Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. július 10.
Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2021. július 8-án tartotta soron következő ülését, amelyre kihelyezett ülésként Fenyőharaszton került sor. Az ülés mindvégig határozatképes volt.

Együttműködés a Mediaworks és a Kamara között

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét. Mint mondta, bő egy hónapon belül immár negyedik alkalommal ült össze az elnökség, hogy a járványhelyzet miatti korlátozás következtében felhalmozódott feladatokat végig lehessen venni. Az elnök külön üdvözölte dr. Szabó Lászlót, a Mediaworks Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatóját és munkatársait, akik az MGYK és a Mediaworks Zrt. közötti együttműködési szerződés aláírása miatt tisztelték meg jelenlétükkel az ülést.

A jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, majd a napirend elfogadása után az első napirendi pont a Mediaworks és az MGYK közötti megállapodás volt. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlElőször dr. Szabó László mutatkozott be, aki elmondta, hogy Debrecenben végzett „pályaelhagyó” sebész. Több éves külföldi munkavégzés után 2010-ben jött haza, amikor átvette a Teva gyógyszergyár irányítását. Ezt követően külgazdasági államtitkár, külügyminiszter-helyettes, majd három évig Magyarország washingtoni nagykövete volt. 2020-ban vette át a Mediaworks Zrt. elnök-vezérigazgatói feladatainak ellátását. A cég mintegy 350 különféle kiadványt gondoz, melyek között vannak közéleti lapok és magazinok, print és online kiadványok. Személyes célkitűzése – ami részben a végzettségéből is adódik – hogy elősegítse az egészségkultúra javítását, az egészséges életmódot, a gyógyszerekkel és gyógyszeralkalmazással kapcsolatos korrekt és tudományosan megalapozott ismeretek terjesztését. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA Kamarával való együttműködés ebben jelenthet komoly előrelépést. Elmondta, hogy több kiadványukban lesz lehetőség a rendszeres megjelenésre és abban is segíteni tudnak, hogy a Kamara által fontosnak tartott üzeneteket a „különböző célközönségeknek megfelelő” formában lehessen közzétenni. Dr. Hankó Zoltán elmondta, hogy a kapcsolatfelvétel hónapokkal ezelőtt megtörtént. Kialakításra került a program, sőt az első írások már meg is jelentek. A szerződés nemcsak az adherencia-program hatékonyságát erősítheti, hanem a gyógyszerészekről kialakult társadalmi összkép alakítására is lehetőséget teremt. A szerződés tartalmi elemeinek jóváhagyása után dr. Szabó László és a kamarai elnök aláírásával szentesítette a megállapodást.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– A magisztrális gyógyszerkészítéssel kapcsolatban az EMMI Gyógyszerészeti és Orvostechnikai Főosztály, az OGYÉI, a NEAK és a Szakmai Kollégium szakemberei június 23-án folytattak megbeszélést, amelyre az EMMI az MGYK képviselőit is meghívta. A megbeszélésen elkezdődtek az egyeztetések a FoNo VIII. bevezetésével kapcsolatban, és minden résztvevő ismertette azokat a kérdéseket, amelyek megoldását fontosnak tartja az új FoNo hatályba lépését megelőzően. Örömteli, hogy az MGYK által korábban már megfogalmazott felvetéseket minden résztvevő reálisnak és megvalósítandónak tartotta – mondta az elnök, beleértve a magisztrális díjak rendezését is. A Kamara képviselői ismételten felvetették egy országosan egységes manuális elkészítését, amelynek szervezését az MGYK vállalja és az OGYÉI-t kéri majd a lektorálásra. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA megbeszélésen elhangzottakról emlékeztető készült, amely rögzítette az új FoNo hatályba lépését megelőzően szükséges feladatokat is. Időközben megjelent az új FoNo-t hatályba léptető rendelet – ezzel az elnökség önálló napirendi pontban foglalkozott.

– Dr. Hankó dr. György Lászlóval,az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkárával több témában egyeztetett. Küszöbön áll a magyar gyógyszerek penetrációjának növelését célzó intézkedések bevezetése. Az előterjesztésben szerepel a stratégiai gyógyszerkincs kialakítása és a gyógyszertárak készlettartási kötelezettségének előírása. Az elnök elmondta, hogy a Kamara egyetért a Magyarországon előállított gyógyszerek forgalmi részarányát erősítő intézkedésekkel, sőt az elnök ezek előkészítésében részt is vett, azonban a kötelező készlettartás előírását hibának tartja. Az elnök a kérdésben az EMMI-vel is egyeztetett és a NEAK-kal is felvette a kapcsolatot. Szóba került a Viridis Pharma Kft. fejlesztési támogatási kérelme és a gyógyszer-gazdaságossági törvény egyes rendelkezéseinek betartása is.

– Az előző elnökségi ülésen az elnök már tájékoztatott, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda 15 millió Ft támogatásban részesíti a Kamarát. Az elmúlt hetekben a szükséges adminisztráció megtörtént és benyújtásra került a támogatáshoz kapcsolódó szakmai programjavaslat is, amit a kabinetiroda elfogadott. Dr. Horváth-Sziklai Attila részletesen ismertette a támogatáshoz szükséges dokumentumokban foglaltakat és az összeg felhasználására vonatkozó programjavaslatot.

– Az EMMI az MGYK álláspontját kérte egy alapítvány mobilpatikákkal kapcsolatos kezdeményezéséről. Az elnökségi tagok véleményének ismeretében az MGYK elnöke határidőben megküldte a Kamara véleményét. A Kamara jelen formájában a projektet nem tartja megvalósíthatónak, ugyanakkor ezzel párhuzamosan ismételten megküldte az EMMI-nek a 2020. január 22-én már hivatalosan benyújtott komplett összeállítást a vidéki gyógyszerellátás stabilizálásának és fejlesztésének átfogó kamarai javaslataival. Egyben kérte, hogy az eddigi „szigetszerű” próbálkozásokat követően végre átfogóan kezeljék ezt a kérdéskört.

Kamarai aktivitások

– A kamarai elnök az alelnökökkel, a TEÉ elnökével és a gazdasági munkabizottság elnökével egyeztetett a patikanapi üzenetekkel kapcsolatos feladatokról. A Patikanap eseményei közül kiemelte Orbán Viktor miniszterelnök köszöntő levelének egy részletét: „…szeretném minden gyógyszertári dolgozót biztosítani arról, hogy elkötelezettek vagyunk a lakossági gyógyszerellátás nemzeti érdekkörben tartásáért és a gyógyszerészek szakmai és egzisztenciális önállóságának biztosításáért. Mindent megteszünk azért is, hogy a gyógyszertári szolgáltatások kiegyensúlyozottan, a kistelepüléseken élő honfitársaink számára is rendelkezésre álljanak.” Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott az M1 csatornán elhangzott interjújából a következőket emelte ki: „…Magyarország Kormánya és a gyógyszerészek között kialakult egy jó stratégiai partnerség, és egy kiváló szakmai és emberi kapcsolat, hiszen van közöttünk egy stratégiai együttműködési megállapodás. (…) Azt gondolom, hogy ezt a jövőben mindenképpen érdemes majd újra tárgyalni és megújítani, belevenni új pontokat, kitűzni új közös célokat…” Harmadikként dr. György László, a Gyógyszerészi Hírlap júliusi számában megjelent írásából idézett: „A globális megatrendekből arra következtetünk, hogy az innováció-vezérelt növekedési modellre való átállás a magyar gazdaság jövőbeli hajtóereje, ami egyúttal a külföldi befektetőkkel való – magasabb hozzáadott érték előállításán nyugvó – új szakpolitikai szövetség keretében valósulhat meg. Eközben azonban fokozottan kell támogatni a hazai szereplőket is, mert hosszú távon a gazdaságpolitika célja reálgazdasági és innovációs függőségünk csökkentése, hogy a bér és a profit is hazai kézben maradjon.” Az egyeztetésen megvitatták az újabb stratégiai megállapodás lehetőségét és elkezdődött a felkészülés annak tartalmi elemeinek összeállítására.

– A kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila az Ifjúsági Állandó Bizottság elnökével, dr. Szilvay Andrással, dr. Csepi Juliával, dr. Langer Andrással és dr. Palcsó Barnabással egyeztetett a szeptemberben újra induló, az elnök által következetesen „táltosképzőnek” nevezett programról. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlA programot az Ifjúsági Állandó Bizottság gondozza. Terveik szerint „az első szemeszterben” havi ez alkalommal tartott összejöveteleken egyebek mellett a Kamara céljaival, működésével, szervezetrendszerével, a szükséges vezetői ismeretekkel, kapcsolatokkal, készségekkel, az MGYK szakmapolitikai céljaival, illetve a szakmát körülvevő környezettel ismerkedhetnek meg a részvevők, akik meghívásához, kiválasztásához a területi elnökök is segítséget nyújtanak.

– Dr. Hankó tájékoztatott két – nagy érdeklődéssel kísért – etikai ügy tárgyalásáról, majd bejelentette, hogy a több éve gyógyszerellátási feladatait el nem látó gyógyszertár vezető gyógyszerészével szemben etikai bejelentés született.

– A SE Gyógyszerésztudományi kar dékánja felkérte az elnököt az egyik záróvizsga-bizottság elnöki teendőinek ellátására. Az elnök beszámolt a tapasztalatairól. A sok pozitív élmény mellett említést tett arról is, hogy erősítendőnek tartja a hallgatók önértékének tudatát: legyenek tisztában azzal, hogy milyen értékes diplomát szereztek, és hivatásgyakorlásuk során milyen fontos feladatot látnak majd el. Az elnök a tapasztalatok összegzésére az MGYK vezető testületeiben részt vállaló oktatókkal sort fog keríteni.

Egyéb egyeztetések

– A központi finanszírozású patikai szoftverrel kapcsolatban több egyeztetés is történt. Június 16-án az elnök több munkatársával a fejlesztő konzorcium vezetőjével folytatott megbeszélést. A fejlesztés a nyár végére befejeződik, de ezt követően is sok feladat van, amit el kell végezni addig, amíg a szoftver a gyógyszertárak rendelkezésére nem áll. Van néhány jogi természetű probléma is, amit szintén tisztázni kell. Ezt követően Szabó Bálint, az OKFÖ főigazgató-helyettese és dr. Hankó egyeztetett ugyanebben a témában. A projekt továbbra is fontos feladata az OKFŐ-nek. Az elnök és a főigazgató-helyettes megállapodott, hogy a szoftver tesztelésében az MGYK által delegált gyógyszertárak is részt vesznek.

– Június 24-én – másfél év szünet után újra – workshopot szervezett az EESZT. A Kamara már előzőleg kérte a tagjait, hogy küldjék el az EESZT-vel és az e-recept-rendszerrel kapcsolatos kérdéseiket és észrevételeiket; a lehetőséggel többen éltek, amit a kamarai képviselők írásban is eljuttattak az EESZT-be. Az összejövetelen az MGYK képviseletében dr. Bartus György, dr. Fang Simon, dr. Nagy Vilmos és dr. Hankó vett részt.  A fejlesztők a rendezvényen bemutatták eddigi fejlesztéseiket, valamint beszámoltak a 2021. és 2027. közötti programozási időszak terveiről is. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlEbben az időszakban az EESZT-nél kiemelt cél t.k. a központi szolgáltatások fejlesztése, a telemedicina informatikai feltételeinek a megteremtése, az egészségügyi adatvagyon védelme, országos szakmai hálózatok kiépítése, illetve az ellátási folyamatok digitalizálása. „Ebben a keretrendszerben kell megtalálnunk azokat a pontokat, ahova a gyógyszerellátással kapcsolatos témákat be tudjuk vinni” – hívta fel a figyelmet az elnök. Majd elmondta, megállapodott az EESZT vezetőivel, hogy a közeli jövőben elindul az egyeztetés az EESZT, a NEAK, a vényíró szoftverek és orvosok képviselői, valamint az MGYK részvételével, amely azt célozza, hogy a térbe csak olyan vény kerüljön fel, amelynek – szabályos expediálást követően – biztosított a NEAK-elszámolása. „Semmi mást nem kérek, mint az összes vényíró programba annak a szoftvernek a beépítését, ami alapján a NEAK a hozzá beérkezett vényeknek az elszámolhatóságát ellenőrzi. Nekem az is jó, ha olyan módon valósul meg a kérésünk, hogy az EESZT úgyszintén erre a szoftverre támaszkodva nem engedi fel a térbe a hibás vényeket” – mondta az elnök. Ennek megtörténte után elkezdődik a dupla kiváltáshoz kapcsolódó működési zavarok feltárása is. Az elnök megállapodott az EESZT vezetőivel arról is, hogy a dupla kiváltáshoz kapcsolódó, függőben lévő elszámolási tételekhez kapcsolódóan az EESZT soron kívül szolgáltatja a NEAK részére az igazoló adatokat. (A workshopról szóló beszámoló a Gyógyszerészi Hírlap júliusi számában olvasható.)

– Dr. Margittai Barnabás, a Forgalmazók az Egészségért Szövetség elnöke és Róka László főtitkár a Kamara hivatalában dr. Torma Ádámmal, dr. Horváth-Sziklai Attilával és dr. Hankóval folytatott megbeszélést az aktuális GYSE-problémákról. Felvetésük lényege, hogy az MGYK támogassa azt a kezdeményezésüket, amely évenkénti indexálással rendezné a közfinanszírozott gyógyászati segédeszközök NEAK általi befogadási árát, különös tekintettel pl. a forint-euro árfolyamváltozásra, a bérek emelkedésére és az inflációra. Úgyszintén javasolják a GYSE kiszolgáltatáshoz szolgáltatási díj hozzárendelését – hasonlóan a gyógyszertárak szolgáltatási díjához. Az MGYK támogatja mindkét elképzelést.

Egyéb

– Az elnök ismertette a Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság tisztújító küldöttgyűlésén megválasztott új elnökséget. Tagjait a Kamara levélben köszöntötte megválasztásuk alkalmából. Felhívta továbbá a figyelmet, hogy dr. Fang Simont az MGYT kitüntetésben részesítette, amihez az elnökség gratulált.

– Tájékoztatott továbbá a dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgatóval folytatott levélváltásáról a Kamara szerint szabálytalan gyógyszertár-működtetési gyakorlatokkal kapcsolatban. A főigazgató válasza alapján reális esély van a vélemény-különbségek feloldására és az eddiginél szorosabb együttműködésre.

– Dr. Hankó felhívta a figyelmet a június 29-én megjelent 2021. évi XCIX és CI. törvényekre, illetve a július 6-án megjelent 28/2021 és 29/2021 EMMI rendeletekre, amelyek önálló napirendi pontban is szóba kerültek. Kifejtette, hogy örül a TAJ-bemondásra történő gyógyszerkiváltás szabályai változásának, mert a taj-szám tévesztéses gyógyszerigénylés, a gyógyszercsere és a visszaélések csökkentése a gyógyszer- és betegbiztonság növekedése mellett a gyógyszertár kockázatát is csökkenti, ugyanakkor a mostani változás a betegjogi és adatvédelmi problémákat nem oldja fel. A gyógyszertárak áthelyezési szabályainak módosítását viszont kifejezetten rossznak tartja. A módosításokról már készült egy gyorstájékoztató; az átfogó, részletes elemzéseket a közeljövőben készíti el a kamarai vezetés. 

– Az elnök tájékoztatott a veszélyhelyzeti szabályozás enyhítésével kapcsolatos jogszabályi változásról. Ezek közül a gyógyszerészeket a maszkhasználati kötelezettséggel és a 10 m2-enként a gyógyszertárakban egyszerre tartózkodható személyekkel kapcsolatos változás érinti. Az elnök elmondta, hogy az egészségügyi intézményekben történő maszkhasználatot szabályozó miniszteri rendelet megjelenése előtti napokban megkereste őt az EMMI kabinetfőnök-helyettese és dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató is. Mindhárman egyetértettek abban, hogy az egészségügyi és a gyógyszer-gazdaságossági törvény közötti koherenciazavar ellenére a közforgalmú gyógyszertárakat sehol nem kezelik egészségügyi intézményként, hanem egészségügyi szolgáltatók. Az egészségügyi intézmény definícióját az egészségügyi törvény tartalmazza és az a gyógyszertárakat nem nevesíti. Így a maszkhasználatra vonatkozó miniszteri rendelet – a jogalkotó szándékával egyezően – a közforgalmú gyógyszertárakban a kötelező maszkviselést nem írja elő. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlEz persze – mondta az elnök – egyetlen személyi jogos gyógyszerészt sem korlátoz abban, hogy munkatársait és a betegeket ne kérhesse a maszkviselésre.

– A GRÁNIT Bank olyan konstrukciót hozott létre, ami rendkívül kedvező számlavezetést biztosít az egészségügyi dolgozóknak, és így az MGYK tagjainak is – hangzott el. Jelenleg a Kamara képviseletében dr. Torma Ádám folytat egyeztetéseket a bankkal azzal kapcsolatban, hogy ne csak magánszemélyek, hanem vállalkozások számára is biztosított legyen ez a lehetőség.

– „A Semmelweis nap komoly vitákat okozott a szakmában” – mondta az elnök. Noha álláspontja szerint a hatóság ezzel kapcsolatos gyakorlata túlságosan megengedő, ugyanakkor több esetben nem vállalható az e nappal kapcsolatos gyógyszerészi hozzáállás sem – emelte ki.

– Az Ifjúsági Állandó Bizottság elkészítette a végzős gyógyszerészhallgatóknak szóló tájékoztatóját, amit kiküldtek mind a négy gyógyszerészkar frissen végzett gyógyszerészdoktorainak.

– Dr. Süle Andrást, az MGYK Kórházi-Klinikai Területi Szervezetének elnökét június 12-én beiktatták a Kórházi Gyógyszerészek Európai Szervezete elnöki tisztségébe. Az elnökség ezúton is gratulált dr. Süle Andrásnak.

– Dr. Bárdos Attila az Ipari Állandó Bizottság elnöke – a járvány elmúltával – újra kezdeményezte, hogy a gyógyszerészhallgatók ismét gyógyszergyárakban folytathassanak szakmai gyakorlatot. Az elnök – látva a gyógyszergyárak ez évi felajánlásait az általuk fogadni tervezett hallgatók számát illetően – ismét felvetette, hogy a MAGYOSZ-szal közösen újra kezdeményezni kell ennek a képzési formának az intézményesítését.  

– Dr. Horváth-Sziklai Attila beszámolt a gyógyszertárak alapításával és működésével kapcsolatos OGYÉi határozatokról.

 Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Magisztrális gyógyszerkészítés feltételei
Dr. Torma Ádám először beszámolt a magisztrális gyógyszerkészítés fejlesztéséhez és az új FoNo-hoz kapcsolódó kamarai aktivitásokról, majd az EMMI-vel június 23-án folytatott egyeztetésről, ahol megállapodtak, hogy melyek azok a kérdések, amelyekről az új FoNo hatályba lépését megelőzően dönteni szükséges. Mivel időközben úgy jelent meg az új FoNo-ról rendelkező rendelet, hogy lényegében határidő nélkül, azonnal hatályba lépett az új FoNo, az elnökség elfogadott egy nyilatkozatot, melynek lényegi része az új FoNo alkalmazását megelőzően elvégzendő feladatok felsorolása. (A nyilatkozatot az elnök másnap eljuttatta az illetékesekhez és megállapodás született az új FoNo hatályba léptetési dátumának, illetve alkalmazhatósági időpontjának korrekciójáról. Ezáltal az új FoNo alkalmazása konszolidált körülmények között kezdődhet meg.)

– Az informális elnökségi üléseken még el nem hangzott beszámolók
A június 3-i és 22-i informális elnökségi üléseken az egyes bizottságok, munkabizottságok és projektek beszámolóinak az elnökség nem ért a végére, így a július 8-i elnökségi ülésre maradt dr. Gyarmati-Vörös Kinga és dr. Csapi Bence az MGYK Facebook-oldalával, illetve zárt Facebook-csoportjával kapcsolatos beszámolója, amit az elnökség elfogadott.

Úgyszintén ezen az elnökségi ülésen hangzott el dr. Sándor Csaba beszámolója a Kamara továbbképzési programjainak szervezéséről, valamint dr. Sohajda Attila beszámolója a gyógyszertári ágazat gazdasági helyzetének alakulásáról. „A pandémia új helyzet elé állította a Kamarát a továbbképzések szempontjából is” – mondta dr. Sándor Csaba, aki a kamarai továbbképzések szervezésének felelőse. Úgy látja, az online megoldás közkedvelt volt, így többen jelentkeztek, mint a korábbi továbbképzésekre. A nagyobb létszámhoz hozzájárultak a megyei vezetők is, amiért köszönetet mondott. Szólt további terveikről is, például a Magatartástudományi Intézet bevonásáról az elkövetkező továbbképzésekbe.

Dr. Sohajda Attila a gyógyszertárak gazdasági mutatóinak elemzésével foglalkozó munkáját ismertette. Kiemelte, hogy az ágazat gazdasági eredményének több mint a fele a nagykereskedői kedvezményekből és visszatérítésekből adódik. Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlEz egyrészt az ágazat függőségét mutatja, másrészt a kedvezményekből azok részesülnek a legkevésbé, akiknek a leginkább szükségük lenne rá.  „A gyógyszertárak anyagi helyzetének javítására szolgáló alaptéziseket aktualizálnunk kell” – hangsúlyozta az elnök.

– A január óta elnökségi ülés óta keletkezett feladatok végrehajtásának áttekintése
A kamarai elnök sorra vette azokat a feladatokat és kijelölte a felelős személyeket, amelyek az augusztus végén esedékes elnökségi ülésig megoldásra várnak. A feladatok egy része az év eleje óta elkezdett projektek befejezését célozza, továbbá az informális üléseken elhangzottaknak megfelelő új feladatok is kijelölésre kerültek. A feladatok és felelős személyek kijelölését az elnökség jóváhagyta, az érintettek névre szólóan is megkapják a feladatokat.

– A 2021. június 28-án kihirdetésre került 2021. évi CI. törvényhez kapcsolódó kamarai feladatok
A TAJ-szám bemondása alapján történő gyógyszerkiváltással kapcsolatos törvényi változás szakmai és lakossági kommunikációját a Kamara saját feladataként kezeli. Ennek az elkészítéséről döntött az elnökség. Úgyszintén feladatot jelent a gyógyszertárak áthelyezésével kapcsolatos szabályozás értékelése és megfelelő korrekció kezdeményezése.

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél