Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. január 22.
Beszámoló az elnökség januári üléséről – I.

Az MGYK elnöksége a január 19-20-ra tervezett kétnapos összejövetelének első napján tartotta kihelyezett ülését a ráckevei Duna Relax Hotelben, amelyet dr. Hankó Zoltán vezetett. Az elnökség tagjai végig határozatképes létszámban voltak jelen. Az ülésen több területi szervezet elnöke, illetve képviselője, valamint állandó meghívottként dr. El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész, dr. Szűcs Attila, a szakmai kollégium lakossági gyógyszerellátási szakmai tagozatának elnöke és dr. Csontos Ildikó, a MOSZ alelnöke is részt vett.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Több kormány- és miniszteri rendelettervezetnek 2023. december 14-én járt le a véleményezési határideje, melyre a Kamara határidőn belül reagált.

– A kamarai elnök és dr. Greskovits Dávid MAGYOSZ elnök december 19-én közös levélben tájékoztatta dr. Pintér Sándor belügyminisztert és munkatársait, Vecsei Miklós miniszterelnöki biztost a Máltai Szeretetszolgálat alelnökét és munkatársait, valamint dr. Müller Cecília országos tisztifőorvost és munkatársait, hogy melyek azok a kérdések, amelyeket a Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program gyógyszerészeti része kapcsán tisztázni szeretnének.  

– A Kamara a december 30-i határidő betartásával elküldte a stratégiai gyógyszerlistára vonatkozó rendelettervezettel kapcsolatos véleményét a Belügyminisztériumba.Beszámoló az elnökség januári üléséről

– Dr. Hankó január 2-án hivatalos tájékoztatót küldött a tisztújító küldöttközgyűlés eredményével dr. Pintér Sándor belügyminiszternek és dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárnak. A tájékoztató január 2-i időpontját az határozta meg, hogy az esetleges összeférhetetlenségek feloldására az érintetteknek a 30 napos határidő ekkor telt le. Az elnök tájékoztatott, hogy a hivatalvezetővel valamennyi kamarai területi szervezet vezetőinek felhívták a figyelmét az esetleges összeférhetetlenségek feloldására, továbbá a tisztújítás során tett nyilatkozatok eredeti példányainak országos hivatalba történő beküldésének kötelezettségére.

– A gyógyszerbiztonsági validálási irányelv előkészítéséről és a vis maior expediálás problémájának kezelése érdekében január 8-án dr. Szűcs Attila az Egészségügyi Szakmai Kollégium Lakossági Gyógyszerellátási Tagozatának elnöke, dr. Sebestyén Beatrix BM főosztályvezető és a kamarai elnök megbeszélést folytatott. A gyógyszerbiztonsági validálás irányelv-tervezetét pár nappal később a BM visszamutatásra megküldte (amelyben a szükséges korrekciókat a fejlesztő-csoport soron kívül elvégezte, hogy az irányelv március végéig megjelenhessen). Dr. Szűcs Attila és az elnök megállapodott dr. Sebestyén Beatrix-szal, hogy a vis maior expediálásra vonatkozó (korábban már megküldött) szakmai javaslatot március végéig megújítjuk (beleértve a szükséges jogszabálymódosítást is), hogy az is minél hamarabb megjelenhessen.

– Az elnök a Kormányzati Szoftverlicenc-gazdálkodási Kft. ügyvezetőjének január 10-én megküldte a gyógyszertárak Gondosóra programba történő bekapcsolódásának elvi szempontjait tartalmazó javaslatát. Ennek előzménye az a decemberi megbeszélés, amelyen a program kiterjesztésének elvi lehetőségeiről egyeztetett dr. Juhász Roland ügyvezető és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök.Beszámoló az elnökség januári üléséről

– Január 11-én jelentette be közös közleményben a Miniszterelnöki Kabinetiroda, a BM és a Kulturális és Innovációs Minisztérium a Nemzeti Diabetes Program kidolgozásának elindítását, melyben – a korábbi egyeztetéseknek megfelelően – a Magyar Gyógyszerészi Kamara is részt vesz.

– Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a tisztújítást követően január 11-én megtartotta első hivatalos egyeztetését a kamarai elnökkel, ahol megállapodtak az együttműködés folytatásáról. Megtárgyalták mindazokat a kérdéseket, amelyekben az elindult egyeztetések minél gyorsabb lezárása indokolt és ezekben Nyitrai Zsolt koordináló segítséget ajánlott egy hatékonyabb együttműködés érdekében.

– Január 17-én a tisztújítást követően először egyeztetett hivatalosan a kamarai elnök dr. Takács Péter egészségügyért felelős államtitkárral. A megbeszélésen részt vett dr. Müller Cecília a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ főigazgatója, országos tisztifőorvos, valamint dr. Bidló Judit helyettes államtitkár. Az elnököt dr. Torma Ádám alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető is elkísérte. Az elnök jelezte, hogy a kamarai tisztújítást úgy értelmezi, hogy a gyógyszerészek ugyan nem elégedettek a jelenlegi helyzettel, azonban nem akartak szakmapolitikai irányváltást. Ebből adódóan a Kamara megkezdte valamennyi területen az eddig képviselt álláspontjának áttekintését és a szükséges frissítéseket várhatóan az április 11-13. között tervezett vándorgyűlésen véglegesítik. Az elnök kérte a korábban bevált és mindkét fél számára hasznos együttműködési gyakorlat visszaállítását, mely szerint a gyógyszer- és ellátáspolitikai kérdésekkel kapcsolatos kodifikációs munka előkészítő fázisaiba is bevonják az MGYK-t. Dr. Takács Péter államtitkár erre ígéretet tett. A megbeszélésen több, folyamatban lévő témában is érdemi egyeztetés történt. Az elnök beszámolt az online pilot állásáról, a Gondosóra projektbe történő csatlakozásról, az irányelvek készítéséről. Megállapodtak, hogy a gyógyszerbiztonsági validálás irányelvet követően a vis maior expediálás, majd a vakcinációban való gyógyszertári részvétel kerül kidolgozásra. Mivel a Kamara részt vesz a Nemzeti Diabetes Programban, indokolt a metabolikus szindróma gyógyszerészi gondozási protokolljának megújítása is. Beszámoló az elnökség januári ülésérőlAz államtitkárság vezetői jelezték, hogy a decemberi törvénymódosítást követően elindult annak a miniszteri rendeletnek az előkészítése, amely lehetővé teszi a közfinanszírozott GYSE-termékek egyes csoportjainak a közfinanszírozás alapjául elfogadott fogasztói árától való eltérést (márciusra várható a megjelenése). Az ügyeleti szabályozás megújításáról az államigazgatáson belüli egyeztetések elindultak – a kamarai elnök szerint indokolt a Kamara bevonása az előkészítésbe.  Az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban függőben lévő kodifikációs kérdések tisztázását dr. Müller Cecília vállalta. Az időkorlátra tekintettel meg nem tárgyalt témákban a közeljövőben további egyeztetések lesznek. Az elnök beszámolt, hogy a megbeszélés emlékeztetőjéhez csatoltan ismét megküldte az egészségpolitikai vezetőknek az MGYK gyógyszertári ügyeletekkel és a GYSE-piac újra szabályozásával kapcsolatos álláspontját, valamint a gyógyszertárak Gondosóra programba való bekapcsolódásának koncepcióját.

Kamarai egyeztetések

– Dr. Sándor Csaba országos titkár, a Békéshelp Kft. ügyvezetője, dr. Hankó Zoltán és az IQVIA vezetői az egészségügyi adatok felhasználásával kapcsolat együttműködésük lehetőségeiről egyeztettek. A Kamara korábbi jogszabálymódosító javaslatának menedzselésébe – melynek célja az egészségügyi adatok kezelésére vonatkozó szabályok gyógyszerészekre vonatkozó részeinek életszerűbbé tétele – az IQVIA is bekapcsolódik. 

– A Galenus Gyógyszerészeti Lap- és Könyvkiadó Kft. taggyűlésén dr. Horváth-Sziklai Attila, a többségi tulajdonos képviselője és dr. Hankó is részt vett. A kérdés később önálló napirendi pontként is szerepelt.

– A Hungarikum Biztosítási Alkusz Zrt. és az MGYK között véglegesítésre került a szerződés megkötését követő program. A kérdés a későbbi konzultációs napirendi pontok között is szerepelt.

– A kamarai YouTube csatorna videóinak készítője és a Kamara közös megegyezéssel megszűntette munkaszerződésüket. Egy új munkatárssal a szerződés előkészítése folyamatban van.

– Lukácsné dr. Fodor Enikő, a MOSZ elnöke és dr. Hankó Zoltán négyszemközti, személyes egyeztetést tartott január 4-én a MOSZ székházában. A megbeszélésen az elmúlt időszak tapasztalatairól és a két szervezet közötti együttműködés bővítésének a lehetőségeiről és indokoltságáról egyeztettek. Mielőtt erről mindkét szervezet testületeiben döntés születne, a kamarai elnök felajánlotta, hogy a MOSZ delegáltja továbbra is állandó meghívottként vegyen részt a kamara elnökségi ülésein.Beszámoló az elnökség januári üléséről

– A MOK, a MESZK és az MGYK elnökeinek a három kamaránál lebonyolított tisztújítást követő első egyeztetésére január 9-én került sor a Kamara székházában. (A MOK elnökének betegsége miatt az orvoskamarát két alelnök képviselte.) Megállapodtak abban, hogy a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége által biztosított együttműködésen felül a három egészségügyi szakmai kamara külön is folytatja az eddigi együttműködést, és ezen belül a három elnök informális kapcsolattartását. A korábbi időszakokhoz képest az „aszimmetrikus szabályozás” új helyzetet teremtett, amelynek figyelembevétele mindhárom kamarának érdeke.  

– Kaló Tamás, a Phoenix Pharma Zrt. vezérigazgatója meghívására a kamarai elnök január 11-én a Phoenix Zrt. fóti központjában látogatást tett, ahol konstruktív megbeszélésen számos olyan kérdésről egyeztettek, amelyben eltérő a Phoenix és a Kamara álláspontja. Mindketten egyetértettek abban, hogy a vitáik nem személyes jellegűek. A nézetkülönbségek ellenére vannak olyan kérdések, ahol az álláspontok harmonizálhatók. Ennek érdekében a korábbiakhoz képest a rendszerezettebb kapcsolattartás indokolt. 

– Az étrend-kiegészítők forgalmazásával kapcsolatban dr. Horányi Tamás MÉKISZ elnök, Czirbus Zoltán, a Gyógynövény Terméktanács elnöke és a kamarai elnök január 17-én megbeszélést folytattak. A megbeszélésen dr. Torma Ádám alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető is részt vett. A megbeszélés fő témája az a törvénymódosítás és az ennek felhatalmazása alapján készülő miniszteri rendelet volt, amely az étrend-kiegészítők egyes csoportjainak a forgalmazását újra szabályozná. Az újra szabályozás politikai indoka egyfelől a fogyasztók egészségügyi kockázatainak a minimalizálása, másfelől a gyógyszertárak forgalmi bevételeinek a növelése. A MÉKISZ és a Gyógynövény Terméktanács elnöke szervezetük álláspontját képviselve elmondták, hogy a szűkítés nehéz gazdasági helyzetbe hozná az ezen termékek gyártásával és forgalmazásával foglalkozó cégeket, mert forgalomcsökkenést okozna, ezért azt ellenzik. A kamara álláspontja is változatlan: olyan termékek forgalmazásának az újra szabályozását tartja indokoltnak, amelyek kontroll nélküli használata egészségkárosodás kockázatát hordozza.

– Dr. Fittler András, a PTE GYTK dékánja és az MGYK között elkezdődött az együttműködési megállapodás előkészítése, amiben mindkét fél komoly lehetőségeket lát.Beszámoló az elnökség januári üléséről

Kamarai aktivitások

– A Semmelweis Egyetem szakképzésében decemberben dr. Hankó, dr. Torma Ádám és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt.

– Dr. Hankó, dr. Sárkány Ferenc gyógyszerész természetgyógyász és dr. Horányi Tamás a MÉKISZ elnöke a Mária Rádióban az étrend-kiegészítők forgalmazásával kapcsolatban beszélgetett mintegy másfél órán át január 4-én.

– A Kamara január 9-én tette közzé egy országos manuális összeállítására vonatkozó felhívását.

– Dr. Horváth-Szikla Attila kezdeményezésére az országos szervezet a szabad pénzösszegeit három hónapra lekötötte. Az elnök felhívta a területi elnökök figyelmét erre a lehetőségre és a kamatokból fakadó pénzügyi előnyre.

– Elkezdődött a dr. Szabó Sándor tárgyaló ólomüveg ablaksorának felújítására vonatkozó munka előkészítése.

– A XXVII. Gyógyszer Bál meghívói kiküldésre kerültek. Az elnök kérte, hogy az elnökség tagjai, valamint a megyei elnökök is vegyenek részt rajta, hiszen a pandémia után ez egy újabb lehetőség a közösség építésére.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Az elnökségi ügyrend megvitatása

Az előző kamarai ciklusban érvényes elnökségi ügyrend megújítása – a szokásoknak megfelelően – az új ciklus elején szükséges. Az elnökség az eddigi ügyrendet néhány olyan módosítással elfogadta, amely a napi gyakorlatot segíti, majd felkérte a hivatalvezetőt a módosítások átvezetésére és az ügyrend közzétételére.

– Döntés állandó meghívottakról

Az elnökség döntése értelmében az üléseik állandó meghívottjai (a Felügyelő Bizottság, az Etikai Bizottság és az Etikai Kollégium vezetőin felül) a következők:

  • állandó bizottságok (Alkalmazotti, Ifjúsági, Ipari, Oktatói) elnökei,
  • a munkabizottságok – más jogcímen nem meghívott – vezetői,
  • a területi szervezetek elnökei,
  • a országos tiszti főgyógyszerész,
  • az egészségügyi szakmai kollégium lakossági és a kórházi-klinikai tagozatának elnöke,
  • társszervezetek delegáltjai, így az MGYT, a MAGYOSZ, a MOSZ és a MESZK (gyógyszertári asszisztensi tagozat).Beszámoló az elnökség januári üléséről

– Összeférhetetlenségek áttekintése

Dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette a tisztújítást követően kialakult összeférhetetlenségekkel kapcsolatos jelenlegi helyzetet. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót.

– Oktatói Állandó Bizottság (OÁB) összetételének és programjának meghatározása

Dr. Zupkó István, az OÁB elnöke ismertette a bizottság programjára vonatkozó javaslatát, benne az oktatói munkakörülmények javítására és az oktatás fejlesztésére irányuló programrészekkel. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat, és felkérte dr. Zupkó Istvánt, hogy a következő elnökségi ülésre a személyi javaslatokat is készítse elő.

– Ipari Állandó Bizottság (IÁB) összetételének és programjának meghatározása

Dr. Bárdos Attila, az IÁB elnöke ismertette a bizottság összetételére és munkatervére vonatkozó javaslatát. Az elnökség elfogadta a bizottság összetételére és munkatervére tett javaslatot, és felkérte dr. Bárdos Attilát, hogy a hazai gyártóhelyek megfelelő képviseletét szem előtt tartva további tagokra is tegyen javaslatot.

– Ifjúsági Állandó Bizottság (IFÁB) összetételének és programjának meghatározása

Dr. Csepiova Julianna IFÁB elnök ismertette a bizottság összetételére és munkatervére vonatkozó javaslatát. Az elnökség elfogadta az előterjesztésben foglaltakat.

– Döntés kamarához érkezett kérelmekről

Az MGYK elnöksége az SZTE GYTK VI. Herba Medica tanulmányi verseny megrendezését 100.000 Ft-tal támogatja.

– Az Etikai Kollégium (EK) 2024-es munkaterve

Dr. Bodor Áron, az EK elnöke ismertette a Kollégium tervezett feladatait. Az elnökség az előterjesztést az abban foglaltak szerint jóváhagyólag tudomásul vette.

– A Galenus Kft. gazdálkodása

Dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolt a Galenus Kft. gazdálkodásával kapcsolatos főbb kérdésekről. Az elnökség támogatja és segíti a Galenus Kft. gazdálkodási szempontból kedvezőbb adózási formára való áttérését.

A döntéshozatalt igénylő napirendi pontok után szünet következett, majd ezt követően került sor a konzultációs napirendi pontokra. (Az erről szóló beszámolónkat külön cikkben olvashatják – a szerk.)

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél