Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2021. május 15.
Beszámoló az elnökség májusi üléséről

Az MGYK elnöksége dr. Hankó Zoltán elnök vezetésével 2021. május 13-án vegyes módon (videokonferencia keretében és személyes jelenléttel) tartotta soron következő ülését. Az ülés mindvégig határozatképes volt.

A jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, majd a napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az előző elnökségi ülés óta történt kamarai eseményekről tájékoztatott.

Az előző elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Tóth László egészségügy működtetéséért és az egészségügyi fejlesztésekért felelős helyettes államtitkárral (akinek a feladatkörébe tartozik a gyógyszerügyek minisztériumi képviselete is) egyeztetett dr. Hankó Zoltán és dr. Sohajda Attila. A megbeszélésen részt vettek a gyógyszerügyekért is felelős főosztály vezető munkatársai is. Az elnök tájékoztatása szerint az egyeztetésen több téma került megbeszélésre. Áttekintették a Kamara elnöke által márciusban benyújtott javaslatcsomag sorsát, egyeztettek a „kisboltos” kormányrendelethez kapcsolódó teendőkről, a hazai gyógyszerek penetrációjának növeléséről és költségvetést érintő kérdésekről is. A megbeszélésen megállapodtak több dokumentum benyújtásáról, aminek részleteit az elnök önálló napirendi pontban ismertette.

– Az ITM gazdaságstratégiáért felelős államtitkárságával folytatott egyeztetések részleteiről az elnök szintén önálló napirendi pont keretei között számolt be.

– Dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató és dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész április 30-án egyeztetett dr. Hankó Zoltánnal. A megbeszélésen részletekbe menően tárgyaltak vényköteles gyógyszerek jogszabálysértő csomagküldéséről, a csomagküldés, internetes gyógyszerforgalmazás és házhoz szállítás szabályozásának indokolt korrekciójáról, a vis major helyzetek kezeléséről, a személyi joghoz kapcsolódó jogkörök közös üzletrész keretei közötti ellehetetlenítéséről, valamint a franchise rendszerek működési tapasztalatairól. A megbeszélést az OGYÉI főigazgatója kezdeményezte és előzménye, hogy a kamarai elnök levélben erősítette meg a vényköteles gyógyszerek szabálysértő csomagküldésével kapcsolatban korábbi bejelentésekben már kifejtett álláspontját. Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– Dr. Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár személyes egyeztetésen hívta fel az elnök figyelmét a gyógyszerpiacon előforduló egyre gyakoribb szabálytalanságokra, különös tekintettel az online térhez kapcsolódóan terjedő szabálytalan és piactorzító gyakorlatra. „Mindenképpen szükséges a beavatkozás” – idézte a helyettes államtitkárt az elnök és elmondta, hogy a teendőket illetően is egyetértésre jutottak.

– Az elnök beszámolt, hogy Kiss Andrással, az OKFŐfőosztályvezetőjével a központi finanszírozású szoftverfejlesztésről és egyéb EESZT-vel kapcsolatos gyógyszertári aktualitásokról egyeztetett; a megbeszélésen a Kamara képviseletében dr. Horváth Sziklai Attila is részt vett.

Kamarai aktivitások

– Az MGYK Bács-Kiskun Megyei Szervezete elnökségi ülésén dr. Hankó, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Csapi Bence országos titkár is részt vett. Dr. Hankó a megyei elnököt, dr. Kasziba Istvánt idézve elmondta, hogy hasznos volt a rendezvényen való részvétel, és biztatta az elnökség tagjait, hogy a területi szervezetek hasonló rendezvényein való részvétel fontosságára hívják fel szervezetük vezetőinek figyelmét.

– Az előző elnökségi ülés óta a Bács-Kiskun Megyei Szervezet online miniszimpóziumot is szervezett, amelyen dr. El Koulali Zakariás országos tiszti főgyógyszerész és a kamarai elnök is előadást tartott. A kb. 70-80 részvevővel zajló miniszimpózium – a megyei elnök országos elnökhöz eljuttatott értékelése szerint – jól sikerült.

– Az MGYK Pest Megyei Szervezet online informális értekezletet tartott a területi szervezet küldötteinek részvételével, melynek témája a szervezet irodájának felújítása és átalakítása volt. A küldöttek a legapróbb részleteket is megbeszélték, így a néhány nappal később tartott, ebben a témában ügydöntő megyei elnökségi ülésen a területi szervezet elnökségének tagjai egyfelől tájékozottak voltak, másrészt ismerve a küldöttek véleményét is, felelős döntést hoztak a tervezett átalakításról. Az országos elnök mindkét megbeszélésen részt vett és a felújítással kapcsoltban a területi szervezetet az országos vezetés támogatásáról biztosította.

– Dr. Hankó Zoltán és dr. Horváth Sziklai Attila az MGYK Ifjúsági Állandó Bizottsága delegációjával a Kamara hivatalában találkozott. A megbeszélésen a „Táltosképző” újraindításával kapcsolatos elképzeléseket vitatták meg. A Bizottság képviseletében a megbeszélésen dr. Szilvay András elnök mellett dr. Csepi Julianna és dr. Langer András is részt vett. A megbeszélésen az Ifjúsági Állandó Bizottság képviselőinek a Kamara kommunikációjába való bekapcsolódása is szóba került. Az elnök felajánlotta a Bizottságnak, hogy delegáljon az MGYK Kommunikációs Bizottságába, továbbá a kamarai Facebook-oldal és -csoport működtetésébe is egy-egy személyt. A „Táltosképző” témája az elnökség ülésén önálló napirendként is szerepelt, továbbá az elnökség a Bizottság személyi javaslatát jóváhagyólag tudomásul vette.

– A kamarai elnök és dr. Nyíri László TEÉ elnök az egyik Borsod-Abaúj-Zemplén megyei település gyógyszertárának vezetőivel egyeztetett a Kamara informatikai programjaiba való bekapcsolódásról.

– Április 22-én a TEÉ soron kívüli megbeszélést tartott. Az ülésről beszámoló dr. Nyíri László TEÉ elnök elmondta, hogy az ún. „kisboltos” rendelethez készített kamarai módszertani ajánlás ismeretében a területi elnökökkel megbeszélték és véglegesítették a gyógyszertáron kívüli gyógyszerek forgalmazására vállalkozó üzletek és a velük kapcsolatba kerülő közforgalmú gyógyszertárak közötti szerződések ajánlott mintáját. Megvitatták továbbá a szakma társadalmi megítélésével kapcsolatos kérdéseket dr. Sass Pál Heves megyei elnök javaslatára, aki egy közvéleménykutatáshoz szükséges források előteremtéséhez kérte a területi szervezetek vezetőit.

– A budapesti graduális képzésben és szakképzésben dr. Torma Ádám, dr. Sohajda Attila, dr. Somogyi Orsolya, dr. Brezanóczy Ferenc és a kamarai elnök több alkalommal is előadást tartott, valamint kiscsoportos foglalkozást vezetett.

– Prof. dr. Paál Tamás, az Etikai Kollégium volt elnöke búcsúztatására április 26-án, Budapesten a Szent Gellért templom urnatemetőjében került sor. A temetésen dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató, prof. dr. Zupkó István szegedi gyógyszerészkari dékán és prof. dr. Csóka Ildikó az SZTE stratégiai főigazgató-helyettese, prof. dr. Paál Tamás tanszéki utóda mondott búcsúztatót. A temetésen az MGYK képviseletében a kamarai elnök, dr. Zalai Károly főtitkár, dr. Torma Ádám alelnök, dr. Heitz József az Etikai Kollégium alelnöke, dr. Horváth-Sziklai Attila igazgató, dr. Hetényi László budapesti elnök és dr. Potocsny Mária budapesti alelnök vett részt.

– Dr. Sándor Csaba, a Békéshelp Kft. ügyvezetője a kamarai elnökkel a Kft. 2020. évi zárásáról és a 2021. második félévi továbbképzésekről egyeztetett. Ezek témái között egyebek mellett az adherencia-program részeként kommunikációs technikák, az adatvédelmi kérdések, valamint az új FoNo és a vis major helyzetek alkalmazása is várható. Az elnök és a Kft. vezetője a Kft. könyveléstechnikai kérdéseinek átpozícionálásáról is egyeztetett.

– Az előző elnökségi ülésen kapott felhatalmazás értelmében megkezdődtek az egyeztetések az MGYK és a PirulaKalauz közötti együttműködésről. A Kamara deklarált célja, hogy valamennyi kamarai tag teljes körű hozzáférési lehetőséget kapjon a PirulaKalauz anyagaihoz, továbbá a PirulaKalauz szerzői gárdája segítse a Kamara továbbképzési és tájékoztatási céljait aktuális szakmai/szakmapolitikai témák tudományos színvonalú, de közérthető feldolgozásával. Az egyeztetéseken dr. Csupor Dezső, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Csapi Bence és dr. Hankó vett részt. Az MGYK és a PirulaKalauz együttműködéséről szóló szerződés előkészítése dr. Csupor Dezső és dr. Horváth-Sziklai Attila feladata.

– Dr. Szabó Sándor, az MGYK tavaly elhunyt örökös tiszteletbeli elnökének szoborportréját a Galenus Kft. és a Kamara közös megrendelésére Kocsis András szobrászművész elkészítette. A szobor felállítására a Kamara székházában kerül sor. Az elhelyezéssel és a szobor leleplezési ünnepségének megszervezésével kapcsolatos egyeztetésen részt vett Szabó Tamás (a tiszteletbeli elnök fia), Kocsis András, Fári István, dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök. Terveik szerint a járványügyi korlátozások elmúltával keríthetnek sort a szobor leleplezésére.

– A május 5-i vezetői értekezleten az elnök felhatalmazást kapott arra, hogy az országos tiszti főgyógyszerésztől hivatalos levélben kérje az önellenőrzés céljából gyógyszertári forgalmazásra engedélyezett Covid-tesztek esetében, hogy (1) a tesztet vásárló személy kérésére, (2) a gyógyszertár szakszemélyzete, (3) a vásárló személynek segítséget nyújthasson, feltéve, hogy (4) a gyógyszertárban eleve adottak az emelt szintű gyógyszerészi gondozás (pl. vércukorszint-mérés) végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek. A levél még aznap megküldésre került.

– Úgyszintén a május 5-i vezetői értekezleten született döntés arról, hogy fel kell mérni egy „továbbképző” központ kialakításának lehetőségét a Kamara székházában vagy alagsorában. Az erre irányuló munka elvégzésére az elnök felkérte dr. Fang Simont és Mátét, dr. Nagy Vilmost, dr. Torma Ádámot és a Kamara igazgatóját.

– A PTE végzős orvos- és gyógyszerészhallgatóinak online konferenciáján dr. Hankó Zoltán előadást tartott, majd dr. Télessy Istvánnal és dr. Zergényi Andrással közös kerekasztal-beszélgetésük volt. Ugyanezen a konferencián a nagykereskedelemmel foglalkozó kerekasztalban dr. Nyiri László TEÉ elnök vett részt.

– Prof. dr. Zalai Károly ceglédi emléktáblájának koszorúzásán a kamarai elnök és dr. Zalai Károly vett részt. A Ceglédi Önkormányzat épületének udvarán lévő, híres ceglédi (származású) személyek emléktábláját az önkormányzat kezdeményezésére minden évben megkoszorúzzák. Zalai Károly professzor esetében külön aktualitást adott az eseménynek, hogy idén van születésének 100. évfordulója.

– A Kamara elnöke összehívta a Pharmacia Alapítvány megújult kuratóriumának ülését. Megállapodtak, hogy az alapító okirat és a szervezeti működési szabályzat korrekciójára vonatkozó javaslatokat május 25-ig küldik meg a kuratóriumi tagok, és a kuratórium elnökének személyére is addig tesznek javaslatot. A szabályzat módosítása és az új elnök megválasztása az elnökség kompetenciája lesz.

 Egyéb egyeztetések

– Mesterséges intelligencia gyógyszertári készletezési rendszerben történő alkalmazásáról dr. Torma Ádám, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Hankó folytatott megbeszélést a Sinexton cég képviselőivel. Dr. Torma beszámolt az ajánlatot tevő céggel folytatott megbeszélésekről, amelyek tovább folytatódnak.

– A Médiaworks vezető munkatársaival a kamarai elnök, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Somogyi Orsolya folytatott megbeszéléseket. Korábban már elvi megállapodásra jutottak azzal kapcsolatban, hogy júniustól a Mediaworks felületein az MGYK megjelenési lehetőségeket kap. Az előzetes egyeztetéseken arra jutottak, hogy ezt a lehetőséget elsődlegesen a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztésével kapcsolatos és a szakma imázsának erősítését célzó anyagok megjelentetésére használják. Az elnökség jóváhagyta a dr. Somogyi Orsolya által összeállított és előzetesen több kamarai bizottság által véleményezett tematikát, és egyben felhatalmazást adott a további együttműködésre.

– A Medtronic Hungaria Kft. képviselői, dr. Hankó, dr. Horváth-Sziklai Attila és dr. Torma Ádám azzal kapcsolatban folytattak megbeszélést, hogy a gyógyszertárakban forgalmazható legyen a cég egyik terméke, az inzulinpumpa. „Ez mindenféle szempontból jó lehetőség, de a gazdasági aspektusait is figyelembe kell venni” – hívta fel a figyelmet az elnök. A tárgyalások folytatódnak.

– A kamarai elnök a Meditop Gyógyszeripari Kft. székhelyén a cég két vezetőjével, dr. Greskovits Dáviddal és dr. Ács Zoltánnal 1800 hátrányos helyzetű gyermek számára történő ComVit készítmény adományozásának technikai részletéről tárgyalt. Egyeztettek továbbá a Meditop és a Pharmacia Alapítvány közötti együttműködésről, ami önálló napirendi pontként is szerepelt. Szóba került továbbá a hazai előállítású gyógyszerek penetrációjának elősegítése is.

Egyebek, konkrét időponthoz nem köthető események

– Az elnök tájékoztatott a Magyar Mérnöki Kamara által nyújtott ingyenes lakossági és vállalkozói energetikai tanácsadásról. A szolgáltatás valamennyi gyógyszertár számára elérhető (részletek a honlapon).Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– Dr. Sándor Csaba ismertette a Vodafone-nal kötött új szerződés elemeit. Mint mondta, ez több ponton jóval kedvezőbb lehetőséget biztosít a gyógyszertáraknak az eddiginél. Az elnökség felkérte dr. Sándor Csabát, hogy a lehetőséget minél szélesebb körben ismertesse meg a gyógyszerészekkel.

– Az elnök említést tett az Euromedic Pharma Zrt.-nél történt vezetőváltásról; az új vezérigazgató dr. Kiss-Leizer György.

– „Megkezdődött azoknak a jó gyakorlati példáknak a gyűjtése, amelyeket a járvány alatt a gyógyszertárak alkalmaztak” – mondta az elnök. Cél ezek beépítése a Belső Minőségügyi Kézikönyvbe és a hatályos joganyagba.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila adott tájékoztatást az OGYÉI-től kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Döntés a Kamarai Vezetőképző (KVK) tervezetéről
Az elnökség megismerte az Ifjúsági Állandó Bizottság képviselőjének, dr. Szilvay Andrásnak az előterjesztését és meghallgatta szóbeli kiegészítését a kamarai vezetőképző (új „táltosképző”) tervezetével kapcsolatban. A tervezet pontosan körülírja a program célját, ütemezését és tematikáját is. Az elnökség konszenzussal hagyta jóvá a javaslatot és felkérte a Bizottság elnökét a program operatív előkészítésére. Felkérte továbbá a TEÉ elnökét, hogy a területi elnökökkel ismertesse a lehetőséget, továbbá felkérte a hivataligazgatót, hogy biztosítsa a szükséges technikai feltételeket.

– Beszámoló a kormányzati egyeztetésekről
Az elnök tájékoztatott a dr. Tóth László helyettes államtitkár folytatott megbeszélés részleteiről. A téma továbbra is a felgyülemlett restanciák feldolgozása. A megbeszélésen téma volt

 • a március 22-én leadott kamarai javaslatcsomag sorsa (a főosztály még nem végzett a feldolgozásával),
 • a magyar gyógyszerek penetrációjának növelése,
 • a kisboltos rendelet,
 • a láncok visszaszorítása,
 • a franchise rendszerek szabályozása,
 • a személyi jogos gyógyszerész jogkörének biztosítása,
 • a gyógyszertárak gazdasági működőképessége.

Az elnök részletesen ismertette a megbeszélést követően beküldött anyagokat, így

 • a „kisboltos” rendelethez kapcsolódó módszertani ajánlást és „szerződésmintát”,
 • a személyi jogos gyógyszerészek jogkörének megerősítését célzó dokumentumot,
 • a magyar gyógyszerek penetrációját elősegítő javaslatcsomagot és
 • a gyógyszertárak gazdasági működőképességét javító kamarai javaslatokat.

A magyar gyógyszerek penetrációjának növelésével a Kamara egyetért, de a kormányelőterjesztésben szerepel egy olyan kezdeményezés is, amely a stratégiai fontosságúnak ítélt gyógyszerek kötelező gyógyszertári készlettartását írná elő, annak reményében, hogy ezáltal jelentősen növelhető a magyar gyógyszerek forgalmi részaránya. A Kamara elnöke elmondta, hogy erőteljesen kifogásolták a javaslatot részben elvi megfontolásból (az egyik gazdasági szereplő bevételeit ne egy másik szereplő terheinek növelésével akarják megoldani), részben gyakorlati, gazdasági szempontok mentén.

A gyógyszertárak gazdasági teljesítőképességének javítását célzó kamarai javaslatok között szerepel (1) az olcsó és a nagy értékű gyógyszerek árréskorrekciója, (2) a működési célú támogatások növelése, ezen belül a fiókgyógyszertárak alanyi jogon járó támogatása és a „kisboltos” rendelet pályázatnyertes üzleteivel együttműködő gyógyszertárak támogatása, (3) a szolgáltatási díj növelése, (4) a generikus ösztönző valorizálása és (5) a magisztrális díjak rendezése is.

Az elnök tájékoztatott továbbá arról, hogy dr. Nagy Ádám az ITM helyettes államtitkára

 • április 27-én véleményezésre megküldte „a hazai gyógyszerellátás biztonságos működése érdekében szükséges intézkedésekről” c. kormányelőterjesztést, amit még aznap megválaszolt,
 • május 2-án megküldte véleményezésre „a hazai gyártóhellyel rendelkező gyógyszergyártók esélyegyenlőségének megteremtése és a hazai piacon való érvényesülésük érdekében szükséges intézkedésekről” c. kormányelőterjesztést, amit még aznap úgyszintén megválaszolt.

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette a kormányzati egyeztetésekről szóló beszámolót.

– Esetismertetések
Dr. Hankó beszámolt az MGYK különböző felületein az utóbbi időben közzétett esetismertetésekről (XVIII., XIX., XX.), továbbá a feltárt szabálytalan expediálási gyakorlatokról és ezek hátteréről. Az elnök elmondta, hogy az esetismertetések közzétételének célja a normakövetés fontosságának hangsúlyozása és a jogszabálykövető magatartás elérése. A konkrét esetek ismeretében az elnökség több tagja elemi felháborodásának adott hangot nemcsak amiatt, hogy ilyen esetek előfordulhatnak, hanem amiatt is, hogy a jelek szerint ezek a jogszabálysértések éveken át háborítatlanul folytathatók. A napirend lezárásaként az elnökség egy állásfoglalást fogadott el, majd felkérte az elnököt, hogy erről hivatalosan tájékoztassa az intézkedésekre jogosult politikai vezetőket és intézményeket.

– 2020. évi költségvetési beszámoló
Dr. Zalai Károly az előző elnökségi ülés felkérése alapján ismertette a 2020. évi költségvetés adatait. A bevételi oldal egyenlege többletbevételt, a kiadási oldal a tervekhez képest csökkent kiadást mutat. A Kamara működése a tervezett kiadási főösszeg mentén, az év közbeni folyamatos monitorozással biztosítható volt – hangzott el. Az elnökség elfogadta a beszámolót és felkérte dr. Zalai Károlyt a küldöttközgyűlés elé történő előterjesztésére.

– Gyógyszertári informatika aktualitásai
Az elnökség meghallgatta és jóváhagyólag tudomásul vette dr. Fang Simon és dr. Nagy Vilmos tájékoztatóját a gyógyszertári informatikai fejlesztések aktualitásairól. Ezzel párhuzamosan áttekintették a gyógyszertárak informatikai környezetével kapcsolatos aktuális kérdéseket és közlemény elfogadásáról és közzétételéről döntöttek. Az elnökség által konszenzussal elfogadott szöveg szerint: „A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége áttekintve a gyógyszertárak informatikai feladatainak ellátását biztosító szolgáltatási környezetet, szükségesnek tartja felhívni a figyelmet, hogy az e-recept rendszer bevezetését követően több mint három évvel is ismétlődően jelentkeznek olyan üzemzavarok, amelyek országosan lehetetlenítik el a gyógyszerek kiszolgáltatását, továbbá még most sem biztosított a szabályszerű expediálások garantált NEAK elszámolása. Ezért ismételten kéri olyan fejlesztések mielőbbi megvalósítását, amelyek az üzembiztonságot és az elszámolások biztonságát garantálják. Az elnökség ugyanakkor fontosnak tartja kinyilvánítani, hogy továbbra is szükségesnek tartja és támogatja mindazokat az erőfeszítéseket és fejlesztéseket, amelyek az informatikai szolgáltatásokhoz való hozzáférést a gyógyszerpiaci szereplőktől függetlenül képesek lesznek biztosítani a gyógyszertáraknak, és csökkentik a gyógyszertárak vertikális gyógyszerpiaci integráció által okozott kitettségét.”  Az elnökség felhatalmazta az elnököt a közlemény illetékesekhez való eljuttatására és közzétételére is. A napirendi pont keretei között tájékoztatott az elnök, hogy leadta annak a hat gyógyszertárnak az adatait az OKFŐ-nek, amelyek vállalták, hogy részt vesznek az EFOP 1.9.6 projekt keretei között megvalósuló központi finanszírozású szoftver bevezetését megelőző pilot programban.

– A HUMVO Nonprofit Zrt. igazgatóságába történő delegálás
Az elnökség a HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába 2021. június 1. és 2022. május 31. közötti időszakra – az előző évekhez hasonlóan – dr. Horváth-Sziklai Attila hivatalvezetőt delegálta.

– A Békéshelp ügyvezetőjének beszámolója a kft. 2020. évi tevékenységéről
Azelnökség meghallgatta és elfogadta dr. Sándor Csaba (mint a Békéshelp ügyvezetője) előterjesztését a Békéshelp Szolgáltató Kft. 2020. évi működéséről és az elkövetkező időszak terveiről. Az adatvédelmi szabályok változása miatt megváltozó környezetben és a járvány okozta rendezvényszervezési nehézségek ellenére a Békéshelp pozitív szaldóval zárja a 2020-as esztendőt.

– Megállapodás a Meditop Kft. és a Pharmacia Alapítvány között adományozásról

Dr. Hankó Zoltán és dr. Ács Zoltán közösen terjesztették elő a Meditop Kft. és a Pharmacia Alapítvány közötti hosszú távú adományozási szerződés tervezetét. Az adományozási szerződés lényege, hogy a Meditop Kft. – hasonlóan pl. az Ökumenikus Segélyszervezettel korábban kötött megállapodáshoz – támogatja a Kamara által létrehozott Pharmacia alapítvány tevékenységét az alapítvány alapító okiratában nevesített célok, így a hazai gyógyszerész társadalom kulturális, oktatási és szociális támogatása érdekében. A Meditop Kft. vállalja, hogy a ComVit étrend-kiegészítő gyógyszertári értékesítéséhez kapcsolódóan minden 30 tablettás kiszerelés esetén 25, 60 tablettás kiszerelés esetén 50 forinttal járul hozzá a Pharmacia alapítvány működéséhez. Az elnökség az előterjesztést elfogadva felhatalmazta az MGYK és az Alapítvány képviselőit a szerződés aláírására. (Az aláírásra várhatóan május 28-án kerülhet sor egy olyan eseményhez kapcsolódóan, amikor a Kamara és a Meditop közös támogatásával 1800 doboz ComVit adományozására kerül sor hátrányos helyzetű gyermekeknek.)

– Döntés a 2021. évi Patikanapról
Az elnök tájékoztatott, hogy a 2021. évi Patikanapon, amelyre június 9-én kerül sor, a járványhelyzetre tekintettel nem lesz központi, személyes jelenlétet igénylő program, de az egyes területi szervezetek és gyógyszertárak maguk dönthetnek e nap rendezvényeiről. Ugyanakkor tervezik központilag szervezett program megvalósítását, amelynek feladata két fő gondolat megjelenítése. Egyrészt a társadalom számára kívánnak olyan üzenetet közvetíteni, amelyek mondanivalója, hogy a gyógyszerészek továbbra is a betegeik szolgálatát tekintik elsődlegesnek és kérjük, hogy továbbra is forduljanak bizalommal a gyógyszerészekhez. Másrészt fontosnak tartják olyan üzenetek eljuttatását is a gyógyszerészekhez, amelyek alkalmasak a megtépázott önérzet és önbecsülés helyreállítására, valamint a gyógyszerészek közösségéhez tartozás érzetének elmélyítésére. A két fő programelem bázisát egy-egy kisfilm jelentheti. Az előkészítés szakmai és technikai részleteinek a kidolgozása megkezdődött. Erre vonatkozóan az elnök dr. Sándor Csaba és dr. Nagy Vilmos együttműködését kérte. Az előterjesztést az elnökség elfogadta.

– Szponzoráció kérése
Dr. Sass Pál, az MGYK Heves Megyei Szervezete elnöke az országos szervezet anyagi támogatását kérte egy olyan piackutatás/közvéleménykutatás elvégzéséhez, melynek célja a gyógyszerészek társadalmi megítélésének a felmérése. A felmérést előzetesen már 14 területi szervezet támogatásáról biztosította. Az előterjesztés részletekbe menő megvitatását követően az elnökség konszenzussal hatalmazta fel dr. Sass Pált az ajánlatot tevő piackutató céggel a részletes egyeztetésre és a szerződés előkészítésére.

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél