Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924, Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu  Hivatali kapu: MGYK
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2019. július 12.
Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2019. július 11-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán adott tájékoztatást az előző ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeiről. Elsőként a legutóbbi elnökségi ülést követő napon az Egészségügyért Felelős Államtitkárságon folytatott megbeszélésről számolt be, ahol prof. dr. Horváth Ildikó államtitkárral és dr. Csányi Péter helyettes-államtitkárral a gyógyszerészeti főosztály vezetőjének és munkatársainak jelenlétében megállapodás született, hogy az Államtitkárság hivatalosan kezdeményezi a szolgáltatási díj 1,5 milliárd forintos és a működési célú vissza nem térítendő támogatás 500 millió forintos emelését. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlÚgyszintén megállapodás született, hogy elindul a korábbi egyeztetéseken elfogadott (és a legutóbbi küldöttközgyűlés beszámolójában tételesen felsorolt) jogszabály-korrekciós kezdeményezések kodifikációs előkészítő munkája. Az elnök ugyanazon a napon tárgyalt dr. Raffay Bálint OGYÉI főigazgató-helyettessel is, aki kérte, hogy a gyógyszertárak az egyedi dobozazonosítást minél nagyobb arányban végezzék el.

Ezt követően dr. Sándor Csaba számolt be az EGIS Gyógyszergyár Látogatóközpontjában tartott, aktuális adatvédelmi szabályokat bemutató június 21-i kamarai továbbképzésről. „A huszonkét részvevővel tartott továbbképzés nagyon hasznos volt” – jegyezte meg, majd az augusztusi és a szeptemberi programok előkészítéséről ejtettek szót. Ez után dr. Hankó a budapesti szervezet elnökségi ülésén való részvételét említette, ahol a küszöbön álló kamarai választás több aktuális kérdését beszélték meg. Szólt arról a szűkebb körű választási előkészületeket célzó megbeszélésről is, amit többek között a budapesti szervezet elnökével és felügyelő bizottságának elnökével tartottak.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz Államtitkárságon tartott sztrájktárgyalás-sorozat újabb megbeszélésén a kamarai elnök képviselte az MGYK-t június 25-én. Mint mondta, a megbeszélésen a felsőoktatásért felelős államtitkár képviseletében Dr. Hankó Balázs miniszteri biztos is jelen volt, és ez lehetőséget teremtett a három egészségügyi szakmai kamara elnökeinek (dr. Éger Istvánnak, dr. Balogh Zoltánnak és dr. Hankó Zoltánnak), hogy deklarálják: a három kamara nem ért egyet azzal, hogy az orvosegyetemen a klinikum elválasztásra kerüljön az oktatástól, ugyanis a hazai hagyományok ezt nem indokolják. A kamarai elnök beszámolt a Népjóléti Bizottság június 25-i üléséről is.

A gyógyászati segédeszközök EESZT-be történő integrálásáról az ÁEEK által szervezett június 26-i megbeszélésen a Kamarát dr. Bartus György, dr. Fang Simon és dr. Hankó Zoltán képviselte. Az elnök tájékoztatott, hogy az EESZT szakemberei, a gyse-piac képviselői és a Kamara között a lényegi kérdésekben konszenzus van, azonban az MGYK álláspontja szerint az integrálás 2020 év végi céldátuma helyett korábbi időpont lenne indokolt, tekintettel arra, hogy a gyse-termékek forgalmazási szabályainak átfogó felülvizsgálatára az EESZT-be integrálással várhatóan egy időben kerülhet sor, márpedig a szabályozási pontatlanságok és a piaci anomáliák gyorsabb korrekciót igényelnének. Ugyanezen a napon volt egyeztetés az EESZT fejlesztőivel az ún. „meghatalmazási” rendszerről és az e-felírási igazolás (eFIG) bevezetéséről, amelyen a Kamara képviselői mellett részt vettek az Államtitkárság szakfőosztályának munkatársai is. Az MGYKt dr. Bartus György, dr. Fang Simon, dr. Nagy Vilmos és a kamarai elnök képviselte. A „meghatalmazási rendszer” bevezetéséről politikai döntés van és az eFIG informatikai fejlesztése is előre haladott állapotban van. A Kamara képviselői ismételten egyértelművé tették, hogy a meghatalmazási rendszer bevezetésének a létjogosultságát elfogadják, mert pl. a gyámság alatt lévők vagy a fekvő betegek gyógyszerkiváltását ez megkönnyítheti. Ugyanakkor a meghatalmazási rendszernek olyannak kell lennie, hogy a meghatalmazás valódiságát és hatályát ne a gyógyszertárnak kelljen ellenőriznie, mert arra nincs kompetenciája. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlÚgyszintén elengedhetetlen, a meghatalmazási rendszer bevezetését megelőző alapvető feltétel az e-receptrendszer biztonságos működése, beleértve (1) az EESZT folyamatos, 100%-os biztonságú patikai elérhetőségét, (2) a megfelelő sebességű, lassulás nélküli üzemmódot valamennyi gyógyszertárban, (3) az e-recept írással kapcsolatos jelenleg még meglévő felíró oldali problémák/hibák felszámolását, beleértve a szoftverszolgáltatók által okozottakat és a jogi vagy szakmai szempontból hibás felírások EESZT-be történő bevitelének blokkolását, (4) a gyógyszerész előzetes gyógyszerelési adatokba történő betekintési lehetőségének biztosítását (itt komoly szakmai érvek szólnak amellett, hogy pl. a szexuális úton terjedő, vagy a pszichiátriai betegségek kezeléséhez szükséges gyógyszerekre is térjen ki a betekinthetőség), (5) a dupla kiváltások jogi és gyakorlatbani lehetőségének kizárását. Ezek bármelyikének hiányában a rendszer további bonyolítása és a gyógyszerfelírás, kiváltás folyamatának többszereplősebbé tétele a konfliktusok és megoldhatatlan helyzetek növekedésével járhat. Jelezték, hogy a papír alapú felírási igazolás jelenleg kötelező kiállításának év végi megszűnését követően és az e FIG bevezetését megelőzően szükséges a rendszer egészségpolitikára és a gyógyszerellátó rendszerre kifejtett hatásának komplex átgondolása is. Mindezekhez a Kamara felajánlotta az együttműködését.

Dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt a Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége közgyűlésén június 26-án. Az idén tizenöt éves szövetség összejövetelén egyebek mellett az elkövetkező időszak programja, célja – a köztestületiség bemutatása – és az évfordulóra tervezett ünnepség került szóba. A hivatalvezető és Dr. Ádám György a Richter Gedeon NyRt. kezdeményezésére létrejött, a szerializációval kapcsolatos gyárlátogatásról számolt be, ahova a Kamara öt tagot delegálhatott. „Nagyon hasznos volt a gyártók és a gyógyszerészek találkozása” – emelték ki.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA tájékoztató a MAGYOSZ elnökségi ülésének említésével folytatódott, ahol dr. Hankó Zoltán átvette neki ítélt Dr. Orbán István Emlékérmet. Az elnök felolvasta a laudációt is, amit tapssal köszöntöttek a résztvevők. Az elnök tájékoztatása szerint a MAGYOSZ elnökségi ülésén szóba került a MAGYOSZ és az MGYK együttműködésének lehetősége a gyógyszertári magisztrális készítményekhez szükséges alapanyagok beszerzése és a növényi gyógyszerek hazai forgalmazásának erősítése terén. Az előbbiről elinduló konzultáció-sorozat első időpontja már kijelölésre került.

HUNGAROMED Egészségügyi és Orvostechnológiai Kiállításon október 9-én a Kamara önálló programmal jelenhet meg – tájékoztatott az elnök. Ezzel kapcsolatban dr. Hankó tárgyalt a kiállítás fő szervezőjével. A programnak három fő irányát is meghatározták: az adherencia program (különösen a beteg és a gyógyszerész kapcsolata), ennek a jövő gyógyszertárára kifejtett hatása és mindezek informatikai aspektusa. A program megvalósításához az elnök két elnökségi tag segítségét kérte (dr. Schlégel Péter és dr. Nagy Vilmos vállalta az együttműködést). Ezt követően ismét dr. Horváth-Sziklai Attila vette át a szót, aki a Semmelweis Egyetemen tartott gyógyszerészavatásról számolt be és tájékoztatott, hogy a frissen végzettek számára készített kamarai tájékoztató füzetet mind a négy képzőhelyre sikerült eljuttatni, hogy azt a frissdiplomások megkaphassák. 

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz elnöki beszámoló ezt követően a Semmelweis napi kitüntetéssel folytatódott, dr. Richter Katalin, a tatabányai kórház főgyógyszerésze és munkatársai a miniszteri kitüntetést a Vigadóban tartott központi ünnepségen vehették át. Az elnök Dr. Szegfű Gáborral, dr. Metál Gáborral, dr. Bartus Györggyel és dr. Horváth-Sziklai Attilával a jogszabály-korrekciós vállalások kodifikációval kapcsolatos feladatainak ütemezéséről tartott megbeszélést, majd július 3-án az elnök dr. Vecsernyés Miklós és dr. Zupkó István dékánokkal egyeztetett arról, hogyan lehet a felvételi szabályozás változása ellenére biztosítani a munkaerőpiac szakemberigényét és a négy gyógyszerészképző hely biztonságos működését. „Együttműködés körvonalazódik az ÁEEK és az MGYK között a lakossági edukációban a gyógyszerhasználattal kapcsolatban” – folytatta az elnök, aki Dr. Dér Pétert delegálta a további egyeztetésekre. A továbbiakban dr. Zalai Károly vette át a szót, aki a Kommunikációs Bizottság üléséről számolt be, majd ismét az elnök tájékoztatott arról a megbeszélésről, amely az állatorvosi kamara elnökének és vezetőtársának a kezdeményezésére jött létre. Az állatorvosok ugyanis mintaként tekintenek a gyógyszertári szabályozásra, mert ezt a modellt képesnek tartják az állatorvosi praxisok szakmai és nemzeti érdekkörben tartására.  A klinikai vizsgálatok szabályozásáról folyó egyeztetésekre dr. Süle Andrást és dr. Richetr Katalint delegálta a Kamara – fejezte be a tájékoztatót az elnök, akinek a kezdeményezésére két témakör megtárgyalására zárt napirendként került sor, majd az OGYÉI határozatokat ismertette dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető.

„Létszámhelyzet a gyógyszerellátásban” címmel adott tájékoztatást dr. Nagy Vilmos, dr. Sohajda Attila és dr. Hankó Zoltán arról az elemzésről, amely – jelentős részben a néhány évvel ezelőtti hasonló felmérés szerkezetére alapozva – nemcsak a jelenlegi helyzet, hanem a trendek bemutatására is alkalmas. Elhangzott, hogy a korábbi és a jelenlegi tényszámokból kiindulva, a gyógyszerellátás rendszerének változatlan szerkezetével és a jelenlegi felvételi, végzési és elhelyezkedési adatokkal számolva 2030-ra várhatóan 23-27 százalékkal megnőhet a működési engedéllyel rendelkező gyógyszerészek létszáma, de még ekkor sem lehet optimális szakember-ellátottságról beszélni. A napirend előadói az elemzést hamarosan közzéteszik. Az elnökség felhatalmazta a vezetőket, hogy az elemzést, a következtetéseket és javaslatokat a négy gyógyszerészképző hellyel és az MGYT-vel megosztva és megvitatva, közös előterjesztésként az egészségügy működéséért, a képzésért, szakképzésért és továbbképzésért felelős kormányzati és törvényhozó szerveknek juttassák el. Az elnökség arról is döntött, hogy szeptember első felében a hátrányos helyzetű vidéki térségek egészségügyi és gyógyszerellátásával foglalkozó miniszimpózium kerüljön összehívásra.

Az előző elnökségi ülésen elhangzott javaslatok figyelembe vételével új előterjesztés készült a kamarai székház nyílászáróinak felújításáról, amelyet az elnökség elfogadott. Végül döntés született a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztens Díj szabályzatának módosításáról és az ez évi pályázatok meghirdetéséről is.

mgyk.gyh

2018 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA