Kapcsolat
H-1068 Budapest, Dózsa György út 86/b.
Tel.: (+36-1) 351-9483, (+36-1) 413-1924,
Fax: (+36-1) 351-9485
E-mail: hivatal@mgyk.hu Hivatali kapu: MGYK
KRID azonosító: 338169369
Web: www.mgyk.hu
/magyargyogyszereszikamara
Nyomtatható változat
2017. november 14.
Beszámoló az elnökség novemberi üléséről

Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlA MGYK elnöksége 2017. november 9-én tartotta soron következő ülését a Kamara székházában, Budapesten. Az ülést dr. Hankó Zoltán elnök vezette, az elnökségi tagok végig határozatképes számban voltak jelen.

A napirend elfogadása után dr. Hankó Zoltán az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről adott tájékoztatást. A sort az októberi, Gyulára kihelyezett elnökségi üléssel kezdte: Az elnökség nevében köszönetet mondott a Békés megyei szervezetnek a meghívásért, az összejövetel szervezésében való részvételükért. A továbbiakban a gyulai ülésen megfogalmazott, majd a honlapra felkerült okosvénnyel kapcsolatos közleményt hozta szóba. Mint elmondta, az okosvény megjelenéséről a MOK elnökét is tájékoztatta. Bár a közlemény senkit nem nevezett néven, mégis egy cég jelezte, ők a jogi, szakmai és etikai normákat maximálisan figyelembe veszik: az elnök felolvasta a levelüket.

A továbbiakban arról tájékoztatott, hogy az elnökség két ülés közötti „rövidutas” határozathozatala eredményes volt: az elnökség elfogadta az átdolgozott költségvetési javaslatot, ami így kerülhet a küldöttközgyűlés elé. Ezt követően dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki beszámolt a békéscsabai kolbásztöltő fesztiválon való részvételről, ahol VIP-asztal állt rendelkezésre az elnökség jelenlévő tagjai számára, illetve a fiatal gyógyszerészek is egy csapatot alkottak a fesztiválon, amellyel nagy érdeklődést váltottak ki. Az elnök említést tett arról is, hogy egy külföldön élő magyar származású orvosprofesszor segítséget ajánlott fel a homeopátiás szerekkel kapcsolatos helyzet tisztázásában.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlDr. Hankó Zoltán és dr. Horváth-Sziklai Attila egyeztetett a MAOTE vezetőivel arról, hogy orvosi szempontból milyen gyógyszerekre lehet szükség a gyógyszertári ügyeletben. Az egyeztetés azért volt indokolt, mert az ügyelettel kapcsolatos egyeztetéseken ezzel kapcsolatos hatósági igény merült fel és a Kamara szakmailag megalapozott álláspontot kíván képviselni. A kamarai elnök az új FoNo bevezetéséhez kapcsolódó szakmapolitikai igényekről tárgyalt dr. Szolyák Tamás OGYÉI főigazgató helyettessel. Beszámolt az OGYÉI-vezetőivel folytatott másik egyeztetésről is, ahol dr. Török Mónikával és dr. Elmer Nándorral együtt a betéti társaság kültagjának elhalálozása esetén felmerülhető probléma megoldására keresték a választ: amennyiben a jogerős hagyatékátadó végzés a működési engedély szempontjából kritikus határidőn kívül születik meg, fennáll a kockázata a működési engedély visszavonásának. Konszenzus van abban a tekintetben, hogy az MGYK és az OGYÉI is a működési engedély védelmét tekinti elsődlegesnek, és ennek figyelembe vételével szükséges a jelenlegi jogszabályi gyakorlat áttekintése. Ezt követően említésre került a Lurdy Házban Balog Zoltán és Pintér Sándor miniszterek jelenlétében október 26-án tartott sajtónyilvános konferencia az EESZT november 1-i indulásával kapcsolatban.

A következőkben dr. Brezanóczy Ferenc adott ismertetést a Területi Elnökök Értekezletének legutóbbi összejöveteléről, ahol húsznál több javaslat közül sikerült kiválasztani az EGIS-díjak győzteseit. Ezt követően ismét dr. Sándor Csaba vette át a szót, aki ismertette a 2018-as Gyógyszerész Bál szervezésének irányvonalait és feltételeit. A rendezvényt február 3-án, a tavalyihoz hasonlóan a budapesti Corinthia Hotelben tartják.

Az MGYT elnök asszonyával, prof. dr. Szökő Évával a kamarai elnök a  szakképzési rendelet módosításáról tárgyalt, a megbeszélés célja közös MGYK-MGYT álláspont kialakítása volt. Egy későbbi időpontban ugyanerről egyeztetett dr. Vecsernyés Miklóssal, a debreceni Gyógyszerésztudományi Kar dékánjával, aki a négy egyetem képviseletében vett részt az egyeztetésben. „Komoly előrelépést remélek a képzés reformjával kapcsolatban” – hangzott el. Az Adatfeldolgozó Munkabizottság és a költségracionális működtetését elősegítő bizottság összejövetelei is említésre kerültek, ahol a fő téma a Gyógyszerész Köztestületi Napok (GYKTN) előkészítése volt. A Semmelweis Egyetem jubileumi oklevél átadásán dr. Hankó képviselte az MGYK-t, ahol aranydiplomát vehetett át prof. dr. Paál Tamás, az elnök a Kamara nevében is gratulált a professzornak.

Az őszi salátatörvény-tervezettel kapcsolatban az elnök elmondta, a Kamara véleménye elkészült. A szociális otthonok gyógyszerellátásával kapcsolatos együttműködési megállapodás tervezetének végleges változata elkészült, már csak az aláírás időpontjának kijelölése van hátra. Az étrend-kiegészítőkkel korábban kötött megállapodás ügyében elmondta, hogy a nagykereskedők utólagos egyeztetéseket folytattak a minőségbiztosítókkal, várhatóan november végéig elindulhat, illetve megvalósulhat mindaz, ami a megállapodásban szerepel. A tájékoztató dr. Zalai Károly beszámolójával folytatódott, aki a Gyógyszerészi Hírlap szerkesztésének aktuális kérdéseit osztotta meg a jelenlévőkkel. Ezt követően az elnök megjegyezte, hogy a honlapon néhány héttel korábban tapasztalható egynapos átmeneti üzemzavar egy nem európai országból jött támadás következménye volt.

A továbbiakban dr. Sohajda Attila vette át a szót, aki elmondta, a KSH a gyógyszertárak gazdasági működésével kapcsolatos adatait megkapták, feldolgozásuk elkezdődött, és mivel néhány adatnál kétségek merültek fel, kérték azok megerősítését. Az elnök végezetül említést tett arról, hogy a hivatal alagsori helyiségek kamarai célokra való felhasználásra érdekében felmérést végeztek az átalakítás költségeit illetően. A cél továbbképzésekre, gyógyszerésztörténeti tárgyak őrzésére alkalmas helyiség kialakítása lenne.

Beszámoló az elnökség novemberi ülésérőlEz után dr. Horváth-Sziklai Attila tájékoztatott az OGYÉI-től megküldött, a gyógyszertárak létesítésével és működtetésével kapcsolatos határozatokról, majd a döntéshozatalt igénylő napirendi pontok következtek.

Az elnökség elsőként a GYKTN lebonyolítási rendjéről egyeztetett, kijelölésre kerültek az egyes részfeladatok felelősei. Ezt követően az Ipari Állandó Bizottság elnökének tájékoztatója hangzott el a bizottság munkájáról. Az elnökség elfogadta a beszámolót, és felkérte az Ipari Állandó Bizottság elnökét, dr. Csóka Gabriellát, hogy a kérdőíves felmérésük tapasztalatai alapján készítsenek javaslatot annak bbá az előkészítő munkát az ipari tagozat megalakítása érdekében, valamint a képzés-szakképzés érdekében, hogy minél több iparban dolgozó gyógyszerész legyen a Kamara tagja. Kezdjék meg továreformjának ipari részterületére is tegyenek javaslatot. A továbbiakban dr. Hankó Zoltán részletesen ismertette az EESZT indulása előtti eseményeket, az indulás körülményeit, illetve az azóta eltelt időszak eseményeit. Az elnökség tudomásul vette a beszámolót. Az elnök beszámolt az október 31-én megjelent salátarendelet és a november 7-én megjelent kormányrendelet tartalmáról és a módosítások indokáról. Tájékoztatott a november 1-i „éles” indulás közvetlen előzményeiről, tapasztalatairól és a működési problémák megoldására tett erőfeszítésekről. Szóba kerültek a vényíró programokkal kapcsolatos problémák is, melyek kezelésére a kamara konkrét javaslatot is megfogalmazott. Ezt követően dr. Zalai Károlynak, a Gyógyszerészi Hírlap főszerkesztője előterjesztésének okán a jelenlévők értékeltek a havilapot. Végezetül az elnökség a beérkezett támogatási kérelmekről döntött.

mgyk.gyh

2018-2021 © MAGYAR GYÓGYSZERÉSZI KAMARA
hírlevél