Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2023. június 10.
Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2023. június 8-án tartotta soron következő ülését Budapesten, a Kamara székházában, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az ülésen egy – hivatalos elfoglaltsága miatt – távollévő elnökségi tag kivételével valamennyi elnökségi tag részt vett és a határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította.  Az ülésen állandó meghívottként jelen volt a Magángyógyszerészek Országos Szövetsége képviselőjeként dr. Csontos Ildikó országos alelnök, valamint a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Gyógyszertári Asszisztensi Tagozatának képviseletében Csiszár Zoltánné.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett.

 

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– A Miniszterelnökség stratégiai ügyek koordinációjáért felelős helyettes államtitkára a Kamarában az ágazat gazdasági helyzetéről, a hálózatokról, a vidék gyógyszerellátásáról és az online gyógyszer-kereskedelemről folytatott megbeszélést dr. Hankó Zoltán elnökkel, aki a rendelkezésére bocsátotta az ezekkel kapcsolatos kamarai adatokat és javaslatokat. Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– Dr. Müller Cecília országos tiszti főorvos a Kamara véleményét kérte az OGYÉI jelenlegi helyzetével és jövőjével kapcsolatban. A kamarai elnök arról tájékoztatta, hogy a törzskönyvezéssel és inspekciókkal kapcsolatban a korábbiakhoz hasonló gyakorlatra utaló információk jutnak el a Kamarához, ugyanakkor a gyógyszertárak ellenőrzésével kapcsolatban gyakran van véleménykülönbség az OGYÉI és a Kamara között. A Kamara fontosnak tartja, hogy az NNK-val történő integráció után a struktúrában az OGYÉI-nek a lehető legmagasabb szintű vezetői részvétel legyen biztosított, maradjon egységes az OGYÉI szervezete és létszámában erősítsék meg a hatósági ellenőrzéssel foglalkozó tiszti gyógyszerészi hálózatot.

– Dr. Hankó soron kívüli egyeztetést kért dr. Bidló Judit helyettes államtitkártól, ahol a gyógyszerészek közforgalmú és fiókgyógyszertárak nyitva tartás alatti fizikai jelenléti kötelezettségének feloldásával kapcsolatos kormányzati kezdeményezésről folytattak megbeszélést. Ugyanebben a témában az elnök egyeztetett többek között dr. Takács Péter államtitkárral, Nyitrai Zsolt miniszterelnöki biztossal, a Miniszterelnökség egészségügyi stratégiai tervezéséért felelős vezetőivel, továbbá levélben tájékoztatta a kamarai álláspontról dr. Pintér Sándor minisztert.

– Dr. Szentiványi Mátyás, az OGYÉI főigazgatója, dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész és a kamarai elnök a gyógyszertárak ellenőrzésével kapcsolatos eltérő álláspontjukról egyeztettek, valamint véglegesítették az online gyógyszerforgalmazással kapcsolatos konszenzusos javaslatot, amelyet ezt követően közös javaslatként, hivatalosan is benyújtottak az Egészségügyért Felelős Államtitkárságra.

– Dr. Szűcs Attila, az Egészségügyi Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Tagozat elnöke és a kamarai elnök egyeztetett a Máltai Szeretetszolgálat speciális egészségügyi szolgáltatásával kapcsolatos javaslatról, amelyről az egészségpolitikai vezetés több kollégiumi tagozat mellett a Gyógyszerellátási tagozat véleményét is kikérte.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– Dr. Péterfalvy Attila, a NAIH elnöke panaszos beadványra hivatkozva levélben hívta fel a Kamara figyelmét a Gyógyszerészek Facebook-csoportban folyó diskurzus több, a betegekkel kapcsolatos nem kívánatos elemére, egyben kérte a Kamara intézkedését. Dr. Hankó válaszlevelében arról tájékoztatta, hogy a figyelmeztetést továbbította a csoport adminisztrátorainak, továbbá az MGYK május 13-i küldöttközgyűlése úgy módosította az Etikai Kódexet, hogy a NAIH elnöke által kifogásolt gyakorlat a gyógyszerészi etikával ütközőként került rögzítésre.

– A Belügyminisztérium Egészségügyért Felelős Államtitkárságon a Kamara képviseletében a kamarai elnök és dr. Torma Ádám a GYSE-szabályozással kapcsolatban egyeztetett egy olyan megbeszélésen, ahol valamennyi GYSE-forgalmazásban érintett szervezet képviselete biztosított volt. „Van némi előrelépés” – mondta dr. Torma.

– Június 5-én a BM Egészségügyért Felelős Államtitkárság visszamutatásra megküldte a Kormány és a Kamara közötti stratégiai megállapodás szövegtervezetét. A megállapodás tervezete később önálló napirendi pontként szerepelt.

– Június 6-án a Kamara megküldött a Belügyminisztériumnak egy komplett törvénymódosító javaslatcsomagot, amely döntő mértékben a korábban már benyújtott javaslatok aktualizált és kibővített változatát tartalmazta.

 

Kamarai egyeztetések

– Dr. Tarcsa Mónika, a Sanofi-Aventis Zrt. társadalmi kapcsolatokért felelős egyik vezetője és dr. Bodrogi József közgazdász a Kamara segítségét kérte a gyógyszertárak vakcinációban való részvételével kapcsolatban. Az elnök elmondta, hogy a Sanofi-Aventis Zrt. elsősorban saját vakcinái patikai beadhatóságáért lobbizik, hasonlóan a néhány évvel ezelőtti kezdeményezéshez, de „e tekintetben az elvi érdekazonosság lehetősége megvan, ez ugyanis kamarai szakmapolitikai cél is”. Az elnök elmondta, hogy a Sanofi-Aventis Zrt. képviselőit tájékoztatta: elindult a gyógyszertárak vakcinációban való részvételének szakmai alapjait megteremtő irányelv kidolgozása és a hozzá tartozó feltételek összegzése.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– Az elnök elmondta, hogy a gyógyszertárak rezsitámogatásával kapcsolatos kormányrendelet véleményezése során a szokott eljáráson kívül a tisztségviselői kar soron kívüli megbeszélését is kezdeményezte.

– Az MGYT Oktatási Szakosztályának szervezésében tartott megbeszélésen, ahol a szakképzéssel kapcsolatos problémák kerültek megbeszélésre, a Kamara képviseletében dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila, illetve az MGYK és a PTE képviseletében dr. Fittler András (aki április 15-től a PTE GYTK dékánja) vett részt. A szakgyógyszerészképzéssel kapcsolatos problémákat vitaindítójában prof. dr. Vecsernyés Miklós debreceni dékán ismertette, az asszisztensképzéssel kapcsolatos helyzetről és tervekről dr. Hankó Zoltán tartott vitaindítót.

– Dr. Attl Orsolya, dr. Csapi Bence, dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök az alkalmazott gyógyszerészek körében készült felmérés eredményeinek elemzéséről egyeztetett. „Kamarai aktivitás indokolt az alkalmazott gyógyszerészek helyzetének javítása érdekében” – hívta fel a figyelmet dr. Hankó. Az összegzésre a megnyitás előtt álló továbbképző központban miniszimpóziumot terveznek.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– A Patikatükör kiadójának a vezetője, Molnár József és dr. Hankó a patikákban terjesztett lapok további sorsáról folytattak megbeszélést. „Több lap párhuzamosan jelenik meg, folyamatosan csökken a print kiadványok iránti érdeklődés, a jelenlegi struktúrát hosszú távon nem lehet fenntartani” – hívta fel a figyelmet az elnök.

– Június 2-án jelent meg az NNK tájékoztatója a szabadfoglalkozású egészségügyi tevékenységgel kapcsolatban, ugyanakkor a Kamara a május 13-i küldöttközgyűlésen már elfogadott egy terjedelmes dokumentumot a helyettesítő gyógyszerészekről. Mivel az NNK dokumentuma csak részben vonatkoztatható a gyógyszerészekre, a Kamarában dr. Csapó Konrád, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Bartus György és dr. Hankó megbeszélést folytatott. Ennek eredményeként a honlapon és a zárt Facebook-csoportban tájékoztatást tettek közzé.

 

Kamarai történések

– Kötelező szinten tartó továbbképzésen és szakképzésben tartott előadást dr. Hankó és dr. Sohajda Attila.

– A Magyar Szakmai Kamarák Szövetsége közgyűlésén dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte az MGYK-t.

– A Galenus Kft. taggyűlésére május 24-én került sor, ahol elsődlegesen a 2022-es mérleg elfogadása volt napirenden.

– A Forgalmazók az Egészségért Szövetség konferenciáján dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte az MGYK-t.

– A Területi Elnökök Értekezlete május 25-én online patikanapi megbeszélést folytatott.

– A gyógyszertári asszisztensek képzéséhez megjelent egy többkötetes tankönyv. Ennek szerkesztője dr. Szarvasházi Judit, szakmai lektora dr. Horváth-Sziklai Attila volt. A nyilvános könyvbemutatóra június 1-jén az OKFŐ illetékes igazgatójának vezetésével került sor.

– Június 6-án volt a XVIII. Országos Patikanap budapesti programja, június 7-én pedig Poroszlón rendezték a XVIII. Országos Patikanap ünnepélyes megnyitóját. Az elnök elmondta, hogy a budapesti program elsődlegesen a gyógyszerészek véradásban való részvételéről, illetve a szakmai irányelvek megújításáról szólt. Már elkészült és a május 31-i határidőre benyújtásra került a gyógyszerbiztonsági validálás megújított irányelve, amely dr. Somogyi Orsolya vezetésével, dr. Fang Simon és dr. Szilvay András közreműködésével készült el. A poroszlói rendezvényen a gyógyszertári megnyitó mellett volt véradás és a szűrőbusz egész nap a helyiek rendelkezésére állt, továbbá gyermekek korosztályos labdarúgó tornájára is sor került.

 

Egyéb

– Május 11-én jelent meg az egészségügyi salátatörvény, amelynek gyógyszerészeti vonatkozásairól a kamarai honlapon tájékoztatás olvasható.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– Június 1-jén megjelent a gyógyszergyártókra kivetett különadó további növeléséről szóló jogszabály.

– Június 2-án jelent meg rezsitámogatással kapcsolatos rendelet.

– A MOSZ elnök asszonya, Lukácsné dr. Fodor Enikő levélben kért helyesbítést a dr. Hankóval készült, a kamarai honlapra május 25-én felkerült interjúval kapcsolatban, melyben az elnök utalt arra, hogy a MOSZ támogatja a közforgalmú és fiókgyógyszertárak gyógyszerészek fizikai jelenléte nélküli nyitva tartását. A kamarai elnök szerint nincs alapja a helyesbítési igénynek és – mint mondta – válaszolni fog a levélre. (Ez azóta megtörtént – a szerk.)

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– A Küldöttközgyűlés és dokumentumai értékelése, feladatok; helyettesítő gyógyszerészek közvetítése

Az elnökség a küldöttközgyűlés határozatának megvalósításával kapcsolatos feladatok ellátására dr. Hankó Zoltánt, a helyettesítőkkel foglalkozó előterjesztésben foglaltak kezdeményezésére és végrehajtására, továbbá a kamarai munkaközvetítéssel kapcsolatos feladatok kidolgozására a Jogi munkabizottságot (ezen belül is különösen dr. Bartus Györgyöt és dr. Csapó Konrádot), az Alapszabály módosításával kapcsolatos teendőknek a végrehajtására dr. Nyíri Lászlót, dr. Horváth-Sziklai Attilát és dr. Hankó Zoltánt kért

– Beszámoló a folyamatban lévő egyeztetésekről, stratégiai megállapodás

Dr. Hankó ismertette azokat a témákat, amelyekben az előző ülés óta folyt tárgyalás, illetve kezdeményezték az egyeztetést:

   A fiók- és közforgalmú gyógyszertárak működtetése;
   Étrend-kiegészítők gyógyszertári forgalmazása;
   Gyógyszertáron kívül forgalmazható gyógyszerek forgalmazhatósága;
   Kórházi gyógyszerellátás szabályozása;
   GYSE-termékek forgalmazása;
   Online-gyógyszerkereskedelem szabályozása;
   Orvostechnikai eszközök kívül forgalmazható regisztrációja.

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat.

Ennek a napirendi pontnak a részeként az elnök tájékoztatott, hogy befejeződött a Kormány és a Kamara közötti stratégiai együttműködési megállapodás előkészítése, melynek szövegét a Kamara visszamutatásra megkapta. Az elnökség a megállapodás tervezét jóváhagyta és felhatalmazta az elnököt, hogy a Kamara képviseletében aláírja.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről


–  Területi választások előkészítése

Mivel a COVID-pandémia a Kamara szervezeti életében is gondokat okozott, továbbá az Alapszabály módosítása a választási szabályokban is változást hozott, szükségessé vált egy olyan sorvezető készítése, ami segítséget nyújt a területi vezetőknek a választások jogszabályi előírásoknak és alapszabályi rendelkezéseknek megfelelő lebonyolításához. Az elnökség a sorvezető elkészítésére felkérte a Kamara Jogi munkabizottságát, valamint kijelölték azokat a személyeket, akik az egyes területi vezetőkkel a választásokat megelőzően a lebonyolításról személyes konzultációt tartanak.

–  IfÁB rendezvény véglegesítése

Dr. Szilvay András, az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke ismertette, hogy az általuk szervezett Fiatal Gyógyszerészek Találkozójára terveik szerint szeptemberben kerülhet sor. Az elnökség döntött a rendezvény támogatásáról és arról, hogy a rendezvény szervezésében a Békéshelp nyújt segítséget, továbbá felkérte a bizottság elnökét és a főtitkárt, hogy a költségek mérséklése érdekében szponzorokat keressenek.

–  Tájékoztató végzős gyógyszerészhallgatóknak

Az Ifjúsági Állandó Bizottság elkészítette a végzős gyógyszerészhallgatóknak szóló tájékoztatót, amelyben a diplomaszerzést követő időszakban szükséges információkat foglalták össze.  

mgyk.gyh
Fotó: dr. Nagy Vilmos

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél