Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2020. június 12.
Beszámoló az elnökség június 11-i videokonferencia keretében tartott elnökségi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2020. június 11-én videokonferencia keretében tartotta soron következő ülését. Az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a napirend elfogadása után az előző ülés óta eltelt, szokásosnál rövidebb, mindössze 21 napos időszak kamarai eseményeit ismertette az elnök. 

 

Kormányzati egyeztetések

   – Miután a parlament honlapján megjelent a 2021-es központi költségvetés tervezete, a Kamara elkészítette és elküldte a költségvetés elkészítéséért felelős Pénzügyminisztérium vezetésének a költségvetés korrekciójára vonatkozó javaslatait. Az erre vonatkozó beszámoló önálló napirendi pontként is szerepelt az ülésen.

   – Az elmúlt hetekben az EESZT-vel kapcsolatos rendeletek módosítására vonatkozó tervezet véleményezésére is sor került. Ennek részleteivel egy későbbi napirendben is foglalkoztak.

   – Az elnök beszámolt, hogy az OGYÉI – a Kamarával történt egyeztetést követően – javasolta az FFP minősítésű maszkok patikai forgalmazási lehetőségének megmaradását, a Kamara pedig az idősek védelmi sáv-szabályozásának rugalmasabbá tételét kérte az Államtitkárságtól többek között azért, hogy a fiókgyógyszertárakat is működtető gyógyszertárak mindkét helyen eleget tudjanak tenni az előírásoknak és a betegellátás ne sérüljön.

   – Az elnök beszámolt, hogy az ÁEEK Emberi Erőforrás Fejlesztési Főigazgatóság által kért kompetencia-térképet a négy képzőhellyel és az MGYT-vel közreműködve készítették el és adták be. A kompetencia-térképet a gyógyszerészi diplomával rendelkező szakemberekre és valamennyi szakképesítésre egyaránt elkészítették.

Meditop Gyógyszeripari Kft-vel való egyeztetések

Dr. Hankó, dr. Greskovits Dávid, a Meditop elnöke és dr. Ács Zoltán, mint a Meditop ügyvezetője megbeszélést folytatott egy időseknek szánt immunerősítő összetételről. A koronavírus-járvány kapcsán ugyanis az Operatív Törzs felvetette, hogy az állam a 65 éven felüli polgárai számára immunerősítő készítményeket biztosítana. Az összetételre vonatkozó javaslatot az MGYT elnöke, az OGYÉI főigazgató-helyettese és a Kamara elnöke elkészítette, amelyet az Innovációs és Technológiai Minisztérium jóváhagyott és a Meditop bevonásával megkezdődött az egyeztetés a gyártás előkészületeiről. Közben azonban lecsengett a járvány. A Kamara elnökének a Meditop vezetőivel folytatott egyeztetése azt a célt szolgálta, hogy az összetétel lehetséges további sorsának alakulását felmérjék. A közös gondolkodásról szóló és a lehetséges további lépéseket bemutató beszámolót az elnökség jóváhagyta.

Kamarai megbeszélések, programok

   – Az MGYK Budapesti Szervezete elnökségi üléséről szóló tájékoztatójában dr. Hetényi László, a területi szervezet elnöke elmondta, támogatják az országos elnökség kezdeményezését a TAJ-szám bemondása alapján történő gyógyszerkiváltás megszűnésére.

   – A Trianoni békediktátum 100. évfordulójáról a Kamara a honlapon és Facebook-oldalán emlékezett. Az összeállítás elkészítésében részt vett dr. Székely Pál Hargita megyei gyógyszerész, aki az anyaországi és az erdélyi magyar anyanyelvű gyógyszerészek együttműködésének koordinátora.  Az emlékezés felhívta a kollégák figyelmét arra is, hogy a Kárpát-medence gyógyszerészeinek összefogása a Kamara feladata.

   – A Kommunikációs Munkabizottság üléséről dr. Bunyevácz Zsuzsa és dr. Csapi Bence számolt be. Az összejövetelen a júniusi Gyógyszerészi Hírlap és a júliusi tervezet megbeszélése után elsősorban az egyszeri juttatás elmaradásával kapcsolatos kommunikációs feladatok megvitatása következett.

   – A Patikanap országos megnyitójának tervezett helyszínét, az érdi Forrás gyógyszertárat dr. Hankó, Fári István, dr. Nagy Vilmos Pest megyei elnök, Vidáné dr. Puszta Ildikó Pest megyei alelnök és dr. Horváth-Sziklai Attila tekintette meg. A helyszínen minden feltétel adott – tájékoztatott az elnök.  Az eredetileg szeptember 16-ra tervezett időponton azonban a szűrőbusz leterheltsége miatt változtatni kell. Az új időpontot, szeptember 23-t az elnökség elfogadta. A szakmai program a tervek szerint a fiatalok felelős gyógyszerhasználatát járja körbe.

Beszámoló az elnökség június 11-i videokonferencia keretében tartott elnökségi üléséről

Egyebek

    A Gyógyszerészi Gondozás Non-pofit Kft. taggyűlésén dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte az MGYK-t, aki tájékoztatott az összejövetelen elhangzottakról. A fő téma a 2019. évi mérlegbeszámoló elfogadása volt, de vizsgálták a cég további működtetésével járó gazdasági feltételeket is, tekintettel arra, hogy a gyógyszerészi gondozási irányelvek kidolgozására előírt fenntartási időszak idén lejár.

   – A továbbiakban dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak működésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

   – A politikai vezetőkkel folytatott egyeztetések

Az elnökség meghallgatta az elnök (1) kiskereskedelmi különadóval, (2) a Taj-szám bemondására alapozott gyógyszerkiváltással, (3) az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásával és (4) a 2021-es költségvetéssel kapcsolatos beszámolóját, és külön is foglalkozott az elmúlt napokban az EMMI vezetői és a Kamara elnöke között kirobbant vitával.

A kiskereskedelmi különadóval kapcsolatban az elnök utalt a Kamara honlapján és a Gyógyszerészi Hírlapban megjelent beszámolóra, továbbá az egyeztetésekkel kapcsolatos dokumentumokat is átadott az elnökség tagjainak. Mint mondta, a Pénzügyminisztérium illetékesei a törvény végszavazását megelőzően ígéretet tettek arra, hogy egy „csendesebb időszakban, a nyári szabadságok után” újra kezdődhetnek a tárgyalások a gyógyszertárak kiskereskedelmi különadó alanyává történt besorolásával kapcsolatban. Az egyeztetések megszervezését Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök kiemelt társadalmi ügyekért felelős megbízottja – a Kormány kamarai kapcsolattartója – vállalta.

A TAJ-szám bemondásra történő gyógyszerkiváltásra vonatkozó egyeztetések kapcsán az elnök beszámolt, hogy írásban és szóbeli egyeztetéseken is jelezte, hogy a kiváltásra való jogosultság igazolása nélküli gyógyszerkiváltás az uniós adatvédelmi szabályoknak nem felel meg, továbbá gyógyszer- és betegbiztonsági kockázatokat hordoz, ezért a Kamara elnöksége és a Területi Elnökök Értekezlete konszenzusos döntése értelmében minél hamarabbi kivezetése indokolt. A veszélyhelyzeti szabályozás kivezetését célzó törvénytervezetben eredetileg erre a veszélyhelyzet megszűnését követően 90 napos határidővel sor került volna, azonban a törvényalkotás véghajrájában egy bizottsági módosító javaslattal a konkrét határidő a tervezetből törlésre került. Az elnök kezdeményezte, hogy a törvényalkotási bizottság az eredeti javaslat elfogadását kezdeményezze, és az adatvédelmi hatóság elnöke is jelezte, hogy a rendelkezés elfogadása adatvédelmi szempontból aggályos. (Az elnökségi ülés után ért véget a törvényalkotási bizottság ülése, amely a TAJ-szám bemondásra alapozott gyógyszerkiváltást konkrét határidő nélkül javasolja a parlamentnek elfogadásra – a szerk.)

Az egészségügyi dolgozók egyszeri juttatásával kapcsolatos döntés, de még inkább annak minisztériumi kommunikációja nagyon sok gyógyszerészt megsértett – mondta el az elnök. A vita a minisztérium és a Kamara között már nem is a juttatásról, hanem a gyógyszerészek kormányzati megítéléséről szól. Az elnök elmondta: az elhibázott kommunikációt követően (minden egészségügyi dolgozó kap juttatást) született döntésnél (a nem közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatóknál dolgozók nem kapnak) is nagyobb kárt okozott a miniszter ezt követő, gyógyszerészeket megalázó nyilatkozata, majd az Államtitkárság csúsztatásokkal teli közleménye. Az elnök álláspontja szerint ezekre reagálnia kellett, de már ezekben a közléseiben is utalt arra, hogy a kialakult bizalmi válságot a nyilvánosság előtt folytatott vitával megoldani nem lehet. Elmondta: ezentúl is megvédi a gyógyszerészek becsületét, de keresi azokat a lehetőségeket, amelyek a Kormány és a Kamara közötti tízéves együttműködés tapasztalatai alapján eredményesek lehetnek. Minél hamarabb rendezni kell a bizalmi válságot, mert ha a járványnak egy esetleges második hulláma a rendezés előtt visszajön, a jelenleginél is nagyobb konfliktusok kezelésére kell felkészülni. A beszámoló végén az elnökség ellenszavazat nélkül és az elnök tartózkodásával jóváhagyta az elnöknek a konfliktussal kapcsolatos tevékenységét és megnyilatkozásait.

Az elnök tájékoztatott, hogy a 2021-es költségvetési tervezetben a gyógyszerkassza viszonylag jelentősen növekszik, de ennek a gyógyszertárak árrés-jellegű bevételeire nincs hatása. Mivel a növekmény a nagy értékű, innovatív gyógyszerek támogatás-növelését szolgálja, ennek a jelenlegi árrés-szabályozás mellett nincs hozadéka. A tervezetben összevont soron szerepel a generikus ösztönző és a szolgáltatási díj változatlan összeggel, és úgyszintén más tételekkel összevont soron terjesztették elő a kisforgalmú gyógyszertárak működési célú támogatásának összegét. A Pénzügyminisztérium vezető munkatársainak tájékoztatása szerint ennek tervezett összege is változatlan. Továbbra is szerepel a kamatmentes támogatás-előleg és a Garantiqa készfizető kezességvállalása. Az elnök az EMMI-nek már korábban megküldött javaslatok felhasználásával kérte a Pénzügyminisztériumtól a korrekciót. Az ezzel kapcsolatos dokumentációt az elnökségi tagok is megkapták.

Az egyes kérdések megbeszélése után az a megállapodás született, hogy a Területi Elnökök Értekezlete is vitassa meg a fentieket, valamint ezen az összejövetelen lehetőség szerint az elnökség tagjai is vegyenek részt. Az elnökség tagjai egyetértésükről biztosították az elnököt az ismertetett témákban történt eddigi tevékenységével kapcsolatban.

   – Veszélyhelyzet megszűnését követő kamarai működés, rendezvények

Dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette a veszélyhelyzeti rendelet küldöttközgyűlés megtartásával kapcsolatos tudnivalóit. Dr. Hankó Zoltánnal közös előterjesztéséhez, miszerint az idei évben egy küldöttközgyűlés kerüljön megrendezésre – amit az Alapszabály is engedélyez – az elnökség elvi jóváhagyását adta. Így a várhatóan szeptemberben megtartható küldöttközgyűléstől függetlenül szervezett Gyógyszerész Köztestületi Napokra vidéken kerülhet majd sor.

   – Munkabizottságok és projektek megalakulásával és tevékenységével kapcsolatos beszámolók

Dr. Hankó felolvasta a korábban beadott írásos előterjesztéseket, majd lehetőség nyílt azok szóbeli kiegészítésére. Ezt követően dr. Kerék Dániel ismertette a gyógyszertári marketing projektet. Az elnökség elfogadta a projekt céljait és jóváhagyta annak elindítását.

   – MGYK szerződött partnerei által a tagság javára nyújtott szolgáltatások felülvizsgálata

Dr. Sándor Csaba beszámolt az MGYK és partnerei közötti szerződések felülvizsgálatának eredményeiről. Ismertette, mely szerződések idejét múltak, illetve melyek szorulnak frissítésre. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a beszámolót azzal, hogy a gyógyszertárak és bankok kapcsolatainak újragondolását lehetővé tevő, valamint az energiaellátást segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződések átgondolása legyen sorrendben az első.

   – Beszámoló a Humvo Nonprofit Zrt. működéséről és a közgyűléséről

Dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezető beszámolójában ismertette a HUMVO 2019-es beszámolójának főbb pénzügyi és szakmai adatait, majd jelezte, hogy a HUMVO tisztújítás során – a rotációs elvnek megfelelően – a következő évben a Kamara delegáltja (a Hivatal igazgatója) az igazgatóság alelnöki tisztségét tölti be.

   – Asszisztens-felmérés indítása

Az elnökség megvitatta dr. Fittler András előterjesztését, a felmérés céljait és feladatait. Ezt követően felkérte dr. Nyíri Lászlót, a TEÉ elnökét, hogy a programba még hiányzó megyei delegáltakat pótolja, és felkérte dr. Fittler Andrást a kérdőívek elkészítésére.

– Támogatási kérelem

Az MGYK Baranya Megyei Szervezete Szabó László Gyula professor emeritus Baranya megyei gyógynövénykutatással foglalkozó könyve szerzői kiadásához kért támogatást. Az elnökség a támogatást megszavazta azzal, hogy javasolja: a megyei szervezet is támogassa a könyv kiadását.

mgyk.gyh

 

2018-2020 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA