Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. február 18.
Beszámoló az elnökség februári üléséről

Az MGYK elnöksége 2023. február 16-án tartotta ülését Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította.  Az ülésen állandó meghívottként részt vett a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselőjeként dr. Csontos Ildikó országos alelnök.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

 

Kormányzati és hatósági egyeztetések, történések

 –  Január 27-én a Kormány és az MGYK közötti stratégiai megállapodás tervezettel kapcsolatos észrevételeit dr. Hankó elküldte dr. Takács Péter államtitkárnak. Azóta több egyeztetés is történt ez ügyben és a dokumentum véglegesítése dr. Kamarás Ferenc kabinetfőnök koordinálásával folyik.

 –  A kamarai elnök beszámolt, hogy Szabó Bálint távozott az EESZT vezetői pozíciójából, melyről Szabó Bálint egy személyes egyeztetésen tájékoztatta az elnököt. Az elmúlt években történt együttműködést kölcsönösen megköszönték egymásnak.

Beszámoló az elnökség februári üléséről

 –  Dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató és dr. Hankó Zoltán MGYK elnök közös beadvánnyal kereste meg az Egészségügyért Felelős Államtitkárságot az online gyógyszerforgalmazással és a házhoz szállítással kapcsolatos szabályozás mielőbbi megalkotása érdekében. „A csomagküldés megtiltása után az online gyógyszer-kereskedelem mielőbbi szabályozása fontos és sürgető teendő” – figyelmeztetett az elnök. Jelezte azt is, hogy a beadványra az államtitkárságtól az OGYÉI főigazgatóval közös választ kaptak és a további feladatokról az elnökségi ülést követő napon fognak egyeztetni.

 –  Dr. Felkai László a BM közigazgatási államtitkára egy megkeresésre adott válaszában jelezte az elnöknek, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszterrel a hazai gyógyszerek forgalmazási feltételeivel és az egészségügyi informatikai fejlesztésekkel kapcsolatos kérdésekben a kamarai elnökkel egyeztetést készítenek elő.

 –  A kamarai elnök gyógyszerészek panaszait összegezve dr. Takács Péter államtitkárnak küldött levelében a hiánycikkekkel és szűk cikkekkel kapcsolatos gyógyszertári ellátás nagykereskedői gyakorlatát kifogásolta.

 –  A rezsikompenzációval kapcsolatban a kamarai elnök a Gazdaságfejlesztési Minisztériumnak leadott kamarai kezdeményezés sorsáról kért tájékoztatást a minisztériumtól.

 

Egyéb kamarai egyeztetések

 –  Dr. Hankó és Lencse Zoltán, a gyógyszertári szoftver fejlesztéséért felelős konzorcium vezetője az EESZT élén bekövetkezett váltás kapcsán helyzetértékelő megbeszélést folytatott.Beszámoló az elnökség februári üléséről

 –  Az IQVIA egyik vezető munkatársa, dr. Sándor Csaba és a kamarai elnök a gyógyszertárak egészségügyi adatok kezelésével kapcsolatos gyakorlatáról folytatott újabb megbeszélést. A megbeszélés fő témája annak tisztázása volt, hogy a gyógyszertárak a betegek gyógyszertárakban lévő, illetve gyógyszertárakból elérhető egészségügyi adatainak kezelésére milyen törvényi felhatalmazással rendelkeznek, és ez alapján van-e a gyógyszertáraknak joga arra, hogy harmadik félnek történő továbbadás céljából ezeket az adatokat anonimizálják.

 –  A Hartmann-Rico Hungária Kft. vezető munkatársai és dr. Hankó a gyse-termékek – és ezen belül különösen a Hartmann-Rico termékek – árképzésével kapcsolatban folytatott megbeszélést. „A probléma rendszerszintű” – emelte ki a kamarai elnök, emiatt egyetértettek abban, hogy olyan szabályozás kialakítására van szükség, amely valamennyi szereplő jogos gazdasági érdekeinek az érvényesülését biztosítja. A megbeszélések a cég képviselőivel folytatódnak.

 –  A Kamara és az Orvostechnikai Szövetség közös kezdeményezésére az Orvostechnikai Szövetség, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség és az ETOSZ vezetői (Rásky László, Róka László, dr. Rádai Tamás) dr. Torma Ádámmal és dr. Hankóval megbeszélést folytattak a negatív árréssel kapcsolatos problémák mielőbbi rendezése érdekében. „Addig is, amíg a gyse-piac általános problémáinak rendezésére nem kerül sor, a negatív árrés problémát kezelni kell” emelte ki a kamarai elnök. A megbeszélésen a negatív árrés kivezetésére vonatkozó közös javaslatról is megállapodtak, amit emlékeztetőben rögzítettek és elküldték dr. Takács Péter államtitkárnak. Az államtitkár válaszában gyors és „kreatív” megoldást igért. Az elnök jelezte, hogy az emlékeztetőt és az államtitkári válasz lényegét a Kamara zárt facebook csoportjában közzétették.Beszámoló az elnökség februári üléséről

 –  Az Apex Pharma Kft. kamarai támogatást kért két közfinanszírozott légzéstámogató termékének áremeléséhez.

 –  Dr. Torma Ádám és dr. Brezanóczy Ferenc dr. Potornai Lajossal folytatott megbeszélést az ATPS projekttel kapcsolatban. A téma később önálló napirendi pontként szerepelt. 

 –  Dr. Szócska Miklós volt államtitkár, a SE EMK dékánja kezdeményezett dr. Hankó Zoltánnal és dr. Feller Antallal a Hungaropharma Zrt. vezérigazgatójával megbeszélést a gyógyszerellátás rendszerének strukturális és működési problémáiról, a továbblépés lehetőségeiről és az ágazat előtt álló informatikai fejlesztési igényekről. A tervek szerint a megbeszélés folytatódik.

  –  A Kamarai Ifjúsági Program soron következő vendége február 11-én dr. Balogh Zoltán MESZK elnök volt, aki a fiatalokat a MESZK-nél folyó munka részleteibe avatta be.

 –  Dr. Hankó, dr. Zalai Péter egészségügyi szakjogász és dr. Horváth-Sziklai Attila a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen márciusban induló a gyógyszer-kereskedelmi szakjogász képzés tematikájáról és programjáról egyeztetett.

 

Kamarai aktivitások

 –  A szakképzésben dr. Hankó, dr. Torma Ádám, dr. Brezanóczy Ferenc, dr. Fang Simon, dr. Sohajda Attila és dr. Somogyi Orsolya vett részt.Beszámoló az elnökség februári üléséről

 –  Január 30-án a kamarai zárt Facebook-csoportban egy újabb esetismertetést tett közzé az elnök „Amit szabad Jupiternek…” címmel. A cikk a mellett, hogy egy létező problémára hívja fel a figyelmet, a kifogásolható nagykereskedői gyakorlatról is említést tesz.

 –  Szintén a zárt Facebook-csoportban került ismertetésre az a felhívás, ami arra figyelmeztet, hogy nem szabad vélt vagy a valós vényfelírási problémák esetén a beteg jelenlétében a vényíró orvost minősíteni. Erre a jelenségre az elnökhöz eljuttatott több orvosprofesszori szintű jelzés hívta fel a figyelmet.

 –  Február 11-én volt Budapesten az idei első kötelező szinten tartó továbbképzés.

 –  Február 13-án volt a Kommunikációs munkabizottság ülése.

 –  Az egyik gyógyszercég a Kamara támogatását kérte egy vényköteles orrspray átsorolásához. Az elnök tájékoztatott, hogy a Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Tagozatának elnökével való konzultációt követően az OGYÉI főigazgató-helyettesének álláspontját kérte az átsorolás jogi vonatkozásairól, mielőtt a Kamara támogató álláspontját a gyógyszercégnek megküldené.

 –  A Kamara elküldte az Országos Vérellátó Szolgálatnak a velük kötendő szerződés Kamara által kiegészített tervezetét. 

 

Egyebek

 –  A Kamara székházában január 16-án elindultak a továbbképző központ kialakítását célzó munkálatok. A szerződés szerint június 30-án kell átadni az épületrészt, ugyanakkor az elnök kérte, hogy már június elejére készüljön el az átalakítás, hogy a Patikanapon az átadására sor kerülhessen.

 –  Február 13-án közzétételre került az Alkalmazotti Állandó Bizottság kérdőíve. Az elnök köszönetet mondott mindenkinek, aki részt vett a kérdőív elkészítésében és tesztelésében, valamint annak a reményének adott hangot, hogy a kapott adatok hasznos alapul szolgálnak a további munkához.

 – Az elnök említést tett arról, hogy a Belügyminisztérium sajtófőnökével informális egyeztetése volt a kötszerek, pelenkák árképzésével kapcsolatban.Beszámoló az elnökség februári üléséről

 –  A Demokratikus Koalíció egészségügyi árnyékminisztere, dr. Komáromi Zoltán megbeszélésre hívta a kamarai elnököt, konkrét időpont kijelölésére még nem került sor.

 –  Dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök, Bogsch Erik, a MAGYOSZ volt elnöke, a Richter elnöke és Ásványi Tibor, a MAGYOSZ kisvállalati szekciójának elnöke is egyeztetett az MGYK elnökével a gyógyszergyártás extraprofit különadójával kapcsolatban. Az elnök mindhárom MAGYOSZ vezetőt tájékoztatta a Kamara álláspontjáról, mely szerint olyan jogszabály-módosítást kezdeményezett, amely kizárja a gyógyszertárakat az adóalanyok köréből.

 –  Az elnök a közfinanszírozott gyógyszerek 2022. évi forgalmával kapcsolatban osztott meg néhány olyan adatot, amelyet dr. Nagy Vilmos a gazdasági munkabizottság tagjaként bocsátott az elnök rendelkezésére.

 –  Az elnök jelezte, hogy közvetlenül az elnökségi ülést követően a gyógyszerészeti irányelvek megújítását előkészítő egyeztetésre kerül sor a Kamara hivatalában, melyre meghívta az országos tiszti főgyógyszerészt, az MGYT és a MOSZ képviselőit, valamint a Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási és Kórházi-klinikai tagozatának elnökét. A megbeszélést a korábban deklarált kamarai szándékok mellett az is indokolja, hogy az Egészségügyért Felelős Államtitkárság jelezte: minél hamarabb meg kívánja újítani az orvosi, gyógyszerészi és egyéb irányelveket.

 –  Az elnöki beszámoló végén dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

 –  Helyettesítő gyógyszerészek helyzetével kapcsolatos kérdések
Dr. Csapó Konrád előterjesztésében ismertette – a 2022. december 3-i küldöttközgyűlésen elfogadott célkitűzések alapján – a helyettesítő gyógyszerészek helyzeténekáttekintésével foglalkozó ad hoc munkabizottság által elkészített javaslatokat.  A következő főbb témákat érintették:

  • a helyettesítő gyógyszerészek jogviszonya;
  • a helyettesítő gyógyszerészek és személyi jogos gyógyszerészek jogai és kötelességei, a szerződéses minimumkövetelmények;
  • szakgyógyszerészképzésben résztvevő gyógyszerészek gyakorlati képzőhelyeivel kapcsolatos kérdések tisztázása;
  • kezdeményezhető-e minimális és maximális óradíj.

Az elnökség köszönettel nyugtázta az előterjesztésben foglaltakat.  A főbb irányelvekkel egyetértve kéri a javaslat átadását a Szakmai és a Jogi munkabizottságnak azzal, hogy véleményezzék azt és a szükséges kodifikációs előkészítést is tegyék meg. Ennek ismeretében a tisztségviselői kar a következő elnökségi ülésre komplett előterjesztést készít, amit elfogadása esetén a küldöttközgyűlés elé terjeszthetnek. Beszámoló az elnökség februári üléséről

 –  Budapesti Területi Szervezet tagdíj javaslata
Dr. Hetényi László, a budapesti szervezet elnöke ismertette az Alapszabály kamarai tagdíjakra vonatkozó módosításával kapcsolatos javaslatot, amit az MGYK Budapesti Szervezete 2023. január 24-i elnökségi ülésén fogadott el. Az elnökség nyitott a tagdíjak mértékének és a tagdíjrendszer korrekciójának megtárgyalására, melynek során szükséges a javaslatot a területi szervezetek és az országos szervezetek 2024. évi gazdálkodási kereteivel is egybevetni. Az elnökség kéri az előterjesztőt, hogy a javaslatot a Területi Elnökök Értekezlete vitassa meg és alakítson ki konszenzusos álláspontot.

 –  Az Ifjúsági Állandó Bizottság 2022. évi beszámolója és 2023. évi terve
Dr. Szilvay András IFÁB elnök ismertette a 2022. év működését, célkitűzéseiket és eredményeiket. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

 –  A Vándorgyűlés előkészítése
Dr. Sándor Csaba, a Békéshelp Kft. ügyvezetője tájékoztatott a Vándorgyűléssel kapcsolatos technikai kérdésekről, amit az elnökség jóváhagyólag tudomásul vett.

 –  Rozsnyay Emlékverseny támogatása
Az elnökség a Rozsnyay Emlékversenyt 100.000 forinttal támogatja.

 –  Az ATPS projekt véleményezése
Dr. Torma Ádám beszámolt az ATPS projekttel kapcsolatban dr. Potornai Lajossal folytatott egyeztetésről, amelyen dr. Brezanóczy Ferenc is részt vett. Mint mondta, dr. Potornai a magisztrális gyógyszerek más gyógyszertárakban szerződéses keretek között történő elkészítésének javaslatától visszalépett, ugyanakkor az officinai gyógyszerészi munkával kapcsolatos javaslatai tovább élnek. Dr. Hankó jelezte, hogy a témáról a Gyógyszerészi Hírlapban megjelent korábbi beszámoló kapcsán dr. Potornai levélben helyreigazítást kért. Mivel az ülésen több hozzászóló elnökségi tag ismételten aggályosnak tartotta a javaslatot, az elnök kérte dr. Tormát, hogy dr. Potornaival újra egyeztethessen a végleges kamarai álláspont kialakítását megelőzően.

mgyk.gyh

 

 

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél