Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. július 09.
Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2024. július 4-én tartotta soron következő, ezúttal kihelyezett ülését Gárdonyban, a Vital Hotel Nautisban, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította. Az ülésen állandó meghívottként több területi szervezet elnöke is részt vett, valamint dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész, és a MOSZ képviseletében dr. Nagy Balázs.

Beszámoló az elnökség júliusi ülésérőlAz összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása után az elnökség elfogadta a napirendet. Ezt követően az előző elnökségi ülésen tett ígéretnek megfelelően dr. Horváth-Sziklai Attila tartott diavetítéssel kísért tájékoztatót a Kamara hivatalának ügyviteli rendjéről, majd Hankó Zoltán a szervezeti ügyekről, a szakmapolitikai ügyek kezeléséről és a kamarai kommunikációról. Ezekre a beszámolókra az előző elnökségi üléseken elhangzott felvetések, kérdések miatt volt szükség arra való tekintettel, hogy az elnökség és a területi elnökök tagjai között többen is vannak, akik korábban a Kamara munkájában nem vettek részt, így ezekkel az ismeretekkel nem rendelkeztek. Ezt követően az előző elnökségi ülés óta történtekről hangzott el beszámoló.

Tájékoztatók

A kamarai ügyvitel rendjéről és az ügyintézés folyamatáról

Elsőként dr. Horváth-Sziklai Attila a kamarai törvény és az MGYK Alapszabályának ismertetése után részletezte a hivatali ügyek ügyvitelével kapcsolatos tudnivalókat.

A szakmai irányelvekről és a gyógyszerészi kompetenciákról

Dr. Hankó Zoltán „Mire tanít a történelem?” címmel kezdte mondandóját.  Bemutatta a gyógyszerészi kompetenciák alakulását és az egyes kompetencia-rendezési programokat, illetve a mindezekből levonható következtetéseket. Kitért a civil szervezetek és köztestületek szerepére is, kiemelve, hogy a civil szervezeteknek nem ugyanazok a jogköreik és a lehetőségeik, mint a köztestületnek. Mi a Magyar Gyógyszerészi Kamara? – tette fel a kérdést, majd válaszolt is rá: hivatásrendi köztestület, szakmai önkormányzatként működik és a közhatalmi rendszer része. A továbbiakban a Kamara felépítését, feladat- és hatáskörét részletezte, majd az egészségpolitikai stratégiák bemutatásával folytatta. Végezetül, több aspektus alapján, gyógyszerpolitikai kérdésekkel foglalkozott.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Fittler Andrásnak, a PTE GYTK dékánjának címezve megérkezett a Belügyminisztérium válaszlevele azzal kapcsolatban, amit a négy képzőhely dékánja és az MGYT elnöke írt Orbán Viktor miniszterelnöknek a fiókgyógyszertárak gyógyszerész fizikai jelenléte nélküli működésével kapcsolatban. Dr. Hankó felolvasta a levelet, amely lényege, hogy a rendelet célja a fiókgyógyszertárak megmentése volt, valamint nincs szó gyógyszerészi kompetenciák elvételéről (sőt), illetve a szakmai színvonal csökkenéséről.Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

–  Az elnök tájékoztatása szerint tisztázódott az a félreértés, amely Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy sajtótájékoztatón a lakossági gyógyszerellátással kapcsolatban elhangzott mondatával volt kapcsolatos.

– Pintér Sándor belügyminiszter utasítására sor került a Magyar Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi projektével kapcsolatos egyeztetésre, amelyen részt vett dr. Takács Péter államtitkár, dr. Bidló Judit helyettes államtitkár, a kamarai elnök, a gyógyszer-nagykereskedők és a hazai gyógyszergyárak vezető képviselője.

– A Belügyminisztérium elfogadta az MGYK Alapszabályának módosítását és a 2023. évi beszámolót. 

– A Kamara és a Gyógyszernagykereskedők Szövetsége közös levelet küldött dr. Müller Cecília országos tiszti főorvosnak, melyben a gyógyszerhiányok kezelésének új módszertanára tettek javaslatot. 

– A Kamara elnöke személyesen egyeztetett a kórházi gyógyszerészet és gyógyszerellátás helyzetéről és jövőjéről dr. Révész Jánossal, az OKFŐ idén kinevezett új főigazgatójával.

–  Az elnök beszámolt a NEAK Általános Szerződési feltételek módosításának javaslatáról, a kamarai aktivitásról és arról, hogy a vitás kérdéseket a NEAK-kal a módosítás hatályba lépése előtt sikerült rendezni. A Kamara azt tervezi, hogy az elszámolások biztonságának érdekében és az üzemzavarok kiküszöbölésére, az ÁSZF hatályba lépését követően tárgyalásokat kezd a NEAK vezetőivel.

 

Kamarai egyeztetések

– A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának hiányzó szabályozásával kapcsolatban a kamarai elnök és a FESZ elnök közös kezdeményezésére Margittai Barnabás FESZ elnök és Róka László főtitkár, dr. Ráday Tamás, az Egészségügyi Technológia és Orvostechnikai Szállítók Egyesülete (ETOSZ) igazgatója, Rásky László, az Orvostechnikai Szövetség főtitkára, Jóbai Zsolt, az Orvostechnikai Szövetség alelnöke, a Kamara részéről pedig dr. Hankó, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Torma Ádám folytatott megbeszélést. A cél nemcsak a GYSE, hanem a NOR szabályozás módosítása is.Beszámoló az elnökség júliusi üléséről Néhány nappal később ugyanebben a körben – kiegészülve dr. Barcsay Andrássaldr. Cserháti Péternél az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatójánál folytatódott a megbeszélés.

– Az IQVIA-val újra kötendő szerződésről a kamarai elnök, dr. Török Mónika, dr. Sándor Csaba és dr. Torma Ádám egyeztetett.

– A kamarai elnök tagja volt prof. dr. Antal István igazgatói pályázatát bíráló bizottságnak. „A professzor úr azóta már meg is kapta a kinevezését” – hangzott el.

– Dr. Torma Ádám, dr. Fejes Szabolcs és a kamarai elnök a HGYSZ kezdeményezésére dr. Zlinszky Jánossal, dr. Kató Bálinttal és Kóródi Karolával egyeztetett. A téma a Szövetség kérésére a kórházi gyógyszertárak kiszervezése elleni eseteges közös fellépés, valamint a Naszlady Attila Egészségfejlesztési Program volt. Említésre került továbbá a Gyógyszerészi Hírlapban megjelent, Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett nyílt levél is, amit a Szövetség képviselői aggályosnak tartottak.

 – A MOL-lal történő együttműködés megújításáról dr. Hankó, dr. Sándor Csaba és dr. Torma Ádám tárgyalt Szabó Balázzsal, a MOL igazgatójával.

– Dr. Joó Kristóf és a kamarai elnök a Gondosóra programban való gyógyszerészi részvételéről tárgyalt a program vezetőivel. A téma önálló naprendként is terítékre került.

– A kamarai elnök és Lencse Zoltán, a STRATIS Vezetői és Informatikai Tanácsadó Kft. vezetőjével a patikai szoftverek fejlesztéséről folytatott megbeszélést.

– Prof. dr. Szökő Éva, dr. Szűcs Attila, a Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Tagozat vezetője, dr. Somogyi Orsolya és a kamarai elnök az új szakmai irányelv implementálásának feltételeiről, valamint a szakmai rendszerváltás programjának további lehetséges elemeiről egyeztetett.Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

– Dr. Horgos József, dr. Nagy Vilmos, dr. Torma Ádám és dr. Hankó az Alkalmazotti Állandó Bizottság működésével kapcsolatban folytatott megbeszélést. A téma később önálló napirendi pontként is szóba került.

– A gyógyszerkiadó automatákkal kapcsolatban Marczali Tibor (Online Group Zrt.) kérésére a kamarai elnök, dr. Torma Ádám és dr. Fejes Szabolcs egyeztetett. A Zrt. a Kamara álláspontját szerette volna megtudni a gyógyszerkiadó automaták specifikációjával kapcsolatban.

– A Gyógyszerészi Hírlapban megjelent, Orbán Viktor miniszterelnöknek címzett levéllel kapcsolatban egy kolléga levelében ellenérzését fogalmazta meg és etikai vizsgálatot kezdeményezett a nyílt levél szerzőivel és a levelet közzé tevő kamarai vezetéssel szemben. Dr. Hankó válaszát követően a gyógyszerész a vizsgálat kezdeményezésétől elállt.

– Az IQVIA-val történt július 3-i újabb, adatgyűjtéssel kapcsolatos egyeztetésen – amin dr. Sándor Csaba, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó vett részt – megállapodtak a szerződés részleteiről, így elhárult az akadálya a szerződés megújításának.

– Az MGYK és az MBH Bank közötti szerződés mindkét fél részéről aláírásra került, így nincs akadálya a gyógyszertáraknak kedvező megállapodás kötésére a bankkal.

 

Kamarai aktivitások

– Dr. Hankó a Semmelweis Egyetem GYTK hallgatóinak záróvizsgáján az egyik bizottság elnöke volt. „Az általunk vizsgáztatott 33 hallgató sokkal jobb teljesítményt nyújtott, mint az előttük lévő évfolyamok” – emelte ki. A korábbi – szerényebb – eredménynek véleménye szerint a pandémia és az akkor folyó online oktatás volt az egyik fő oka, amelyben a gyakorlati készségek megszerzése sokkal nehezebb volt.

– A június 13-i, Benczúr Hotelben tartott TEÉ ülésről dr. Nyíri László számolt be. Az összejövetelen két témát vitattak meg, egyrészt a Kamara belső problémáit járták körbe, másrészt a kórházi gyógyszertárak kiszervezése került a középpontba. Az utóbbival kapcsolatban hozott határozatukban a kormánnyal történő kapcsolat erősítésének fontosságát hangsúlyozták, valamint azt a kérést fogalmazták meg, hogy a kormány folytasson egyeztetést a Kamarával a gyógyszerellátás további terveiről.

– Az MGYK Tolna Vármegyei Szervezete elnökségi ülésén dr. Hankó Zoltán is részt vett.

– Június 19-én a Kamara székházában posztpatikanapot tartottak. „A gyógyszerellátás egészségügyi feladatai” című konferencián dr. Hankó moderálásával dr. Csath Magdolna, dr. Bidló Judit, Bertókné Tamás Renáta és dr. Somogyi Orsolya osztotta meg ezzel kapcsolatos gondolatait és a téma társadalom- és egészségpolitikai összefüggéseit a mintegy negyven fős hallgatósággal. Az elnök tájékoztatása szerint a miniszimpózium eredményes volt és rámutatott arra, hogy önmagában a szakmai rendszerváltás eredményességéhez nem elegendő az irányelvek megújítása, mert szükség van megfelelő társadalom- és egészségpolitikai, valamint orvosszakmai támogatásra, az informatikai és finanszírozási feltételek megteremtésére, valamint a gyógyszerészek edukálására is.

– Az Ipari Állandó Bizottság ülésén a hazai gyógyszergyárakkal kötött megállapodásról esett szó, ami alapján mintegy hatvan gyógyszerészhallgató vehet részt nyári gyakorlaton a megállapodásban résztvevő gyárakban.

– A Galenus Kft. taggyűlésén a kamarai elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Nagy Vilmos is részt vett. A gyűlésen a cég modellváltásának, átvilágításának szükségességéről egyeztettek.Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

– Június 28-án a Belügyminisztériumban tartott Semmelweis napi megemlékezésen dr. Hankó képviselte az MGYK-t.

– Az elnök tájékoztatott az MGYK Heves Vármegyei Szervezete elnökségi állásfoglalásáról. Ennek szövege az alábbi:
Figyelembe véve dr. Takács Péter államtitkár úr a mezőkövesdi vándorgyűlésen elhangzott szempontjait, miszerint nem cél a jelenlegi egységes lefedettséget nyújtó gyógyszerellátó struktúrát megbontani vagy gyengíteni az online gyógyszerrendelés és házhozszállítás új szabályaival, csak egy, a jelenlegi kereteket nyújtó, offline gyógyszertárakat támogató, és igazságos rendszer támogatható. A gyógyszertárak ezen rendszere a COVID-járvány alatt is bizonyította, hogy az előre nem látható extrém kihívásoknak is képes megfelelni. További súlyos járványhelyzet vagy esetleges háborús állapot egy digitális, online túlsúlyú rendszert összeomlással fenyegethet, de mindenképpen a lakosság kiszolgáltatottságát növelné, elsősorban vidéken.

Az offline patikák szerepét nem gyengítő modell megvalósítása véleményünk szerint az alábbiakkal biztosítható: (1) Egyetlen országosan egységes felület létrehozása lehetőleg állami szerepvállalással, (ezáltal ennek kontrollja is biztosítva lenne) ahol a házhozszállítási vagy online vásárlási beteg igények és a patikák egymásra találhatnak. (2) Az igénybe vevők regisztrációja alapján vagy IP-címe szerint a szolgáltatásokat vállaló és legközelebbi patika lenne jogosult azt teljesíteni. (3) A szolgáltatást, a gyógyszerek kiszállítását, átadását kizárólag a gyógyszertár gyógyszerkiadásra jogosult munkavállalói végezhetnék.

Fentiekkel gátolható a szakmai kompetenciák további csorbítása, illetve a ellátórendszer nem kívánt torzulása is. Az egészségpolitikai célokat nem szolgálja az online térben jellemző gazdasági erőfölénnyel való visszaélés."

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az NNGYK-tól kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntést igénylő napirendi pontok

– Patikanapi beszámoló és koncepciójának megújítása

Dr. Hankó ismertette a június 5-i patikanap, illetve a június 19-i posztpatikanap eseményeit. Köszönetet mondott dr. Nagy Vilmosnak az országos rendezvény kiváló szervezésért, és mindazoknak, akik a patikanapon vármegyei keretek között, vagy saját kezdeményezésre programot szerveztek. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót, és egy ad hoc bizottság felállításáról döntött, amelynek tagjai: dr. Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin, dr. Nagy Vilmos, dr. Sándor Csaba, dr. Szendrényi Dániel, dr. Zalai Károly. A bizottság feladata a patikanap koncepciójának megújítása és a jövő évi program előkészítése. A patikanapi eseményekről a Gyógyszerészi Hírlapban részletes beszámoló jelenik meg.

– Beszámoló a Gondosóra együttműködés újabb lépéseiről

A Gondosóra program vezetői és a kamara között folytatódott az együttműködés operatív előkészítése. A kamarai elnök előterjesztésében foglaltakat az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette. A programról a Gyógyszerészi Hírlap részletes tájékoztatást nyújt.

– Döntés az Alkalmazotti Állandó Bizottság tagjáról és működésének megújításáról

Az elnökség döntése értelmében dr. Dudás-Magyar Fanni az elnökség megbízottjaként kezdi el az Alkalmazotti Állandó Bizottság újraszervezését.

– Döntés az Ifjúsági Állandó Bizottság tagjairól és programjáról

Az elnökség elfogadta a bizottság összetételére és állandó meghívottjaira vonatkozó előterjesztését. A programról a bizottság elnökével a közeljövőben lesznek egyeztetések.Beszámoló az elnökség júliusi üléséről

– Szabályzatok felülvizsgálatának kezdeményezése

Az elnökség jóváhagyta dr. Fejes Szabolcs, dr. Vass Viktória és dr. Inczeffyné dr. Ivicsics Katalin előterjesztésében foglaltakat az SZMSZ, a Belső Információs Szabályzat és az Iratkezelési Szabályzat felülvizsgálatával kapcsolatban. A munkában továbbá részt vesz dr. Csapó Konrád és dr. Szendrényi Dániel is. A vizsgálat eredményét a szeptemberi elnökségi ülésre kell előterjeszteniük.

– Támogatási kérelem könyv megjelentetéséhez

A szentlőrinci Brantner-Koncz múzeumot fenntartó alapítvány a dr. Brantner Antal életét és munkásságát bemutató könyv megjelentetéséhez kérte a Kamara támogatását. Az elnökség 150.000 Ft támogatásról döntött.

Az elnökség a nyílt napirendi pontok megtárgyalását követően zárt ülésen folytatta a munkáját. Az elnökség zárt ülése este ¾ 6-ig tartott; a függőben maradt témákat az elnökség – zárt ülés keretei között – később tárgyalja meg.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél