Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. január 18.
Beszámoló az elnökség januári üléséről

A MGYK elnöksége 2019. január 17-én tartotta ez évi első ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után először az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről szóló elnöki beszámoló hangzott el.  A MOK Komplex Pénzügyi Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatójával,  Balogh-Auer Gáborral történő egyeztetésen dr. Nyíri László, dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán vett részt. A cég a MOK-nak nyújt pénzügyi segítséget, illetve a biztosítási ügyeket intézi, és mivel az MGYK kapcsolata megszűnt az MKB-vel, a biztosítási kérdések aktuálissá váltak – számolt be dr. Sohajda a megbeszélésről. Beszámoló az elnökség januári ülésérőlA MOK Komplex részletes ajánlata a következő elnökségi ülésen kerül ismertetésre. A pécsi szakképzés említésével folytatódott a tájékoztató, ahol dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila vett részt. Az új kormány felállása után decemberben találkoztak először hivatalosan az egészségügyi dolgozók kollektív szerződésének módosításáért folyó egyeztetések (ismertebb elnevezéssel sztrájktárgyalások) részvevői – mondta az elnök, aki az MGYK képviseletében vett részt az Államtitkárságon az újraindult tárgyalássorozaton.

Az MGYT elnök asszonya, prof. dr. Szökő Éva és a kamarai elnök a 2019. évi együttműködés fő irányairól szintén decemberben folytatott megbeszélést – a fókuszban az adherencia program lesz. December 18-án megjelent a 44/2004 (IV. 28.) sz. ESZCSM rendelet módosítása – hangzott el a továbbiakban –, amely értelmében az orvosoknak kötelező a papíralapú igazolás kiadása 2019 végéig. Az erről szóló tájékoztató a honlapon és a Gyógyszerészi Hírlapon is olvasható. A kérdés önálló napirendi pontként is szerepelt a továbbiakban. Ezt követően dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki a Galenus Kft. közgyűlésről számolt be: az évzáró rendezvényen a 2019-es tervek is ismertetésre kerültek.

Beszámoló az elnökség januári ülésérőlTavaly december 20-án jelent meg az őszi egészségügyi salátatörvény – ezek gyógyszerészeti vonatkozásait is ismertette az elnök. Ezek közül három – tőkeprogram, gyógyszerhamisítás, homeopátia – a továbbiakban önálló napirendi pontként is szerepelt. „A vényíró és expediáló szoftverek akkreditációjához a szakmai javaslatokat január 4-én elküldtük az illetékeseknek” – folytatódott a tájékoztató. Erre a Kamara elnöke korábban kötelezettséget vállalt, ad hoc bizottságot hoztak létre, ami kiváló munkát végezett. A MESZK elnökével, dr. Balogh Zoltánnal történő egyeztetés került ez után említésre, ahol a téma az asszisztens, szakasszisztens képzés volt, amelyek reformja szükségessé vált. Az elnök hangsúlyozta, hogy kamarai kompetenciaként tekintenek a kérdésre és részt szeretnének venni azokban a döntésekben, hogy hány asszisztenst képezzenek, mi legyen a tananyag stb. Mint mondta, a MESZK elnökével folytatott egyeztetésen egyértelművé vált, a két kamara céljai közösek. Abban maradtak, hogy felállítanak egy közös bizottságot. Reményeik szerint mielőbb az új rendszerben folyhat a képzés.

„Szinte kigyulladt a telefonom, annyian hívtak” – folytatta az elnök azzal kapcsolatban, hogy január 9-én reggel több olyan hívást kapott, amelyek arról szóltak, hogy a NEAK nem fogadja be a gyógyszertárak elszámolását. Mint elmondta, felhívta a NEAK főosztályvezetőjét ezzel kapcsolatban, akik a megkeresésre készítettek egy rövid közleményt, ami eredményeképpen sikerült csökkenteni az indulatokat. Ugyanazon a napon folytatódott a „sztrájktárgyalás” a közigazgatási államtitkár részvételével, ahol a minimálbér és garantált bérminimum emeléssel kapcsolatos patikai tehernövekedés kompenzációjával kapcsolatos kamarai igénybejelentést a tárca képviselői befogadták – ez is önálló napirendi pont volt a továbbiakban.

Beszámoló az elnökség januári ülésérőlEzt követően dr. Szabó Sándor vette át a szót, aki beszámolt prof. dr. Kásler Miklós a Budavári Polgári Szalonban tartott előadásáról, amely nemcsak egészségügyi, hanem kulturális és oktatással kapcsolatos kérdésekkel is foglalkozott. Dr. Hankó ezt követően a rendszergazdákkal tervezett egyeztetést hozta szóba, ami végül is az egyik rendszergazda képviselőjének kérésére elmaradt. A Kamara vezetője – a decemberi elnökségi ülésen született döntésnek megfelelően szeretett volna a dr. Szigeti Tamás GYRSZ elnök lemondása utáni helyzetről informálódni és gyorsítani az eseményeken. Mint mondta, bízik abban, hogy a Gyógyszertári Rendszergazdák Szövetsége meghozza a szükséges döntéseket. Szót ejtett a homeopátiás jogszabályváltozás kapcsán kamarai kezdeményezésre létrejött egyeztetésről is, ami a továbbiakban szintén önálló napirendi pontként szerepelt.

Dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót a továbbiakban, aki a HUMVO szakmai napjáról számolt be, amely az ellátási lánc minden szereplőinek hirdettek meg. A dr. Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár és dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató részvételével tartott összejövetelen megbeszélték a még előttük álló feladatokat. „Hazánk felkészülése normál ütemben halad” – emelte ki az államtitkár asszony. A részvevőknek lehetőségük nyílt kérdezz-felelek formájában választ kapni kérdéseikre.

A kamarai elnök ezt követően az OGYÉI főigazgató helyettesével, dr. Raffay Bálinttal történő egyeztetésről számolt be, ahol a GYKTN-en aláírt együttműködési megállapodás operatív oldalát tekintették át. A témák között volt a jogalkotási folyamatokban való szoros együttműködés elindítása: mindkét szervezet gyűjti a tulajdonosi struktúrával kapcsolatos meg nem oldott problémákat. A Belső Minőségügyi Kézikönyv (BMK) III. kiadása is a témák között volt. Közös ajánlás készül ezzel kapcsolatban, a kézikönyv a gyógyszerészek munkáját is megkönnyíti és az ellenőrzések alapját is képezheti. Az ügyelet kérdése is szóba került, az OGYÉI és a Kamara közös előterjesztés benyújtását tervezi az Államtitkárságra. „Nem emlékszem arra, hogy mikor volt ennyire közel a hatóság és a Kamara álláspontja ebben a kérdésben, mint most” – hangsúlyozta. A 2020-tól várható új szankcionálási törvényre történő felkészülésről is volt egyeztetés, ennek alapján egy szankció-rendszer kialakítása lehetséges.

Dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila a KSH-ban járt a 2017-es adatok pontosítása érdekében – folytatódott a beszámoló, majd a Semmelweis Egyetem ez év első félévi képzési, szakképzési, továbbképzési program Kamarával közös elemeinek ütemezéséről szóló megbeszélést említette az elnök.

Ezt követően néhány konkrét időponthoz nem köthető történésről adott tájékoztatást. Szólt a Gyógyszerészi Hírlap januári számával elindított új „Borító gondolat” sorozatról, illetve felidézte az elmúlt két év címlapjait és mondandóikat. A lapban hamarosan indul a Gazdálkodj okosan! című sorozat, ami alapvető gazdálkodással kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik majd. A felírási igazolással kapcsolatos „médiacirkusz” is említésre került, az ezt elindító cikk több félreértést okozott, aminek az utólagos tisztázása több interjú keretében megtörtént. 

A „Válasszon okosan!” kampányhoz minden elkészült, az ezzel kapcsolatos kampányról is tájékoztatás hangzott el. Az elnök szóba hozta a Biztonságos étrend-kiegészítő programot, illetve az ebbe bekapcsolódott gyógyszertárak számát. Emlékeztetett arra, hogy 2018. december 31-ig a területi elnököknek meg kellett keresniük azokat a gyógyszertárakat, amelyek még nem csatlakoztak. A csatlakozottak listáját Komárom-Esztergom megye vezeti közel 90 százalékkal, jó lenne minden megyében hasonló arányokat elérni. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium klímavédelemmel kapcsolatos pályázatára is felhívta a figyelmet, a pályázatok benyújtási határideje január 31. A jó hírnév igazolásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy 2014 óta folyamatosan csökken a kérelmek száma, ez a tendencia 2018-ban sem változott. A MÉKISZ-szel folyamatos a kapcsolat – folytatta, különösen a speciális egészségügyi célú tápszerek átminősítésével kapcsolatban. Az OGYÉI-vel együtt készül a közös vélemény kialakítása. Beszámoló az elnökség januári ülésérőlEmlítette még, hogy január 24-én az OGYÉI konferenciát tart, amelyre jó lenne minél több gyógyszerésznek elmenni. Végezetül dr. Zalai Károly számolt be  A „Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010-2020” idei indítása előtti megbeszélésről.

A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Az első ilyen napirendi pontot zárt ülés keretei között tárgyalták meg. Ezt követően a minimálbér és a garantált bérminimum változásához kapcsolódó kamarai feladatokat vitatták meg. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az Államtitkárságra január 13-án benyújtott kompenzációs javaslatot. Az „Új jogszabályi előírásokból fakadó teendők: a tőkeprogram megújítása” című előterjesztéssel kapcsolatban arról határoztak, hogy a Hiventures vezetőivel és az Államtitkárság képviselőivel aktualizálni kell a tőkealap használati feltételeit, valamint egy általános és egy negyven év alatti gyógyszerészeket közvetlenül is megcélzó tájékoztató kampányt kell indítani. Az elnökség kijelölte a feladatok elvégzéséért felelős személyeket is.

Beszámoló az elnökség januári ülésérőlAz új jogszabályi előírásokból fakadó másik teendő a homeopátiás készítményekkel kapcsolatos. Az elnök beszámolt, hogy a tavaly december 1-i küldöttközgyűlésen tett ígéretének megfelelően január első felében összehívott szervezetközi grémiummal elkészítették azt a szövegjavaslatot, amelyet a homeopátiás gyógyszerek expediálásához kötött írásos tájékoztatási kötelezettség teljesítéséhez a gyógyszertáraknak ajánlanak. A javaslat az elnökségi ülés időpontjában az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon van véleményezésen. Amennyiben az egészségpolitikai vezetés a megoldást jóváhagyja, a gyógyszertárakat azonnal tájékoztatják. Az elnökség a beszámolót jóváhagyólag tudomásul vette.  A gyógyszerhamisítással kapcsolatos jogszabályi rendelkezések szigorodásával foglalkozó napirendet dr. Bartus György alelnök előterjesztésében tárgyalta meg az elnökség; az elnökség felkérte az előterjesztőt, hogy a tájékoztatást szélesebb körben, a Gyógyszerészi Hírlap hasábjain is jelentesse meg.

A továbbiakban a XI. Vándorgyűlés részleteit vitatták meg. Az elnökség megbízta a Békéshelp Non-profit Kft-t a 2019. március 22-23. között, a Hunguest Hotel Palota Lillafüred szállodában tartandó 2019. évi XI. Vándorgyűlés megrendezésével. Ezt követően a Területi Elnökök Értekezlete 2019-es ügyrendjéről döntöttek, végezetül pedig a “Fiatal Gyógyszerészek Országos Találkozója” rendezvény lebonyolításához igényelt támogatási kérelemről döntöttek: a támogatásként igényelt kettőszázezer forint összeget a Kamara erre a célra elkülöníti.

2018-2022 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél