Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. január 22.
Beszámoló az elnökség januári üléséről – I.

Az MGYK elnöksége 2023. január 19-én tartotta idei első ülését Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította.  Az ülésen állandó meghívottként részt vett a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselőjeként dr. Csontos Ildikó országos alelnök és dr. Fischer Anna, a MOSZ Budapesti Szervezete elnöke, a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara gyógyszertári asszisztensi tagozatának vezetője, Rózsa Melinda is, valamint dr. Szűcs Attila a Szakmai Kollégium Lakossági Gyógyszerellátási és dr. Juhász Ákos a Kórházi Klinikai Tagozatának elnöke.

Tájékoztató az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár és dr. Kamarás Ferenc, az egészségügyért felelős államtitkár kabinetfőnöke, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott kezdeményezésére és jelenlétében dr. Hankó Zoltánnal több aktuális, sürgős ügyről egyeztetett december 19-én. A megbeszélésen elhangzott, hogy a Kormány és az MGYK közötti stratégiai megállapodás előkészítése vélhetőleg januárban befejeződik.Beszámoló az elnökség januári üléséről – I. A rezsitámogatás és a magidíj kérdése is várhatóan rendeződni fog. Az egyeztetésen az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos függőben lévő kérdések is előkerültek, csakúgy, mint a gyógyszertárak hazai érdekkörben tartása és az egészségipari fejlesztések jövője. Szó volt arról is, hogy a struktúravédelmet illetően a hatóság szerepvállalása megkerülhetetlen. Dr. Hankó ezen a megbeszélésen is jelezte, hogy a háziorvosi ügyelet átszervezése a gyógyszertári ügyeleti rendszer átalakítását is indokolja, továbbá az egészségügyi salátatörvény a vis maior szabályozás aktualitását megerősíti.

– A Kamara még karácsony előtt elkészítette és leadta a kábítószerekkel kapcsolatos kormányrendelet módosításáról szóló tervezethez a javaslatait, amelyben kezdeményezte t.k. az alprazolam és klonazepam hatóanyagú és a fokozottan ellenőrzött szerek gyógyszertári rendelésének átfogó adminisztráció-racionalizálását.

– A kamarai elnök és Nyitrai Zsolt munkatársa január 11-én dr. Kamarás Ferenc államtitkársági kabinetfőnökkel több témában is feladat-egyeztető megbeszélést folytatott. Ilyen volt

  • az extraprofit adó értelmezése és hatálya (tekintettel arra, hogy a rendelet olyan gazdasági szereplőkre is kiterjeszthetően értelmezhető, amelyek gyógyszergyártási tevékenységet ténylegesen nem végeznek),
  • a magisztrális gyógyszerkészítés és ezen belül a magisztrális díj rendezése, valamint
  • az ügyelet kérdése is. Ez utóbbival kapcsolatban megállapodtak, hogy az Országos Mentőszolgálat főigazgatója megküldi a kamarának az alapellátási ügyeletek településekre bontott országos tervezetét (ez azóta megtörtént),
  • a gyse-szabályozás, amellyel kapcsolatban a kabinetfőnök jelezte, hogy folyik a kodifikáció előkészítése, de az elnök azt kérte, hogy a negatív árrések kivezetésével ne várják meg az átfogó szabályozás-változást. A témák között volt
  • az orvostechnikai eszközök regisztrációja is. Az elnök kérte, hogy mindaddig, amíg a vonatkozó rendeletek módosítására nem kerül sor és az OGYÉI nem készül el a regisztrációra alkalmas interaktív web-es felülettel, a regisztrációs kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során ne kerüljön sor szankciókra, hiszen a jelen formájában a rendszer eleve nem alkalmas a politikai elvárások teljesítésére.
  • A megbeszélésnek része volt az online gyógyszerforgalmazás szabályozása, amelyről az egyeztetések tavaly ősszel kezdődtek.
  • Úgyszintén téma volt a struktúravédelem, amely nemcsak finomszabályozást, hanem a kontrollra nyomozati jogkörrel rendelkező hatóság feladatvégzését is igényli.
  • A Magyar Máltai Szeretetszolgálat „Naszlady Attila Egészségfejlesztési program” c. projektje kapcsán az elnök ismét jelezte: olyan szabályozást támogat a Kamara, amely lehetővé teszi a program megvalósítását, ugyanakkor nem feszíti szét sem közvetlenül, sem közvetetten a gyógyszerellátás mostani jogi és strukturális kereteit. Ilyen „kivételszabályok” magalkotására már korábban is volt példa.
  • Szóba került a vis maior helyzetek szabályozása is, amit dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár „informatikai” feladatkét kezel.
  • A szakma előtt álló kompetenciafejlesztő feladatok közül egyeztettek a népegészségügyi szűrésekben való részvétel lehetőségéről, a gyógyszerészi gondozási irányelvek megújításáról és az adherencia-fejlesztő programról. Mindhárom területen – több éves szünet után – újra indulhat a közös munka. Beszámoló az elnökség januári üléséről – I.

Az egyeztetésen megállapodtak arról, hogy a függőben lévő témák korábban a kamara által elkészített előterjesztéseit az elnök ismét megküldi az Államtitkárságnak. Az elnök beszámolt, hogy ezeket a dokumentumokat a megállapodásnak megfelelően ismételten megküldte.

– A dr. Kamarás Ferenccel folytatott egyeztetésen elhangzottaknak megfelelően az elnök még aznap elküldte dr. Takács Péternek, majd Nagy Márton gazdaságfejlesztési miniszternek a gyógyszergyártáshoz kapcsolódó extraprofit adó értelmezését és a jogszabály korrekcióját kérő beadványt.

– A gyógyszertárak vakcinációba történő bekapcsolódásáról a Nemzeti Népegészségügyi Központban dr. Galgóczi Ágnes országos tiszti főorvos-helyettessel, dr. Danielisz Ágnes epidemiológiai főosztályvezetővel és dr. Mészner Zsófia infektológussal egyeztetett dr. Süle András, a Kórházi-Klinikai Szervezet elnöke és dr. Hankó Zoltán. Az elnök elmondta, hogy a Kamara már több évvel ezelőtt kezdeményezője volt egy ilyen kompetencia-bővítésnek, de „most úgy látszik, a politikai akarat is megvan a gyógyszertárak bevonására a vakcinációba” – hangzott el.

Kamarai egyeztetések

– Az MKB vezető munkatársa, Kasziba Levente és a kamarai elnök egyeztettek a gyógyszertárak számára nyitva álló pályázati és hitellehetőségekről és azok megújításáról.

– Az elnök beszámolt, hogy a kamarai továbbképző központ kialakításának gyorsítása érdekében január első napjaiban több egyeztetés is volt, amelyen részt vett a tervező, a műszaki felügyelő, valamint a Kamara képviseletében az elnök, dr. Zalai Károly főtitkár és dr. Horváth-Sziklai Attila hivataligazgató is.

– A gyógyszerészi gondozási irányelvek megújításának előkészítéseként az elnök és a hivataligazgató több egyeztetést folytatott.Beszámoló az elnökség januári üléséről – I.

– Január 10-én került ki a honlapra a „Néhány gondolat a hiánycikkekkel kapcsolatos problémák kezeléséhez” című anyag. „A gyógyszertárakat ki kell húzni a kommunikációs frontvonalból, mert a hiánycikkek számának növekedése nem rajtuk múlik” – hívta fel a figyelmet az elnök azzal kapcsolatban, hogy egyes médiumok rendre a közforgalomban dolgozó gyógyszerészekhez fordulnak kérdéseikkel.

– Dr. Váradi Péter, a Prémium Egészségpénztár vezető stratégiai tanácsadója a Pénztárszövetség képviseletében, a Kamara részéről dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Torma Ádám és dr. Hankó megbeszélést folytatott azzal kapcsolatban, hogyan lehet csökkenteni az egészségpénztári expediálás költségeit. „A készülő rendszerterv előkészítésében nekünk is részt kell vennünk” – hangsúlyozta a kamarai elnök.

– A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen induló, a gyógyszerellátás felügyeletével kapcsolatos szakjogász-képzés kérdéseiben dr. Zalai Péter, dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetett.  A tantárgyfelelős Dr. Hankó, aki dr. Horváth-Sziklai Attilával és dr. Zalai Péterrel együtt felkérést kapott előadások tartására is.

Egyéb kamarai aktivitások

– December 16-án dr. Sohajda Attila és dr. Hankó a pécsi szakképzésben vett részt, a következő napon pedig dr. Torma Ádámmal kiegészülve a budapesti szakképzésben vettek részt. Dr. Horváth-Sziklai Attila január 13-án Veszprémben tartott előadást.Beszámoló az elnökség januári üléséről – I.

– A Semmelweis Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar Richter Gedeon tanlaborjának avatásán dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó vett részt a Kamara képviseletében. „Szép esemény volt, a tanlabor fontos szerepet tölt be az ipari gyógyszerészet oktatásában – emelte ki az elnök.

– A Galenus Kft. taggyűlésén dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó vett részt. Döntés született arról, hogy a továbbiakban dr. Kántor Attila, a Pest megyei szervezet alelnöke kamarai megbízottként segíti a Galenus Kft. döntéshozatalát.

– Dr. Hankó felolvasta azt a válaszlevelet, amit december 22-én küldött dr. Feller Antalnak és Kaló Tamásnak arra a levelükre, amiben többek között a Gyógyszerészi Hírlap 2022. novemberi számának címlapját kifogásolták. „A visszafogottabb választ szorgalmazó érvek győztek a válaszlevél tartalmával kapcsolatban” – hívta fel a figyelmet.

 A Kommunikációs munkabizottság január 9-én tartotta soron következő összejövetelét.

Egyéb

– Említésre került, hogy december 23-án megjelent az extraprofit adóval kapcsolatos kormányrendelet, melyről a Kamara tájékoztatta a gyógyszerészeket, ugyanakkor a rendelet értelmezésével kapcsolatos kérdések még nyitottak.

– Dr. Hankó felhívta a figyelmet több közelgő eseményre: február 16-án lesz az Ápolók Napja. Az ünnepi rendezvényen dr. Zalai Károly biztosítja a kamarai részvételt. Február 25-én lesz a Ritka Betegségek Világnapja. A rendezvényen dr. Hankó előad. Az adherencia-fejlesztés témakörében való együttműködés szempontjából is fontos a szervezőkkel való kapcsolat.

– A HUPSA Karrieriránytű című programjához mentorokat keresnek a Kamara tagjai közül – hangzott el. Az elnök a tavalyi sikeres példa alapján ajánlotta a mentorként való részvételt az elnökség tagjainak.

– Az elnök említést tett a budapesti Szent Margit patika önkormányzati tulajdonában lévő korabeli bútorzatának árverésre bocsátásáról. A Kamara megoldást keres a bútorzat megmentésének lehetőségére.Beszámoló az elnökség januári üléséről – I.

– Dr. Hankó felhívta a figyelmet a SE EMK Egészségügyi menedzser képzésére, melyre február 15-ig lehet jelentkezni. Ennek elvégzése a fiatal gyógyszerészeknek perspektivikus lehetőséget biztosít.

– Az elnök említést tett az Újhelyi István parlamenti képviselő által szervezett programról, amit az európai egészségügyi unió létrehozása érdekében tartanak. A Kamara képviselői – ahogy az évekkel ezelőtti induló eseményen – ezen is részt vesznek. „Célunk ugyanis, hogy a gyógyszerellátás kérdésében ne nélkülünk döntsenek” – figyelmeztetett az elnök.

– Dr. Hankó bemutatott egy nagykereskedő vitatható disztribúciós gyakorlatát bizonyító levelet.

Kiemelt ügyek

– Az elnöki tájékoztató végén az elnökség – fontosságukra és aktualitásukra tekintettel – kiemelten foglalkozott néhány üggyel. Ilyen a közfinanszírozott gyógyászati segédeszközök árképzése, egyes nagykereskedők vitatható disztribúciós gyakorlata és a gyógyszertárak vakcinációban való részvétele. E kérdések megvitatása után az elnökség egy állásfoglalás közzétételéről döntött. (Az állásfoglalás megjelent a Kamara honlapján és a Kamara zárt Facebook-csoportjában is közzétételre került – a szerk.)

– Az elnöki tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Az etikai audit jövője
Az elnökség köszönettel vette dr. Pintér László, az Etikai Kollégium elnökének beszámolóját az Etikai Kollégium 2022. decemberi üléséről és az azt követő teendőkről. Felkérte az elnököt, hogy az Etikai Kódex módosítására vonatkozó javaslatát a Kamara áprilisi elnökségi ülésére terjessze elő, hogy az a májusi küldöttközgyűlésen tárgyalható legyen. Felkérték továbbá az etikai audittal kapcsolatos vélemények és gyakorlati szempontok összegzésére, amit szintén az áprilisi elnökségi ülésre kell előterjesztenie.

– Az Országos Gyógyszerészi Manuális ad hoc bizottságának munkaterve
Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette dr. Brezanóczy Ferenc előterjesztését az ad hoc bizottság munkatervére és a bizottság összetételére vonatkozóan. Kérték a bizottság vezetőjét az előterjesztésben foglalt határidő jelentős megrövidítésére.Beszámoló az elnökség januári üléséről – I.

– Szervezési és gazdasági beszámoló a 2022. évi GYKTN-ről
Az elnökség megtárgyalta és elfogadta dr. Sándor Csaba, a Békéshelp Kft. ügyvezetőjének előterjesztését a XI. GYKTN szervezéséről.

– GYKTN előadásainak szakmapolitikai értékelése
A XI. GYKTN december 2-i programjában hét témában hangzott el előadás. Az ezt követő fórumon az adott témákat azzal a céllal járták körül, hogy a Kamara által az elkövetkező időszakban ezekben a témákban képviselendő irányokat és álláspontokat tisztázzák. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette dr. Hankó előterjesztését, és az egyes témakörökhöz kapcsolódóan felkérte dr. Torma Ádámot, dr. Sohajda Attilát, dr. Somogyi Orsolyát, dr. Nagy Vilmost, dr. Horváth Sziklai Attilát és dr. Hankó Zoltánt az egyes témakörök menedzselésére.

– Elnökségi ügyrend módosítása
Az előterjesztő dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető volt. Az elnökség 2022. július 7-i ülésének határozatait vizsgálva a Felügyelő Bizottság észrevételezte az MGYK Alapszabálya és elnökség gyakorlata közötti, a zárt ülések megtartásával kapcsolatos kollíziót, amelynek vizsgálatát, illetve feloldását kérte. Mivel a küldöttközgyűlés december 3-i ülésén módosította az Alapszabály szövegét, az ügyrendet ennek megfelelően kellett módosítani.  Az elnökség az előterjesztést elfogadta.

– Az MGYK 2023. I. félévi rendezvényei
Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette dr. Sándor Csaba előterjesztését, miszerint, a Vándorgyűlésre 2023. március 24-25 között kerül sor a bikali Puchner birtokon. Ebbe integrálják a 75 éves a magyar asszisztensképzés megünneplését. A XVIII. Országos Patikanapot Heves vármegyében, június 7-én rendezik.

– Alkalmazott gyógyszerészeknek küldendő kérdőív tervezet jóváhagyása
Korábbi döntésnek megfelelően az Alkalmazotti Állandó Bizottság elkészítette az alkalmazott gyógyszerészeknek kiküldendő kérdőív tervezetét, amelyet az elnökkel közösen terjesztett az elnökség elé jóváhagyásra.Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette dr. Határné dr. Attl Orsolya AÁB elnök előterjesztésének fő irányait és felkérte dr. Attl Orsolyát, dr. Kerék Dánielt és dr. Torma Ádámot módosító javaslatainak átvezetésére, 48 órás határidővel.

– YouTube kommunikáció
Dr. Nagy Vilmos és dr. Csapi Bence előterjesztésében a kamarai YouTube-csatornák megosztásával kapcsolatban tett javaslatot.  A Kamara elnöksége jóváhagyólag tudomásul vette a  YouTube-csatornán megjelenő videók megosztásával kapcsolatos eljárásrendet és felkérte a Kommunikációs munkabizottságot az eljárásrend mindennapi gyakorlatba történő beépítésére.

– Futóversenyen való kamarai részvétel támogatása 2023-ban
Dr. Fang Simon előterjesztése alapján az elnökség az UltraBalaton 2023 futóversenyen induló gyógyszerészek regisztrációját bruttó 174.900 Ft összegben támogatja.

Az elnökségi ülésen (amely délután fél ötig tartott) – a napirendi pontok nagy száma miatt – mindegyik tárgyalására nem került sor, ezért január 26-án folytatódik az ülés, amikor is online döntenek az elhalasztott napirendi pontokról.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

2018-2023 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél