Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2022. május 22.
Beszámoló az elnökség és a TEÉ májusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2022. május 19-én tartotta a Területi Elnökök Értekezletével (TEÉ) kibővített ülését – a nagy résztvevői létszámra tekintettel – a budapesti Benczúr Hotel konferenciatermében, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. Az elnökség és a TEÉ tagjai végig határozatképes számban voltak jelen. Az összejövetelt időközben megtisztelte jelenlétével dr. El Koulali Zakariás, az OGYÉI főigazgató-helyettese, országos tiszti főgyógyszerész is.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása, illetve a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett. Jelen esetben azonban nemcsak a legutóbbi, április 21-i ülés óta történt kamarai eseményekről számolt be dr. Hankó, hanem a március 17-i óta eltelt időszakról is, ugyanis az említett márciusi ülésen időhiány miatt nem került sor a tájékoztatóra. A kamarai elnök elmondta, hogy beszámolójában külön nem tér ki a Kamara stratégiai kérdésekkel foglalkozó ad hoc bizottsága által számos alkalommal lefolytatott egyeztetésekre és a patikanapi előkészületekre sem; ezek ugyanis önálló napirendi pontként szerepelnek az ülés napirendjén. Úgyszintén mellőzte a graduális képzésben és a szakképzésben való kamarai részvételre vonatkozó adatok ismertetését.

 

Beszámoló a március 17-i elnökségi ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések, történések

– Március 30-án az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban az OGYÉI-be hívta az elnököt egyeztetésre dr. Szentiványi Mátyás OGYÉI főigazgató. A megbeszélésen részt vett dr. El Koulali Zakariás főigazgató-helyettes és Szerdi Kornél az OGYÉI Ellenőrzési Főigazgatóság Orvostechnikai Főosztályának vezetője is. Dr. Hankó elmondta, hogy a hatóság több könnyítést célzó javaslatot ismertetett, de az alapvető, koncepcionális különbség az OGYÉI és az MGYK álláspontja között megmaradt.

– Ugyanezen a napon szintén az orvostechnikai eszközök regisztrációjával kapcsolatban az EMMI-ben dr. Latorcai Csaba közigazgatási államtitkár, dr. Tóth László, az egészségügy szakmai irányításáért felelős helyettes államtitkár és dr. Szabó László egészségipari fejlesztésekért miniszterelnöki megbízott képviselője folytatott megbeszélést dr. Hankóval. Beszámoló az elnökség májusi ülésérőlAz elnök a megbeszélésen elmondta, hogy a Kamara az orvostechnikai eszközök és forgalmazóinak a regisztrációját legitim politikai célnak tekinti, de a jelenleg hatályos jogszabályban előírt kötelezettségek az ismert formában nem teljesíthetők. A regiszter kialakításához megfelelő informatikai fejlesztésre van szükség, figyelembe kell venni a folyamatszabályozás elveit és nem lehet a forgalmazókra olyan anyagi terheket róni, amelyek a termékkör forgalmazását gátolják. A politikai vezetők az MGYK álláspontját akceptálták és képviseletükre ígéretet tettek. 

– Ezt követően néhány nappal dr. Tóth László helyettes államtitkár hívott össze egy megbeszélést, amelynek fő témája az orvostechnikai eszközök regisztrációja és a regisztrációjával kapcsolatos szoftver fejlesztése volt. A megbeszélésen részt vett Szabó Bálint, az OKFŐ informatikai főigazgató-helyettese, dr. Szabó László egészségipari fejlesztésekért felelős miniszteri biztos, dr. El Koulali Zakariás OGYÉI főigazgató-helyettes, Szerdi Kornél, az OGYÉI főosztályvezetője és az OGYÉI informatikus munkatársa, valamint az Államtitkárság Gyógyszerészeti főosztályának több munkatársa. A Kamarát ezen a megbeszélésen is az elnök képviselte. Konszenzus itt sem alakult ki, sem a jogszabály-módosítás szükségességéről, sem a bevezetés körülményeiről, azonban az OGYÉI képviselői jelezték, hogy elindult egy informatikai fejlesztés. Ugyanakkor Szabó Bálint kifejtette, hogy egy új informatikai fejlesztés „élesben” történő bevezetését megelőzően nemcsak a fejlesztésnek kell időben elkészülnie, hanem megfelelő pilotra is szükség van. Az egyeztetést követően dr. Hankó egy újabb személyes megbeszélést kért a témában dr. Tóth László h. államtitkártól. Erre április 11-én került sor.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– Ezen a megbeszélésen az MGYK elnöke megerősítette a Kamara álláspontját, dr. Tóth László pedig ismételten megerősítette annak képviseletét. A helyettes államtitkár egyben felkérte a kamarai elnököt, hogy a leköszönő és az új kormány közti átadás-átvételhez a Kamara részéről fontosnak tartott, de az előző években meg nem valósult kezdeményezéseket adja le számára. Az elnök a dokumentációt május 9-én adta át dr. Tóth László helyettes államtitkárnak. A téma az elnökség ülésén később önálló napirendi pontként szerepelt. A helyettes államtitkár sajnálkozását fejezte ki, hogy a magisztrális gyógyszerkészítéssel kapcsolatos jogszabályt nem sikerült megjelentetni, Hankó pedig köszönetét fejezte ki azért, hogy mint mondta, amióta a helyettes államtitkár úr bekapcsolódott a gyógyszerészet ügyeinek intézésébe, változás állt be az Államtitkárság hozzáállásában, mert a munkáját a „jó szándék jellemezte”.

– Dr. Hankó említést tett arról, hogy április 29-én a Magyar Közlöny 73. számában megjelent a szakképzéssel kapcsolatos rendelet módosítása. Ez a 2021. december 27-én megjelent miniszteri rendelet korrekciójaként értelmezhető, mert rendezte azoknak a szakképesítéseknek a megfeleltetését a 2025. január 1-től hatályos előírásokhoz, amelyeket 2015 és 2021 között szereztek a gyógyszerészek, vagy ebben az időszakban kezdődött meg a képzés a lakossági gyógyszerellátás szakterületen.

– Dr. Szabó László egészségipari fejlesztésekért felelős miniszteri biztos kért személyes találkozót az elnöktől, amelyen a gyógyszerellátás struktúrájával kapcsolatos jogi, hatósági és napi gyakorlati kérdések voltak napirenden. A megbeszélésre április 19-én került sor.

– A GVH két alelnöke, dr. Bak László és dr. Tóth András hívta megbeszélésre a GVH-ba dr. Hankót. A megbeszélésen a gyógyszerellátás struktúrájával és a különböző integrációs folyamatokkal kapcsolatban kapott kérdéseket az elnök. A megbeszélésen elhangzott, hogy „a GVH célja, hogy az a pénz, ami a lakossági gyógyszerellátásban termelődik, az ott is maradjon” – mondta a kamarai elnök. Ugyanakkor azt is megemlítette, hogy a GVH vezetői szerint „a gyógyszerészek mindig panaszkodnak, de másoktól várják a segítséget”.

– Az Országgyűlés Népjóléti Bizottsága május 18-i ülésén hallgatta meg dr. Pintér Sándor belügyminisztert, akihez az új kormányban az egészségügy is tartozni fog. A meghallgatáson az MGYK képviseletében dr. Hankó Zoltán vett részt. A kamarai elnök az ott elhangzottak alapján ismertette a miniszter terveinek fő irányait. Beszámoló az elnökség májusi ülésérőlElmondta, hogy a miniszter fontosnak tartja a „törzsi vezetést”, melynek része a megfelelő előkészítés, a szervezés, a rend a végrehajtásban, a teljesítmény mérése és a minőség-ellenőrzés. Az informatikai fejlesztéseket folytatni akarja. Kitart a nemzeti egészségügyi program mellett, amit népegészségügyi szempontok szerint akar erősíteni. A prevenciót különösen fontosnak tartja és erősíteni szeretné az együttműködést az alapellátás és az egyes szakellátások között. Az elnök szerint a miniszter a hálapénz kivezetését rendőri eszközök bevonásával is erősíteni akarja, az egészségüggyel kapcsolatban pedig azt a szemlélet tekinti alapnak, hogy „mi jó a betegnek?”  Az elnök elmondta, hogy a változások elé komoly várakozással tekint.  Az EMMI-t a mostani ciklus végén darabjaira szedik szét és ez – kimondva, kimondatlanul – az elmúlt négy év emberi erőforrás minisztériumi tevékenységének komoly kritikája. Ugyanakkor az új ciklusban dr. Rétvári Bence eddigi EMMI parlamenti államtitkár és a szociális ügyekért felelős dr. Fülöp Attila államtitkár továbbra is élvezi dr. Pintér Sándor bizalmát, csakúgy, mint dr. Jeney Zoltán OKFŐ főigazgató. A dr. Pintér Sándort kísérő stábban jelen volt dr. Takács Péter OKFŐ főigazgató-helyettes is. Végezetül az elnök megemlítette, hogy dr. Pintér Sándor belügyminiszter a meghallgatáson külön is kiemelte, hogy a gyógyszerészi kamarával konstruktív együttműködést szeretne. Az elnök hozzátette, hogy miniszter úr ismeri a gyógyszerellátás problémáit, hiszen 2020-ban és 2021-ben is személyes egyeztetésen volt alkalma beszámolni ezekről. Másfelől reméli, hogy abban a minisztériumban, ahol a jogszabályi előírásoknak való megfelelés a legalapvetőbb elvárások közé tartozik, fokozott figyelmet fordítanak majd arra is, hogy a gyógyszerészettel kapcsolatos jogszabályi előírások betartása és hatóság általi betartatása úgyszintén a legalapvetőbb elvárások közé tartozzanak.

Kamarai egyeztetések

– A kamarai ifjúsági programmal kapcsolatban dr. Szilvay András, az Ifjúsági Állandó Bizottság elnöke és dr. Csepi Júlia bizottsági tag a kamarai elnökkel több alkalommal is egyeztetett. Ennek eredményeként döntés született a kamarai ifjúsági program (táltosképző) folytatásáról, a fiatal gyógyszerészek önálló kapcsolatépítését segítő belső levelezési rendszer kialakításáról, a fiatal gyógyszerészek futóversenyen való részvételének támogatásáról, valamint egy őszi közösségépítő rendezvény szervezéséről. 

– Megszületett a megállapodás Lapat Dániel video újságíró-szerkesztő, a kamarai YouTube-csatornán megjelenő videók készítője és a Kamara között az együttműködésről. A YouTube felület főszerkesztője dr. Nagy Vilmos, akivel szoros együttműködésben végzi a feladatait Lapat Dániel. A kamarai elnök kérte dr. Nyíri László, a Területi Elnökök Értekezlete elnöke segítségét a videók minél szélesebb körben történő terjesztésére, ugyanis a lakosságnak szánt tájékoztatók akkor érhetnek csak el eredményt, ha a gyógyszerészek minél szélesebb körűen osztják meg ezeket a tartalmakat, és ennek előfeltétele a területi szervezetek bekapcsolódása a közös tevékenységbe.

– A kamarai elnök, dr. Torma Ádám, dr. Nagy Vilmos és dr. Horváth-Sziklai Attila a MAGYOSZ vezetőivel folytatott megbeszélést a galenikumok forgalmazásával kapcsolatos problémákról. Megállapodás született, hogy kamarai közreműködéssel felmérés készül arról, milyen galenikumokat és milyen mennyiségben szeretnének a gyógyszertárak.

– Az MGYK és egy gyógyszeripari cég között megállapodás körvonalazódik az MGYK támogatásáról, illetve a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj újraindításáról – tájékoztatott az elnök az ezzel foglalkozó egyeztetésekről.

– Szabó Bálint, az OKFŐ informatikai főigazgató-helyettese egyben az Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője lett. Az MGYK hivatalában a dr. Hankóval való megbeszélésén kérte a Kamara együttműködését a Kft. működésével kapcsolatban. A megbeszélésen a központi finanszírozású szoftver jövője is szóba került. Mindkét vezető közös törekvése, hogy minél hamarabb és minél szélesebb körben lehessen az új szoftvert a gyógyszertárakban alkalmazni. Ez nemcsak az egységes informatikai bázis kialakítását segítheti, hanem a gyógyszertárak integrációval szembeni védelmét is elősegítheti.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– A gyógyszerészek továbbképzésének megújításról a négy képzőhely felsővezetői (prof. dr. Antal István és dr. Tábi Tamás; prof. dr. Vecsernyés Miklós; prof. dr. Zupkó István és prof. dr. Csóka Ildikó; prof. dr. Botz Lajos és dr. Fittler András), prof. dr. Szökő Éva MGYT elnök és az MGYK részéről dr. Hankó, dr. Somogyi Orsolya és dr. Horváth-Sziklai Attila folytatott megbeszélést. A kérdéssel már korábban, tavaly tavasszal is foglalkoztak, és mivel a KKK és a szakképzés tekintetében megszülettek a várt jogszabály-módosítások, adta magát, hogy most a továbbképzés van soron. A megbeszélésen megállapodtak az alapelvekben. Konszenzus született abban is, hogy a Kamara a jövőben a kontrollfeladatok ellátásában az eddiginél erősebben vesz részt. (A részletekről a Gyógyszerészi Hírlap júniusi számában jelenik meg összefoglaló – a szerk.)

Kamarai tevékenységek

– Az elnök említést tett arról, hogy 2022. március 17-21. között került postázásra az a Gyógyszerészi Hírlap, amelynek melléklete volt a „Gyógyszerészeti tájékoztató kiadvány 2022.” c. füzet. Ezzel kapcsolatban két reklamáló levél érkezett hozzá, amelyeket megválaszolt.

– Egy zalaegerszegi gyógyszerésszel – kérésére – dr. Hankó és dr. Torma Ádám folytatott megbeszélést gyógyszertárának ellenőrzési tapasztalataival kapcsolatban.

– A 2020 augusztusában elhunyt dr. Szabó Sándor MGYK örökös tiszteletbeli elnök fiával, Szabó Tamással dr. Hankó egyeztetett az elhunyt Kamarának szánt hagyatékának ügyéről.  A hagyatéki tárgyak átszállítása a Kamarába megtörtént; ezek közzétételére a Kamara továbbképzési centrumában kerül majd sor.

– A kamarai ifjúsági program (táltosképző) soron következő összejövetelére április 2-án került sor, ahol dr. Sohajda Attila, dr. Torma Ádám és a kamarai elnök osztotta meg gondolatait a gyógyszertárak gazdálkodásával kapcsolatban. „Sok új információval gazdagodhattak a részvevők” – mondta az elnök.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– Az április 3-i parlamenti választás után április 27-én dr. Hankó az MGYK nevében gratuláló és a további együttműködés szándékát megerősítő levelet küldött dr. Orbán Viktor miniszterelnöknek.

– Az MGYK Felügyelő Bizottságának ülésén meghívott vendégként dr. Horváth-Sziklai Attila és a kamarai elnök vett részt április 12-én. Itt az előző év kamarai gazdálkodásáról és mérlegbeszámolójáról szóló dokumentumok egyeztetésére került sor.

– A Fejér megyei szervezet székesfehérvári irodájában az 1989 óta regnáló megyei elnökök fényképeit bemutató tablót avattak április 26-án. A bensőséges ünnepséget megtisztelte jelenlétével dr. Hankó, részt vett rajta dr. Nagygyőri Elemér és dr. Dobosné dr. Könye Zsuzsa korábbi elnökök, valamint dr. Schneider Attila jelenlegi elnök. „Jó lenne, ha más területi szervezetek is követnék ezt a példát” – hangzott el a tájékoztatóban.

– A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központ „Adatvezérelt mesterképzési szakot” kíván indítani. Prof dr. Merkely Béla, az egyetem rektora a Kamara véleményét kérte ezzel kapcsolatban. A Kamara a kezdeményezést támogatja. Az elnök kérte, hogy vezetői is vegyenek részt a képzésben.

– A MÉKISZ május 5-6. között tartotta konferenciáját Bükfürdőn. Dr. Horváth-Sziklai Attila képviselte az MGYK-t, aki az erről szóló beszámolójában kiemelte a gyógyszerészeket is érintő kérdéseket, ezen belül is az ÁSZ étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos elemzését.

– Cegléden a város díszpolgárai emléktábláinak koszorúzásán dr. Hankó Zoltán és dr. Zalai Károly vett részt május 6-án, ahol koszorút helyeztek el prof. dr. Zalai Károly emléktáblájánál.

– Az Ifjúsági Állandó Bizottság május 7-i összejövetelén dr. Mészáros Gábor, az EMMI kabinetfőnök-helyettese volt a meghívott előadó. Dr. Szilvay András, a bizottság elnöke elmondta, hogy a kb. 30 fő részvételével tartott összejövetel nagyon jól sikerült, hasznos volt.

– A május 13-15. között Sárváron tartott Rozsnyay Mátyás Emlékversenyről dr. Németh Ákos, a Vas megyei szervezet elnöke számolt be. Mint elmondta, mindenki meg volt elégedve a szervezéssel, jó volt a helyszínválasztás, jól sikerült a verseny. Kiemelte, a részvevők aránya eltolódott a kórháziak felé. A versenyzők közül négyen kamarai támogatással indultak. „Hosszú távon fontos feladatunk e támogatás fenntartása” – egészítette ki a kamarai elnök.

– A Marketingpirula című lap májusi számában interjút közölt dr. Hankó Zoltánnal.

Egyéb

– Informatikai rendszergazda pénztárgépek cseréjére biztatja a gyógyszerészeket” – hangzott el. Az elnök úgy látja, ha ez valóban szükséges, akkor végre kell hajtani a cserét. A helyzet átfogó áttekintésére az elnökség dr. Fang Simon alelnököt kérte fel.

– A MAGYOSZ felmérést készít a hazai gyógyszerek ismertségéről a gyógyszerészek körében. Ebből a célból kérdőív is készült, valamint fókuszcsoportos interjúkra is sor kerül. A Kamara a felmérést támogatja.

– Dr. Hankó felhívta a figyelmet arra a honlapon közzétett cikkre, amiben a szerzők (dr. Sohajda Attila, dr. Torma Ádám és dr. Hankó Zoltán) a lakossági gyógyszerellátás működésére fordítható központi forrásból származó fedezeti összeget és az ágazatból származó adók mértékét vetették össze. 2020-as tényadatok alapján az egyenleg 26 MrdFt, azaz ennyibe kerül 2300 gyógyszertár és több mint 600 fiókgyógyszertár működése a központi költségvetésnek. (Az összeállítás a Gyógyszerészi Hírlap soron következő számában is megjelenik – a szerk.)

– Az elnök említést tett arról, hogy felkérést kapott a HGYSZ konferenciájára, ahol az árrés, az ügyelet és a vidék gyógyszerellátása témakörben fejtheti ki a Kamara által képviselt álláspontot. Az elnök jelezte, hogy a felkérésre nem mondott nemet. Ez nem jelenti, hogy a láncok működését legitimnek tartaná, de az ott dolgozó gyógyszerészek is az MGYK tagjai és a velük való kapcsolat is fontos kamarai cél és feladat.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– Az augusztus 20. nemzeti ünnep alkalmából történő állami kitüntetésekre a Kamara két gyógyszerészt javasolt. A felterjesztést befogadták.

– A Békéshelp Kft. taggyűlése elfogadta a 2021. évi mérlegbeszámolót.

– Az elnök említést tett arról is, hogy a Parlament előtt van a veszélyhelyzetet lezáró salátatörvény-tervezet, amelynek néhány pontja érinti a gyógyszerellátást.

– Az MGYT, a MOSZ és az MGYK közti megállapodás aláírása megtörtént arról, hogy Magyarország FIP-beli képviseletében az MGYT koordinálásával a továbbiakban a MOSZ és a Kamara is részt vesz.

– Az elnök elmondta, hogy a nyári hónapokban szeretné végig látogatni a területi szervezeteket, tekintettel arra, hogy a covid járvány miatt az elmúlt két évben a személyes egyeztetésekre alig volt lehetőség. Tervei szerint regionálisan, 2-3 megye kamarai küldöttjeinek és tisztségviselőinek a részvételével lehetne erre sort keríteni. A szervezésben a Hivatal és a TEÉ koordinációját kéri.

– A Kommunikációs munkabizottság ülésein felvetettek alapján az elnök úgy látja, hogy szükséges az egyes kommunikációs felületek munkájának összehangolása. Felmerült továbbá egy újabb kommunikációs tréning szervezése, Süveges Gergő vezetésével. Az ezzel kapcsolatos előkészítést az elnök elkezdi.

 

Döntéshozatalt igénylő napirendi pontok

– Függőben lévő ügyek kormányzati átadás-átvételével kapcsolatos tájékoztató
Dr. Hankó Zoltán ismertette a dr. Tóth László helyettes államtitkárnak átadott dokumentumot, amely az elmúlt kormányzati ciklusban a Kamara által fontosnak tartott és megoldásra kezdeményezett, de megoldatlan ügyek listáját tartalmazza. A listán szerepelt, t.k.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

 • azorvostechnikai eszközök (és in vitro diagnosztikumok) regisztrációja,
 • a FoNo VIII. kiadásához kapcsolódó szabályozás és a magisztrális díj rendezése,
 • a lakossági gyógyszerellátás struktúrájának védelme, franchise rendszerek szabályozás-korrekciója, a személyi joghoz tapadó menedzsment-jogok érvényesítése.
 • a csomagküldés 2022. január 1-i hatállyal történt megtiltását követő szabályozás a házhoz szállítás, webpatikák, internetes gyógyszer-kereskedelem szabályozásának megújítására, az online és az offline térben történő gyógyszerforgalmazás szabályozási elveinek harmonizálása,
 • az online tér, az informatika, az EESZT, az adatvédelem, a központi finanszírozású gyógyszertári szoftverfejlesztés,
 • a gyógyszertári marketing szabályozás pontosítása,
 • a gyógyszertárak gazdasági működőképességét biztosító intézkedések (árréskorrekció, szolgáltatási díj, generikus ösztönző, működési célú támogatás),
 • a gyógyszertári ügyelet szabályozása és finanszírozása,
 • a vidék gyógyszerellátásának javítása,
 • a vis maior helyzetek gyógyszertári kezelése,
 • a gyógyszertárak áthelyezésének újra szabályozása,
 • a gyógyszertári adminisztráció teljes körű felülvizsgálata, az adminisztráció csökkentése, a fokozottan ellenőrzött szerek adminisztrációs kötelmei, a betarthatatlan és elavult szabályozások felülvizsgálata,
 • a helyettesítő gyógyszerészi státuszok megalkotása és szabályozása,
 • az alap- és emelt szintű gyógyszerészi gondozási témájú szakmai irányelvek aktualizálása, új irányelvek elkészítése, az ezzel kapcsolatos gyakorlat szakmai-hatósági kontrollja, koordinálása és finanszírozása,
 • a gyógyszerhasználati adherencia fejlesztése, mind az általános gyógyszerhasználati, mind speciális gyógyszerekhez és betegségcsoportokhoz kapcsolódó gyógyszerelési témákban,
 • az egészségpolitika által kezdeményezett különböző népegészségügyi célú programokba való visszaintegrálása a gyógyszertáraknak,
 • a gyógyszerhiányok okozta problémák megelőzése és kezelése,
 • a gyógyszertárak bevonása egyes védőoltások beadásába,
 • a NEAK és a gyógyszertárak közötti szerződések (és az ezek alapját képező jogszabályi előírások) felülvizsgálata,
 • a magyar gyógyszerek hazai penetrációjának növelése.

Az ülésen téma volt, hogy szabad-e ennyi témát egyszerre a döntéshozó asztalára tenni, de – mivel korábban kezdeményezett és elmaradt intézkedésekről van szó –, az elnökség és a TEÉ is elfogadta, hogy előzetes egyeztetések nélkül szelektálni nem célszerű.

– A stratégiai munkabizottság beszámolója
Dr. Nyíri László, a TEÉ elnöke beszámolt a Kormány és a Kamara közötti stratégiai megállapodás szakmapolitikai háttérmunkájáról. A tíz főből álló ad hoc bizottság a 2018-ban megfogalmazott jövőképből indult ki. Felelevenítették a 2010-ben "Mit kíván a magyar gyógyszerész?" címmel megfogalmazott 12 pontot is, de más dokumentumokat is felhasználtak a kb. két és fél hónapos munkájuk során. Ennek eredményeként újabb 12 pontban foglalták össze a legfontosabb stratégiai célokat, amelyek jelentős átfedésben vannak a „Gyógyszerészeti tájékoztató kiadvány 2022”-ben megfogalmazott célokkal és feladatokkal.  Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették a beszámolót.

– A Kamara asszisztens szakképzési feladatai és a feladatok ITM támogatása
Dr. Horváth-Sziklai Attila ismertette az asszisztensek szakképzési rendeletével kapcsolatos kamarai feladatokat, részletezve a területi és az országos szervezetre esőket. Mivel ezekre az ITM-től támogatás kérhető, készített egy támogatási kérelem tervezetet, amit a minisztérium befogadott. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették a beszámolót.

– Területi Szervezetek elnökeinek beszámolója a szervezet korábbi években folytatott tevékenységéről
E napirendi pont – időhiányra tekintettel – elnapolásra került azzal, hogy minden területi szervezet írásban nyújtsa be beszámolóját, aminek a szóbeli kiegészítése és vitája a június 9-i kibővített elnökségi ülésre kerül napirendezésre.

– Gyógyszeripari cég és a Kamara együttműködése és a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj pályázat meghirdetése
Dr. Hankó Zoltán számolt be az együttműködéssel kapcsolatos egyeztetések állásáról, illetve arról, hogy 2022-ben újra megnyílik a lehetőség a Kiváló Gyógyszerészi Gondozási Díj és a Kiváló Gyógyszertári Asszisztensi Díj pályázat meghirdetésére. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették a beszámolót, egyben kérve a TEÉ elnökét a szervező munka elindítására.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– Módosuló marketingszabályozás
Az árkedvezmények feltüntetésének előírásait érintő jogszabálymódosításról dr. Torma Ádám tájékoztatott. Az elnökség és a TEÉ tagjai jóváhagyólag tudomásul vették a beszámolót, egyben kérték, hogy erről készüljön egy olyan tájékoztató, amelyet minden személyi jogos gyógyszerésznek eljuttatnak a területi szervezeteken keresztül.

– Videósorozat a gyógyszerészetről
Korábbi döntésnek megfelelően az Ifjúsági Állandó Bizottság koordinálásával olyan kisfilmek készülnek a középiskolások számára, amelyek a gyógyszerészképzést és a gyógyszerészet különböző területeit mutatják be. Az MGYK YouTube-csatornáján is megjelenítésre tervezett videók készítésével kapcsolatos operatív teendőkről és felelősökről egyeztettek ebben a napirendi pontban. Az elnökség és a TEÉ tagjai első olvasatban jóváhagyólag tudomásul vették az elhangzottakat.

– IfÁB támogatási kérelem
Az Ifjúsági Állandó Bizottság támogatási kérelmének megvitatása következett ez után. A Bizottság egy ultramaraton futóversenyen kamarai színekben történő részvételhez kérte a támogatást, amit az elnökség első olvasatban támogatólag tudomásul vett.

– Patikanappal kapcsolatos tudnivalók
Dr. Hankó Zoltán beszámolt a 2022. évi Országos Patikanap központi megnyitójával kapcsolatos tudnivalókról. Időpontja: 2022. június 10. Helyszín: Kecskemét, Hunyadi János Gyógyszertár. Bemutatta a megnyitót követő szakmai programot, illetve a szűrőbusszal kapcsolatos tudnivalókat. A tervek szerint az ünnepélyes megnyitót követően a szomszédos középiskola tanácstermében a „Mit kíván a magyar beteg?” címmel szakmai program készül, melyre várják a gyógyszerészeket. A tervek szerint a következő előadások hangzanak el:

 • Kicsi Dóra (NMS Hungary): A gyógyszertárak szabályozásával, tevékenységével és szolgáltatásaival kapcsolatos lakossági felmérés eredményei
 • Dr. Pogány Gábor (Nemzeti Betegfórum): Mit kíván a magyar beteg a gyógyszertárban?
 • Dr. Füzesi Brigitta (Cukorbeteg Egyesületek Országos Szövetsége): Mit várnak a cukorbetegek a gyógyszerésztől?
 • Dr. Horváth-Sziklai Attila (MGYK): Mit tud nyújtani a gyógyszerész a betegeinek?
 • Dr. Hankó Zoltán (MGYK): Mire lehet képes a gyógyszerellátás rendszere?
 • Felkért hozzászóló: dr. Gyimesi Nóra, dr. Nyiri László, dr. Sass Pál, dr. Somogyi Orsolya, dr. Stark Borbála, dr. Torma Ádám.

A Patikanap szakmai programja az adherencia fejlesztésének járvány utáni újraindítását célozza.

 

 

 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél