Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. január 22.
Beszámoló az elnökség januári üléséről

A MGYK elnöksége 2022. január 20-án tartotta ez évi első ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, Beszámoló az elnökség januári ülésérőlaki valamennyi elnökségi tagnak és munkatársnak sikerekben gazdag, eredményes új esztendőt kívánt. Ezt követően a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után első napirendi pontként az előző elnökségi ülés óta történt eseményekről szóló beszámoló következett.

Az elnök – szokás szerint – először a Felügyelő Bizottság képviseletében jelen lévő dr. Gutay Tibor elnöknek adta meg a szót, aki az előző elnökségi ülések határozatainak felügyelő bizottsági normakontrolljáról adott tájékoztatást. Tájékoztatása szerint valamennyi elnökségi határozatot jogi, eljárásjogi és integritási, továbbá a kamarai célokhoz való viszonyuk szempontjából is rendben lévőnek tartja a Felügyelő Bizottság, ugyanakkor az egyik, több szavazásból álló összetett határozat rész-adatainak egymástól eltérő össz-szavazati száma kapcsán tájékoztatást kértek. Az elnökségi ülésen a tisztázás megtörtént, mely szerint a szavazatszámok valósak, ezzel együtt az elnök jelezte: fontosnak tartja, hogy a Felügyelő Bizottság tagjait írásban is tájékoztassa (ez időközben megtörtén a szerk.).

Ezt követően dr. Hankó az előző elnökségi ülés óta történt kamarai eseményekről tájékoztatott.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

 

Kormányzati és hatósági egyeztetése

– A FoNo VIII. bevezetésével, illetve a magisztrális díjjal kapcsolatos egyeztetések
December 17-én az MGYK elküldte az EMMI-be a „Formulae Normales VIII. alkalmazását elősegítő rendeletek módosításáról” c., rendelettervezettel kapcsolatos kamarai véleményt. A Kamara egyetértett, hogy a FoNo VII. kivezetéséhez és a FoNo VIII. hatályba lépéséhez kapcsolódóan legyen lehetőség gyógyszeranyagok soron kívüli árbejelentésére, továbbá az újonnan befogadott gyógyszeranyagok és fogyasztói áruk közzétételére a FoNo VIII. 2022. január 31-et követő kizárólagos használatának időpontjáig. Beszámoló az elnökség januári ülésérőlEgyetértett azzal, hogy a magisztrális gyógyszerek kiszereléséhez szükséges árunak minősülő felszámítandó csomagolóanyagok listája aktualizálásra kerüljön és a szemcseppek készítéséhez felhasznált szűrő és fecskendő elszámolhatósága biztosított legyen. Továbbra is támogatja az MGYK, hogy a gyógyszeranyagok vizsgálati kötelezettsége kerüljön eltörlésre és az ezzel kapcsolatos eljárásrendre az OGYÉI módszertani ajánlást adjon ki, valamint, hogy a gyógyszertári nyilvántartások elektronikus vezetési lehetősége bevezetésre kerüljön. Indokolt a magisztrális gyógyszer készítéséhez szükséges felszerelési és eszközlista aktualizálása és a Kamara köszönettel vette annak a korábbi kérésének az elfogadását is, hogy a betegtájékoztatók betegnek történt átadási kötelezettsége a FoNo VIII. összetételekre korlátozódjon. Ugyanakkor továbbra is problémásnak tartja pl. a FoNo VIII. print kiadásának elhúzódását, a galenikumok kérdéskörét és a pozitív listán lévő alapanyagok beszerezhetőségi problémáit. A tervezet nem tartalmazta a magisztrális díjak korábbi egyeztetéseken már konszenzussal kialakított módosítására vonatkozó javaslatot, amihez a Kamara viszont ragaszkodik.

Az elnök a magisztrális díj rendezésével kapcsolatban korábban már megkereste dr. Varga Mihály pénzügyminisztert és tárgyalt – dr. Sohajda Attilával együtt – dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszterrel. Az EMMI-nek leadott kamarai véleménnyel párhuzamosan hivatalosan is megkereste dr. Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető minisztert és a Miniszterelnöki kabinetiroda illetékes vezetőit is, majd prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztertől személyesen kért támogatást. Az elnökségi ülést megelőző napon is egyeztetett róla a területért felelős dr. Tóth László helyettes államtitkárral. Az elnökségi ülés időpontjáig a rendelet nem jelent meg és nem zárultak le a magisztrális díjak rendezésével kapcsolatos egyeztetések sem.

– Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos egyeztetések
Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban az elnök emlékeztetett, hogy dr. Tóth László helyettes államtitkár felhatalmazása alapján, az orvostechnikai eszközök forgalmazásában érintett négy érdekvédelmi szervezet vezetőivel december 6-án konszenzusos javaslatot tett le az államtitkárságra és azt megküldte az OGYÉI-be is. Ezt a javaslatot először a Kamara zárt Facebook-csoportjában ismertette, majd a januári Gyógyszerészi Hírlapban tették közzé. A Kamara elnöke személyes egyeztetést kért dr. Tóth László helyettes államtitkártól, amelyen dr. Torma Ádám alelnökkel együtt vett részt. Az egyeztetésen azt az ígéretet kapta, hogy amiben az MGYK megállapodik az OGYÉI-vel, azt az EMMI átvezeti a jogszabályban. Tekintettel az ügy szakmai és politikai súlyára, a Kamara és az OGYÉI közötti egyeztetés megszervezését és koordinálását a Miniszterelnöki kabinetiroda kiemelt társadalmi ügyek kabinetfőnöke vállalta. Az elnök elmondta, hogy az ügyben dr. Szabó László egészségiparért felelős miniszteri biztossal is tárgyalt, továbbá – a magisztrális díjakhoz hasonlóan – prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrások minisztertől is személyesen kért támogatást. (Az orvostechnikai eszközök regisztrációs kötelezettségével kapcsolatos kérdéseket az elnökség önálló napirendi pontban is megtárgyalta és minden elemében megerősítette a korábban kialakított és már közzétett kamarai álláspontot.)

– Európa jövője konferencia szervezése
A Miniszterelnökséggel való együttműködés keretei között újólag lehetőség nyílt az „Európa jövője” uniós konferenciasorozatban való részvételre. Beszámoló az elnökség januári ülésérőlAz ezzel kapcsolatos egyeztetések zöme decemberben megtörtént. Az elnök szerint fontos, hogy a „liberalizált lakossági gyógyszerellátás szükséglet alapú unikális átszervezésével kapcsolatos hazai tapasztalatokról is olyan összegző konferenciát rendezzünk, amelynek a megállapításai az európai egészségügyi és ezen belül gyógyszerészeti ellátás jövőjét illetően mintával és tapasztalatokkal szolgálhatnak az Unió és más országok döntéshozói számára is.” A tervek szerint február 25-én kerül sor az „A gyógyszertárak és a gyógyszerészek szerepe és kompetenciái a szükséglet alapú gyógyszerellátás rendszerében” című egynapos konferenciára. A járványhelyzettől függ, hogy hibrid módon meg lehet-e szervezni a konferenciát. Az elnök elmondta, szeretné, ha legalább az elnökség tagjai és a területi kamarai vezetők személyesen vehetnének részt, ugyanakkor ingyenes regisztrációt biztosítanak minden jelentkezőnek, aki online akarja követni a konferenciát. A szerződések megszülettek és az anyagi támogatás is megérkezett a Kamara számlájára.

– Egyéb kormányzati és hatósági történések, egyeztetések

  • December 27-én megjelent a szakképzési rendelet, ami több kritikus kérdést is nyitva hagyott. E hiányosságok miatt dr. Hankó prof. dr. Vecsernyés Miklós dékánnal személyes egyeztetést kért dr. Páva Hanna OKFŐ Humán erőforrás fejlesztési igazgatótól és az EMMI gyógyszerügyekért is felelős helyettes államtitkárától. „A teendőkről az egyeztetéseket követően a négy kar dékánjával indokoltnak tartom a további együttműködést” – hangzott el.
  • Az elnök megemlítette, hogy december 29-én megjelent a kisforgalmú gyógyszertáraknak segítséget nyújtó miniszteri rendelet, az ITM pedig január 3-án jelentette meg az új KKK-t. Mindkét téma később önálló napirendként szerepelt.
  • Az ITM-ben a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető az asszisztensképzéssel kapcsolatban folytatott megbeszélést Varga Zoltán főosztályvezetővel, melynek célja, hogy a Kamara a jelenleginél erőteljesebben tudjon részt venni a képzés szervezésében és lebonyolításában. A minisztérium az ehhez szükséges segítséget megadja. „Jó lenne, ha a négy karral ebben a kérdésben is együtt tudnánk működni” – emelte ki az elnök.
  • Nyitrai Zsolt és munkatársai dr. Hankó Zoltánnal a szokásos eredményfüzet elkészítéséről egyeztettek.

 

Kamarai aktivitások

– Tavaly karácsony előtt dr. Torma Ádám elkészítette azt a tájékoztató levelet (azóta közzétételre került), ami arra hívta fel a figyelmet, hogy célszerű kiszámolni, hogy az adózás szempontjából megéri-e KIVA-snak lenni.

– A tőkeprogramhoz köthető kérdőívekkel kapcsolatban az elnök kezdeményezésére belső egyeztetés volt január első napjaiban a Kamarában, amelyen részt vett dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Sohajda Attila, dr. Nyíri László és dr. Torma Ádám is.Beszámoló az elnökség januári üléséről Ezt követően a kérdőív megrendelőivel és készítőivel volt egyeztetés, amelyen kamarai részről dr. Hankó és dr. Sohajda Attila vett részt. A kérdőívek feldolgozásának jelenlegi állása szerint a kezdeményezés pozitív fogadtatásra talált és a gyógyszerészek perspektivikus lehetőségnek tekintik. Az elnök szerint kérdés, hogy csupán anyagi segítségként tekintünk a projektre, vagy a piac moderálását is szeretnénk vele elérni. A kérdőívek feldolgozása és elemzése még tart.

– A gyógyszerészhallgatók körében magas lemorzsolódási arány mindenképpen csökkentendő. Ez a szakma érdeke, de az egyetemeké is. Az elnök ezzel kapcsolatban beszámolt, hogy konkrét tárgyak vonatkozásában voltak eredményes egyeztetései. További konzultációkat tart szükségesnek, hogy az ezzel kapcsolatos strukturális és motivációs problémákat hosszú távra meg lehessen oldani, annak érdekében, hogy a lemorzsolódás csökkentése ne a képzés minőségének rovására menjen.

– A Kommunikációs Bizottság január 10-én tartotta soron következő ülését.

– Az orvostechnikai eszközök regisztrációjához kapcsolódó rendszergazdai aktivitások lehetséges módozatainak megbeszélését célozta az az összejövetel, amelyen Beszámoló az elnökség januári ülésérőlSzepesházi Zsolt, a Novodata vezérigazgatója és dr. Schwarzkopf Tamás gyógyszerész vezető, az MGYK részéről pedig dr. Hankó, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Torma Ádám vett részt. A megbeszélésen megállapodtak a gyógyszertáraknak nyújtható informatikai segítség tartalmi elemeiről. A Kamara továbbá azt kérte, hogy erről a Novodata-LxLine a többi rendszergazdával is egyeztessen, hogy valamennyi gyógyszertár a szükséges segítséget megkaphassa.

– A Kamara által végzett gazdasági és forgalmi elemzésekhez szükséges, az eddigieknél részletesebb bontású adatokhoz való hozzájutásról dr. Nagy Vilmos, dr. Sándor Csaba és a kamarai elnök egyeztetett, hogy az IQVIA képviselőivel kiérlelt álláspontot lehessen képviselni.

– A Polgári Orvoskör összejövetelére – ahol prof. dr. Kásler Miklós emberi erőforrás miniszter adott elő – a kamarai elnök is meghívást kapott. A rendezvényen a miniszter részletesen beszámolt a nemsokára záruló kormányzati ciklus egészségügyben elért eredményeiről, valamint a covid járvány egészségpolitikai tapasztalatairól és a vakcináció eredményeiről. Az előadás követően kötetlen konzultáció volt.

– Dr. Gyimesi Nóra számolt be az Ifjúsági Állandó Bizottság január 15-i összejöveteléről, ahol a Kamarai ifjúsági program (régi nevén táltosképző) keretében ő és dr. Somogyi Orsolya volt az előadó. Dr. Szilvay András hozzászólásában kiemelte, hogy „az online rendezés ellenére nagy interaktivitás volt tapasztalható”. Dr. Hankó kérte, hogy a programokat úgy szervezzék a jövőben, hogy minden területi szervezet képviselete biztosított legyen ezen a fontos ifjúsági fórumon.

– A MÉKISZ január 19-re konzultációt szervezett, ahol az étrend-kiegészítők elnevezésével és címkeszövegével kapcsolatos közös álláspont kialakítása volt a cél, amit az uniós szabályozás változása indokolt.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról. Ezt követték a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– A szakgyógyszerész képzési rendszer változásairól
Az elnök beszámolt a Magyar Közlöny 2021. évi 242. számában 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet számon megjelent az „egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról” című rendeletről, amely t.k. módosítja a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendeletet „az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről”.

Az elnök elmondta, hogy a rendeletet régóta vártuk, részben a gyógyszertárvezetéshez előírt szakképesítés 2025. január 1-i hatályba lépéséhez kapcsolódóan, részben a szakképzés rendszerének több ponton indokolt módosítására tekintettel.  A módosításról az MGYK honlapján, zárt Facebook-csoportjában és a Gyógyszerészi Hírlap 2022. januári számában részletes tájékoztatás jelent meg. A jelentős előre lépés ellenére további feladataink vannak. Ilyen például, hogy a rendelet az egy személyes gyógyszertárból történő szakvizsga megszerzés lehetőségét nem támogatja. Akkor is probléma van, ha a gyakorlati képzőhelyen megfelelő szakvizsgával rendelkező, a szakképzésért felelős szakgyógyszerész dolgozik, de nem rendelkezik az adott szakképesítésnek megfelelő, a szakképzettség megszerzése óta legalább 5 éves szakirányú gyakorlattal. Ha a képzőhely akkreditált, de a szakképzésért felelős vezető nem megfelelő szakképesítéssel rendelkezik, a gyógyszertár gyakorlati képzőhelyként nem fogadható el, továbbá a 2015 után szerzett szakképesítések közül a rendelet csak a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakképesítést fogadja el a közforgalmú gyógyszertár vezetéséhez előírtként.

Ahogy az az előzőekben említésre került, a fentiek miatt dr. Hankó prof. dr. Vecsernyés Miklós dékánnal személyes egyeztetést kért dr. Páva Hannától és az EMMI gyógyszerügyekért is felelős helyettes államtitkárától. Beszámoló az elnökség januári ülésérőlA kamarai elnök indokoltnak tartja a témában a további együttműködést a négy karral. Az elnökség meghallgatta az előterjesztést a szakképzés módosításával kialakult helyzetről, ésfelkérte az elnököt, hogy a szükséges jogszabálymódosításokra vonatkozó javaslatokat a négy GYTK vezetőivel konszenzusban készítse elő és a döntéshozóknak mielőbb nyújtsa be.

– Kisgyógyszertárak támogatásának változása
Az elnök beszámolt a Magyar Közlöny 2021. évi 238. számában, december 22-én megjelent és 2022. január 1-jén hatályba lépett, az „egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról” szóló 757/2021. (XII. 22.) számú Korm. rendeletről. A gyógyszerészek tájékoztatása a zárt Facebook-csoportban, a honlapon és a Gyógyszerészi Hírlapban is megtörtént. Az elnökség megvitatva a kisgyógyszertárak támogatásának változásával kialakult helyzetet, felkérte az elnököt, hogy a Kamara által a kisforgalmú gyógyszertárak, különösen a fiókgyógyszertárak támogatásának növelését célzó, korábban már benyújtott módosító javaslatokat megújítva a döntéshozókhoz nyújtsa be.

– Új Képzési és kimeneti követelmények (KKK) a gyógyszerészképzésben
Az elnök tájékoztatott az ITM gondozásában 2022. január 3-án megjelent az „A felsőoktatási szakképzések, az alap- és mesterképzések, valamint hitéleti képzések képzési és kimeneti követelményei” c. közleményről, amelyben 206-os sorszámmal szerepel a gyógyszerészképzés új KKK-ja. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, és felkérte az elnököt, hogy a szakképzés és graduális képzés után mielőbb kezdeményezze a továbbképzéssel kapcsolatos módosításokról szóló egyeztetéseket is a négy képzőhely dékánjával és az MGYT-vel.

– Orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos aktualitások, feladatok
Dr. Hankó beszámolt az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatos egyeztetésekről, és – ahogy az az előzőekben ismertetésre került – az elnökség megerősítette a Kamara korábban kialakított álláspontját és felkérte az elnököt, hogy a további tárgyalásokon is azt az álláspontot képviselje.

 „Európa jövője” konferencia szervezése

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a február 25-re tervezett konferenciával kapcsolatos teendőket és felkérte az előkészítésben való részvételre dr. Sándor Csabát, dr. Nyiri Lászlót, dr. Nagy Vilmost és dr. Horváth-Sziklai Attilát.

– Az Ifjúsági Állandó Bizottság beszámolója a 2021. évi tevékenységéről
Beszámoló az elnökség januári ülésérőlDr. Szilvay András, az IFÁB elnöke beszámolt a 2021. évi tevékenységükről. Bemutatta a munkájukban aktívan részvevő gyógyszerészeket, részletezte az eddig elvégzett feladataikat és szólt a 2022-es terveikről is. Az elnökség meghallgatta a beszámolót, majd megköszönte a bizottság elnökének és tagjainak aktivitását, és biztosította őket további támogatásukról. A napirend keretei között az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a bizottság 2022. évi programtervét is.

– Rozsnyay Mátyás Emlékversennyel kapcsolatos kamarai feladatok
Dr. Torma Ádám a dr. Somogyi Orsolyával és dr. Sohajda Attilával készített közös előterjesztésében ismertette azokat az elképzeléseket, amelyeknek köszönhetően aktívabbá lehet tenni a közforgalmú gyógyszertárakban dolgozó gyógyszerészek részvételét az Emlékversenyen. A kérdés megvitatása után az elnökség felkérte az előterjesztőket arra, hogy az előterjesztésben megjelölt témákat a versenyre jelentkezhető gyógyszerészek körében hirdessék meg, vállalva egyben az azok kidolgozásában nyújtott kamarai segítségnyújtást is.

– A Kulturális Munkabizottság ügye
Az elnökség a bizottság újbóli létrehozásáról döntött.

– Tájékoztató a jóhírnév igazolásokkal kapcsolatos kamarai eljárásokról
Az elnökség tudomásul vette dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolóját, amely szerint nem számottevő az utóbbi években a külföldi munkavállaláshoz szükséges „jóhírnév-igazolást” kérő magyar anyanyelvű gyógyszerészek száma (a statisztikai adatokat a soron következő Gyógyszerészi Hírlapban tervezzük közzétenni – a szerk.).

– Így főznek a gyógyszerészek – könyv
A Covid járványt megelőzően elkezdődött az előkészítése az „Így főznek…” sorozat részeként egy lehetséges „Így főznek a gyógyszerészek” című kiadvány megjelentetésének. A kiadó képviselői – a korábbi kapcsolatfelvételre hivatkozással – ismét megkeresték a Kamarát és együttműködési ajánlatot tettek. Az elnökség felkérte dr. Csapi Bencét, dr. Gyarmati-Vörös Kingát és dr. Kerék Dánielt, hogy a megjelentetéssel kapcsolatos lehetőségeket és teendőket mérjék fel, majd a következő elnökségi ülésen referáljanak ennek eredményéről.

– Az MGYK YouTube csatornájának indítása
A távollévő dr. Nagy Vilmos előterjesztését dr. Hankó Zoltán ismertette. Az elnökség úgy döntött, hogy februárban elindítja az MGYK YouTube-csatornáját, melynek heti rendszerességű tartalommal történő megtöltését célozta meg. Az elnökség döntött a személyi felelősökről is.

mgyk.gyh

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél