Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369(fu)
Web: www.mgyk.hu
Nyomtatható változat
2024. május 11.
Beszámoló az elnökség májusi üléséről

Az MGYK elnöksége 2024. május 9-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten, amelyet dr. Hankó Zoltán elnök vezetett. A határozatképességet az elnökség mindvégig biztosította, bár több elnökségi tag különböző egészségi problémák miatt nem tudott az ülésen részt venni.  Az ülésen részt vett dr. El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész, a MOSZ képviseletében dr. Csontos Ildikó alelnök, a MESZK képviseletében Rózsa Melinda, a gyógyszertári asszisztensi tagozat vezetője.

Az összejövetel dr. Hankó Zoltán köszöntő szavaival vette kezdetét, majd a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv-hitelesítők megválasztása és a napirend elfogadása után az elnöki tájékoztató következett. 

 

Az előző ülés óta történtekről

Kormányzati és hatósági egyeztetések

– Dr. Bidló Judit helyettes államtitkár megbeszélést folytatott az MGYK képviselőivel, dr. Hankó Zoltánnal, dr. Horváth-Sziklai Attilával és dr. Torma Ádámmal. A beszélgetésen BM részéről jelen volt dr. Horváth Beatrix főosztályvezető, dr. Kahlesz Tímea főosztályvezető-helyettes és Pécsekné dr. Csapó Anna stratégiai referens is. Beszámoló az elnökség májusi ülésérőlAz egyeztetés része volt a korábban már elindult államigazgatási megbeszélés-sorozatnak, célja a gyógyszerellátás szabályozásával kapcsolatos kamarai álláspont elkészítése.

– Dr. El Koulali Zakariás országos tisztifőgyógyszerész és a kamarai elnök a gyógyszertári ügyelettel kapcsolatban egyeztetett. A találkozást dr. Müller Cecília országos tisztifőorvos kezdeményezte, amikor az elnökkel és a hivatalvezetővel az NNGYK-ban találkozott. Az országos tisztifőorvos kérése, hogy az NNGYK tisztigyógyszerészi szolgálata és MGYK közös javaslatot tegyen.

– Dr. Takács Péter államtitkár és dr. Bidló Judit helyettes államtitkár a kamarai elnökkel a B.-A.-Z. megyei pilotról készült beszámoló kapcsán egyeztetett. A pilot lezárult, március 31-ig 513 olyan esetet regisztráltak, ahol a pilotban résztvevő gyógyszertárak speciális önkormányzati segítséggel juttatták el azokra a településekre a rászorulók gyógyszereit, ahol nem működik gyógyszertár. Az egyeztetésen elvi döntés született a projekt kiterjesztésének előkészítéséről. „Egyértelmű, hogy ezzel a módszerrel a legközelebbi gyógyszertárra támaszkodva lehet a gyógyszerigényeket kielégíteni és ez a megmaradásukat segítheti. Másfelől az EgészségAblakot és az EESZT-t a jövőben ezzel a gyógyszertári szolgáltatással össze kell kötni” – jegyezte meg az elnök.

– Dr. Pintér Sándor belügyminiszter a kamarai elnökkel a gyógyszertárak normakövető magatartásának segítéséről, a kórházi gyógyszerellátás kiszervezéséről, a Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi projektjéről tárgyalt. A megbeszélésen szóba kerültek a gyógyszerautomaták, a vidék gyógyszerellátása, a szolidaritási adó, ahogy a gyógyászati segédeszközök is. A gyógyszerkiadó automatákkal kapcsolatban az elnök tájékoztatása szerint a miniszter felvetette egy olyan pilot lehetőségét, amely néhány gyógyszertár bevonásával, ügyeleti időben, gyógyszertár által üzemeltetve csökkentené az ügyeleti terhelést. Az elnök elmondta, hogy a miniszter felvetése lényegében azonos a dr. Takács Péter államtitkár mezőkövesdi előadásában elhangzottakkal. Azt ígérte dr. Pintér Sándor miniszternek, hogy erről tárgyalni fog az egészségügyért felelős államtitkárral. A GYSE-árképzés problémájával kapcsolatban az elnök elmondta, hogy tájékoztatóját követően Pintér miniszter úr bekérte egy olyan eset dokumentációját, ahol a támogatott GYSE-termék expediálásának elmaradását követően az érintett gyógyszertár hatósági elmarasztalásban részesült.

 

Kamarai egyeztetések

– A Gyógyszer-nagykereskedők Szövetsége kezdeményezésére dr. Hankó Zoltán, dr. Sohajda Attila és dr. Horváth-Sziklai Attila az MGYK, és dr. Feller Antal GYNSZ elnök és Kaló Tamás GYNSZ alelnök egyeztetést tartottak. Úgy látják, a gyógyszerellátás területén bekövetkezett és várható változások szükségessé teszik az egységes kommunikációt. Beszámoló az elnökség májusi ülésérőlAz egyeztetésen szóba került a kórházi gyógyszertárak kiszervezése és a Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi projektje, valamint a gyógyszerhiánnyal kapcsolatos kérdések is. A GYNSZ és az MGYK képviselői a hiányokkal kapcsolatban közös állásfoglalás kidolgozásában egyeztek meg.

– A kamarai elnök, dr. Fang Simon, dr. Fejes Szabolcs, dr. Horváth-Sziklai Attila, dr. Hollósi Zoltán, dr. Joó Kristóf, dr. Nyíri László, dr. Szendrényi Dániel és dr. Torma Ádám egyeztetett a dr. Bidló Judittal folytatott korábbi megbeszélésen felmerült témákkal kapcsolatban. A megbeszélés célja az volt, hogy az egyes területekre vonatkozóan egységes kamarai álláspontot dolgozzanak ki.

– Április 23-án a Galenus Kft. új üzleti stratégiájának kialakítása érdekében Fári István, a cég ügyvezetője, dr. Hankó és dr. Horváth-Sziklai Attila folytatott megbeszélést. Ezt követően néhány nappal, az egyeztetést dr. Szarvasházi Judittal és Bagi Edinával kiegészülve folytatták. Az egyeztetések célja a soron következő taggyűlést megelőzően a helyzetértékelés és a cég üzleti stratégiájának áttekintése volt.

– A Béres Gyógyszergyár Zrt. képviselője,dr. Fejes Szabolcs és az elnök a Kamarában egyeztetett az étrend-kiegészítők szabályozásával és forgalmazásával kapcsolatos kérdésekről annak érdekében, hogy kölcsönösen megismerjék egymás álláspontját.

– A Kamara megújította az UniCredit Banknál vezetett számláját. A banktól két ajánlatot kaptak, az egyik gyógyszerészek gyógyszertári üzletrészvásárláshoz nyújtott hitelkonstrukcióról, a másik kamarai tagok kedvezményes számlavezetéséről szól. A javaslatok értékelését az illetékes kamarai bizottságok megkezdték.

 

Kamarai aktivitások

– Az MGYK XIII. Vándorgyűlésére Mezőkövesden 2024. április 11-13. között került sor. Az ezzel kapcsolatos kérdések később önálló napirendi pontként szerepeltek.

– Az MGYK Pest Vármegyei Szervezete meghívására a Hargita megyei kollégák április 18-20. között hazánkba látogattak. Dr. Nagy Vilmos Pest megyei elnök elmondta, hogy immáron húsz éve testvérmegyei kapcsolatban állnak az erdélyi gyógyszerészekkel.  Beszámolt a három nap eseményeiről, ami során pontszerző továbbképzésre és több szabadidős programra is sor került. „Mind az erdélyieknek mind nekünk nagyon hasznosan és kellemesen teltek ezek a napok” – mondta.

– A korábbi gyakorlatnak megfelelően a Kamara szabad pénzösszegeit kedvező kamattal kötötték le a CIB banknál.

– A kamarai elnök és dr. Sohajda Attila kötelező szinten tartó továbbképzéseken tartottak előadásokat.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– A XXI. Század Intézet április 24-én konferenciát tartott, ahol a Covid-pandémia társadalmi, gazdasági, betegjogi és egészségügyi következményeit és tapasztalatait összegezték. A rendezvény egyik kerekasztal-beszélgetésén dr. Szlávik János, a Belvárosi Orvosi Centrum infektológus szakorvosa és dr. Hankó Zoltán kamarai elnök vett részt, akik a járványkezelés hazai egészségügyi tapasztalatait elemezték.

– Dr. Horváth-Sziklai Attila és az elnök a pécsi szakképzésben tartott előadást, a rá következő napon pedig dr. Hankó Budapesten első éves szakgyógyszerészhallgatóknak.

– Április 29-én az Index újságírója interjút készített dr. Hankó Zoltánnal. A nagy terjedelmű interjú május 3-án jelent meg az internetes újságban.

– Az MGYK május 4-én tartotta 2024. évi első küdöttközgyűlését a budapesti Benczúr Hotelban – később önálló napirendi pontban tárgyaltak róla.

– Május 4-én került sor a XVIII. Ultrabalaton futóversenyre, ahol a Kamarát idén már két csapat is képviselte. „A kamarai logóval ellátott pólókban versenyző gyógyszerészek jó időt futottak” – számolt be dr. Vass Viktória. Mint mondta, mindez a Kamara reputációját növeli, a gyógyszerészek szívesen viselték pólóikat.

– A SE végzős hallgatóinak szemináriumi napján dr. Csapó Konrád, dr. Fang Máté és a kamarai elnök tartott előadást.

 

Egyéb

– Május 6-án lépett hatályba az a rendelet, miszerint a fiókgyógyszertárak működtetéséhez nem szükséges gyógyszerész fizikai jelenléte.

– A tájékoztató végén dr. Horváth-Sziklai Attila számolt be az NNGYK-tól kapott, a gyógyszertárak alapításával és működtetésével kapcsolatos határozatokról.

 

Döntést igénylő napirendi pontok

– A Vándorgyűlés és a küldöttközgyűlés értékelése, teendők

Az elnökség meghallgatta dr. Hankó Zoltán beszámolóját az MGYK XIII. Vándorgyűléséről, annak céljairól, a célkitűzésekben elért eredményekről és a további teendőkről. Az elnökség meghallgatta a kamarai elnök beszámolóját a 2024. évi első küldöttközgyűlésről is, majd döntött a további teendőkről:

 • a Szakmai Állandó Bizottság összetételének és programjának elfogadása,
 • döntés az Alkalmazotti állandó bizottság további tevékenységéről,
 • az Etikai Kollégium alelnökének megválasztásának előkészítése
 • a tagdíjreform előkészítése,
 • az Alapszabály további módosításának előkészítése,
 • az Etikai Kódex módosításának előkészítése,
 • gazdasági nehézséggel küzdő területi szervezetek problémáinak áttekintése, megoldási javaslat.

– Etikai miniszimpózium előkészítése

A Vándorgyűlésen megtartott Etikai Kollégium ülésen elhangzottak figyelembevételével indokolttá vált egy olyan miniszimpózium megszervezése, ahol az alábbi témák kerülnek megbeszélésre:

 • az etika és a hivatásetika szerepe a gyógyszerészetben,
 • az etikai intézményrendszer működésének elvei,
 • az Etikai Kódex szerepe,
 • az etikai bizottságok működése és
 • az Etikai Kollégium feladatai.

A miniszimpóziumra május 23-án 15 órai kezdettel kerül sor a Kamara székházában, melyen előzetes regisztrációval lehet részt venni.

– Patikanap előkészítése

Az elnökség meghallgatta és megtárgyalta dr. Hankó Zoltán és dr. Nagy Vilmos előterjesztését a patikanapi előkészületekkel kapcsolatban, valamint döntött az egyes feladatok végrehajtásának felelőseiről. A területi szervezetek patikanapi rendezvényeiért dr. Fang Simon, a központi megnyitóért dr. Nagy Vilmos, a pre-patikanapi programért dr. Hankó Zoltán felel.Beszámoló az elnökség májusi üléséről

– HUMVO Non-profit Zrt. igazgatóságába történő delegálás

A HUMVO Magyarországi Gyógyszer-azonosítási Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Igazgatóságába történt korábbi delegálás időtartama 2024. május 31-én lejár. A soron következő egyéves időtartamra a Kamara ismét dr. Horváth-Sziklai Attilát delegálja.

– Flottaszerződésekkel kapcsolatos teendők

Az elnökség jóváhagyólag tudomásul vette az előterjesztésben foglaltakat a Kamara flottaszerződéseivel kapcsolatban, és felkérte dr. Sándor Csabát, hogy május végéig a még függőben lévő szerződéseket aláírásra készítse elő. A már aláírt új és megújított, valamint az előkészítés alatt álló flottaszerződések között szerepel többek között a Hungaricum Alkusz, az MBH, a Vodafone, a Duna Autó Holding, a Volvo, a Hunguest hotelek, az Unicredit és az IQVIA.

– Gyógyszerész Bál és Vándorgyűlés elszámolása

A Magyar Gyógyszerészi Kamara elnöksége meghallgatta, megtárgyalta és elfogadta dr. Sándor Csaba, a Békéshelp Kft. ügyvezetőjének előterjesztését a XXVII. Országos Gyógyszerész Bál és a Vándorgyűlés szervezéséről, elszámolásáról. Mindkét rendezvény pozitív szaldóval zárult. Az elnökség köszönetét fejezte ki mindenkinek, aki részt vett a sikeres szervezésben és megvalósításban, továbbá több javaslattal élt az elkövetkező időszak rendezvényeivel kapcsolatban

– Kamarai zárt Facebook-oldal szabályzatának módosítása

Az elnökség megkezdte a Kamara által működtetett zárt Facebook-csoport működési szabályzatának tárgyalását, melyet a végleges döntést megelőzően munkacsoport szinten folytat.

– Döntés a XXVI. Országos Gyógyszertári Asszisztens Vándorserleg verseny támogatásáról

A Magyar Gyógyszerészi Kamara Országos Elnöksége XXVI. Országos Gyógyszertári Asszisztens Továbbképző Előadói Vándorserleg Verseny megrendezését – a rendezők kérésére, a korábbi gyakorlatnak megfelelően – idén is támogatja.

– Döntés gyógyszerésztörténeti könyv támogatásáról

A szerző megkeresésével egyetértve a Kamara elnöksége támogatja egy olyan gyógyszerészettörténeti könyv megjelentetését, amelyet a szerzője – tudományos munkásságának részeként – az 1938-1953 közötti, politika által elrendelt patikai tulajdonlásváltozásokról készített. A könyv alapját egy PhD disszertáció jelenti.

– 2024-es Végzős Gyógyszerészhallgatók Évkönyv támogatása

Az elnöksége a 2024-es Végzős Gyógyszerészhallgatók Évkönyv megjelenését is támogatja.

mgyk.gyh
Fotó: Dr. Nagy Vilmos 

 

2018-2024 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél