Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. január 23.
Beszámoló az elnökség januári üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2021. január 21-én videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az online összejövetelbe bekapcsolódott dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész is. Az ülésen valamennyi elnökségi tag részt vett és mindvégig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a napirend elfogadása után a kamarai elnök tájékoztatott a legutóbbi ülés óta eltelt kamarai eseményekről.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

A gyógyszertári dolgozók vakcinációja

   – Az előzetes egyeztetések eredményeként a közforgalmú gyógyszertárakban foglalkoztatottak [beleértve a gyógyszerészeket, (szak)asszisztenseket és egyéb gyógyszertári munkatársakat is], mint egészségügyi dolgozók, az oltás szempontjából priorizáltak közé kerültek besorolásra. Ennek megfelelően december 21-én dr. Csiki Zoltánnal, az EMMI helyettes államtitkárával megállapodott az elnök, hogy a Kamara a gyógyszertári dolgozók COVID-19 védőoltásra történő előregisztrációját elindítja. Ez december 22-én megtörtént.  A Nemzeti Népegészségügyi Központ december 30-án tette közzé az oltási tervet, január 5-én pedig dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos bejelentette, hogy már a gyógyszerészek is regisztrálhatnak. Ezért a Kamara az előregisztrációt lezárta és a több mint 4200 előregisztrált adatait – megyei bontásban – átadta a területi szervezeteknek, kérve, hogy a helyi oltóközponttal koordinálják az oltások ütemezését, továbbá segítsék azok regisztrálását is, akik addig az előregisztráció lehetőségével nem éltek. Az elnök és dr. Nyíri László a Területi Elnökök Értekezlete (TEÉ) elnöke tájékoztattak, hogy a területi elnökök néhány nappal az elnökségi ülést megelőzően beszámoltak saját megyéjük gyakorlatáról. A beszámolók szerint szinte minden megyében zökkenőmentesen folyt az oltakozás, ahol pedig fennakadások voltak, ott a Kamara országos vezetői igyekeztek segítséget nyújtani. (Az elnökségi ülésen később önálló napirendi pontban is foglalkoztak a további teendőkkel – a szerk.

Kormányzati és hatósági egyeztetések

   – A Magyar Falu Program vezetőivel több egyeztetése is volt az elmúlt hónapban az elnöknek a kistelepülések gyógyszerellátásának javításával kapcsolatos kormányzati intézkedések első lépéseiről. Ennek során előkészítésre került egy kormányrendelet-tervezet, amely kistelepülési kisboltok különféle fejlesztéseire és funkcióbővítésére lehetőséget nyújtó pályázati feltételeit írja le. Az elnök szerint a Miniszterelnökséggel megkezdett tárgyalások következő lépése lehet a kistelepülések gyógyszertárainak megerősítése és szolgáltatásaik támogatása. (A kérdéssel kapcsolatos további teendőkkel az elnökség önálló napirendi pontban is foglalkozott – a szerk.)

   – Dr. Csiki Zoltán helyettes államtitkár és dr. Hankó több aktuális kérdésben (pl. vakcináció, a következő hónapok munkaterve) tartott megbeszélést. Az elnök elmondta, hogy amióta helyettes államtitkárként dr. Csiki Zoltánhoz kerültek a gyógyszerészettel kapcsolatos ügyek az államtitkárságon, „újra tudunk tárgyalni”. Beszámoló az elnökség januári üléséről

   – Az OGYÉI és az MGYK – az előző elnökségi ülésen elhangzottakra is tekintettel, a hatóság kezdeményezésére – a FoNo VIII.-cal kapcsolatban egyeztetett, ahol a Kamarát az elnökön kívül dr. Torma Ádám alelnök, dr. Brezanóczy Ferenc, a Szakmai Munkabizottság volt elnöke és dr. Horgos József, a Pest megyei szervezet elnökségi tagja, minőségbiztosítási szakértő is képviselte. A megbeszélésen egyebek mellett elhangzott, hogy a FoNo VIII. előkészítése befejeződött, a megjelentetéshez és hatályba léptetéshez szükséges előterjesztést az EMMI-nek az OGYÉI megküldte. Az MGYK több kezdeményezésének megvalósítására az OGYÉI nyitott. Így pl. az alapanyagok beszállítóinak minőségi bizonylattal történő patikai garantálására (a bevizsgálások kiváltására), a csomagolóanyagokkal kapcsolatos minőségi garanciák megújítására, valamint az új FoNo VIII. print változatának kiadására. A magisztrális díjak rendezését illetően az OGYÉI kompetenciával nem rendelkezik, de indokoltnak tartják a változást. A Kamara felvetette egy manuális készítését a FoNo kiegészítésére, valamint azoknak az ellátási anomáliáknak a rendezési igényét is, amelyek nehezítik a pozitív listán lévő alapanyagok (megfelelő kiszerelésben történő) beszerzését. Dr. Szűcs Attila OGYÉI főigazgató-helyettes a további operatív egyeztetésekre is kijelölte a munkatársait.

Képzés, szakképzés, továbbképzés

   – Elkészült és az EMMI-be beküldésre került az asszisztensek licencképzésével kapcsolatos kamarai javaslat, amely szerint a gyógyszergazdálkodás, a minőségbiztosítás, a keverékinfúzió készítés és a betegre szabott gyógyszerosztás területén javasolja licencképzés indítását.

   – A graduális képzési és kimeneti követelményekkel (KKK) kapcsolatban december 18-án lezárultak a négy kar, az MGYT és az MGYK közötti egyeztetések. A végleges változatot a Rektori Konferencia társelnöke, prof. dr. Vecsernyés Miklós benyújtotta az Innovációs és Technológiai Minisztériumba, kérve a kodifikációt. „Olyan szempontrendszert sikerült kialakítani, amely komoly alapját képezheti a graduális képzés 2030-ig tartó megújulási folyamatának” – emelte ki a kamarai elnök. Ez igazi csapatmunka volt – folytatta, majd köszönetet mondott a munkában részvevőknek. A KKK ismertetésére a januári Gyógyszerészi Hírlapban sor került. (A témához kapcsolódóan a továbbképzés rendszerének megújítása önálló napirendi pontként szerepelt – a szerk.)

   – Az elnök beszámolt, hogy oktatásszervezési problémák miatt, valamint a képzés alatti lemorzsolódás racionális szintre történő mérséklése érdekében egyeztetések voltak a SE GYTK dékánjával prof. dr. Antal Istvánnal. Ezt követően az elnök hivatalos beadványban kérte a Semmelweis Egyetem rektorát, hogy a graduális gyógyszerészképzés valamennyi tárgyának az oktatását lehetőleg a Semmelweis Egyetemen szervezzék meg. Ez által nyílhat lehetőség egyrészt a gyógyszerészi diplomához illeszkedő speciális szemlélet megszerzéséhez, másrészt „nem tartható fenn az az állapot, hogy a képzés egy külső szereplőjéhez kötődően, már az első évfolyamon, egyetlen tárgyból, a diákok kétszámjegyű, akár 20-25 százalékot is elérő vagy meghaladó arányban morzsolódjanak le, miközben mindenki nagy erőfeszítést tesz azért, hogy évente legalább 400 körüli hallgató felvételére kerüljön sor a szakemberhiány mérséklése érdekében” – hangsúlyozta dr. Hankó.

   – Dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolt az Unió által küldött gyógyszerészképzéssel kapcsolatos felmérésről, illetve a projekt állásáról. A Kamarán kívül a négy képzőhely is kapott kérdőíveket. A Kamara javaslatára az öt válasz összehangolása megtörtént, amit prof. dr. Vecsernyés Miklós koordinált.

  – A továbbképzések összehangolása érdekében prof. dr. Szökő Éva és prof. dr. Bácskay Ildikó a kamarai elnökkel kezdeményezett megbeszélést, amelyen a törekvéseket sikerült összehangolni.

 

Kamarai egyeztetések

   Dr. Polgár Ádám gyógyszerész – aki a tulajdonában lévő, a gyógyszerészek és gyógyszertári asszisztensek helyettesítését koordináló honlap működtetője – felajánlotta a Kamarának az oldalt. A Kamara örömmel fogadta a kezdeményezést és dr. Torma Ádám kapta a feladatot, hogy az ügyben egyeztessen az oldal tulajdonosával. Az alelnök az egyeztetés első lépéseiről számolt be; a soron következő elnökségi ülésre a téma napirendezésre kerül.

   – Miskolcon dr. Nyíri László és a kamarai elnök konkrét gyógyszertár ügyében megbeszélést folytatott dr. Csöbör Katalin országgyűlési képviselővel és dr. Kupper András volt képviselővel. A megbeszélésen a Symphonia Alapítvány támogatásának kérdéseiről is egyeztettek.

    A MOSZ új elnöke, Lukácsné dr. Fodor Enikő és alelnöke, dr. Csontos Ildikó, valamint a kamarai elnök a két szervezet együttműködési lehetőségeiről tartott megbeszélést. Az elnök örül az együttműködés erősödésének és konkrét ügyekben a közös fellépés lehetőségének.

  – Dr. Hankó, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Torma Ádám és dr. Lévai Sándor, a Védettség egyesület tavaly megválasztott elnöke az együttműködés lehetőségéről tárgyalt. Dr. Lévai a ritka betegségek kezelésére alkalmas készítményekben, az immunológiai gyógyszerekben és a biológiai terápiák menedzselésében javasolja az együttműködést. Mivel ezek döntően a kórházi gyógyszerészekre háruló feladatok, a kamarai elnök dr. Süle András, a KKTSZ elnökének bevonását kérte az egyeztetésekbe. A Védettség egyesület az otthonápolással kapcsolatos javaslatot is készített az EMMI-nek, aminek a megvalósításában a Kamara érdemi együttműködési lehetőséget lát. A téma részletesebb előkészítése elsődlegesen a Szakmai Munkabizottság kompetenciájába tartozik.

  –  A Kamara zárt Facebook-csoportjának szervezésével kapcsolatban több egyeztetés is volt, hogy a csatlakozás lehetősége a kamarai tag gyógyszerészeknek januárban elindulhasson.

  –  A Kamara vezetői január 5-én évnyitó megbeszélést tartottak. A témák között szerepelt az egészségpénztárakkal történő megbeszélések folytatása (dr. Torma Ádám kapta feladatként), a Pharmacia Alapítvány helyzetének áttekintése (dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila feladata), a Hiventures Zrt.-vel folytatott megbeszélések folytatása (dr. Sohajda Attila) és egy kolléga olyan viselkedése is, amely nem méltó a gyógyszerészi diplomához.

  – Dr. Szilvay András, az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke a bizottság eddigi tevékenységéről tájékoztatott. A kamarai elnökkel folytatott előzetes egyeztetést követően az elnökségi ülésen elmondta, hogy három fő célt jelöltek ki maguknak: a fiatalok elérését (ehhez szükséges a helyzetük kérdőíves felmérése), a végzős hallgatókkal való kapcsolatfelvételt, valamint a Kamara facebook-kommunikációjában való tevőleges részvételt. Az elnökkel folytatott egyeztetésen döntés született egy új „táltosképző” szervezésének előkészítéséről is.

Egyéb kamarai tevékenységek

   – Dr. Sohajda Attila, dr. Hankó Zoltán, dr. Torma Ádám és dr. Bódis Attila a pécsi, illetve a budapesti szakképzésben tartottak előadást.

   – Kocsis András szobrászművész a tavaly elhunyt dr. Szabó Sándorról készít a Kamara és a Galenus Kft. közös megrendelésére szoborportrét, amit a Kamara székházában terveznek elhelyezni. A készülő portrét Szabó Tamás (tiszteletbeli elnök úr fia), Fári István és dr. Hankó Zoltán véleményezték. A tervek szerint a szobor másfél-két hónapon belül elkészül.

   – Budapesten a IV. éves gyógyszerészhallgatók gazdálkodási és menedzsment ismeretekkel foglalkozó tantárgyának gyakorlati oktatásáról egyeztetett prof. dr. Zelkó Romána, dr. Mészáros Ágnes, dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán, majd a tárgy gyakorlatainak vezetésére kamarai delegáltként dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Torma Ádám, dr. Lőrik Marcell és dr. Kerék Dániel felkérése véglegesítésre került.

   – A Meditop Gyógyszeripari Kft. és az MGYK képviselőinek megbeszélésén egyeztettek a Symphonia Alapítvány támogatásának részleteiről, valamint az Ökumenikus Szeretetszolgálat és a Meditop együttműködéséről. Mindkét akcióban cél a hátrányos helyzetű személyek megfelelő vitaminbeviteléhez szükséges anyagi támogatás biztosítása.

Egyebek

   – Az elnök figyelmeztetett arra, hogy több olyan cég kínál adatvédelmi szolgáltatásokat, amelyek nagyságrenddel drágábbak, mint a Kamara által szervezett adatvédelmi megoldás. Az elnök az elnökség jóváhagyásával tájékoztatni fogja a konkrétumokról a területi elnököket, kérve őket, hogy tagjaikhoz az ezzel kapcsolatos információt juttassák el. (A tájékoztatás levél formájában időközben megtörtént – a szerk.)

   – A Cardiol nevű „gyógyszernek nevezett termék” jogszabálysértő és botrányos reklámozásáról tájékoztatott az elnök, amely hónapok óta folyik, ráadásul ma már nem (csak) külföldi szerverről működtetett internetes felületeken, hanem hazai szerkesztésű internetes lapokban megjelenő fizetett hirdetésekben. Ez „már más dimenzió”. Az elnök jelezte, hogy már tett bejelentést emiatt, de további erőfeszítésekre van szükség a méltatlan gyakorlat felszámolására. (Az elnökségi ülés óta az elnök ezzel kapcsolatban „Meddig még?” címmel tett közzé tájékoztatót a Kamara honlapján – a szerk.)

  –  Az elnök tájékoztatott egy budapesti gyógyszertár vélhetően súlyosan jogszabálysértő tevékenységéről is, amely kapcsán vényköteles gyógyszerek csomagküldése mellett valószínűsíthetően személyes és egészségügyi adatokkal való jogszabálysértő gyakorlat is megvalósul. Az elnök jelezte, hogy ennek kapcsán szakmai és erkölcsi kötelessége a hatóságnál bejelentést tenni.

   – Az elnök tájékoztatott, hogy a Virostop kapszula kapcsán a területi elnökökön keresztül a MÉKISZ vezetőivel együtt kérte a gyógyszertárakat, hogy az étrend-kiegészítők szabályozásával kapcsolatos jogszabályokat figyelmen kívül hagyó forgalomba hozói gyakorlat miatt a terméket ne forgalmazzák. A gyógyszertárakat ellátó nagykereskedő a termék forgalmazását felfüggesztette. Az elnök elmondta, tudomása van arról, hogy az ügyben egy szervezet a NÉBIH-nél és a GVH-nál feljelentést tett. Ezzel együtt a termék reklámozása a nem megfelelő ajánlásokkal együtt a bioboltok felé tovább folyik.

   – Az elnök arról is tájékoztatott, hogy egyik vidéki városunkból kapott jelzés szerint a városban három újabb gyógyszertár került gyógyszertárlánc érdekeltségi körébe.

   – Mindezekkel összefüggésben az elnök bejelentette, hogy minden tudomására jutó jogszabálysértő gyakorlatot igyekszik megfelelően kezelni, mert a megfelelő intézkedés hiánya egyben a jogszabálysértő gyakorlat legitimálását jelenti. Ez nemcsak a hatóságokra, hanem a Kamarára is érvényes, miközben a Kamara deklaráltan elkötelezett a normakövető magatartás mellett. Emiatt a Kamara zárt Facebook-csoportjában indított egy posztot, ahol mindenki jelezheti az általa észlelt jogszabálysértő gyakorlatot, kérve a feltárását és az intézkedést.

    – A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról. Ezt követően az egyes munkabizottságok és projektek vezetői számoltak be tevékenységükről, illetve dr. Hankó ismertette azokat.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Beszámoló a gyógyszerészek és gyógyszertári dolgozók vakcinációjáról

Dr. Nyíri László tájékoztatott a Területi Elnökök Értekezletén a vakcinációval kapcsolatban elhangzott megyei beszámolókról, kiegészítve az azóta történtekkel. Az elnökség köszönetét fejezte ki az EMMI illetékeseinek, hogy az egészségügyi dolgozók között tették lehetővé a gyógyszertári dolgozók oltakozását, és köszönetet mondott a területi elnököknek, hogy elkötelezetten intézik a kamarai tagok vakcinációját. Az elnökség határozatban kérte a területi elnököket: segítsenek abban, hogy minden gyógyszertári dolgozó oltassa be magát, és minél szélesebb körben tájékoztassák a lakosságot az oltakozás fontosságáról. Úgyszintén kérte a területi elnököket annak menedzselésére, hogy a területi szervezeteknél bármilyen funkcióra választottak és a kamarai foglalkoztatottak minél hamarabb teljes körűen oltassák be magukat, hogy a Kamara működése minél hamarabb helyreállhasson.

– Beszámoló a vidéki gyógyszerellátásról

Dr. Hankó Zoltán beszámolt egy kormányrendelet tervezetről, ami pályázati lehetőséget kínál a 2000 főnél kisebb településeken működő boltok funkcióbővítésére, köztük gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek forgalmazásának lehetőségére is. Az egyeztetések részleteit a két elnökségi ülés közötti időszakban történtekről szóló beszámoló keretei között már ismertette. A tervezet szerint az olyan, 2000 főnél kisebb lakosságszámú településeken, ahol nincs semmilyen működő gyógyszertár, a pályázó pályázhat gyógyszertáron kívüli gyógyszerek forgalmazására is, azzal a feltétellel, hogy a gyógyszereket a legközelebbi gyógyszertártól szerzi be és vállalja a gyógyszer-gazdaságossági törvény gyógyszertáron kívüli gyógyszerek forgalmazására vonatkozó előírásainak teljesítését (így pl. engedély, zárt szekrény, személyi felelős, tájékoztatási kötelezettség). Az elnök beszámolója szerint ezzel lekerült a napirendről a kistelepüléseken a gyógyszer-automaták telepítése és a nagykereskedői speditőr cégek közvetlen lakossági gyógyszerellátása is. Az elnökség tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, és felkérte dr. Nyíri Lászlót és dr. Hankó Zoltánt, hogy a területi elnökökkel együttműködve megfelelő módszertani ajánlást dolgozzanak ki a pályázók és a gyógyszertárak együttműködésére.

– Tájékoztató az Egészségpénztárak Szövetségével folytatandó egyeztetésről

Dr. Torma Ádám ismertette az Egészségpénztárak Szövetségével folytatandó, a kártyaelfogadó-díjjal és az együttműködéssel kapcsolatos előterjesztését. Az elnökség ennek megtárgyalása után felkérte dr. Torma Ádám alelnököt, hogy a szükséges egyeztetéseket kezdje meg.

– Miniszimpózium a marketingről

Dr. Kerék Dániel ismertette a miniszimpóziummal kapcsolatos javaslatait. Az elnökség ennek időpontjául február 13.-át jelölte ki, szakmai előkészítésére pedig felkérte az előterjesztőt. A további részletekről a későbbiekben döntenek.

– A tagdíjrendszer áttekintése

Dr. Hankó Zoltán, dr. Bartus György és dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatójának megvitatása után az elnökség arra a megállapításra jutott, hogy a 2022-es tagdíjak kialakítását megelőzően számba kell venni a kamarai stratégiai célok forrásigényét és a tagok elvárásait. A tagok elvárásaihoz kapcsolódó munkára a területi elnököket az országos elnök korábban már felkérte, míg a stratégiai célokkal kapcsolatos előkészítő munkával az elnökség megbízta dr. Bartus Györgyöt, dr. Horváth-Sziklai Attilát (a tagdíjrendszer struktúrájának áttekintésére), illetve dr. Zalai Károlyt, dr. Sándor Csabát, dr. Somogyi Orsolyát és dr. Sohajda Attilát arra, hogy a Kamara munkájához szükséges erőforrásokat becsüljék meg. Az erről szóló beszámolót a márciusi elnökségi ülésre kell előkészíteni.

– Beszámoló a Hiventures Zrt.-vel folytatott egyeztetésekről

Dr.Sohajda Attila tájékoztatott az egyeztetések állásáról. Mint mondta, néhány napon belül ezek lezárásra kerülhetnek és a tőkeprogramot meg lehet hirdetni.

– A Kamara 2021. év I. félévi rendezvényei

Dr. Sándor Csaba előterjesztése alapján 2021. I. félévben az alábbi rendezvényekre kerül sor:

  • MGYK XIII. Vándorgyűlés (online): 2021. április 10.
  • XVIII. Országos Patikanap: 2021. június 2.
  • Kamarai nap: 2021. június 12.
  • Kamarai továbbképzés
    • Középpontban a gyógyszertári adherencia (online): 2021. február 14-19., 2021. április 11-15., 2021. június 20-25.
    • Adatvédelem a gyógyszertárban (online): 2021. március 7-11., 2021. május 9-13.

 A továbbképzési rendszer továbbfejlesztéséről

Az elnökség dr. Hankó Zoltán, dr. Fittler András és dr. Somogyi Orsolya előterjesztését – az elnök két elnökségi ülés közötti időről szóló beszámolójának folytatásaként – meghallgatta, és felkérte őket, hogy a következő elnökségi ülésre a továbbképzési rendszer megújításával kapcsolatos javaslataikat terjesszék elő. Cél, hogy a továbbképzések reformjára vonatkozó kamarai javaslatcsomag az első negyedév végére elkészüljön, a második negyedévben az egyetemekkel és az MGYT-vel a harmonizáció megtörténjék, a szükséges jogszabály-módosításokat nyáron elő lehessen terjeszteni és legkésőbb jövő év elején az új rendszer elindulhasson.

– A Kamara kommunikációjának újra pozícionálása

Dr. Hankó Zoltán beszámolt a Kamara kommunikációjának kérdéseiről, ami az utóbbi időben stratégiai fontosságúvá vált. Elmondta, hogy a kommunikációs lehetőségeik az utóbbi időben kiszélesedtek, így az eddigi kommunikációs bizottsági struktúra megújításra szorul. Az elnökség tagjaival az elkövetkező hetekben erről konzultáció kezdődik.

 A Pharmacia Alapítvány helyzete

Dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolójában jelezte, hogy a tiszteletbeli elnök halála miatt az alapítvány kuratóriuma elnök nélkül maradt, így mindenképpen foglalkozni kell az alapítvány helyzetével. Az elnökségi ülést megelőzően egyeztettek a kuratórium tagjaival és megállapodtak, hogy az elmúlt években bekövetkezett változásokhoz kell igazítani az alapítvány alapító okiratát, újra kell gondolni a tevékenységi körét és kuratóriumának jelenlegi összetételét bővíteni kell. Az elnökség egyetértett az elhangzott célokkal és felkérte dr. Bartus Györgyöt az alapítvány alapító okiratának áttekintésére és a korrekcióra vonatkozó javaslat elkészítésére. Kérte továbbá a három alelnököt az alapítvány tevékenységének átgondolására, valamint az elnökség tagjaival történő ezzel kapcsolatos egyeztetések megkezdésére felkérte az elnököt.

 Támogatási kérelem

Az MGYT végzős hallgatókról készítendő évkönyvének kiadásához az elnökség – az MGYT kérésére – az elnökségi tartalékalap terhére támogatásról döntött.

mgyk.gyh

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél