ebben a témában több egyeztetés is volt.

A tájékoztató dr. Horváth Ildikó államtitkár asszony dr. Bérci Istvánnal, dr. Horányi Tamással és a kamarai elnökkel történt megbeszélésének említésével folytatódott, ahol a speciális gyógyászati célra szánt tápszerekkel kapcsolatos uniós jogszabályváltozás miatti operatív teendőket, az átsorolás kérdéseit és a szükséges jogszabály-módosításokat tárgyalták meg. Dr. Bérci, dr. Horányi és dr. Hankó ezt követően dr. Békefi Csillával a Biztonságos étrend-kiegészítő program kiterjesztéséért felelős területi szervezeti elnökkel folytatott megbeszélést. Mint elhangzott, már több mint 1500 gyógyszertár csatlakozott a programhoz. Négy megye van, ahol a patikák több mint 80 százaléka, egyben több mint a 90 százaléka csatlakozott, de van olyan területi szervezet is, ahol kb. csak a patikák fele… „Mindenesetre az 1500-as szám mögé már megfelelő kampányt lehet építeni” – mondta az elnök. Az Euromedic Pharma Zrt. vezérigazgatójának és logisztikai igazgatójának kamarai látogatásáról számolt be ezt követően az elnök. A látogatás célja a kapcsolatfelvétel volt. A cég gyógyszer-nagykereskedelmi tevékenységet folytat egész Magyarország területén. Eddig kórházak ellátásával foglakozott, a jövőben a tervei szerint tevékenységében nyitni szeretne a közforgalmú gyógyszertárak felé is. Kérésük volt, hogy részt vehessenek a Területi Elnökök Értekezletén is.

A Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. vezetőivel dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán tárgyalt. A megállapodás értelmében a programiroda a tárgyaláson elhangzottak figyelembe vételével véglegesíti az ajánlatait és megküldik azt a pályázati lehetőségeket tartalmazó új pályázati programcsomagot, amely újabb lehetőséget biztosít a gyógyszertárak fejlesztéséhez. Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki a titkárságvezetői értekezletről számolt be. Az Alapszabály rendelkezésének megfelelően az évente kétszer tartott összejövetelen a titkárságvezetők tájékoztatást kapnak az elmúlt időszak változásairól.

Beszámoló az elnökség februári ülésérőlA jubileumi, XXV. Országos Gyógyszerész Bált említette ezt követően az elnök, a téma, később önálló napirendi pont volt. Február 9-hez még egy esemény kapcsolódott, nevezetesen az egyedi dobozazonosító rendszer indulása. A kamarai elnök tájékoztatott arról, hogy ezt megelőzően az OGYÉI és a HUMVO vezetőinek írt levélben olyan szempontrendszer érvényesítését kérte, hogy ne sérüljön a gyógyszerellátás folyamatossága és hamis riasztások miatt a gyógyszerészeknek ne kelljen magyarázkodni sem a betegek, sem az újságírók felé. „Minden beteg kapja meg a gyógyszerét és egyetlen beteg se kerüljön olyan konfliktushelyzetbe, amely alapján úgy gondolhatja, hogy hamis gyógyszert akartak neki a patikában értékesíteni” – kérte. Az OGYÉI vezetése a bevezetésre különös gonddal figyelt, így a „puha” indulás miatt olyan nagyobb konfliktusok most nem voltak, mint amilyenek az EESZT bevezetésekor voltak tapasztalhatók. A továbbiakban a dr. Sohajda Attila által tartott szemináriumi napot és a Kommunikációs Bizottság ülését említette az elnök.

Ezt követően dr. Brezanóczy Ferenc vette át a szót, aki a Területi Elnökök Értekezletéről adott tájékoztatást. Említette a Gyógyszerészi Hírlap terjesztésének anomáliáit, a Vándorgyűléssel kapcsolatos teendőket, illetve téma volt az Alkalmazotti Állandó Bizottság előkészítése is. A patikanapról is egyeztettek, ahogy a Választási szabályzathoz beérkezett módosító javaslatról is. A kamarai elnök kérésére dr. Légrádi Gábor, a Novodata Zrt. elnök-vezérigazgatója dr. Hankó Zoltánnal a homeopátiás szerek ajánlásához kapcsolódó írásos kötelezettséggel járó jogszabály-módosítás következményeiről és az írásos tájékoztató szoftverekben történő megjelenítéséről folytatott megbeszélést, valamint a Gyógyszertári Rendszergazdák Szövetségének jövőjéről is egyeztettek. Beszámoló az elnökség februári ülésérőlA MOL kamarai kapcsolattartójával dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila tárgyalt; a Green Kártya megszűnése után a Partner Kártya feltételeiről egyeztettek. A kártya nemcsak a Kárpát-medencében, hanem európai Totál kutaknál is használható lesz. Az új kondíciókat a kamara honlapján és a Gyógyszerészi Hírlapban is közzéteszik.

„Évek óta megoldatlan probléma, hogy megszűnhet a gyógyszertár működési engedélye, ha azt betéti társaság működteti és a meghalt kültag helyett – jogerős hagyatékátadó végzés hiányában – hat hónapon belül nem tud a bt új kültagot állítani” – ismertette a következő egyeztetés témáját a kamarai elnök. Dr. Raffay Bálint, az OGYÉI jogi és személyügyi főigazgató-helyettese, dr.  El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész és dr. Hankó Zoltán jogászok bevonásával kerestek megoldást a problémára. A konszenzussal kialakított megoldást az OGYÉI és a Kamara közösen terjeszti a jogalkotó elé. Az egyeztetésen megállapodtak abban is, hogy hamarosan újrakezdik a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatos megbeszéléseket is. A cél úgyszintén az, hogy közös előterjesztést készíthessenek a szükséges jogszabályi korrekcióra. Szóba került továbbá – az új gyógyszertárak engedélyezése és az áthelyezések kapcsán – a gyógyszertárak közötti távolságmérés kérdése is.

A Kamarát bemutatkozó látogatásra felkereste Wolfgang Wallisch, aki dr. Küttel Sándor utódaként a PHOENIX magyarországi cégcsoport igazgatóságának elnöki posztját tölti be 2019. február 1-től. A Kamara elnöke a májusi elnökségi ülésre meghívta Wolfgang Wallisch-t, aki a meghívást elfogadta.

Dr. Sohajda Attila és dr. Hankó a tőkeprogram aktiválását célzó egyeztetésen vett részt. Mint ismert, a tavaly őszi egészségügyi salátatörvény újra lehetővé tette a patika tőkeprogram használatát. Már ezt megelőzően, tavaly év elején a Kamara és a Hiventures Zrt. (állami tőkealap) vezetői a kondíciókról megállapodtak, azonban a meghirdetés feltételeit is tisztázni kell. Várhatólag a Vándorgyűlésig véglegesíteni tudják és meghirdethetik a programot.

A tájékoztató végén az elnök beszámolt arról, hogy a gyógyszerkiadó automatákkal kapcsolatban a Kamarába újra megkeresés érkezett. „Ez a történet 2006-ban kezdődött, amikor az akkori kamarai vezetők a gyógyszerkiadó automaták rendszerbe állításától a liberalizáció káros hatásainak kivédését remélték. Azóta 13 év eltelt, de az akkori piaci kezdeményezők a projektet a mai napig nem engedték el” – hangsúlyozta. A téma a márciusi elnökségi ülésen ismételten napirendre kerül.

A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd egy zárt ülés keretei között elhangzott beszámoló megvitatása után a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Beszámoló az elnökség februári ülésérőlElőször az államigazgatás különböző szereplőivel folytatott aktuális egyeztetésekről számolt be az elnök. Intenzív, sok témára kiterjedő egyeztetések indultak az Egészségügyért Felelős Államtitkársággal, az OGYÉI-vel, az ÁEEK-val és az EESZT-vel is. Terítékre került többek között az árrésrendszer, a minimálbér-emelés következményeinek kompenzálása, a homeopátiás szerek szabályozása, a speciális gyógyászati célra szánt tápszerek sorsa, az ügyelet szabályozása, a vényíró és expediáló szoftverek akkreditációja. A következő napirendi pont az ÁEEK-val kötendő megállapodás volt; az együttműködés célja a lakosság digitális kompetenciájának fejlesztése. A továbbiakban az Alkalmazotti Állandó Bizottság létrehozásáról egyeztettek. Az előterjesztés megvitatása után az elnökség dr. Torma Ádámot és dr. Bartus Györgyöt delegálta az előkészítő munkába.

A továbbiakban döntöttek az idei Patikanapról. Az eddig kialakult gyakorlattal szemben idén nem június első, hanem a második szerdáján, június 12-én kerül sor a patikanapra. Fő témakör az adherencia-fejlesztő program indítása. Az elnökség a területi szervezetek elnökségeit kéri, hogy valamennyi megyében legyen megyei rendezvény, amelynek szakmai programja lehetőleg szintén az adherencia-fejlesztő programhoz kapcsolódjon.

Az elnökség megvitatta a XI. Vándorgyűlés szervezésével kapcsolatos kérdéseket és jóváhagyta a szakmai program tervezetét, amely napokon belül véglegesítésre és közzétételre kerül. A továbbiakban dr. Sohajda Attila előterjesztésében a MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. ajánlatáról egyeztettek, végezetül dr. Sándor Csaba számolt be a XXV. Gyógyszerész Bálról. Az elnökség határozatban mondott köszönetet a bál megszervezéséért és külön is köszönetét fejezi ki valamennyi gyógyszerész szereplőnek a kimagasló élményért.

mgyk.gyh

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél