Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. június 11.
Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2024. június 6-án tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította. Az elnökségi ülés az elnök kérésére zárt üléssel kezdődött (amely közel két órán át tartott). Ezt követően kapcsolódtak be az állandó meghívottak, többek között dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész. Az ülésen részt vett több területi szervezet elnöke is, valamint a MOSZ képviseletében dr. Árva-Lóky Zsófia és dr. Nagy Balázs, a MESZK képviseletében Rózsa Melinda, a gyógyszertári asszisztensi tagozat vezetője.

 

Az előző ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– A Pintér Sándor belügyminiszter által szervezett találkozón Vecsei Miklós, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke és a kamarai elnök vett részt. A megbeszélés célja egy „felsővezetői” egyeztetés előkészítése volt, amelyre a következő hetekben kerül sor.  

– A Kamara a véleményezésre rendelkezésre álló határidőn belül elküldte az egyes gyógyszerészeti tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló kormányrendelettel kapcsolatos kamarai véleményt.

– Május 31-én megérkezett a Kamarába a költségvetési törvény szerinti, köztestületeknek járó, 2024. évi támogatás.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– A Kamara véleményezésre megkapta a NEAK és a gyógyszertárak közötti szerződések Általános Szerződési Feltételeinek módosítás-tervezetét. A véleményezés határideje az elnökségi ülést követően jár le.

– Megjelent „A Belügyminisztérium egészségügyi szakmai irányelve a közvetlen lakossági gyógyszerellátás részeként gyógyszertárakban végzett gyógyszerbiztonsági ellenőrzésről” a 2024. évi 9. számú Egészségügyi Közlönyben. 

– Együttműködési megállapodást kötött a Kormányzati Szolgáltató Központ Nonprofit Kft. és a Magyar Gyógyszerészi Kamara május 10-én. A megállapodást dr. Hankó Zoltán, a Kamara elnöke és dr. Juhász Roland, a Kft. ügyvezetője írta alá. A megállapodás első célja a gyógyszerészek edukálása, hogy segítséget tudjanak nyújtani a Gondosóra program keretei között a 65 éven felülieknek.

 

Kamarai egyeztetések

– Az Euromedic applikációjával kapcsolatban – ami egyes gyógyszerek elérhetőségét mutatná meg a gyógyszertárakban – két tárgyalás is volt. Az elsőn az elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila, a másodikon dr. Hankó, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Torma Ádám tárgyalt az Euromedic képviselőivel.

– A Pharmacia Alapítvány éves megbeszélésén a Kamara képviseletében dr. Horváth-Sziklai Attila vett részt.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– A Galenus Kft. május 29-i taggyűlésén szóba került a Patika Magazin tartalmi megújítása, a gazdálkodás átvilágítása. A Kft. Felügyelő Bizottságába – az elhunyt dr. Bartus György helyére – a Kamara dr. Sohajda Attilát delegálta, amit a taggyűlés elfogadott.

– Dr. Torma Ádám, dr. Nagy Vilmos, dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök a gyógyszerkiadó automatákkal kapcsolatban egyeztetett.

– Dr. Szűcs Attila, a Szakmai Kollégium Gyógyszerellátási Tagozat vezetője és dr. Hankó Zoltán a függőben lévő szakmai irányelvekről folytatott megbeszélést.

 

Kamarai aktivitások

– A Magyar Kórházszövetség május 8-10. között tartott kongresszusának második napján dr. Hankó Zoltán előadást tartott a gyógyszerellátással foglalkozó szekcióban, amelynek központi témája a kórházi gyógyszerellátás kiszervezése volt. Az elnök a potenciális problémákat mutatta be. Előtte dr. Bidló Judit helyettes államtitkár ismertette a kiszervezés aktuális kérdéseit. Az előadók között volt prof. dr. Botz Lajos, dr. Feller Antal, dr. Gyimesi Nóra és dr. Hantos Mónika, a Bethesda Gyermekkórház főgyógyszerésze is, aki videóban mutatta be a kórházban folyó gyógyszerészi gondozási tevékenységet. A konferencián a kamarai elnök a Forgalmazók az Egészségért Szövetség elnökével, dr. Margittai Barnabással az egyeztetések megújításáról állapodott meg.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– Az MGYK május 23-án etikai miniszimpóziumot tartott, ahol négy vitaindító hangzott el. Az előadók dr. Hankó, dr. Csapó Konrád, dr. Ilku Lívia és dr. Bodor Áron voltak, akik az etikai alapelvek, az etikai bizottságok és az Etikai Kollégium üléseinek technikai és informatikai kérdéseit, eljárásrendi kérdéseket, valamit az Etikai Kollégium állásfoglalásainak főbb ismérveit vették górcső alá. Az összejövetelen kijelölték a bizottságok és a kollégium működésének feltételeit, valamit az Etikai Kódex módosítása is szóba került.

– Az MGYT centenáriumi ünnepélyén a kamarai elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Zalai Károly képviselte a Kamarát.

– A PTE GYTK „Partnernap 2024” című rendezvényén a kamara képviseletében dr. Torma Ádám vett részt.

– A budapesti szakképzésben a kamarai elnök és dr. Horváth-Sziklai Attila tartott előadást.

– A Forgalmazók az Egészségért Szövetség május 29-i konferenciáján dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte a Kamarát.

– A Semmelweis Alumni június 5-i rendezvényén a MOK, a MESZK és az MGYK elnökei voltak a meghívott vendégek, akik kerekasztal beszélgetésben mutatták be a kamarák szerepét az egészségügy működtetésében. A három kamara eltérő helyzetéből adódóan más és más kérdésekre fókuszál, azonban a célkitűzéseik nagymértékben fednek át – tájékoztatott az elnök. A Kamara részéről a rendezvényen dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Bodor Áron is részt vett.

– Június 5-én került sor a XIX. Országos Patikanap központi megnyitójára Alsónémediben, amiről a házigazda, dr. Nagy Vilmos, a Glória Gyógyszertár személyi jogosa, az MGYK Pest Vármegyei Szervezete elnöke számolt be.

– A MÉKISZ június 5-i konferenciáján kamarai delegáltként dr. Fejes Szabolcs vett részt. Mint mondta, egy jól szervezett rendezvény részese lehetett, ahol a hosszú előadások helyett a részvevők a korábban írásban feltett kérdéseire kaptak válaszokat.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

 

Egyéb

– Május 6. után az országos tisztifőgyógyszerész körlevében kért tájékoztatást a gyógyszerészektől a fiókgyógyszertárak további működésével kapcsolatban. A cél a működési engedélyek módosítását megkönnyítő tájékozódás volt, ugyanakkor az országos tiszti főgyógyszerész nehezményezte, hogy egyes kamarai vezetők a válaszadás ellen léptek fel.

– A hazai gyógyszeripar további fejlődése érdekében együttműködési megállapodást írta alá Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter és dr. Greskovits Dávid, a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke. A ceremóniát követő sajtótájékoztatóról szóló tudósítás egy – félreérthető – mondata miatt a gyógyszerészek aggályai is szóba kerültek az elnökségi ülésen. Az elnök elmondta, hogy a tisztánlátás érdekében a Kamara mit tett.

–  A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az NNGYK-tól kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

– Az elnök tájékoztatott, hogy június 19-én délután a kamara továbbképző központjában miniszimpóziumot tartanak, amelynek meghívott előadói prof. dr. Csath Magdolna, dr. Bidló Judit, Bertókné Tamás Renáta (NNGYK), dr. Somogyi Orsolya és dr. Hankó Zoltán. A téma a gyógyszerellátás népegészségügyi feladataihoz szükséges társadalom- és egészségpolitikai, valamint népegészségügyi célkitűzések összehangolása a gyógyszerellátás feltételrendszerével és a szükséges korrekciók kijelölése. A téma aktualitását részben a gyógyszerbiztonsági validálás új irányelve, a diabetes programba való bekapcsolódás és a többi, küszöbön álló kognitív patikai szolgáltatás elindítása. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.

– Az elnök javasolta, hogy a soron következő elnökségi üléshez kapcsolódóan legyen tájékoztatás a Kamara, mint köztestület működését meghatározó jogszabályról és szabályzatokról, az egyes területeken gyakorolt képviseleti jogkörökről és feladatokról, valamint belső működési mechanizmusairól, mivel az elnökség tagjai és a területi elnökök között is vannak olyanok, akiknek hasznos lehet ezeknek az ismereteknek a strukturált ismerete. Az elnökség a javaslatot elfogadta. 

 

Döntést igénylő napirendi pontok

– PTE-MGYK együttműködési megállapodás

Az MGYK és a PTE GYTK együttműködési megállapodást kötött, amelyet dr. Fittler András, a PTE GYTK dékánja és dr. Hankó Zoltán, a Kamara elnöke írt alá. Dr. Fittler András szólt a két szervezet közötti korábbi együttműködésről, az MGYK Baranya Vármegyei Szervezetével való kapcsolatáról, amit szeretnének országos szintre bővíteni. Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– Munkabizottságok beszámolói

Dr. Csapó Konrád, a Jogi munkabizottság elnöke ismertette a bizottság tagjait, az állandó meghívottakat, valamint beszámolt addigi tevékenységükről, illetve további terveikről. Az elnökség az előterjesztésben foglaltakat jóváhagyólag tudomásul vette.

– Döntés a Szakmai Állandó Bizottság (SZÁB) összetételéről és programjáról

Dr. Somogyi Orsolya, a SZÁB elnöke ismertette a bizottság általa felkért állandó tagjait és feladataikat, állandó meghívottjait és azok kijelölt feladatköreit, valamint az állandó meghívottak névsorát, akik tanácsadói feladatkörrel rendelkeznek. Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a SZÁB személyi összetételére és programjára vonatkozó előterjesztést.

– Alapszabály-módosítás kezdeményezése

Dr. Vass Viktória országos titkár előterjesztését az elnökség az Alapszabály módosításával foglalkozó ad hoc bizottság hatáskörébe utalta át.Beszámoló az elnökség júniusi üléséről

– Döntés az Ultrabalaton 2025 versenyen való részvételről és a kapcsolódó kamarai feladatokról

Az elnökség támogatja, hogy dr. Vass Viktória elkezdje a 2025. évi Ultrabalaton futóverseny megszervezését három csapat számára, illetve elkezdje megterveztetni az egységes kinézetű pólókat, pulóvereket, trikókat.

– Az elnökségi ülésrend módosítása

Az elnökség elfogadta, hogy az augusztusi munkanap áthelyezésekre és szabadságolásokra tekintettel az augusztus 22-i elnökségi ülés időpontját augusztus 29-re módosítsák.

– A kamarai zárt Facebook-csoport szabályzatának módosítása

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a dr. Csapi Bence előterjesztésében foglaltakat a kamarai zárt FB-csoport szabályzatának módosításával kapcsolatban.

mgyk.gyh

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél