Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2020. július 04.
Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. július 2-án tartotta soron következő ülését a Kamara székházában. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, aki kitért arra is, hogy több hónap után újra személyes részvétellel tarthatják meg az ülést, s ezt azért is tartja örömtelinek, mert vannak olyan elnökségi tagok, akikkel személyesen csak a járvány előtt találkozhatott. A napirend elfogadása után az előző elnökségi ülés óta eltelt időszak kamarai eseményeit ismertette az elnök. A koronavírus-járvány lecsengésével párhuzamosan újra elindultak a személyes egyeztetések és az elmúlt hónapokban elhalasztott megbeszélések.

Kamarai megbeszélések, rendezvények

   – Az elnök említést tett a Területi Elnökök Értekezlete soron kívüli egyeztetéséről, amelynek összehívására az egyszeri juttatás elmaradását követően, soron kívül került sor. A TEÉ üléséről később önálló napirendi pontban is tárgyalt az elnökség, de elöljáróban fontosnak tartotta külön is kiemelni, hogy a három és fél órás megbeszélésen az aktuális helyzetről sokfajta megközelítés hangzott el, de a 19 szervezet képviseletében jelen lévő vezetők végül teljes konszenzusra jutottak az értékelést és a teendőket illetően is. Megemlítette, hogy az egyik területi szervezet elnökével külön-egyeztetést is kezdeményezett az esetleg még fennálló véleménykülönbségek okainak feltárására. A TEÉ elnök vitaindítója és a Kamara elnökének helyzetértékelése rögzítésre került.

   – Tovább folytatódott a Kamara Facebookon történő részvételének értékelését és fejlesztését célzó munka. Az első hónapok tapasztalatairól dr. Csapi Bence és Gyarmatiné dr. Vörös Kinga a kamarai elnökkel egyeztetett.

   – A budapesti elnökség videokonferencia keretében tartott ülésén dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt.

   – A két elnökségi ülés közötti időszakban sor került a tisztségviselői kar külön egyeztetésére is, amelyen az elnökségi ülés előkészítésén túl stratégiai és aktuális operatív feladatok elindításáról is döntöttek.

   – Az MGYK Kórházi-Klinikai Területi Szervezete immáron negyedik alkalommal tartott szakmai és szociális rendezvényéről, a Premier Estről dr. Gyimesi Nóra számolt be. Mint elmondta, az eddigi legjobb összejövetelen konkrét szakmai kérdéskört jártak körbe, nevezetesen a spinális izomatrófiát.

   – A kamarai belső egyeztetések közül az elnök beszámolt a „Facebookon aktív kollégával” és társaival folytatott telefon-egyeztetést követően történt megbeszélésekről. A „tetemre hívásnak” indult megbeszéléseken több téma is terítékre került, így többek között a Kamara tevékenysége, a gyógyszerészek imázsa és az árrés. A két alkalommal is több órás megbeszélést követően a további, intézményesített konzultációkra tett kamarai javaslat elfogadásra került. Az egyeztetések összegzéseként az elnök szerint érdemes a kamara információs tevékenységét tovább fejleszteni, aminek során a szakmapolitikai lehetőségek és korlátok mellett az információ-menedzsment szempontjait is figyelembe kell venni. Ugyanakkor azt is fontosnak tartotta, hogy a valid információk iránti igényt erősíteni kell a gyógyszerészek körében, még ebben a folyamatosan új impulzusokra és tények helyett véleményekre támaszkodó információ-technológiai környezetben is.

   – A Kamara Kommunikációs Munkabizottságának szokásos értekezletén az egyszeri juttatás elmaradása kapcsán kirobbant konfliktus okait és kommunikációs vonatkozásait is egyeztették.

   – Elindult a marketing-helyzet feltárását célzó kamarai projektmunka dr. Kerék Dániel vezetésével.

   – Dr. Hankó említést tett a dr. Gaál Emesének 80. születésnapjára küldött köszöntő levélről. „Nem szoktunk ilyesmit tenni, de egy rendkívüli személyről van szó, aki számos kamarai programnak adott helyt a Róna Patikában” – mondta.

   – Az elnök említést tett az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete július 1-i kecskeméti fórumáról és megemlítette, hogy hasonló fórumra kerül sor az elnökségi ülést követően Baján, amelyen dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerésszel együtt vesz részt.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlEgyeztetések

   – Megbeszélés a MOSZ új elnökével. A MOSZ újonnan megválasztott és volt elnöke, Fodorné dr. Lukács Enikő és dr. Mikola Bálint bemutatkozó látogatáson járt a Kamara hivatalában, ahol dr. Hankóval és dr. Horváth-Sziklai Attilával tárgyaltak. A bemutatkozáson túl céljaik között szerepelt a két szervezet közötti együttműködés erősítése. Ennek keretei között a kamarai elnök előadói meghívást kapott a MOSZ őszi konferenciájára. Dr. Hankó azt javasolta az elnök asszonynak, hogy miután megismerteti a folyamatban lévő kamarai projektekkel és a Kamara célkitűzéseivel, azt követően döntsék el, hogy a MOSZ melyikben akar részt venni, mert ezek egy része a gyógyszerellátás környezetében várhatóan vitákat fog generálni. „Az együttműködés inkább projektekhez kapcsolódjon, minthogy újraélesszük a két szervezet közötti régi konfliktusokat” – emelte ki a kamarai elnök. Az elnök jelezte az elnökségnek, hogy a műhelybeszélgetések időközben elindultak. 

   – Dr. Szócska Miklós volt államtitkár, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ (SE-EMK) igazgatója kezdeményezett egyeztetést a Kamara elnökével, amelyen részt vett dr. Somogyi Orsolya is. Az elnök beszámolója szerint a volt államtitkár a gyógyszerészet megítéléséről kirobbant vita kapcsán ajánlotta fel a SE-EMK segítségét részben egy stratégiai menedzsment-fejlesztő program megszervezésével, részben a SE-EMK és a Kamara közötti együttműködést felajánlva a gyógyszertárak „népegészségügyi találkozóhellyé” történő fejlesztésében, továbbá a gondozási típusú tevékenységek társadalmi kommunikációjában. A volt államtitkár szerint alapvető probléma, hogy a lakosság elsősorban kereskedőknek látja a gyógyszerészeket, függetlenül attól, hogy a gyógyszertárakban alapvető egészségügyi tevékenység zajlik. Úgy látja, a gyógyszertár népegészségügyi profiljának az erősítése segíthet a helyzet javításán. A volt államtitkár és az elnök egymásnak már eljuttatta mindazokat az anyagokat, amelyek a két különböző műhelyben (tehát a SE-EMK-ban és a Kamarában) a népegészségügyi jelleg erősítése érdekében az elmúlt időszakban egymástól függetlenül elkészültek. Az elnök kérte az elnökség tagjait, hogy az átadott dokumentumok ismeretében néhány napon belül juttassák el a Kamarába a továbblépéssel kapcsolatos javaslataikat.Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

   – Az IQVIA vezetőivel a gyógyszertárak adatszolgáltatásával kapcsolatban az elnök, dr. Sándor Csaba és dr. Horváth-Sziklai Attila tárgyalt. Mint ismert, a GDPR hatályba lépése óta szükségessé vált a korábbi gyakorlat és annak felülvizsgálata, hogy a gyógyszertárak milyen adatokat adhatnak át piaci adatfeldolgozó cégeknek. A megbeszélésen az elnök jelezte, hogy a NAIH-tól korábban kért állásfoglaláshoz kapcsolódóan személyes egyeztetést kér a NAIH elnökétől. Erre a közeljövőben sor kerül.

   – Dr. Újfalussy Györgyné, az Egis Gyógyszergyár Zrt. kormány- és társadalmi kapcsolatokért felelős igazgatója a koronavírus-járvány után a kapcsolat-megújítás céljával látogatott el a Kamarába, ahol az EGIS-díjak ez évi szervezésének egyeztetésére is sor került.

   – Balogh-Auer Gábor, a MOK Komplex Kft. ügyvezetője a cégnél történő átszervezések kapcsán kereste meg a Kamarát. A Kamara és a MOK Komplex között még tavaly együttműködési megállapodás aláírására került sor, amely a gyógyszertáraknak ad lehetőséget kedvező biztosításokra. A megbeszélésen az elnök, dr. Sándor Csaba és dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt. Az elnök jelezte, hogy az operatív kapcsolattartásért dr. Sándor Csaba a felelős.

Egyebek

   – Az elnök

  • felhívta a figyelmet a Karc FM június 29-i Spájz című műsorában elhangzott interjújára, ahol elsődlegesen a TAJ-szám bemondása alapján történő gyógyszerkiváltásról beszélt, de szóba kerültek a reklámokkal és a gyógyszertárak járvány alatti helytállásával kapcsolatos kérdések is,
  • szót ejtett a felírási igazolással kapcsolatos ex lex állapotról is, ugyanis június 30-áig meg kellett volna jelennie a 44/2004. (IV. 28.) ESzCsM és 39/2016. (XII. 21.) EMMI rendelet korrekciójának. Felhívta a figyelmet a honlapon ezzel kapcsolatban közzétett tájékoztatóra,
  • szólt arról is, hogy megjelent a büntetés-végrehajtó intézetek gyógyszerellátásának eljárásrendje, aminek értelmében – korábbi kezdeményezéssel szemben – nem helyezhetők el gyógyszerkiadó automaták az intézményekben, és
  • a tájékoztató végén beszélt a nyomdába került júliusi Gyógyszerészi Hírlapról, valamint
  • felhívta a figyelmet a kamarai kitüntetési javaslatok határidőben történő beküldésére.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlEzt követően dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok:

   – Elsőként az egészségügyi veszélyhelyzetet lezáró intézkedések anyagi és szakmapolitikai vonatkozásait tárgyalták meg. A jogalkotó, illetve kormányzati intézkedések többsége a honlapon megjelent 49. koronavírus-járvánnyal kapcsolatos tájékoztatóban olvasható. A gazdálkodással kapcsolatban az elnök ismertette a vényköteles és a vény nélküli gyógyszerek járvány alatti forgalmi adatait. Ezekből az látható, hogy a járvány elejének forgalmi felfutása a vényköteles gyógyszerek körében lényegét tekintve előrehozott vásárlás volt, így az éves összforgalomra minimális hatása lesz. A vény nélküli gyógyszerek esetén döntően a vitamin- és immunerősítő készítményeknél valódi forgalomnövekedés zajlott le, a többi esetben szintén inkább előre hozott vásárlás zajlott. Ezért stratégiai hibának tartja az olyan publikációk megjelentetését gyógyszerpiaci szereplők részéről, amely a gyógyszertárak (gyógyszertári hálózatok) több milliárdos profitnövekedéséről számolnak be. A tájékoztatót az elnökség tudomásul vette.

   – A köztestületi működésre vonatkozó átmeneti szabályok ismertetése volt a következő napirendi pont, amit az elnökség jóváhagyólag tudomásul vett. A dr. Bartus György és dr. Horváth-Sziklai Attila előterjesztésében tárgyalt napirend a területi szervezetek és az országos szervezet elkövetkező időszakban lehetséges működési szabályait ismertette. A napirend részeként fogadta el az elnökség a 2020. évi küldöttközgyűlés időpontjaként szeptember 5-ét, tekintettel arra, hogy a 2019-es beszámolók jóváhagyására az egészségügyi veszélyhelyzet visszavonását követő 90 napon belül sort kell keríteni. A küldöttközgyűlésre Budapesten egy később kijelölendő helyen kerül sor.Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

   – A kamarai Facebook-oldal eddigi működéséről dr. Csapi Bence és Gyarmatiné dr. Vörös Kinga számolt be. Az elnökség az oldal elindítása óta eltelt időszakot pozitívan értékeli. Az elnökség támogatja, hogy elinduljon a Kamara Facebook-csoportjának a szervezése. Fontos ugyanis, hogy a közösségi térben is jelen legyenek azok a valid információk, amelyek szükségesek a gyógyszerészek tevékenységéhez, és erre a Kamara garanciát tud adni. A fejlesztés során a fő cél a kamarai munka részletesebb bemutatása, szakmai, jogi segítségnyújtás és közvetlen párbeszéd a kamarai tisztviselőkkel. A további részletek a Kommunikációs Munkabizottság keretei között kerülnek megvitatásra. A csoport indulásának tervezett időpontját is kitűzte az elnökség.

   – Ezt követően dr. Nyíri László számolt be Területi Elnökök Értekezletéről, amelynek fő témái a közelmúlt eseményei, az asszisztensekkel kapcsolatos felmérés, a Biztonságos étrend-kiegészítő program és a Patikanap voltak. Részletesen ismertette a TEÉ nyilatkozatát, létrejöttének körülményeit, kiemelve, hogy többszöri pontosítást követően egyhangúlag elfogadták annak megszületését. A TEÉ elnöke beszámolt arról is, hogy a közleményt – a honlapon és a Kamara Facebook-oldalán történt megjelentetésen túl hivatalosan milyen helyekre juttatták el.

   – Az „Ifjúsági Munkabizottság tevékenységének véglegesítése a záróvizsgás gyógyszerészek integrálása érdekében” címmel dr. Szilvay András, a munkabizottság elnöke számolt be tevékenységükről.  Bemutatta a záróvizsgás hallgatók számára készített tájékoztatójukat, amit az elnökség tagjai jónak, hasznosnak minősítettek. Az elnökség felkérte dr. Szilvay Andrást a tájékoztató véglegesítésére és a hallgatókhoz való eljuttatására.

   – Ezt követték a munkabizottságok és projektek megalakulásával és tevékenységével kapcsolatos beszámolók. Dr. Gyimesi Nóra a klinikai gyógyszerészet helyzetéről készített részletes írásos beszámoló szóbeli kiegészítésekor ismertette, hogy milyen kamarai feladatok körvonalazhatók a klinikai gyógyszerészi tevékenység kodifikációjával, finanszírozásával és képzésével kapcsolatos területeken. Dr. Somogyi Orsolya pedig az adherencia növelését elősegíti projektről tájékoztatta az elnökség tagjait. Elkészült a lakosság tájékoztatását célzó 21 kis videó, melynek közzétételéről és ütemezéséről a Kommunikációs munkabizottságban születik javaslat. Elkészült a jogi munkabizottság éves munkaterve is.

   – Az elnökség jóváhagyta a Zala megyei szervezet Elkülönített alaphoz érkezett kérelmét, amely laptop vásárlásra vonatkozik, és amelyet előzetesen a TEÉ már megtárgyalt és támogatásáról döntött.

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

2018-2020 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA